Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2015 > 20-05-2015

Ședința Camerei Deputaților din 20 mai 2015

  1   Aprobarea modificării ordinii de zi.
  2   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 48/2015) (rămas pentru votul final)
  3   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 (PL-x 131/2014) (rămas pentru votul final)
  4   Aprobarea modificării ordinii de zi.
  5   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat (ca urmare a demisiei domnului deputat Nicolescu Theodor Cătălin) (PHCD 49/2015) (rămas pentru votul final)
  6   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 18/2015) (rămas pentru votul final)
  7   Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic (PL-x 436/2014/2015) (rămasă pentru votul final)
  8   Dezbaterea Proiectului privind insolvența persoanelor fizice (PL-x 579/2014) (rămas pentru votul final)
  9   Aprobarea prelungirii programului de lucru.
  10   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind situația juridică a unor bunuri din domeniul public și privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a unor măsuri privind managementul situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 311/2015) (rămas pentru votul final)
  11   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2014 privind realizarea unor angajamente ce derivă din hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului Moldovan și alții împotriva României nr.1 din 5 iulie 2005 și Moldovan și alții împotriva României nr.2 din 12 iulie 2005 (PL-x 238/2015) (rămas pentru votul final)
  12   Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (PL-x 237/2015) (retrimis comisiei)
  13   Dezbaterea Proiectului de Lege privind planificarea apărării (PL-x 394/2015) (rămas pentru votul final)
  14   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerțului (PL-x 229/2015) (rămas pentru votul final)
  15   Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru finanțarea revistelor de cultură reprezentative din România (PL-x 399/2014/2015) (rămasă pentru votul final)
  16   Supunerea la votul final:
   16.1  Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PHCD 48/2015) (adoptat)
   16.2  Proiectul de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat (ca urmare a demisiei domnului deputat Theodor-Cătălin Nicolescu) (PHCD 49/2015) (adoptat)
   16.3  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2014 privind realizarea unor angajamente ce derivă din hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului Moldovan și alții împotriva României nr.1 din 5 iulie 2005 și Moldovan și alții împotriva României nr.2 din 12 iulie 2005 (PL-x 238/2015) (adoptat)
   16.4  Raportul comun înlocuitor al Comisiei pentru cultură și Comisiei pentru buget privind reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru finanțarea revistelor de cultură reprezentative din România (PL-x 399/2014/2015) (adoptat)
- Legea pentru finanțarea revistelor de cultură reprezentative din România, reexaminată la cererea Președintelui României (PL-x 399/2014/2015) (adoptată legea cu amendamente)
   16.5  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 (PL-x 131/2014) (adoptat)
   16.6  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 18/2015) (adoptat)
   16.7  Raportul comun al Comisiei pentru agricultură, Comisiei pentru mediu și Comisiei juridice privind reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic (PL-x 436/2014/2015) (adoptat)
- Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, reexaminată la cererea Președintelui României (PL-x 436/2014/2015) (adoptată legea în forma inițială)
   16.8  Proiectul de Lege privind procedura insolvenței persoanelor fizice (PL-x 579/2014) (adoptat)
   16.9  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerțului (PL-x 229/2015) (adoptat)
   16.10  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind situația juridică a unor bunuri din domeniul public și privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a unor măsuri privind managementul situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 311/2015) (adoptat)
   16.11  Proiectul de Lege privind planificarea apărării (PL-x 394/2015) (adoptat)
  17   Informare privind depunerea unei moțiuni simple cu titlul "PSD curentează banul public - bonusuri uriașe, contracte cu dedicație și secrete de stat la Transelectrica", inițiată de 99 de deputați aparținând Grupului parlamentar al PNL, Grupului Democrat Popular și deputați neafiliați.