Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2016 > 18-04-2016

Ședința Camerei Deputaților din 18 aprilie 2016

2. Dezbaterea Proiectului de Lege privind achizițiile sectoriale (PL-x 17/2016) (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 17/2016

   

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

6. Proiectul de Lege privind achizițiile sectoriale. Amendamente admise - 481, respinse - 26.

Guvernul României?

Cine prezintă proiectul?

Haideți, domnule președinte!

Numele, prenumele, funcția... să vă prezentați.

Din partea Guvernului.

Video in format Flash/IOS

Domnul Bogdan Pușcaș (președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice):

Bună ziua.

Numele meu este Bogdan Pușcaș și sunt președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.

Aș vrea să încep prin a vă mulțumi, în primul rând, pentru activitatea susținută din comisii, și aici discutăm de Comisia juridică și Comisia pentru industrii.

În același timp, aș vrea să remarc efortul lăudabil al staffului tehnic, care a corelat toate prevederile din cele patru legi în discuție astăzi.

Dincolo de acestea, aș vrea să acordați votul dumneavoastră favorabil acestui proiect de lege, din următoarele motive.

În primul rând, trebuie să avem în vedere faptul că aceste patru legi și această lege, în principal, este transpunerea unei directive din legislația europeană.

În același timp, aș vrea să vă rog să votați, având în vedere necesitatea adoptării în termen a acestei legi, deoarece de ea depind absorbția de fonduri europene și proiectele de investiții la nivel național.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc.

Comisia?

Comisia juridică și Comisia pentru industrii au raport comun.

Domnul vicepreședinte Ciprian Nica.

Domnule deputat, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Nicolae-Ciprian Nica:

Mulțumesc frumos, domnule președinte.

Raport comun asupra Proiectului de Lege privind achizițiile sectoriale.

În conformitate cu prevederile art. 95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru industrii și servicii împreună cu Comisia juridică, de disciplină și imunități au fost sesizate în fond, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege privind achizițiile sectoriale, transmis cu adresa PL-x 17, din 10 februarie 2016.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în data de 9 februarie 2016; Consiliul Legislativ a avizat favorabil; Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare a avizat favorabil; Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, de asemenea, a avizat favorabil; Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor și Comisia pentru transporturi și infrastructură au avizat favorabil.

Proiectul de lege are ca obiect reglementarea achizițiilor sectoriale în România, intervenția legislativă fiind argumentată în expunerea de motive, prin asigurarea transpunerii prevederilor obligatorii ale Directivei 2014/25 a Uniunii Europene, a Parlamentului European și a Consiliului, din data de 26 februarie 2014, privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale, și de abrogare a Directivei 2004/17 a Comisiei Europene, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sub nr. L94/243 din 2014.

În conformitate cu prevederile art. 54 și art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la ședințele reunite ale celor două comisii au participat, în calitate de invitați: domnul Bogdan Pușcaș, președinte; domnul Bogdan Dobrin, director; Dominic Dumitru, director în cadrul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice; domnul Gheorghe Oană, vicepreședinte; doamna Elena Doina Dascălu, vicepreședinte, și doamna Cristina Breden, director în cadrul Curții de Conturi a României; domnul Ion Aurel Stanciu, secretar de stat; domnul Marcel Boloș, secretar de stat; Horia Nicolae, director în Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale; Dumitrescu Manuela, director în Căile Ferate Române; domnul Nicușor Marian Buică, secretar de stat în Ministerul Fondurilor Europene; domnul Popa Cristian Silviu, președinte, doamna Bianca Popescu, consilier, domnul Bogdan Lehel Lorand, director în cadrul Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor; doamna Baran Cătălina din cadrul Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România; Septimiu Stoica, președinte, Alexandru Laiță, consilier în cadrul Bursei Române de Mărfuri; doamna Irina Avganți; domnul Florea Constantin, șef departament în cadrul Asociației Naționale a Specialiștilor în Achiziții; domnul Daniel Drăgan, șef serviciu în cadrul Curții Constituționale a României și reprezentanți ai Societății Civile - Coaliției Naționale pentru Modernizarea României, sub conducerea domnului președinte Cumpănașu Alexandru.

În conformitate cu prevederile art. 61 și art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, membrii Comisiei pentru industrii și servicii și membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au examinat proiectul de lege, în ședințele din 21 martie, 24 martie, 29 martie, 31 martie, 4 aprilie, 5 aprilie, 6 aprilie, 7 aprilie, 11 aprilie, 12 aprilie, 13 aprilie și 14 aprilie.

Din partea Comisiei pentru industrii și servicii și din partea Comisiei juridice, de disciplină și imunități au fost prezenți deputații, conform listelor de prezență.

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiilor reunite au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea Proiectului de Lege privind achizițiile sectoriale, cu amendamentele admise, prevăzute în Anexa 1 și amendamentele respinse, prevăzute în Anexa nr. 2 care fac parte integrantă din prezentul raport.

Face parte din categoria legilor ordinare.

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată și ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Vă mulțumesc.

   

(În continuare, conducerea ședinței a fost preluată de domnul deputat Florin Iordache, vicepreședinte al Camerei Deputaților.)

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Da.

Mulțumesc.

Dezbateri generale?

Procedură de urgență, un deputat de la fiecare grup.

Domnul Iane, Grupul PSD.

Vă rog.

Domnul Iane. Ovidiu Iane.

Vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Ovidiu-Cristian Iane:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Stimați colegi...

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Se pregătește doamna Carmen Hărău, Grupul PNL.

Video in format Flash/IOS

Domnul Ovidiu-Cristian Iane:

Suntem în fața unei legi extrem de importante. Pe lângă faptul că trebuie să transpunem această Directivă privind achizițiile publice, că de fapt despre asta este vorba, avem această problematică, a achizițiilor, care ne-a tot creat probleme în ultimii ani. Știm foarte bine, s-au tergiversat foarte multe achiziții publice sau au fost duse într-o procedură în care nu s-a mai putut realiza obiectivul respectiv.

Iată, că, astăzi, după mai bine de... cred că 10 ședințe, împreună cu Comisia juridică și Comisia pentru industrii, am reușit... și sute de amendamente care au fost discutate, și corelate, și acceptate, și, de multe ori, poate, cu foarte multă bunăvoință, am încercat să surprindem toate acele aspecte neplăcute din practică...

Vreau să mulțumesc atât membrilor Comisiei juridice, cât și celor din Comisia pentru industrii, și domnilor președinți, cei care au condus ședințele, vreau să mulțumesc celor de la ANAP și celor de la Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor, pentru că au fost permanent alături în aceste ședințe.

Și sper că folosind acest nou cadru legislativ vom avea foarte curând și normele de aplicare, care sunt extraordinar de importante în aplicarea acestei legi, pentru că, altfel, achizițiile publice se vor bloca după 1 iunie.

Și, de asemenea, mai sunt unele aspecte. Și aș vrea să menționez anumite lucruri care încă... credem... cred eu, personal, că nu au fost suficient de bine surprinse în această lege, și anume acea procedură, a notificării, care vom vedea dacă în practică, în sine, va crea probleme și va duce la întârzieri în ceea ce privește procesul de achiziții publice.

Da, trebuie să votăm această lege!

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Da.

Doamna... doamna Hărău, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Doamna Eleonora-Carmen Hărău:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Sunt foarte puține actele normative cu o importanță atât de mare și cu un impact atât de benefic. Și este, până la urmă, rodul efortului făcut la nivel parlamentar și al Executivului, astfel încât, pe de o parte, autoritățile contractante și, pe de altă parte, operatorii economici să poată lucra fluent și să nu se mai încurce derularea fondurilor europene și a investițiilor, în sensul progresului infrastructurii și al tuturor activităților sectoriale, în zonele sectoriale ale investițiilor.

Toate defectele, toate neajunsurile care au fost manifestate în actele normative anterior menționate, modificate în mod succesiv de-a lungul timpului, ceea ce a adus atingere stabilității și predictibilității sistemului legislativ, se rezolvă cu acest pachet de legi. Se rezolvă, anume: lipsa de expertiză la un nivel satisfăcător cu privire la elaborarea documentațiilor de atribuire de către entitățile contractante și cu privire la evaluarea ofertelor tehnice și financiare, depuse de ofertanți, în cadrul procedurilor de atribuire; subevaluarea valorii estimate a unei achiziții sectoriale de către entitățile contractante, cât și ofertarea unor prețuri anormal de scăzute de ofertanți, care ulterior se dovedesc imposibil a fi respectate; utilizarea excesivă a criteriului de atribuire "prețul cel mai scăzut", chiar și atunci când nu este oportună folosirea acestuia; durata îndelungată a desfășurării unor proceduri de atribuire, inclusiv din cauza contestațiilor numeroase; lipsa de transparență și eficacitate a investițiilor și mai ales lipsa sustenabilității proiectelor; legislația dificil de utilizat și interpretat într-o manieră unitară, din cauza schimbărilor legislative frecvente.

Au fost realizate o serie de obiective destinate să asigure un cadru legislativ prin care achizițiile sectoriale să fie concepute și să asigure o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii sociale.

Din punctul de vedere al impactului asupra mediului concurențial, prin promovarea prezentului proiect de act normativ se urmărește stabilirea unui cadru adecvat realizării unor achiziții sectoriale în mod transparent și lipsit de birocrație, în vederea creării unui mediu concurențial adecvat; crește, va crește rata de absorbție a fondurilor europene, se utilizează eficient fondurile publice de autoritățile contractante care desfășoară activități relevante; obținerea unei exceptări de la aplicarea prezentei legi, în cazul în care Comisia Europeană constată că activitatea relevantă este supusă în mod direct concurenței pe o piață la care accesul nu este restricționat.

Felicit colegii care au lucrat îndelung la acest text de lege și, în numele agenților economici, din rândul cărora sunt, am provenit atunci când am intrat în politică, am nădejdea, am siguranța că lucrurile se vor derula cu mult mai bine, mult mai transparent și lipsit de birocrație.

Mulțumesc frumos.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc, doamnă deputat.

Îl invit pe domnul Bogdan Ciucă, liderul Grupului ALDE.

Vă rog. Vă rog, domnule președinte.

Video in format Flash/IOS

Domnul Liviu-Bogdan Ciucă:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnilor colegi,

Grupul ALDE susține acest proiect, așa cum susține întreg pachetul privind achizițiile publice. Și nu o să reluăm cuvântul la fiecare pachet în parte, ele au fost discutate, cumva ținându-se cont de ceea ce prevede un proiect, atunci când am discutat celelalte proiecte.

Vreau doar să mulțumesc colegilor din Comisia juridică și colegilor de la Comisia pentru industrii, domnului vicepreședinte Nica și domnului Cupșa, domnului președinte Iancu și celorlalți care au fost prezenți, reprezentanților Guvernului și, nu în ultimul rând, celor care au lucrat concret și direct pe text - mă refer la staff, atât de la Comisia pentru industrii, cât și de la Comisia juridică. Efectiv, s-a stat până seara târziu sau chiar a doua zi, aici, la Parlament, încercând să se producă textul pe care dumneavoastră îl veți vota astăzi.

Vă mulțumim și vă felicităm.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc, domnule președinte.

Grupul UDMR.

Vă rog, domnule deputat.

Domnul deputat Antal.

Vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Antal István:

Intervenția mea să fie interpretată ca a unui deputat care a participat la toate dezbaterile privind cele patru proiecte de lege și pentru care îmi permit acum să fac o referire, nu numai la Legea achizițiilor publice sectoriale, ci la toate, să nu ieșim la fiecare lege și să avem un punct de vedere.

Ca atare, permiteți-mi să vă citesc punctul nostru de vedere.

Dezbaterea și adoptarea instrumentelor juridice de transpunere a Directivelor privind achizițiile publice, publicate în martie 2014 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, având ca dată limită 18 aprilie 2016, s-au desfășurat sub auspicii complexe. Deocamdată, doresc să mă rezum numai la câteva.

UDMR a solicitat, în repetate rânduri, încă din 2014-2015, inclusiv prin intermediul amendamentelor, evident, respinse, la Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, transpunerea acestor directive. Și am urgentat dezbaterea lor publică, ținând cont de importanța stabilirii unor proceduri transparente și clare pentru toată administrația publică, atât centrală, cât și locală, cu efecte inclusiv asupra absorbției fondurilor europene.

ANAP, astăzi - pe vremea aceea, încă ANRMAP - a publicat proiectele de lege pe site-ul propriu, în regim de transparență decizională. Cele depuse la Senat, în noiembrie 2015 purtau semnătura prim-ministrului Ponta. Acelea au fost avizate de noul Guvern tehnocrat? Știe acesta exact ce conțin aceste proiecte de lege?

După înregistrarea în Parlament a celor patru proiecte de lege, a avut loc dezbaterea lor generală și, cu observații pertinente, nu multe, ci numai vreo 300, din partea sferei civile, coagulate, aceste observații se regăsesc, în parte, în amendamentele depuse și susținute de UDMR, deoarece, chiar și după doi ani de la publicarea Directivei Uniunii Europene, autorii proiectelor de lege nu le-au adus la stadiul de a respecta spiritul și litera acestora - anumite aspecte pe care le voi puncta.

Cel mai important se referă la atribuirea contractului de achiziție publică.

Imediat după adoptarea directivelor, Comisia și Parlamentul European au anunțat marile victorii: marjă de decizie mai mare pentru autoritățile contractante, în privința procedurii pe care o aleg și a modalității de derulare a achiziției publice; împărțirea pe loturi a contractelor, pentru a da posibilitatea IMM-urilor să se afirme pe piață; flexibilitate în privința plăților către subcontractor și mai ales renunțarea la criteriul prețului cel mai scăzut, ca unică modalitate de apreciere a ofertelor, acesta fiind înlocuit de cost, eficiență și calitate-preț.

Toate acestea au fost acceptate în noul spirit european. Nu pe cea mai ieftină soluție trebuie cheltuiți banii publici, ci pe aceea care satisface interesul general în cel mai înalt grad. Și aici trebuie incluse criterii de calitate, de protecție a mediului, criterii sociale, de favorizare a soluțiilor inovative etc.

Se pare că Europa învață din propriile-i greșeli, în schimb, România se încăpățânează să persiste în ele.

În cursul dezbaterilor s-a mai ridicat o problemă, aceea a responsabilității personalului implicat în achiziții publice, măsurabil în întocmirea de caiete de sarcini și adjudecare contracte în valoare de zeci, sute de mii sau chiar milioane de euro...

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Vă rog să concluzionați.

Video in format Flash/IOS

Domnul Antal István:

Despre salarizare. Subiectul este unul sensibil, dat fiind impasul în care se găsește grila unică de salarizare și situația ambiguă de la Ministerul Muncii.

Noi o să menținem două amendamente respinse, deoarece câteva amendamente ale noastre au fost agreate, drept pentru care mulțumesc colegilor cu care am participat la dezbateri. Dar o să menținem două amendamente care, consider eu, sunt deosebit de importante. Unul la care am făcut referire, respectiv la salarizarea personalului, care, la autoritățile contractante...

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Antal István:

... se ocupă de această problematică.

Și o problemă a prețului cel mai scăzut, unde am dori să fie preluat textual... textual ceea ce scrie în directivă, deoarece considerăm că ar fi benefic pentru clarificarea acelor articole care sunt destul de ambigue, și de acolo nu reiese exact spiritul care...

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc, domnule deputat, încă o dată.

Video in format Flash/IOS

Domnul Antal István:

... a fost agreat de Uniunea Europeană.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu.

Video in format Flash/IOS

Domnul Antal István:

Îmi pare rău... îmi pare rău, e vorba de patru legi, da, că încercăm acum să trecem repede, nu știu, într-o jumătate de oră, aceste patru legi, care, după mine, sunt cele mai importante legi, după Legea bugetului. Pentru că, altfel, nu reușim să le dăm un sprijin celor care utilizează bani europeni. Și acesta era interesul nostru.

Și, de aceea, rog colegii care sunt în sală să ne dea o mână de ajutor, când o să susținem cel puțin cele două amendamente care sunt...

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Da.

Domnul Caloianu.

Vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Antal István:

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Mario-Ernest Caloianu:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Într-adevăr, avem o evoluție importantă în privința achizițiilor publice, și consensul între Parlament, Guvern, comisiile în care s-a dezbătut această importantă lege. E de bucurat.

În schimb, există un singur lucru care mă nemulțumește în acest sens. Avem pragurile schimbate, avem toată evoluția respectivă pusă în ordine, avem e-Certis-ul implicat, în schimb, nu am reușit să delimităm cele două porțiuni foarte importante - certificarea eligibilității operatorului economic și apoi evaluarea.

Atât timp cât evaluarea ofertei împreună cu calificarea ofertantului vor fi în aceeași procedură, continuăm să avem zona gri, în care putem confunda eligibilitatea cu un instrument de evaluare a ofertei, lucru care ne duce în confuzia permanentă de a intra într-un fenomen care creează "instrumentul", cu ghilimele de rigoare, al corupției.

Separăm cele două lucruri, și atunci e mult mai simplu și mai clar: operatorul economic certificat participă în procedura de evaluare. Sunt mult mai simple lucrurile, în felul acesta.

Îmi place permanent termenul "Europa ne-a spus și noi ne asumăm". Da, e corect, și ne aliniem perfect, și sunt în consens cu acest lucru. În schimb, va trebui să vedem și modelele de creare a spațiului eligibil al ofertanților din România, pentru că operatorii economici din România sunt diferiți de operatorii economici care participă în concursurile de achiziție publică din Europa.

Va trebui să dăm șansă egală tuturor. Și, atunci când creăm eligibilitate, în același concurs, permanent va exista spațiu de confuzie. Aș fi vrut să le separăm.

În rest, sunt în consens cu acest lucru.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc, domnule deputat.

Grupul minorităților, domnul deputat Merka.

Vă rog, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Adrian-Miroslav Merka:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Stimați colegi,

Apreciez ce a zis colegul nostru de la UDMR și ar fi bine să ne trezim, totuși.

Stimați colegi,

Sunt niște legi foarte importante pentru noi toți. Ne vom trezi peste câțiva ani, poate, că n-am ascultat de cei mai mici sau de cei mai simpli colegi din sală. Nu simpli ca persoană poate, ci poate ca și exprimare. Apreciez faptul că... colegii care au lucrat în cele două, trei comisii au înțeles necesitatea și efortul pe care îl fac zi de zi instituțiile publice și cei care sunt interesați pentru absorbirea acestor bani, a acestor fonduri naționale și fonduri europene.

Din păcate, și noi, ca Parlament, dar și societatea civilă, avem foarte multe de recuperat.

Stimați colegi,

Legi pe care trebuie să le dezbatem mult mai intens sunt trecute acum, în ultima clipă, pentru că știm ce ne așteaptă.

Sper și solicit ca toți cei care vor reuși să se impună prin acele amendamente, și admise, și respinse, să ne facă să fim și noi responsabili la vot.

Stimați colegi de la PNL și de la PSD,

Într-adevăr, avem nevoie de aceste legi, dar veniți și solicitați un vot în unanimitate, ca noi și toată România să putem să mergem mai departe. Nu uitați, suntem responsabili pentru cei care vor munci acolo și, cum spunea colegul, acum există un blocaj. Din vina cui este acest blocaj, oare, la acest nivel, și național și local?

Noi vom sprijini, într-adevăr, aceste legi de interes național sau interes public, dar veniți să sprijinim în unanimitate.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Alte intervenții? Nu mai sunt intervenții la dezbateri generale.

Domnul vicepreședinte Ciprian Nica are niște precizări de tehnică legislativă.

Video in format Flash/IOS

Domnul Nicolae-Ciprian Nica:

Vă mulțumesc frumos, domnule președinte.

Pentru cursivitate și fluidizarea dezbaterilor vreau să vă propun ca acolo unde mai apare în text "autoritate", să se înțeleagă "entitate", pentru că așa este și în Directiva Europeană...

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

La microfon, vorbiți la microfon!

Video in format Flash/IOS

Domnul Nicolae-Ciprian Nica:

... și s-au făcut mențiunile acestea, modificările, pe 80% din material, dar fiind timpul foarte scurt, că s-a lucrat și noaptea, nu a mai fost timp.

De asemenea, la marginal 478, la art. 257, la alin. (2) este o trimitere tot pe tehnică legislativă: "Prin excepție de la prevederile alin. (1), dispozițiile art. 208..." și nu "207", cum e prevăzut în text. Este trimiterea corectă la art. 208.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Au fost precizări de tehnică legislativă.

Nu mai sunt alte intervenții.

Sunt 481 de amendamente admise. Mergem în calupuri de câte 50.

De la 1 la 50, dacă sunt observații? Nu.

51-100, dacă sunt observații? Nu.

101-150, dacă sunt observații? Nu.

151-200. Observații? Nu.

201-250? Nu.

251-300. Observații? Nu.

301-350?

351-400?

400-450. Observații? Nu.

451-481? Sunt observații? Nu.

Anexa nr. 1? Observații? Nu.

La Anexa nr. 2 dacă aveți observații? Nu.

Mulțumesc.

Rămâne la votul final de miercuri.

Mergem mai departe.