Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Relații publice > Versiunea pentru printare

primit de la președintele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, doamna deputat Angelica Fădor (Grupul parlamentar al PNL)

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-a desfășurat lucrările în ziua de 10, 11 și 12 decembrie 2019.

La ședința comisiei din ziua de 10 decembrie a.c., din numărul de 27 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezența 25 deputați.
La lucrările comisiei din zilele de 11 și 12 decembrie a.c., din numărul de 27 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezența 23 deputați.
Ședința Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a avut loc în data de 10 decembrie a.c., lucrările au fost conduse alternativ de doamna deputat Angelica Fădor, președintele comisiei și de domnul deputat Ion Călin vicepreședintele comisiei.
Doamna președinte Angelica Fădor a supus la vot ordinea de zi a comisiei.
Ordinea de zi a comisiei a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Pe ordinea de zi a ședinței au figurat următoarele puncte:
AVIZE
1. PL-x 563/2019 - Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții
2. PL-x 622/2019 - Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România
3. PL-x 627/2019 - Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri de aplicare a dispozițiilor art.II alin.(1) din Legea nr.186/2017 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
4. PL.x 628/2019 - Proiect de Lege privind incubatoarele și acceleratoarele de afaceri
5. PL-x 639/2019 - Propunere legislativă pentru completarea art.32 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
SESIZĂRI ÎN FOND
6. PL.x 453/2017 - Lege privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcții edificate pe acestea și anumitor activități economice autorizate
7. PL.x 527/2019 - Proiect de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunelor Ceatalchioi și Crișan, județul Tulcea
8. PL.x 568/2019 - Proiect de Lege pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Instituției prefectului - Județul Vrancea, în domeniul public al județului Vrancea și în administrarea Consiliului Județean Vrancea
9. PL.x 614/2018 - Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.86/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, precum și pentru unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției
10. PL-x 585/2019 - Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții și pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu unanimitate de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu majoritate de voturi.
La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 5 al ordinii de zi, respectiva propunerea legislativă a fost avizată favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 8 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de respingere.
La punctul 9 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare.
La punctul 10 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare cu amendamente respinse și admise.
La punctele 6 și 7 ale ordinii de zi, respectivele initiative legislative au fost amânate cu unanimitate de voturi.
În zilele de 11 și 12 decembrie a.c., lucrările s-au desfășurat în cadrul grupurilor de lucru constituite în vederea studierii proiectelor de lege și a altor documente înregistrate la Comisie.
Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 20 mai 2024, 3:21
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro