Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 6, 2016
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.124/13-09-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 06-09-2016 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 6, 2016

  1   Declarații politice și intervenții ale deputaților:
   1.1  Sanda-Maria Ardeleanu - declarație politică intitulată "Din nou în atenție depolitizarea școlii";
   1.2  Florin-Cristian Tătaru - declarație politică având titlul "Criza transportatorilor, indiferența ASF și falimentarea companiilor românești";
   1.3  Virgil Guran - exprimarea unor îngrijorări cu privire la pierderile înregistrate de societățile de stat;
   1.4  Vasile-Cătălin Drăgușanu - declarație politică având subiectul "Sunt necesare prevederi mai ferme în sectorul imobiliar";
   1.5  Sorin Constantin Stragea - declarație politică intitulată "Educația, o prioritate pentru noi și pentru întreaga societate";
   1.6  Florica Cherecheș - declarație politică intitulată "Vrem concursuri adevărate, și nu doar mimate";
   1.7  Valerian Vreme - declarație politică având titlul: "Schimbarea directorilor de școli și licee a bulversat întreg sistemul educațional. Cine răspunde pentru haosul creat?";
   1.8  Sorin-Avram Iacoban - declarație politică intitulată "112 - S.O.S. sportul românesc!";
   1.9  Gheorghe Dragomir - declarație politică având titlu "Modestia premierului Dacian Cioloș surprinde din nou. Șeful Executivului, călător la clasa economică";
   1.10  Ioan Vulpescu - aserțiuni cu privire la "dezastrul păstorit în cultură de miniștrii tehnocrați";
   1.11  Aurelian Mihai - relevarea unor probleme cu care se confruntă românii din diaspora;
   1.12  Florin Gheorghe - declarație politică intitulată "România are nevoie de măsuri fiscale suplimentare pentru încurajarea muncii";
   1.13  Radu Zlati - exprimarea unor îngrijorări legate de începutul unui nou an școlar;
   1.14  Gheorghe Udriște - declarație politică intitulată "Făcurăți ce făcurăți și vă mânjirăți și cu sportul!";
   1.15  Tamara-Dorina Ciofu - declarație politică: "Eliminarea inechităților salariale din sistemul public de sănătate și asigurarea unor condiții decente de lucru medicilor și personalului sanitar din fiecare regiune a țării";
   1.16  Anton Doboș - declarație politică: "Guvernul trebuie să evite creșterea decalajelor dintre Moldova și restul României";
   1.17  Eleonora-Carmen Hărău - pledoarie pentru eradicarea abandonului școlar și susținerea școlarizării elevilor prin efortul tuturor factorilor;
   1.18  Andrei Daniel Gheorghe - declarație politică: "Neocorporatismul în România de azi";
   1.19  Corneliu-Mugurel Cozmanciuc - despre conduita parlamentară la început de sesiune, final de mandat;
   1.20  Paul Dumbrăvanu - declarație politică pe tema cluburilor sportive școlare.
  2   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal (Pl-x 757/2015). (rămasă pentru votul final)
  3   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.84 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal (Pl-x 759/2015). (rămasă pentru votul final)
  4   Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun (PL-x 287/2015). (rămas pentru votul final)
  5   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea Legii nr.263/2010 Legea pensiilor, republicată (Pl-x 611/2015). (rămasă pentru votul final)
  6   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.852 din 20 decembrie 2010, actualizată în 2014 (Pl-x 551/2015). (rămasă pentru votul final)
  7   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 303/2015). (rămasă pentru votul final)
  8   Dezbaterea Propunerii legislative de completare și modificare a alineatului 5 al articolului 56 din Legea nr.283/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 263/2015). (rămasă pentru votul final)
  9   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 162/2015). (rămasă pentru votul final)
  10   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.380/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul de pensii publice (Pl-x 157/2015). (rămasă pentru votul final)
  11   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.88 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 584/2014). (rămas pentru votul final)
  12   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 580/2014). (rămas pentru votul final)
  13   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura (Pl-x 461/2015). (rămasă pentru votul final)
  14   Dezbaterea Propunerii legislative pentru abrogarea alin.(5) al art.53 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic (Pl-x 605/2015). (rămasă pentru votul final)
  15   Dezbaterea Propunerii legislative privind trecerea unor luciuri de apă și taluzuri ale barajelor și lacurilor de acumulare din proprietatea publică a statului în administrarea unor consilii locale ale unităților administrativ-teritoriale (Pl-x 521/2015). (rămasă pentru votul final)
  16   Dezbaterea Propunerii legislative privind protejarea pădurilor din România (Pl-x 360/2015). (rămasă pentru votul final)
  17   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive (Pl-x 770/2015). (rămasă pentru votul final)
  18   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea alin.(4) al art.7 din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic (Pl-x 666/2013). (rămasă pentru votul final)
  19   Aprobarea modificării programului de lucru.
  20   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art.62 din Ordonanța Guvernului nr.81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța rutieră, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică (Pl-x 415/2015). (rămasă pentru votul final)
  21   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea alineatului (5) al articolului 76 din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale (Pl-x 749/2015). (rămasă pentru votul final)
  22   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea articolelor (3), (97), (98), (103) și (104) din Legea 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 747/2015). (rămasă pentru votul final)
  23   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.333 din 17 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 748/2015). (rămasă pentru votul final)
  24   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97 din 14 iulie 2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români (Pl-x 771/2015). (rămasă pentru votul final)
  25   Dezbaterea Propunerii legislative privind revenirea la denumirea oficială de "țigani" a persoanelor intitulate "de etnie romă" (Pl-x 803/2015). (rămasă pentru votul final)
  26   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (PL-x 471/2014). (rămas pentru votul final)
  27   Dezbaterea Propunerii legislative pentru declararea zilei de 10 mai - ca sărbătoare națională (Pl-x 523/2015). (rămasă pentru votul final)
  28   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist din România (Pl-x 143/2014). (rămasă pentru votul final)
  29   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea unor acte normative (PL-x 129/2015). (rămas pentru votul final)
  30   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.11 din Legea cetățeniei române nr.21/1991 (Pl-x 791/2015). (rămasă pentru votul final)
  31   Supunerea la votul final:
   31.1  Proiectul de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat (ca urmare a decesului domnului deputat Neculai Rățoi) (PH CD 67/2016); (adoptat)
   31.2  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (PL-x 185/2016); (adoptat)
   31.3  Proiectul de Lege privind acordarea unor drepturi persoanelor care nu mai au cetățenie română, dar care au fost persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice (PL-x 296/2016); (adoptat)
   31.4  Proiectul de Lege pentru instituirea Zilei Limbii Sârbe (PL-x 161/2016); (adoptat)
   31.5  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2016 pentru modificarea Legii nr.206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare (PL-x 73/2016); (adoptat)
   31.6  Proiectul de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 (PL-x 158/2016); (adoptat)
   31.7  Proiectul de Lege pentru modificarea art.15 din Legea nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România (PL-x 108/2016); (adoptat)
   31.8  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2016 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice (PL-x 86/2016); (adoptat)
   31.9  Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal (Pl-x 757/2015); (respinsă)
   31.10  Propunerea legislativă pentru modificarea art.84 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal (Pl-x 759/2015); (respinsă)
   31.11  Proiectul de Lege privind modificarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun (PL-x 287/2015); (respins)
   31.12  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura (Pl-x 461/2015); (respinsă)
   31.13  Propunerea legislativă pentru abrogarea alin.(5) al art.53 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic (Pl-x 605/2015); (respinsă)
   31.14  Propunerea legislativă privind trecerea unor luciuri de apă și taluzuri ale barajelor și lacurilor de acumulare din proprietatea publică a statului în administrarea unor consilii locale ale unităților administrativ-teritoriale (Pl-x 521/2015); (respinsă)
   31.15  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive (Pl-x 770/2015); (respinsă)
   31.16  Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.7 din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic (Pl-x 666/2013); (respinsă)
   31.17  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.62 din Ordonanța Guvernului nr.81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța rutieră, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică (Pl-x 415/2015); (respinsă)
   31.18  Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97 din 14 iulie 2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români (Pl-x 771/2015); (respinsă)
   31.19  Propunerea legislativă privind revenirea la denumirea oficială de "țigani" a persoanelor intitulate "de etnie romă" (Pl-x 803/2015); (respinsă)
   31.20  Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (PL-x 471/2014); (respins)
   31.21  Propunerea legislativă pentru declararea zilei de 10 mai - ca sărbătoare națională (Pl-x 523/2015); (respinsă)
   31.22  Proiectul de Lege pentru completarea unor acte normative (PL-x 129/2015); (respins)
   31.23  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.17/1996 privind regimul armelor de foc și al munițiilor (PL-x 255/2016); (adoptat)
   31.24  Propunerea legislativă pentru completarea art.158 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 192/2016); (adoptată)
   31.25  Propunerea legislativă pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii (Pl-x 892/2015); (adoptată)
   31.26  Propunerea legislativă pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii (Pl-x 487/2015); (respinsă)
   31.27  Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.263/2010 Legea pensiilor, republicată (Pl-x 611/2015); (respinsă)
   31.28  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.852 din 20 decembrie 2010, actualizată în 2014 (Pl-x 551/2015); (respinsă)
   31.29  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 303/2015); (respinsă)
   31.30  Propunerea legislativă de completare și modificare a alineatului 5 al articolului 56 din Legea nr.283/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 263/2015); (respinsă)
   31.31  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.380/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul de pensii publice (Pl-x 157/2015); (respinsă)
   31.32  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 162/2015); (respinsă)
   31.33  Proiectul de Lege pentru modificarea art.88 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 584/2014); (respins)
   31.34  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 580/2014); (respins)
   31.35  Propunerea legislativă privind protejarea pădurilor din România (Pl-x 360/2015); (nu s-a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie)
   31.36  Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (5) al articolului 76 din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale (Pl-x 749/2015); (respinsă)
   31.37  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea articolelor (3), (97), (98), (103) și (104) din Legea 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 747/2015); (respinsă)
   31.38  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.333 din 17 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 748/2015); (respinsă)
   31.39  Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist din România (Pl-x 143/2014); (respinsă)
   31.40  Propunerea legislativă pentru modificarea art.11 din Legea cetățeniei române nr.21/1991 (Pl-x 791/2015). (respinsă)

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 28 novembre 2021, 5:46
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro