You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2011 > 20-06-2011

Sittings of the Chamber of Deputies of June 20, 2011

  1   Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților.
  2   Informare privind declararea ca independent a domnului deputat Doru-Claudian Frunzulică și aderarea lui la Grupul deputaților independenți.
  3   Aprobarea unei modificări a ordinii de zi.
  4   Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 209/2011). (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional)
  5   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea art.5 alin.(3) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004 (Pl-x 238/2011). (rămas pentru votul final)
  6   Dezbaterea Propunerii legislative privind trecerea satului Fînațele Mădărașului din componența comunei Band în componența comunei Mădăraș, județul Mureș (Pl-x 240/2011). (rămas pentru votul final)
  7   Dezbaterea Propunerii legislative privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov în domeniul public al municipiului Brașov și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brașov, județul Brașov (Pl-x 349/2011). (rămas pentru votul final)
  8   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și a Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară (PL-x 322/2011). (rămas pentru votul final)
  9   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2010 privind modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996 (PL-x 605/2010). (rămas pentru votul final)
  10   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2008 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 și a Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006 (PL-x 248/2008). (rămas pentru votul final)
  11   Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului.
   11.1  Cornel Itu
  12   Prezentarea pe scurt a interpelărilor ce urmează a fi adresate membrilor Guvernului.
   12.1  Edler András György
   12.2  Iulian Claudiu Manda
   12.3  Mircia Giurgiu