Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Relații publice > Versiunea pentru printare

primit de la Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-a desfășurat lucrările în ziua de 2, 3, 4 și 5 decembrie 2019.

^

La lucrările comisiei din zilele 2 și 4 decembrie a.c., din numărul de 27 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezența 25 deputați.
La ședința comisiei din ziua de 3 decembrie a.c., din numărul de 27 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezența 26 deputați.
La lucrările comisiei din zilele de 5 decembrie a.c., din numărul de 27 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezența 26 deputați.
Având în vedere propunerea venită din partea domnului deputat Florin-Claudiu Roman, Liderul Grupului parlamentar PNL, domnul președinte Florin-Claudiu Roman a prezentat propunerea Grupului parlamentar PNL de numire a doamnei deputat Angelica Fădor în funcția de președinte al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului.
Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, numirea doamnei deputat Angelica Fădor în funcția de președinte al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului.
Având în vedere propunerea venită din partea domnului deputat Florin-Claudiu Roman, Liderul Grupului parlamentar PNL, domnul deputat Florin-Claudiu Roman a prezentat propunerea Grupului parlamentar PNL de numire a domnului deputat Constantin Șovăială în funcția de secretar al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului.
Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, numirea domnului deputat Constantin Șovăială în funcția de secretar al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului.
Având în vedere propunerea venită din partea domnului deputat Victor Viorel Ponta, Liderul Grupului parlamentar PRO Europa, domnul deputat Florin-Claudiu Roman a prezentat propunerea Grupului parlamentar PRO Europa de numire a domnului deputat Gabriel Petrea în funcția de vicepreședinte al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului în locul doamnei deputat Marilena-Emilia Meiroșu.
Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, numirea domnului deputat Gabriel Petrea în funcția de vicepreședinte al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului.
Domnul deputat Florin-Claudiu Roman a cedat conducerea ședinței după numirea în funcția de președinte al Comisiei doamnei deputat Angelica Fădor.
Ședința Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a avut loc în data de 3 decembrie a.c., lucrările au fost conduse de doamna deputat Angelica Fădor, președintele comisiei. Doamna președinte Angelica Fădor a supus la vot suplimentarea ordinii de zi cu următoarea sesizare în fond:
1. PL-x 585/2019 - Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții și pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
Ordinea de zi suplimentara a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Doamna președinte Angelica Fădor a supus la vot ordinea de zi a comisiei.
Ordinea de zi a comisiei a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Pe ordinea de zi a ședinței au figurat următoarele puncte: ^
AVIZE
1. PL-x 453/2019 - Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.15 din 24 iulie 2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013 aprobată prin Legea nr.334/10 decembrie 2013
2. PL-x 485/2019 - Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții
3. PL.x 499/2019 - Proiect de Lege privind preluarea de către bugetul de stat a datoriilor aferente implementării "Programului Utilități și Mediu la standarde europene" în județul Suceava
4. PL-x 505/2019 - Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni și pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991
5. PL-x 506/2019 - Proiect de Lege privind gestionarea durabilă a pădurilor
6. PL-x 511/2019 - Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.338/2018 prin care a fost aprobată OUG nr.59/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România
7. PL.x 513/2019 - Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 și privind modificarea și completarea altor acte normative
8. PL-x 520/2019 - Proiect de Lege privind instituirea zilei de 30 septembrie ca "Ziua națională a antreprenorului român"
9. PL.x 521/2019 - Proiect de Lege pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon
10. PL.x 530/2019 - Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
11. PL.x 531/2019 - Proiect de Lege pentru aprobarea plății contribuției financiare la Rețeaua europeană de prevenire a criminalității-EUCPN, de către Poliția Română, precum și pentru completarea anexei nr.2.2 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
12. PL.x 533/2019 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale
13. PL.x 539/2019 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2019 pentru reglementarea unor măsuri fiscal bugetare
14. PL.x 541/2019 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art.II din Legea nr.163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții
15. PL.x 542/2019 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2019 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2018 privind aprobarea Programului de investiții în domeniul culturii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
16. PL.x 555/2019 - Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
17. PL.x 558/2019 - Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății - REPUBLICARE
18. PL-x 563/2019 - Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții
19. PL.x 573/2019 - Proiect de Lege privind statutul Limbii Semnelor Române
20. PL.x 583/2019 - Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea Secretariatului de stat pentru problemele rezerviștilor și veteranilor din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională
21. PL-x 584/2019 - Proiect de Lege pentru înființarea Muzeului Național "Brătianu"
22. PL-x 588/2019 - Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
23. PL-x 594/2019 - Proiect de Lege privind intabularea dreptului de proprietate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară în baza posesiei înregistrate în Registru Agricol sau a procesului verbal de punere în posesie în urma reconstituirii dreptului de proprietate
24. PL-x 598/2019 - Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
25. PL-x 599/2019 - Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române
26. PL-x 601/2019 - Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române
27. PL-x 602/2019 - Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor
28. PL-x 605/2019 - Proiect de Lege pentru declararea zilei de 16 August drept ziua de comemorare a martirilor Brâncoveni și ziua națională de conștientizare a violențelor intentate asupra creștinilor
29. PL-x 610/2019 - Propunere legislativă privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituția Prefectului - Județul Bacău în domeniul public al Județului Bacău și în administrarea Consiliului Județean Bacău ^
SESIZĂRI ÎN FOND
30. PL-x 751/2018 - Lege privind aprobarea Programului-pilot de preluare a personalului angajat cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD specializate în acordarea primului-ajutor calificat, aflate în finanțarea autorităților administrației publice locale
31. PL.x 486/2019 - Proiect de Lege privind regimul juridic al Cetăților dacice din Munții Orăștiei care fac parte din Lista patrimoniului mondial UNESCO și unele măsuri privind protejarea acestora
La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu majoritate de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu amendamente admise cu unanimitate de voturi.
La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi.
La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu majoritate de voturi.
La punctul 7 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 8 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi.
La punctul 9 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi.
La punctul 10 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu majoritate de voturi.
La punctul 11 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 12 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi.
La punctul 13 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 14 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi.
La punctul 15 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 16 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu unanimitate de voturi.
La punctul 17 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi.
La punctul 19 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 20 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 21 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 22 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu majoritate de voturi.
La punctul 23 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu majoritate de voturi.
La punctul 24 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 28 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi.
La punctul 31 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare.
La punctele 6, 18, 25, 26, 27, 29 și 30 ale ordinii de zi, respectivele initiative legislative au fost amânate cu unanimitate de voturi.
La punctul 1 al ordinii de zi suplimentare, respectiva inițiativă legislativă a fost amânată cu unanimitate de voturi.
În zilele de 2, 4 și 5 decembrie a.c., lucrările s-au desfășurat în cadrul grupurilor de lucru constituite în vederea studierii proiectelor de lege și a altor documente înregistrate la Comisie.
Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 29 mai 2024, 21:08
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro