Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 16, 2021
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.36/29-03-2021

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2021 > 16-03-2021 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 16, 2021

  1   Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.93 din Regulamentul Camerei Deputaților.
  2   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art. 34 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură (PL-x 159/2019) (rămas pentru votul final).
  3   Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 97 din 14 iulie 2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români (PL-x 213/2020) (retrimis comisiei).
  4   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art. 30 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură (PL-x 418/2019) (rămas pentru votul final).
  5   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (Pl-x 701/2015) (rămasă pentru votul final).
  6   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public (PL-x 193/2019) (rămas pentru votul final).
  7   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății (PL-x 425/2014) (rămas pentru votul final).
  8   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor (PL-x 252/2016) (rămas pentru votul final).
  9   Dezbaterea Proiectului Legii meșteșugurilor (PL-x 150/2007) (rămas pentru votul final).
  10   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art. 12 din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile (Pl-x 116/2019) (rămasă pentru votul final).
  11   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art. 7 din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile (PL-x 308/2019) (rămas pentru votul final).
  12   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art. 118 alin. (4) din Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (Pl-x 611/2018) (rămasă pentru votul final).
  13   Dezbaterea Propunerii legislative pentru acordarea unor drepturi urmașilor personalului medical implicat în combaterea pandemiei de coronavirus COVID-19 (Pl-x 396/2020) (rămasă pentru votul final).
  14   Dezbaterea Proiectului de Lege privind organizarea și funcționarea Secretariatului de stat pentru problemele rezerviștilor și veteranilor din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională (PL-x 583/2019) (rămas pentru votul final).
  15   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români (Pl-x 64/2018) (rămasă pentru votul final).
  16   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România (Pl-x 207/2017) (rămasă pentru votul final).
  17   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea Legii nr. 155/2010 privind Poliția Locală (Pl-x 362/2020) (rămasă pentru votul final).
  18   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 6 alin. (2) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații (PL-x 527/2020) (rămas pentru votul final).
  19   Dezbaterea Propunerii legislative privind inseminarea artificială umană și sporirea natalității (Pl-x 591/2017) (rămasă pentru votul final).
  20   Dezbaterea Proiectului de Lege privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia (PL-x 588/2017) (rămas pentru votul final).
  21   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii (PL-x 561/2020) (rămas pentru votul final).
  22   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu numărul 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare (PL-x 621/2019) (rămas pentru votul final).
  23   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 60/2020) (rămas pentru votul final).
  24   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia (PL-x 49/2020) (rămas pentru votul final).
  25   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare (Pl-x 352/2019) (rămasă pentru votul final).
  26   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat (Pl-x 291/2019) (rămasă pentru votul final).
  27   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art. 32 și art. 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale (Pl-x 431/2017) (rămasă pentru votul final).
  28   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 269 din 16 iunie 2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare (Pl-x 430/2020) (rămasă pentru votul final).
  29   Dezbaterea Proiectului de Lege privind transferul drepturilor de pensie ale funcționarilor și agenților Uniunii Europene (PL-x 370/2020) (rămas pentru votul final).
  30   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului (Pl-x 474/2020) (rămasă pentru votul final).
  31   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române (Pl-x 475/2020) (rămasă pentru votul final).
  32   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 453/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, publicată în Monitorul Oficial nr. 1.052 din 12 noiembrie 2004 (Pl-x 393/2020) (rămasă pentru votul final).
  33   Supunerea la votul final:
   33.1  Proiectul de Lege pentru completarea art. 34 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură (PL-x 159/2019) (respins);
   33.2  Proiectul de Lege pentru completarea art. 30 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură (PL-x 418/2019) (respins);
   33.3  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public (PL-x 193/2019) (respins);
   33.4  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății (PL-x 425/2014) (respins);
   33.5  Proiectul Legii meșteșugurilor (PL-x 150/2007) (respins);
   33.6  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 12 din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile (Pl-x 116/2019) (respinsă);
   33.7  Proiectul de Lege pentru completarea art. 7 din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile (PL-x 308/2019) (respins);
   33.8  Propunerea legislativă pentru modificarea art. 118 alin. (4) din Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (Pl-x 611/2018) (respinsă);
   33.9  Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea Secretariatului de stat pentru problemele rezerviștilor și veteranilor din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională (PL-x 583/2019) (respins);
   33.10  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români (Pl-x 64/2018) (respinsă);
   33.11  Proiectul de Lege pentru modificarea art. 6 alin. (2) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații (PL-x 527/2020) (respins);
   33.12  Propunerea legislativă privind inseminarea artificială umană și sporirea natalității (Pl-x 591/2017) (respinsă);
   33.13  Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia (PL-x 588/2017) (respins);
   33.14  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia (PL-x 49/2020) (respins);
   33.15  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare (Pl-x 352/2019) (respinsă);
   33.16  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat (Pl-x 291/2019) (respinsă);
   33.17  Propunerea legislativă pentru modificarea art. 32 și art. 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale (Pl-x 431/2017) (respinsă);
   33.18  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 269 din 16 iunie 2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare (Pl-x 430/2020) (respinsă);
   33.19  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române (Pl-x 475/2020) (respinsă);
   33.20  Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 453/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, publicată în Monitorul Oficial nr. 1.052 din 12 noiembrie 2004 (Pl-x 393/2020) (respinsă);
   33.21  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (Pl-x 701/2015) (respinsă);
   33.22  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor (PL-x 252/2016) (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie);
   33.23  Propunerea legislativă pentru acordarea unor drepturi urmașilor personalului medical implicat în combaterea pandemiei de coronavirus COVID-19 (Pl-x 396/2020) (respinsă);
   33.24  Propunerea legislativă pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România (Pl-x 207/2017) (respinsă);
   33.25  Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr. 155/2010 privind Poliția Locală (Pl-x 362/2020) (respinsă);
   33.26  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii (PL-x 561/2020) (respins);
   33.27  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu numărul 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare (PL-x 621/2019) (respins);
   33.28  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 60/2020) (respins);
   33.29  Proiectul de Lege privind transferul drepturilor de pensie ale funcționarilor și agenților Uniunii Europene (PL-x 370/2020) (respins);
   33.30  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului (Pl-x 474/2020) (respinsă).
  34   Păstrarea unui moment de reculegere în memoria scriitorului Nicolae Dabija.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 28 novembre 2021, 1:49
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro