Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 15, 2021
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.99/28-06-2021

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2021 > 15-06-2021 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 15, 2021

  1   Declarații politice și intervenții ale deputaților:
   1.1  Constantin Bîrcă - declarație politică intitulată "Lacunele învățământului românesc - tinerii au nevoie de sprijin, nu de declarații pompoase";
   1.2  Radu Mihai Popa - semnalarea unor nereguli care au avut loc în diverse localități din județul Dâmbovița;
   1.3  Bogdan-Andrei Toader - declarație politică intitulată "Scurtă dare de seamă de la înscăunarea guvernelor de dreapta";
   1.4  Andrei Daniel Gheorghe - declarație politică având titlul "Luna iunie, luna pătimirii românilor basarabeni";
   1.5  Elena Hărătău - declarație politică intitulată "Ia și locul ei special din patrimoniul cultural național";
   1.6  Nicolae Roman - declarație politică având titlul "Poporul român trebuie să cunoască - desființarea trecutului neconvenabil";
   1.7  Nicolae-Miroslav Petrețchi - declarație politică având tema "Nevoia de creștere a accesibilității cetățenilor la serviciile publice";
   1.8  Mihai Ioan Lasca - declarație politică intitulată "Batjocura la adresa poporului continuă";
   1.9  Marian-Iulian Rasaliu - declarație politică intitulată "Guvernul Cîțu falimentează România!";
   1.10  Adrian Giurgiu - declarație politică având titlul "Să oprim distrugerea pădurilor României!";
   1.11  Ciprian Ciubuc - declarație politică intitulată "Deschideți târgurile de animale!!!";
   1.12  Dumitrina Mitrea - declarație politică având tema "PNRR, imaginar și atât";
   1.13  Gianina Șerban - declarație politică având ca temă "Conștientizarea importanței mediului";
   1.14  Ioan Mang - declarație politică intitulată Guvernul Cîțu. Când a tripla înseamnă ZERO!";
   1.15  Vasile Nagy - declarație politică având ca subiect "Reciclarea materialelor polimerice - Plasticul";
   1.16  Viorica Sandu - declarație politică intitulată "Salariul minim pe economie în România - expresia sărăciei dictate de Guvern";
   1.17  Mihai Weber - declarație politică având titlul "Copiii românilor nu sunt o prioritate pentru guvernarea liberală!".
  2   Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art. 93 din Regulamentul Camerei Deputaților.
  3   Aprobarea desfășurării lucrărilor Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, în paralel cu plenul, pentru întocmirea unui raport.
  4   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea unor prevederi referitoare la organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cetățenie (Pl-x 698/2018) (rămasă pentru votul final).
  5   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 182/2020) (rămas pentru votul final).
  6   Reexaminarea Legii pentru modificarea Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică și pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului - Județul Bacău, în domeniul public al județului Bacău, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.565 din 19 septembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.958 din 13 noiembrie 2018 (PL-x 219/2018/2019) (rămasă pentru votul final).
  7   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților (PHCD 50/2021) (rămas pentru votul final).
  8   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun (Pl-x 541/2018) (rămasă pentru votul final).
  9   Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind unele măsuri pentru organizarea alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, ca urmare a încetării mandatului Parlamentului ales în anul 2016 (PL-x 450/2020/2021) (rămasă pentru votul final).
  10   Reexaminarea Legii privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.242 din 3 iunie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.503 din 12 iunie 2020 (PL-x 149/2020/2021) (rămasă pentru votul final).
  11   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea articolului 5 al Legii nr. 35 din 13 martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali (Pl-x 446/2015) (rămasă pentru votul final).
  12   Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice (PL-x 526/2020) (retrimis comisiilor).
  13   Dezbaterea Proiectului de Lege privind statutul ofițerilor de informații (PL-x 609/2007) (rămas pentru votul final).
  14   Dezbateri supra Proiectului de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență (PL-x 373/2020) (retrimis comisiilor).
  15   Dezbaterea Propunerii legislative privind exploatarea masei lemnoase (Pl-x 417/2020) (rămasă pentru votul final).
  16   Reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 323 din 10 iunie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 836 din 11 septembrie 2020 (PL- x 720/2018/2020) (rămasă pentru votul final).
  17   Reexaminarea Legii pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 190 din 27 mai 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 475 din 4 iunie 2020 (PL-x 262/2019/2020) (rămasă pentru votul final).
  18   Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000 (PL-x 219/2019) (retrimis comisiei).
  19   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art. 234 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (PL-x 262/2020) (rămasă pentru votul final).
  20   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 2 din Legea zootehniei nr. 32/2019 (PL-x 313/2019) (rămas pentru votul final).
  21   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 220/2018 privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională - vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale (PL-x 310/2019) (rămas pentru votul final).
  22   Dezbateri asupra Propunerii legislative privind comercializarea masei lemnoase (Pl-x 416/2020) (retrimisă comisiilor).
  23   Reexaminarea Legii pentru înființarea Liceului Teologic Romano-Catolic II "Rákóczi Ferenc", ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 118 din 19 martie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 27 aprilie 2018 (PL-x 464/2017/2018) (rămasă pentru votul final).
  24   Dezbaterea Proiectului de Lege privind declararea zilei de 9 mai - Ziua Proclamării Independenței României, ca zi de sărbătoare națională (PL-x 394/2016) (rămas pentru votul final).
  25   Reexaminarea Legii privind măsurile de protecție a personalului didactic, de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar în îndeplinirea atribuțiilor specifice funcției, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 235 din 2 iunie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 19 iunie 2020 (PL-x 299/2016/2020) (rămasă pentru votul final).
  26   Supunerea la votul final:
   26.1  Proiectul de Hotărâre privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților (PHCD 50/2021) (respins);
   26.2  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (PL-x 182/2020) (respins);
   26.3  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun (Pl-x 541/2018) (respinsă);
   26.4  Propunerea legislativă privind exploatarea masei lemnoase (Pl-x 417/2020) (respinsă);
   26.5  Propunerea legislativă pentru modificarea art. 234 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (PL-x 262/2020) (respinsă);
   26.6  Proiectul de Lege pentru modificarea art. 2 din Legea zootehniei nr. 32/2019 (PL-x 313/2019) (respins);
   26.7  Proiectul de Lege privind declararea zilei de 9 mai - Ziua Proclamării Independenței României, ca zi de sărbătoare națională (PL-x 394/2016) (respins);
   26.8  Propunerea legislativă privind modificarea și completarea unor prevederi referitoare la organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cetățenie (Pl-x 698/2018) (respins);
   26.9  Legea pentru modificarea Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică și pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului - județul Bacău, în domeniul public al județului Bacău, reexaminată ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 565 din 19 septembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 13 noiembrie 2018 (PL-x 219/2018/2019) (respinsă);
   26.10  Legea privind unele măsuri pentru organizarea alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, ca urmare a încetării mandatului Parlamentului ales în anul 2016, reexaminată la cererea Președintelui României (PL-x 450/2020/2021) (respinsă);
   26.11  Legea privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale, reexaminată ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 242 din 3 iunie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 12 iunie 2020 (PL-x 149/2020/2021) (respinsă);
   26.12  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea articolului 5 al Legii nr. 35 din 13 martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali (Pl-x 446/2015) (respinsă);
   26.13  Proiectul de Lege privind statutul ofițerilor de informații (PL-x 609/2007) (respins);
   26.14  Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației, reexaminată ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 323 din 10 iunie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 836 din 11 septembrie 2020 (PL-x 720/2018/2020) (respinsă);
   26.15  Legea pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011, reexaminată ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 190 din 27 mai 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 475 din 4 iunie 2020 (PL-x 262/2019/2020) (respinsă);
   26.16  Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 220/2018 privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională - vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale (PL-x 310/2019) (respins);
   26.17  Legea pentru înființarea Liceului Teologic Romano-Catolic II. Rákóczi Ferenc, reexaminată ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 118 din 19 martie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 27 aprilie 2018 (Pl-x 464/2017/2018) (respinsă);
   26.18  Legea privind măsurile de protecție a personalului didactic, de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar în îndeplinirea atribuțiilor specifice funcției, reexaminată ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 235 din 2 iunie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 19 iunie 2020 (PL-x 299/2016/2020) (respinsă);
   26.19  Moțiunea simplă inițiată de 82 de deputați (MS 4/2021) (respinsă).

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie vendredi, 3 décembre 2021, 10:07
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro