Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 18, 2021
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.80/31-05-2021

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2021 > 18-05-2021 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 18, 2021

  1   Intervenția domnului Varol Amet având subiectul "18 mai, zi de doliu a tătarilor".
  2   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării" (PL-x 372/2018) (rămas pentru votul final).
  3   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea alineatelor (2) și (3) ale art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 25 aprilie 2014, cu modificările ulterioare (Pl-x 259/2019) (rămasă pentru votul final).
  4   Dezbaterea Propunerii legislative privind acordarea de vouchere culturale (Pl-x 361/2015) (rămasă pentru votul final).
  5   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 666/2018) (rămasă pentru votul final).
  6   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art. 16 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 154/2019) (rămasă pentru votul final).
  7   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 704/2018) (rămasă pentru votul final).
  8   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art. 320 din Legea 95/14.04.2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 205/2019) (rămasă pentru votul final).
  9   Dezbaterea Proiectului de Lege privind reglementarea creanțelor cesionate (PL-x 694/2015) (rămas pentru votul final).
  10   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice (Pl-x 162/2019) (rămasă pentru votul final).
  11   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România și OG nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România (Pl-x 163/2019) (rămasă pentru votul final).
  12   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art. 10 alin. (14) din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării" (Pl-x 273/2018) (rămasă pentru votul final).
  13   Dezbaterea Propunerii legislative pentru înființarea Muzeului Național al Victimelor Comunismului (Pl-x 410/2017) (rămasă pentru votul final).
  14   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art. 60 din LEGEA nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal (Pl-x 173/2019) (rămasă pentru votul final).
  15   Dezbaterea Proiectului de Lege privind abrogarea alin. (1) al art. 7, alin. (1) al art. 11 și alin. (5) al art. 20 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România (PL-x 220/2017) (rămas pentru votul final).
  16   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art. 9 alin. (21) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (Pl-x 19/2019) (rămasă pentru votul final).
  17   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art. 67 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor (Pl-x 174/2019) (rămasă pentru votul final).
  18   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice (Pl-x 147/2019) (rămasă pentru votul final).
  19   Dezbaterea Propunerii legislative privind abrogarea art. 19 din Ordonanța de urgență nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 680/2018) (rămasă pentru votul final).
  20   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun (Pl-x 541/2018) (rămasă pentru votul final).
  21   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art. 903 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (PL-x 556/2017) (rămas pentru votul final).
  22   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art. 100 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (Pl-x 127/2019) (rămasă pentru votul final).
  23   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români (PL-x 185/2019) (rămas pentru votul final).
  24   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (PL-x 436/2017) (rămas pentru votul final).
  25   Dezbaterea Propunerii legislative pentru protecția minorilor și a tinerilor aflați în dificultate, din centrele de ocrotire aflate în administrația Statului (Pl-x 705/2018) (rămasă pentru votul final).
  26   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare (Pl-x 86/2019) (rămasă pentru votul final).
  27   Reexaminarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 214 din 9 aprilie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.435 din 3 iunie 2019 (PL-x 561/2018/2019) (rămasă pentru votul final).
  28   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (PL-x 393/2017) (rămas pentru votul final).
  29   Supunerea la votul final:
   29.1  Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor, reexaminată ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 214 din 9 aprilie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.435 din 3 iunie 2019 (PL-x 561/2018/2019) (adoptată);
   29.2  Propunerea legislativă pentru modificarea alineatelor (2) și (3) ale art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 25 aprilie 2014, cu modificările ulterioare (Pl-x 259/2019) (respinsă);
   29.3  Propunerea legislativă privind acordarea de vouchere culturale (Pl-x 361/2015) (respinsă);
   29.4  Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 666/2018) (respinsă);
   29.5  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 16 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 154/2019) (respinsă);
   29.6  Propunerea legislativă pentru completarea art. 320 din Legea 95/14.04.2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 205/2019) (respinsă);
   29.7  Proiectul de Lege privind reglementarea creanțelor cesionate (PL-x 694/2015) (respins);
   29.8  Propunerea legislativă pentru completarea art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice (Pl-x 162/2019) (respinsă);
   29.9  Propunerea legislativă privind modificarea OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România și OG nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România (Pl-x 163/2019) (respinsă);
   29.10  Propunerea legislativă pentru modificarea art. 10 alin. (14) din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării" (Pl-x 273/2018) (respinsă);
   29.11  Propunerea legislativă pentru înființarea Muzeului Național al Victimelor Comunismului (Pl-x 410/2017) (respinsă);
   29.12  Propunerea legislativă pentru completarea art. 60 din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal (Pl-x 173/2019) (respinsă);
   29.13  Propunerea legislativă pentru modificarea art. 9 alin. (21) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (Pl-x 19/2019) (respinsă);
   29.14  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 67 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor (Pl-x 174/2019) (respinsă);
   29.15  Propunerea legislativă pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice (Pl-x 147/2019) (respinsă);
   29.16  Propunerea legislativă privind abrogarea art.19 din Ordonanța de urgență nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 680/2018) (respinsă);
   29.17  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun (Pl-x 541/2018) (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie);
   29.18  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români (PL-x 185/2019) (respins);
   29.19  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare (Pl-x 86/2019) (respinsă);
   29.20  Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (PL-x 393/2017) (respins);
   29.21  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării" (PL-x 372/2018) (respins);
   29.22  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 704/2018) (respinsă);
   29.23  Proiectul de Lege privind abrogarea alin. (1) al art. 7, alin. (1) al art. 11 și alin. (5) al art. 20 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România (PL-x 220/2017) (respins);
   29.24  Proiectul de Lege pentru completarea art. 903 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (PL-x 556/2017) (respins);
   29.25  Propunerea legislativă pentru completarea art. 100 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (Pl-x 127/2019) (respinsă);
   29.26  Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (PL-x 436/2017) (respins);
   29.27  Propunerea legislativă pentru protecția minorilor și a tinerilor aflați în dificultate, din centrele de ocrotire aflate în administrația Statului (Pl-x 705/2018) (respinsă).

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie vendredi, 3 décembre 2021, 9:57
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro