Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of May 31, 2011
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.71/10-06-2011

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
05-12-2023
28-11-2023 (joint)
22-11-2023
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2011 > 31-05-2011 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of May 31, 2011

  1   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru.
  2   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr.31/2009 privind constituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea pachetului de legi privind securitatea națională. (adoptat)
  3   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea anexei Hotărârii Parlamentului României nr.6/2009 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei permanente a Camerei Deputaților și Senatului privind Statutul deputaților și al senatorilor, organizarea și funcționarea ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului. (adoptat)
  4   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.5/2009 privind aprobarea componenței Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO. (adoptat)
  5   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.14/2009 privind aprobarea componenței nominale a Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei. (adoptat)
  6   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.20/2009 privind aprobarea componenței nominale a Comitetului Director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare. (adoptat)
  7   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.21/2009 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie. (adoptat)
  8   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind constituirea Grupului parlamentar de prietenie cu Sultanatul Oman. (adoptat)
  9   Constituirea Grupului parlamentar de prietenie România - Republica Camerun. (amânată)
  10   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea art.2 din Hotărârea Parlamentului României nr.2/2011 privind instituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputaților și Senatului pentru controlul execuției bugetelor Curții de Conturi pe anii 2005, 2006, 2007, 2008 și 2009. (adoptat)
  11   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Parlamentului nr.52/2006 privind constituirea Comisiei pentru afaceri europene a Parlamentului României. (adoptat)
  12   Dezbaterea Proiectului de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pe anul 2010. (adoptat)
  13   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) pentru anul 2011. (adoptat)
  14   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului de modificare a Protocolului privind dispozițiile tranzitorii anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, semnat la Bruxelles, la 23 iunie 2010 (PL-x 862/2010, L796/2010). (adoptat)
  15   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/2010 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2010 (PL-x 863/2010, L797/2010). (adoptat)
  16   Dezbateri asupra Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2010 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2010 (PL-x 485/2010, L 639/2010). (retrimis comisiilor)
  17   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2010 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 (PL-x 864/2010, L798/2010). (adoptat)
  18   Dezbaterea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2010 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 (PL-x 486/2010, L640/2010). (retrimis comisiilor)
  19   Intervenție procedurală legată de sistemul de vot.
  20   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr.11/2010 (Pl-x 386/2010, L644/2010). (respinsă)
  21   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.5 alin(4) din Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010 (Pl-x 114/2010, L226/2010). (respinsă)
  22   Dezbaterea Proiectului de lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general al datoriei publice aferente anului 2009 (PL-x 483/2010,L637/2010). (adoptat)
  23   Dezbaterea Proiectului de lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009 și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2009 (PL-x 484/2010,L638/2010). (adoptat)
  24   Prezentarea și dezbaterea Raportului privind activitatea desfășurată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării în anul 2009 și a raportului comun al Comisiilor pentru apărare ale celor două Camere ale Parlamentului cu privire la Raportul privind activitatea desfășurată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării în anul 2009.
  25   Prezentarea și dezbaterea:
   25.1  Raportului anual 2008 al Băncii Naționale a României și a raportului comun al Comisiilor pentru buget ale celor două Camere ale Parlamentului cu privire la Raportul anual 2008 al Băncii Naționale a României.
   25.2  Raportului anual 2009 al Băncii Naționale a României și a raportului comun al Comisiilor pentru buget ale celor două Camere ale Parlamentului cu privire la Raportul anual 2009 al Băncii Naționale a României.
  26   Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate al Avocatului Poporului pe anul 2009 și a raportului comun al Comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului cu privire la Raportul de activitate al Avocatului Poporului pe anul 2009.
  27   Prezentarea și dezbaterea:
   27.1  Raportului asupra activității desfășurate de Consiliul Legislativ în anul 2008 și a raportului comun al Comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului cu privire la Raportul asupra activității desfășurate de Consiliul Legislativ în anul 2008.
   27.2  Raportului asupra activității desfășurate de Consiliul Legislativ în anul 2009 și a raportului comun al Comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului cu privire la Raportul asupra activității desfășurate de Consiliul Legislativ în anul 2009.
  28   Prezentarea și dezbaterea:
   28.1  Raportului asupra activității Autorității Electorale Permanente pe perioada 15 iulie 2004 - 31 decembrie 2005 și a raportului comun al Comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului cu privire la Raportul asupra activității Autorității Electorale Permanente pe perioada 15 iulie 2004 - 31 decembrie 2005. (retrimis comisiilor)
   28.2  Raportului asupra activității Autorității Electorale Permanente pe anul 2006 și a raportului comun al Comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului cu privire la Raportul asupra activității Autorității Electorale Permanente pe anul 2006.
   28.3  Raportului asupra activității Autorității Electorale Permanente pe anul 2007 și a raportului comun al Comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului cu privire la Raportul asupra activității Autorității Electorale Permanente pe anul 2007.
   28.4  Raportului asupra activității Autorității Electorale Permanente pe anul 2008 și a raportului comun al Comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului cu privire la Raportul asupra activității Autorității Electorale Permanente pe anul 2008.
   28.5  Raportului Autorității Electorale Permanente asupra organizării și desfășurării alegerilor membrilor din România în Parlamentul European din 25 noiembrie 2007 și a raportului comun al Comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului cu privire la Raportul Autorității Electorale Permanente asupra organizării și desfășurării alegerilor membrilor din România în Parlamentul European din 25 noiembrie 2007.
   28.6  Raportului Autorității Electorale Permanente asupra organizării și desfășurării referendumului național privind introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului României din 25 noiembrie 2007 și a raportului comun al Comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului cu privire la Raportul Autorității Electorale Permanente asupra organizării și desfășurării referendumului național privind introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului României din 25 noiembrie 2007.
   28.7  Raportului Autorității Electorale Permanente asupra organizării și desfășurării referendumului național din 19 mai 2007 și a raportului comun al Comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului cu privire la Raportul Autorității Electorale Permanente asupra organizării și desfășurării referendumului național din 19 mai 2007.
   28.8  Raportului Autorității Electorale Permanente asupra organizării și desfășurării alegerilor autorităților administrației publice locale din iunie 2008 și a raportului comun al Comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului cu privire la Raportul Autorității Electorale Permanente asupra organizării și desfășurării alegerilor autorităților administrației publice locale din iunie 2008.
   28.9  Raportului Autorității Electorale Permanente asupra organizării și desfășurării alegerilor pentru Camera Deputaților și Senatul României din data de 30 noiembrie 2008 și a raportului comun al Comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului cu privire la Raportul Autorității Electorale Permanente asupra organizării și desfășurării alegerilor pentru Camera Deputaților și Senatul României din data de 30 noiembrie 2008.
   28.10  Raportului asupra organizării și desfășurării alegerilor membrilor din România în Parlamentul European din 7 iunie 2009 și a raportului comun al Comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului cu privire la Raportul asupra organizării și desfășurării alegerilor membrilor din România în Parlamentul European din 7 iunie 2009.
   28.11  Raportului Autorității Electorale Permanente asupra organizării și desfășurării referendumului național din 22 noiembrie 2009 și a raportului comun al Comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului cu privire la Raportul Autorității Electorale Permanente asupra organizării și desfășurării referendumului național din 22 noiembrie 2009.
   28.12  Raportului Autorității Electorale Permanente asupra organizării și desfășurării alegerilor pentru Președintele României din anul 2009 și a raportului comun al Comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului cu privire la Raportul Autorității Electorale Permanente asupra organizării și desfășurării alegerilor pentru Președintele României din anul 2009.
  29   Prezentarea și dezbaterea:
   29.1  Raportului de activitate al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pe anul 2007, a Raportului de audit asupra execuției bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007, a execuției bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007 și a raportului comun al Comisiilor pentru buget și al Comisiilor economice ale celor două Camere ale Parlamentului cu privire la Raportul de activitate al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pe anul 2007, Raportul de audit asupra execuției bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007 și execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007.
   29.2  Raportului de activitate al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pe anul 2008, a Raportului de audit asupra execuției bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008, execuției bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008 și a raportului comun al Comisiilor pentru buget ale celor două Camere ale Parlamentului, al Comisiei economice a Senatului și al Comisiei pentru politică economică a Camerei Deputaților cu privire la Raportul de activitate al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pe anul 2008, Raportul de audit asupra execuției bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008 și execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008.
   29.3  Raportului de activitate pe anul 2009 a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, a Raportului de audit asupra execuției bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009, a execuției bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 și a raportului comun al Comisiilor pentru buget ale celor două Camere ale Parlamentului, al Comisiei economice, industrii și servicii a Senatului și al Comisiei pentru politică economică a Camerei Deputaților cu privire la Raportul de activitate pe anul 2009 a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, Raportul de audit asupra execuției bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 și execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009.
  30   Prezentarea și dezbaterea:
   30.1  Raportului de activitate pentru anul 2007 referitor la îndeplinirea atribuțiilor ce revin Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității potrivit Legii nr.187/1999 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea securității ca poliție politică și a raportului comun al Comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului cu privire la Raportul de activitate pentru anul 2007 referitor la îndeplinirea atribuțiilor ce revin Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității potrivit Legii nr.187/1999 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea securității ca poliție politică.
   30.2  Raportului de activitate pe anul 2008 al Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității și a raportului comun al Comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului cu privire la Raportul de activitate pe anul 2008 al Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității.
   30.3  Raportului de activitate pe anul 2009 al Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității și a raportului comun al Comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului cu privire la Raportul de activitate pe anul 2009 al Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității.
  31   Prezentarea și dezbaterea:
   31.1  Raportului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor asupra pieței de asigurări și a activității desfășurate în anul 2008 și a raportului comun al Comisiilor pentru buget ale celor două Camere ale Parlamentului cu privire la Raportul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor asupra pieței de asigurări și a activității desfășurate în anul 2008.
   31.2  Raportului asupra pieței de asigurări și a activității desfășurate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în anul 2009 și a raportului comun al Comisiilor pentru buget ale celor două Camere ale Parlamentului cu privire la Raportul asupra pieței de asigurări și a activității desfășurate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în anul 2009.
  32   Prezentarea și dezbaterea:
   32.1  Raportului de activitate al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații pentru anul 2008 și a raportului comun al Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din Camera Deputaților și al Comisiei economice, industrii și servicii din Senat cu privire la Raportul de activitate al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații pentru anul 2008.
   32.2  Raportului de activitate pe anul 2009 a Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) și a raportului comun al Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din Camera Deputaților și al Comisiei economice, industrii și servicii din Senat cu privire la Raportul de activitate pe anul 2009 a Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM).
  33   Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate, Raportului anual de audit financiar și execuției bugetului de venituri și cheltuieli ale Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pe anul 2008 și a raportului comun al Comisiilor pentru buget și al Comisiilor pentru muncă ale celor două Camere ale Parlamentului cu privire la Raportul de activitate, Raportul anual de audit financiar și execuția bugetului de venituri și cheltuieli ale Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pe anul 2008.
  34   Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate pe anul 2009 al Agenției Naționale Anti - Doping și a raportului comun al Comisiilor pentru învățământ și al Comisiilor pentru sănătate ale celor două Camere ale Parlamentului cu privire la Raportul de activitate pe anul 2009 al Agenției Naționale Anti - Doping.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 10 décembre 2023, 6:28
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro