Plen
Ședința Camerei Deputaților din 12 octombrie 2015
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.176/16-10-2015
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2015 > 12-10-2015 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 12 octombrie 2015

    Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților.  

Ședința a început la ora 16,06.

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Valeriu Ștefan Zgonea, președintele Camerei Deputaților, înlocuit de domnul deputat Petru Gabriel Vlase, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistați de domnii deputați Laurențiu Chirvăsuță și Niculae Mircovici, secretari ai Camerei Deputaților.

A doua parte a ședinței a fost condusă de doamna deputat Rodica Nassar, vicepreședintele Camerei Deputaților.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

O să rog liderii grupurilor parlamentare să-și invite colegii în sală.

Bun. Liderii grupurilor parlamentare, începem de la poziția 14, după care trecem direct la poziția 44, cum v-ați înțeles. Da?

Doamnelor și domnilor,

Deschid ședința de astăzi a Camerei Deputaților și vă informez că, din totalul celor 383 de parlamentari, 194 și-au înregistrat prezența la această ședință, bineînțeles, inclusiv membrii Biroului permanent.

În conformitate cu prevederile art. 94, vă informez că aveți la casetă următoarele documente: programul de lucru pentru săptămâna aceasta, lista rapoartelor din perioada 7-12 octombrie de la comisiile permanente sesizate în fond, lista cu legile pentru care se poate exercita dreptul de sesizare la Curtea Constituțională și informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților și care urmează să fie avizate la comisiile permanente.

Bun. Primul proiect de hotărâre este vacantarea unui loc de deputat.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat (ca urmare a demisiei domnului deputat Ghiveciu Marian) (PH CD 81/2015) (rămas pentru votul final)  

2. La punctul 2 al ordinii de zi avem Proiectul de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat ca urmare a demisiei domnului deputat Marian Ghiveciu.

Potrivit art. 237 din Regulament, proiectul de hotărâre a fost întocmit, după cum știți, de către Comisia juridică.

Doamna deputat Cătăniciu, chestorul Camerei Deputaților, are cuvântul pentru a prezenta proiectul de hotărâre.

Doamnă deputat, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS    

Doamna Steluța-Gustica Cătăniciu:

Mulțumesc, domnule președinte.

În ședința din data de 6 octombrie 2015, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități prezenți la ședința comisiei, conform listei de prezență, au analizat adresa sus-menționată și documentele anexate, respectiv adresa nr. 1237/30 octombrie 2015.

În baza solicitării Biroului permanent, precum și a art.236- 237 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia juridică, de disciplină și imunități a întocmit Proiectul de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat, pe care îl supune votului plenului Camerei Deputaților.

Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat

Având în vedere demisia din calitatea de deputat a domnului deputat Ghiveciu Marian, începând cu data de 29 septembrie 2015, în temeiul art. 70 alin. (2) din Constituția României, republicată, al art. 7 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, precum și al art. 236 alin. (1) și art.237 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat,

Constatând că președintele Camerei Deputaților a luat act de încetarea mandatului domnului Ghiveciu Marian, deputat ales în Parlamentului României în Circumscripția electorală nr. 10 Buzău, Colegiul uninominal nr. 5,

Camera Deputaților adoptă prezenta Hotărâre:

Articol unic - Camera Deputaților constată încetarea calității de deputat a domnului Ghiveciu Marian, începând cu data de 29 septembrie 2015 și declară vacant locul de deputat deținut de domnul Ghiveciu Marian în Circumscripția electorală nr. 10, Colegiul uninominal nr. 5.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților în prezenta ședință cu respectarea art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc, doamnă deputat.

Proiectul de hotărâre a fost distribuit, l-ați auzit.

Dacă sunt obiecții? Nu sunt.

La titlu, obiecții, comentarii? Nu. Aprobat.

La preambul, obiecții, comentarii? Nu. Aprobat.

La articolul unic, obiecții, comentarii? Nu. Aprobat.

Am luat act de această demisie, proiectul de hotărâre merge la votul final, de vacantare, bineînțeles, a unui mandat de parlamentar la Camera Deputaților.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art. 17 din Legea nr. 148/2000 privind publicitatea și pentru modificarea Legii nr. 504/2002 a audiovizualului (Pl-x 450/2015) (rămasă pentru votul final)  

15. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 17 din Legea nr. 148/2000 privind publicitatea și pentru modificarea Legii nr. 504/2002 a audiovizualului.

Are caracter organic.

Dacă inițiatorii... inițiatorul, scuzați-mă, dorește să ia cuvântul? Nu.

Din partea comisiilor sesizate în fond?

Domnule deputat, aveți cuvântul, în numele Comisiilor pentru sănătate și familie și pentru cultură, arte și mijloace de informare în masă.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Florin-Alexandru Alexe:

Domnule președinte,

Raport comun asupra propunerii legislative pentru modificarea și completarea art. 17 din Legea nr. 148/2000 privind publicitatea și pentru modificarea Legii nr. 504/2002 a audiovizualului.

Camera Deputaților este prima Cameră sesizată în conformitate cu dispozițiile art. 75 din Constituția României.

În temeiul dispozițiilor art. 95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă și Comisia pentru sănătate și familie au fost sesizate spre dezbatere în fond în procedura obișnuită.

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii sesizate în fond în temeiul dispozițiilor art. 61 și 63 din Regulamentul Camerei Deputaților au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților, spre dezbatere și adoptare, un raport comun de respingere al propunerii legislative.

În raport de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.

Motivația respingerii se întemeiază pe următoarele considerente: prevederile prezentei propuneri legislative se află parțial reglementat în legislația națională, prin Titlul XVII - Medicamentul, din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și de asemenea, în conținutul Ordinului 194 din 23 februarie 2015 privind aplicarea normelor pentru evaluarea și avizarea publicității la medicamentele de uz uman emis de Ministerul Sănătății se află înscrisă și o secțiune, secțiunea a III-a a Capitolului IV, Publicitatea medicamentelor în domeniul audiovizaul.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Vă mulțumesc și eu.

Dezbateri generale? Nu sunt luări de cuvânt.

Vă reamintesc că, prin raportul comisiilor sesizate în fond, se propune respingerea acestei inițiative. Conform art. 104 din Regulament, merge la votul final.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 35/2015) (rămasă pentru votul final)  

Poziția 45, Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiatorii? Cine dorește să ia cuvântul? Nimeni.

Din partea Comisiei pentru cultură, cine prezintă?

Domnule deputat, tot dumneavoastră, aveți cuvântul. Raportul.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Florin-Alexandru Alexe:

Raport asupra propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare.

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, a fost transmisă comisiei cu nr. Pl-x 35/2015.

În redactarea raportului, comisia a avut în vedere avizul favorabil, cu observații și propuneri, emis de Consiliul Legislativ, care nu susține adoptarea acestei inițiative legislative.

Prin obiectul de reglementare și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

În calitate de primă Cameră sesizată, Senatul a respins inițiativa legislativă în ședința din 5 februarie.

În urma dezbaterilor, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă propune plenului respingerea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare.

Motivația respingerii se întemeiază pe faptul că, pe de o parte, unele dintre soluțiile legislative preconizate prin prezenta inițiativă legislativă au fost reglementate prin intermediul Legii nr. 185/2014 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, iar pe de altă parte, membrii comisiei au avut în vedere faptul că în prezent există cadru legislativ optim de organizare, exercitare și control al managementului instituțiilor publice de cultură.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc.

Dezbateri generale. Nu sunt.

Bun. Conform art. 104, merge la votul final, caracter ordinar.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art. 34 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 (Pl-x 272/2014) (rămasă pentru votul final)  

46. Următoarea. Propunerea legislativă pentru completarea art. 34 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006.

Inițiatorii? Nu doresc să ia cuvântul.

Din partea Comisiei pentru industrii și servicii specifice.

Domnule deputat, aveți cuvântul. Domnule vicepreședinte, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Gheorghe Marin:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Raport asupra propunerii legislative privind completarea art. 34 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006.

Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu această propunere legislativă.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins această inițiativă.

Consiliul Concurenței a transmis un punct de vedere negativ.

Guvernul nu susține această propunere legislativă.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților respingerea propunerii legislative.

Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Bun. Dezbateri generale? Nu sunt.

Conform art. 104, având raportul, vă reamintesc, are raport de respingere, caracterul ordinar, merge la votul final.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Propunerii legislative privind achiziționarea de la persoanele fizice a deșeurilor metalice feroase și neferoase ce provin din sectorul de îmbunătățiri funciare (Pl-x 499/2014) (rămasă pentru votul final)  

47. Următoarea, Propunerea legislativă privind achiziționarea de la persoanele fizice a deșeurilor metalice feroase și neferoase ce provin din sectorul de îmbunătățiri funciare.

Inițiatorii? Nu vor să ia cuvântul.

Din partea comisiei, tot dumneavoastră, domnule deputat. Sunt comisiile reunite pentru industrie și servicii și juridică, de disciplină și imunități.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Gheorghe Marin:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Raport comun asupra propunerii legislative privind achiziționarea de la persoanele fizice a deșeurilor metalice feroase și neferoase ce provin din sectorul de îmbunătățiri funciare.

Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru industrii și servicii au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu această propunere legislativă.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins inițiativa legislativă.

Guvernul, prin punctul de vedere transmis, nu susține adoptarea acestei inițiative legislative.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare interzicerea achiziționării de la persoanele fizice a deșeurilor metalice feroase și neferoase provenite din sectorul de îmbunătățiri funciare, și anume irigații și desecări.

În urma dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților respingerea propunerii legislative privind achiziționarea de la persoanele fizice a deșeurilor metalice feroase și neferoase.

În raport cu obiectul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Și eu.

Dezbateri generale? Unul dintre dumneavoastră. Cinci minute. Care este primul, nu știu pe care să-l aleg.

Domnule deputat, aveți cuvântul.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Paul Dumbrăvanu:

Proiectul de lege adoptat cuprinde soluții legislative similare celor prevăzute de prezenta propunere legislativă și în ceea ce privește exceptarea, în anumite condiții, de la interdicția achiziționării deșeurilor metalice feroase și neferoase. Deja este reglementat în Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2011, deci Grupul PNL va vota pentru respingere.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Și eu vă mulțumesc.

Nu mai doriți. Mulțumesc.

Dezbateri generale? Alte luări de cuvânt? Nu mai sunt.

Merge la votul final, conform art. 104 din Regulament, nu sunt amendamente.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii 46/2008 - Codul silvic (Pl-x 378/2014) (rămasă pentru votul final)  

48. Următoarea propunere legislativă are caracter organic, este Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic.

Inițiatorii? Nu doresc să ia cuvântul.

Din partea Comisiei pentru agricultură?

Domnule vicepreședinte, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Liviu Harbuz:

Mulțumesc, domnule președinte.

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, transmisă cu adresa nr. Pl-x 378.

În urma dezbaterilor, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative din următorul motiv: soluțiile legislative propuse de inițiator sunt detalii tehnice, specifice activității de transport și distribuția energiei electrice, care nu se justifică a fi înserate în Legea nr. 46/2008.

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.

Proiectul legislativ este de competența decizională a Camerei Deputaților.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc.

Luări de cuvânt.

Domnule deputat, aveți cuvântul. Vă rog frumos, la dezbateri generale.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Ioan-Cristian Chirteș:

Mulțumesc, domnule președinte.

Grupul parlamentar al PNL este de acord cu acest proiect de respingere, deoarece, cum spuneam și în raport, oferă doar detalii tehnice.

Dacă ceva este de modificat, trebuie să ne aplecăm asupra Legii nr. 123 din 2012, Legea energiei electrice și a gazelor naturale.

Acest punct de vedere l-am avut și atunci când am dezbătut modificările la noul Cod silvic. Deci, repet, PNL va vota în favoarea raportului de respingere.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc foarte mult.

Alte luări de cuvânt în dezbaterea generală? Nu mai sunt.

Bun. Nefiind amendamente, merge la votul final.

Vă amintesc că are caracter organic.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art. 17 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic (PL-x 585/2014) (rămas pentru votul final)  

49. Proiectul de Lege pentru completarea art. 17 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic.

Inițiatorii? Nu doresc să ia cuvântul.

Din partea Comisiilor reunite pentru mediu și echilibru ecologic și pentru agricultură, tot domnul vicepreședinte al Comisiei pentru agricultură. Aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Liviu Harbuz:

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și Comisia pentru mediu și echilibru ecologic au fost sesizate spre dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege pentru completarea art. 17 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art. 17 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare, cu o nouă literă, litera k).

Se preconizează ca proprietarul fondului forestier să aibă obligația de a permite, la solicitarea titularilor licențelor de distribuire a energiei electrice, defrișarea arborilor aflați în culoarul de siguranță a liniilor electrice, urmând ca pentru liniile electrice aeriene cu tensiune de 110 kW acest culoar să fie de 32 de metri, iar pentru cele de tensiune medie acesta să fie de 24 de metri.

În urma examinării proiectului de lege și a punctelor de vedere transmise de Consiliul Legislativ și de Guvern, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților respingerea.

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc.

Alte luări de cuvânt?

Domnul deputat Tinel Gheorghe. Aveți cuvântul.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Tinel Gheorghe:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Problematica asta, a scoaterii din fondul forestier pentru liniile electrice de înaltă tensiune și pentru magistralele de baze, eu vă spun că până în '89 era reglementată.

Acum, dacă noi n-am vrut după '90 s-o mai impunem ca soluție legislativă în Codul silvic, este altă treabă. Însă, în practică, în teren, lucrurile erau clare. Se știa care este lățimea liniilor electrice de înaltă tensiune și cele de siguranță, 24 - 32. Erau reglementări foarte clare.

Eu mă aștept ca Guvernul - și îmi pare rău că nu e Guvernul aici - să stabilească aceste lucruri, măcar prin norme tehnice și prin hotărâre de Guvern. Ele nu pot fi lăsate la latitudinea administratorului și a celor care se ocupă de administrarea fondului forestier național, fie el de stat sau fie privat, pentru că înțelegerile acolo sunt diferite. Discutăm de capacitățile de transport a energiei electrice și a magistralei de gaze și aici lucrurile ar trebui să fie foarte clare. Îmi pare rău că n-am găsit o soluție, în așa fel încât măcar la definiții, la anexă la Codul silvic, să fi explicat ce înseamnă liniile de înaltă tensiune și magistralele de gaze.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc.

Alte luări de cuvânt? Nu sunt.

Nu sunt amendamente, merge la votul final.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice (Pl-x 62/2015) (rămasă pentru votul final)  

50. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice.

Inițiatorii? Aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Anton Doboș:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Această inițiativă a luat naștere ca urmare a masacrării arborilor pe Bulevardul Ștefan cel Mare din Iași.

Toți teii de pe aliniamentul bulevardului au fost doborâți cu drujbele de angajații primăriei, și asta doar pentru că primăria a stabilit, fără consultarea ieșenilor, că în zonă trebuie să crească doar copaci în miniatură.

Consecințele negative nu s-au lăsat așteptate. Pe lângă pagubele ecoprotective, a fost distrus și un potențial brand al Iașiului, acela de oraș al teilor.

Efectele ecologice negative ale tăierii de arbori din centrul Iașiului sunt confirmate de specialiști. Aceștia afirmă că abia 500 de salcâmi japonezi pot egala performanța ecologică a unui singur tei. Mai precis, teii acționează pentru protecția mediului înconjurător, prin faptul că la 50 de ani teiul încă manifestă o creștere activă. Realizează anual un număr de peste 300 de mii de frunze, care însumează o suprafață verde de aproximativ 600 de m2.

În ciuda acestui fapt, Primăria a tăiat 141 de tei argintii la vârsta medie de 50 de ani, cu un volum total de 47 m3, în care se află stocată cantitatea de 11,6 tone de carbon.

Un alt motiv ar fi că, la umbra acestor tei, temperatura era cu trei până la cinci grade mai coborâtă; aerul mai umed cu 10%, datorită transpirației plantelor.

Teii mai contribuiau la atenuarea poluării fonice și a poluării radioactive.

Semnul de alarmă a fost tras de foarte mulți cetățeni ai Iașiului, printre care numeroase cadre universitare, la care se adaugă doi membri ai Academiei Române. Lor li se adaugă domnul Mandache Leocov, un botanist reputat, fost director al Grădinii botanice Iași, considerat - pe vremea Domniei Sale - unul dintre cei mai mari specialiști în domeniu din partea de Sud-Est a Europei.

Declarațiile Domniei Sale sunt susținute de raportările municipalității.

Primăria a tăiat peste 639 de copaci de la începutul anului și mai are programat încă alți 240.

S-a ajuns ca zeci de locuitori din aproape toate cartierele Iașiului să reclame tot mai des tăierile de copaci din oraș. Oamenii sunt scandalizați că arborii de pe aliniament se usucă pe capete, iar cei de la primărie nu-și fac datoria să-i îngrijească.

Prin acest proiect de lege se propune ca aceste parcuri să devină arie naturală protejată de interes național.

Prin obținerea acestui statut se permite instituirea unui regim special de protecție și utilizare și asigurarea unor măsuri speciale de protecție și conservare a bunurilor de patrimoniu natural.

Drept pentru care, susținem acest proiect.

 
       

(În continuare, lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Petru Gabriel Vlase, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asista de domnii deputați Laurențiu Chirvăsuță și Niculae Mircovici, secretari ai Camerei Deputaților.)

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Comisia?

Domnul Iane.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Ovidiu-Cristian Iane:

Mulțumesc, domnule președinte.

Am să citesc eu raportul comisiei.

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru mediu și echilibru ecologic a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice.

Propunerea legislativă are ca obiect modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, în sensul că parcurile și grădinile ce conțin elemente sau bunuri ale patrimoniului natural, de interes comunitar, socio-economic sau socio-cultural să dobândească statutul de arii naturale protejate de interes național, în scopul instituirii unui regim special de protecție și utilizare, prin asigurarea unor măsuri speciale de protecție și conservare a bunurilor aparținând patrimoniului natural.

Senatul a respins propunerea.

Comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ și avizul negativ al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, precum și punctul de vedere negativ al Guvernului.

În urma examinării, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților respingerea propunerii legislative, întrucât, din punct de vedere al prevederilor legale în vigoare, propunerea legislativă excede domeniului de reglementare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007, respectiv al ariilor naturale protejate și al florei și faunei sălbatice. Reglementarea și administrarea regimului proiectiv aplicabil parcurilor și grădinilor publice sau private de agrement din intravilanul localităților fac obiectul unei alte legi, și anume Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Totodată, din expunerea de motive nu rezultă interesul public major și, deopotrivă, interesul național care să justifice instituirea regimului de arie naturală protejată de interes național pentru parcurile și grădinile publice sau private de agrement, care au elemente sau bunuri de patrimoniu natural aflate în intravilanul localităților.

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă rog.

Mulțumesc.

Dezbateri generale. Domnul Cernea.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Remus-Florinel Cernea:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Într-adevăr, tăierea copacilor din Iași, tăierea teilor, toaletarea brutală a multor altor copaci în nenumărate localități din România cer sau ar cere o astfel de reglementare.

Eu voi susține proiectul și cred că ideea lui este perfect legitimă, spațiile verzi, astfel de șiruri de copaci pe marginea străzilor și aleilor ar trebui să fie considerate de importanță națională, pentru că schimbările climatice sunt deja o problemă globală gravă, se va agrava probabil în absența unor măsuri energice din partea guvernelor și orice măsură de întărire a protecției unor spații verzi, a unor copaci, în orașe sau a mediului în general, orice astfel de măsură, așadar, este bine-venită.

Dacă, într-adevăr proiectul nu ar fi trebuit să vizeze o ordonanță, ci o lege, dacă într-adevăr a existat această scăpare, îi îndemn pe inițiatori să revină, în cazul în care proiectul va fi respins, să revină cu aceleași amendamente la legea care ar trebui de fapt modificată și să explice poate mai clar ce înțeleg ei prin acordarea acestui statut de spații, spațiilor verzi, acordarea unui statut de importanță națională, de interes național.

Sper foarte mult ca Parlamentul să aprobe, până la urmă, o astfel de lege, poate va fi trecută și în regim de urgență, pentru că realmente, dacă în continuare diverși primari își vor exercita autoritatea în mod arbitrar și abuziv, distrugând spații verzi și tăind copacii din orașe, acest lucru se va face în dauna interesului național și a interesului cetățenilor.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Alte intervenții, dacă mai sunt? Nu mai sunt. Mulțumesc frumos.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Propunerii legislative privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unor imobile din proprietatea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale (Pl-x 379/2014) (rămasă pentru votul final)  

51. Propunerea legislativă privind transmiterea cu titlu gratuit a unor imobile din proprietatea Autorității Naționale pentru Administrarea și Reglementarea în Comunicații în domeniul public a unor unități administrative teritoriale.

Inițiatorii? Nu.

Comisia? Comisia juridică? Sau domnul Oajdea, președintele Comisiei pentru tehnologia informației.

Doamna chestor, din partea Comisiei.

Video in format Flash/IOS    

Doamna Steluța-Gustica Cătăniciu:

O citim noi, dacă nu este cealaltă comisie.

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, precum și în acord cu art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor au fost sesizate spre dezbatere în fond cu Propunerea legislativă privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unor imobile din proprietatea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul a respins propunerea legislativă în ședința din 24 iunie 2014, în calitate de primă Cameră sesizată.

Consiliul Legislativ a avizat negativ proiectul prezentului act normativ.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare transmiterea, cu titlu gratuit, a unor imobile din proprietatea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale.

În urma dezbaterilor propunerii legislative, membrii Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor, reuniți în ședința din data de 17 septembrie 2014 și 19 noiembrie 2014, au transmis Comisiei juridice, de disciplină și imunități raportul preliminar de respingere a Propunerii legislative privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unor imobile din proprietatea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații în domeniu public al unor unități administrativ-teritoriale.

Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au examinat propunerea legislativă în ședința din data de 3 martie 2015.

În urma opiniilor formulate și a finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii sesizate în fond au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților, respingerea Propunerii legislative privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unor imobile din proprietatea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale.

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dezbateri generale? Nu sunt.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990 (Pl-x 371/2014); <BR>- Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art. 11 din Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile comerciale (Pl-x 542/2014) (rămase pentru votul final)  

52. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990, și Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 11 privind Legea 31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile comerciale.

Inițiatorii? Nu.

Comisia? Domnul Itu.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Cornel Itu:

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale.

Senatul a respins această propunere. Consiliul Legislativ a avizat favorabil. Guvernul nu susține adoptarea.

Comisia pentru industrii și servicii a avizat negativ.

În urma examinării inițiativelor legislative, a punctelor de vedere ale Guvernului și a avizelor Consiliului Legislativ, s-a constatat că propunerile legislative nu se justifică, întrucât în acest moment, la nivel european sunt state care au optat pentru un capital social modic ca valoare, iar România a adoptat o soluție care să asigure accesul facil la această formă în societate, cu scopul de a încuraja mediul de afaceri și de a încuraja întreprinzătorii privați.

Față de aceste considerente, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților respingerea acestei propuneri.

În raport cu obiectul și conținutul său, cele două propuneri legislative fac parte din categoria legilor ordinare.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Dezbateri generale.

Domnul deputat.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Virgil Guran:

Stimați colegi,

Acest proiect de lege prevede creșterea capitalului social minim pentru SRL-uri la 2000 de lei. Ciudat este un lucru: inițiator era, printre altele, senatorul Darius Vâlcov, care a venit cu această inițiativă, dar când a ajuns în Guvern, când a ajuns ministru n-a mai fost de acord cu inițiativa lui. Încă o dovadă că, totuși, în acest moment, Parlamentul este o anexă a Guvernului.

Privind realitatea acestei inițiative, noi nu suntem de acord să existe un capital de 2000 de lei, dar, în schimb, credeți-mă, cei care trec prin acest proces de a înființa o societate, plătesc mult mai mult de 2000 de lei, pentru că sunt taxe la Registrul Comerțului, pentru că sunt taxe de autorizare, începând de la DSV, DSP, Pompieri ș.a.m.d., și sunt atâtea formalități și este atâta birocrație, încât de multe ori îți trece să mai faci acea firmă.

Partidul Național Liberal are în vedere examinarea acestor lucruri și sper ca împreună să reușim să modificăm aceste reglementări care impun tot felul de taxe și opreliști, pentru că, de fapt, așa putem să ajutăm pe cei care vor să realizeze o societate comercială, să ajungem și noi, până la urmă, după modelul țărilor dezvoltate în care online poți să-ți realizezi această societate în două-trei ore și pe proprie răspundere să funcționezi, urmând să fii verificat de către acele organisme, organe de control ș.a.m.d.

Cred că așa putem să stimulăm înființarea de societăți comerciale, nu doar gândindu-ne la acest capital social.

Birocrația și formalismul sunt de cu totul altă natură în România. Sperăm să reușim să rezolvăm acest lucru și atunci, într-adevăr, ajutăm viitorii oameni de afaceri.

Partidul Național Liberal, în consecință, este de acord cu respingerea acestui proiect de lege.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Alte intervenții? Nu sunt.

Legea merge la votul final.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art. 179 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 591/2014) (rămasă pentru votul final)  

53. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 179 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Inițiatorii?

Comisia?

Video in format Flash/IOS    

Domnul Mihai Baltă:

Mulțumesc, domnule președinte.

Comisia pentru muncă și protecție socială a fost sesizată prin adresa Pl-x 591 cu dezbaterea pe fond, în procedură obișnuită, a Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art. 179 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

La întocmirea prezentului raport comisia a avut în vedere: avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul Consiliului Economic și Social, avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, punctul de vedere negativ al Guvernului.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și completarea art. 179 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în sensul ca sumele cu titlu de prestații de asigurări sociale plătite din motive neimputabile beneficiarilor și încasate necuvenit de către aceștia, să nu mai fie recuperate.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art. 73 alin. (3) din Constituția României, republicată.

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în ședința din 9 decembrie 2014.

Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din Constituția României și art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaților.

În urma finalizării dezbaterilor, comisia propune plenului Camerei Deputaților respingerea inițiativei legislative, întrucât aceasta a rămas fără obiect prin apariția Legii nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii, care se aplică de la 1 octombrie 2014.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Dezbateri generale? Nu sunt.

Respingere, vot final.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea alin. (1) al art. 35 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii (Pl-x 33/2015) (rămasă pentru votul final)  

54. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea alin. (1) al art. 35 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii.

Inițiatori? Nu.

Comisia?

Video in format Flash/IOS    

Domnul Mihai Baltă:

Mulțumesc, domnule președinte.

Comisia pentru muncă și protecție socială a fost sesizată prin adresa Pl-x 33/2015, din 9 februarie 2015, cu dezbaterea pe fond, în procedură obișnuită, a Propunerii legislative pentru modificarea și completarea alin. (1) al art. 35 din Legea nr. 53/2002 - Codul muncii.

La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere: avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul negativ al Consiliului Economic și Social, avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, avizul negativ al Comisiei pentru egalitate de șanse pentru femei și bărbați, punctul de vedere negativ al Guvernului.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea prevederilor alin. (1) al art. 35 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin înserarea unei noi teze care stabilește ca durata maximă legală a timpului de muncă, în cazul salariaților care dețin mai multe contracte individuale de muncă, să nu poată depăși, de regulă, 12 ore pe zi, și 48 de oră pe săptămână, inclusiv orele suplimentare.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art. 73 alin. (3) din Constituția României, republicată.

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în ședința din 5 februarie 2015.

Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din Constituția României și art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

În urma finalizării dezbaterilor, comisia propune plenului Camerei Deputaților respingerea inițiativei legislative, întrucât sediul materiei privind durata maximă legală a timpului de muncă se regăsește în art. 114, 115, 121 din Codul muncii, iar prin adoptarea inițiativei legislative s-ar încălca normele de tehnică legislativă prevăzute de Legea nr. 24/2000.

Totodată, s-a reținut în susținerea soluției aprobate că Directiva 2003/88 CE a Parlamentului European și a Consiliului, din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru nu conține dispoziții exprese care să indice faptul că durata maximă a timpului de muncă și a perioadelor de repaus stabilite în textul acesteia au caracter de limite absolute, în sensul că, orele de muncă și situația cumulului de contracte se însumează în vederea respectării limitelor impuse de actul normativ.

Legislația națională nu conține prevederi exprese cu privire la modul de calcul al timpului de muncă în situația în care un salariat deține mai mult de un contract de muncă, în sensul însumării perioadei de muncă lucrate pe fiecare dintre contracte, cum de altfel nici Directiva 2003 nu conține nicio prevedere expresă cu privire la modul de calcul al timpului de muncă pentru un lucrător care are mai multe contracte simultan.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Dezbateri generale? Doamna Boghicevici, vă rog.

 
Video in format Flash/IOS    

Doamna Claudia Boghicevici:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Am analizat prezentul proiect de lege; este un proiect social-democrat, atât din punct de vedere al apartenenței inițiatorilor, dar și prin prisma principiilor care sunt susținute aici. El nu este agreat de Guvernul condus de un premier social-democrat.

Salut preocuparea colegilor din PSD pentru bunăstarea celor care lucrează în prezent, însă, le atrag atenția că avem mari probleme în ceea ce privește ocuparea forței de muncă în România și că există foarte multe persoane care nu-și găsesc un loc de muncă. Avem ca indicativ pe planul național de reformă un procent de 70% în ceea ce privește ocuparea și suntem departe de atingerea acestui obiectiv.

Grupul PNL din Camera Deputaților va vota pentru respingerea acestui proiect.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Alte intervenții, dacă sunt la dezbateri generale? Nu sunt.

Respingere, vot final.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de urgență nr. 103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice (Pl-x 111/2015) (rămasă pentru votul final)  

55. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr. 103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice.

Inițiatori? Nu.

Comisia?

Video in format Flash/IOS    

Domnul Florin Gheorghe:

Raport comun asupra Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.103 din 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014.

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru muncă și Comisia pentru buget au fost sesizate prin adresa Pl-x 111/2015 cu dezbaterea pe fond a acestei inițiative.

La întocmirea prezentului raport comun, comisiile au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul negativ al Consiliului Economic și Social și punctul de vedere negativ al Guvernului.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

În conformitate cu prevederile art. 61 și art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaților comisiile au dezbătut propunerea legislativă în ședința comună din 10 martie 2015.

Raportul comun a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în ședința din 25 februarie 2015, iar Camera Deputaților este Cameră decizională.

În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii propun plenului Camerei Deputaților respingerea inițiativei legislative, întrucât aceasta a rămas fără obiect de reglementare.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dezbateri generale?

Vă rog.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Vasile Horga:

Stimați colegi,

Inițiativa legislativă a colegilor noștri reprezintă mai mult o reparație morală a celor care sunt în România oameni de știință, de cultură, de artă, personalități marcante, pentru că nu este vorba de o reparație materială, pentru că nu este vorba de o sumă consistentă.

Este vorba de faptul că în Ordonanța de urgență nr. 103/2014 era prevăzută plafonarea indemnizațiilor de merit - 1650 de indemnizații - care reprezintă un lucru minor pentru bugetul de stat, iar prin inițiativa pe care colegii noștri au făcut-o, a fost eliminată această plafonare a indemnizației.

Ea a rămas fără obiect, pentru că Guvernul a venit cu Ordonanța nr. 58/2014 abrogând art. 14 lit. k) din Ordonanța nr. 103, astfel încât Grupul nostru parlamentar va vota pentru respingerea acestei inițiative legislative, rămânând fără obiect.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Alte intervenții? Nu sunt.

Respingere, vot final.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Propunerii legislative pentru introducerea disciplinei Istoria Totalitarismului în România în ciclul superior al liceului (Pl-x 525/2014) (rămasă pentru votul final)  

56. Propunerea legislativă pentru introducerea disciplinei "Istoria totalitarismului în România", în ciclul superior al liceului.

Inițiatori?

Comisia?

Comisia pentru învățământ.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Adrian-Nicolae Diaconu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu adresa Pl-x 525 din 2 decembrie 2014, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a primit spre dezbatere, în fond, Propunerea legislativă pentru introducerea disciplinei "Istoria totalitarismului în România", în ciclul superior al liceului - Pl-x 525/2014.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare introducerea disciplinei, ca disciplină obligatorie în programa de învățământ pentru clasa a XII-a.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, Camera Deputaților fiind Cameră Decizională.

În urma dezbaterilor, în ședința din 10 martie 2015, Comisia a propus cu unanimitate de voturi respingerea propunerii legislative din următoarele considerente: soluția legislativă propusă este contradictorie, având în vedere faptul că nu se precizează clar dacă disciplina "Istoria totalitarismului în România" este o disciplină nouă în programa școlară sau modifică conținutul disciplinei "Istorie".

Planurile-cadru și programa școlară, precum și conținutul disciplinelor studiate în învățământul preuniversitar se stabilesc prin ordin al ministrului educației, făcând parte din legislația subsecventă, nu prin lege.

Programa școlară pentru disciplina "Istora românilor", care se studiază în clasa a XII-a, este acoperitoare, având în vedere că aceasta cuprinde la capitolul "Statul și politica" și capitolul "Relații internaționale în perioada ultimului deceniu", aspecte referitoare la istoria totalitarismului.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dezbateri generale?

Domnul deputat. Domnul deputat de la PNL. Domnul Zlati.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Radu Zlati:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Stimați colegi parlamentari,

Propunerea legislativă, deși teoretic este pe placul sufletului oricărui om de dreapta, respectiv oricărui liberal, din păcate, contrazice în text Legea învățământului, care spune următoarele: planurile-cadru și programele școlare pentru disciplinele, domeniile de studiu, respectiv modulele de pregătire obligatorii din învățământul preuniversitar sunt elaborate de către instituțiile și organismele abilitate ale Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și se aprobă, prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.

Cu alte cuvinte, dacă am fi dorit să introducem o oră în programa de liceu ar fi însemnat să încălcăm înseși spiritul și litera Legii învățământului, care, deocamdată, reglementează activitatea din învățământul preuniversitar românesc.

Din acest considerent, deși propunerea aparține unui onorat membru al Grupului parlamentar al PNL, Grupul PNL nu poate susține o astfel de inițiativă legislativă, sperând că poate viitoarea Lege a învățământului va fi mai permisivă în legătură cu modificarea curricumului național. Până atunci, Grupul PNL va vota împotriva acestei inițiative.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnul Iacoban.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Sorin-Avram Iacoban:

Mulțumesc, domnule președinte.

Dragi colegi,

Și Grupul PSD susține respingerea acestei legi și aș vrea să vin în completarea colegului meu, domnul Zlati, prin faptul că titlul acestei legi nu este în concordanță cu partea care legiferează, deoarece dacă în titlul actului normativ se face referire la introducerea unei noi discipline, din expunerea de motive, cât și din partea dispozitivă reiese faptul că, în speță, se dorește modificarea domeniului de conținut al unei discipline deja existente în programa de învățământ și anume disciplina "Istorie".

Mai mult, așa cum am reținut și din dezbaterile care au avut loc la Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport, programa școlară pentru disciplina "Istoria românilor" care se studiază în clasa a XII-a este acoperitoare, având în vedere că aceasta cuprinde la capitolul "Statul și politica" și la capitolul "Relații internaționale în perioada ultimului deceniu" aspecte referitoare la istoria totalitarismului.

Prin urmare, vă cer să nu votăm acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnul Cernea.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Remus-Florinel Cernea:

Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte de ședință.

Stimați colegi, fie liberali, fie social-democrați, fie din partea altor partide,

În România, începând cu 1938 până în 1989, am avut regimuri totalitariste de extremă dreapta, de extremă stânga. A fost dictatura lui Carol al II-lea, a fost dictatura legionară, dictatura lui Antonescu și dictatura comunistă.

Cred că despre astfel de lucruri ar trebui studiat în profunzime în învățământul preuniversitar. Ideea de a avea o disciplină sau, de fapt, un an de istorie consacrat istoriei totalitarismului cred că este o idee foarte bună, și nu e neapărat liberală sau de stânga, de dreapta sau ecologistă, sau de un altfel.

Istoria trebuie cunoscută, ororile istoriei trebuie privite în față, trebuie înțelese, examinate pentru a încerca să nu le repetăm. Uitați-vă ce provocări avem astăzi, generațiile de astăzi. Ne confruntăm cu terorism, ne confruntăm cu războaie, inclusiv la granița României, în Ucraina, criza refugiaților. Sunt foarte multe probleme și cred că a-i ajuta pe tineri să-și dezvolte o viziune, o gândire istorică, o punere în ansamblu a lucrurilor, în devenirea lor istorică, ar fi deosebit de util.

Cred că legea, dacă unul dintre liderii de grup parlamentar ar retrimite-o la comisii, ar putea fi ușor ajustată, astfel încât să facă față cerințelor unei astfel de inițiative legislative.

Și vă spun că mai există discipline care sunt adoptate prin lege, practic. Chiar dacă e vorba de o prevedere a Legii educației - "Religia". Religia, ora de religie este normată prin Legea educației. Așadar, există deja un precedent.

Poate că această lege ar fi trebuit să fie un amendament la Legea învățământului și, prin excepție la prevederile citate mai devreme de antevorbitori, care spun că trebuie ordin de ministru, prin excepție de la acel articol ar fi putut fi adoptată o astfel de inițiativă.

Eu o susțin. La Comisia pentru drepturile omului am avut vot unanim în sprijinul acestei inițiative.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Alte intervenții? Nu sunt. Mulțumesc.

Respingere. Merge la votul final.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Capitolului IV din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional (Pl-x 47/2015) (rămasă pentru votul final)  

57. Propunerea legislativă pentru modificarea Capitolului IV din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional.

Inițiatorii? Nu.

Comisia?

Video in format Flash/IOS    

Domnul Florin Gheorghe:

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru buget și Comisia pentru muncă au fost sesizate pentru dezbaterea pe fond cu Propunerea legislativă pentru modificarea Capitolului IV din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, transmisă cu adresa Pl-x 47/2015.

Conform prevederilor art. 75 din Constituția României, Camera Deputaților este Cameră decizională.

La întocmirea prezentului raport comisiile au avut în vedere avizele favorabile ale Consiliului Legislativ și Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați, avizele negative ale Consiliului Economic și Social și Comisiei juridice și punctul de vedere negativ al Guvernului.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea în ședința din 5 februarie 2015.

Propunerea legislativă a fost dezbătută în ședință comună în data de 10 martie 2015.

Din partea Comisiei de muncă și-au înregistrat prezența 23 de deputați din 24 de membri, iar din partea Comisiei de buget au fost prezenți 31 de deputați din totalul de 34.

În urma examinării propunerii legislative și a opiniilor exprimate, deputații prezenți la lucrări au hotărât cu unanimitate de voturi să propună plenului Camerei Deputaților respingerea acesteia.

În raport cu obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Dezbateri generale. Vă rog.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Vasile Horga:

Stimați colegi,

Dreptul la muncă, așa după cum știm, este un drept constituțional. Pe cale de consecință, dreptul de a fi retribuit și de a primi o pensie pentru contribuție este, de asemenea, un drept constituțional. Prin emiterea Legii nr. 329 în 2009, acest drept de cumul al pensiei cu salariul a fost întrerupt, fapt pentru care o serie de persoane care își desfășurau munca și după vârsta de pensie nu au putut să opteze decât pentru pensie sau pentru salariu, în funcție de mărimea și de felul în care persoana respectivă opta. Acest lucru colegii noștri l-au sesizat și propunerea legislativă pe care au făcut-o este în sensul cumulării dreptului de pensie cu cel de salariu. Faptul că Guvernul prin Ordonanța nr. 134/2014 a eliminat Capitolul IV din Legea nr. 329/2009, a făcut ca această inițiativă să rămână fără obiect, fapt pentru care vom vota pentru respingerea ei.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Alte intervenții? Nu mai sunt.

Mulțumesc.

Respingere. Vot final.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea alin. (1<SUP>1 </SUP>) al art. III din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (Pl-x 454/2013) (rămasă pentru votul final)  

58. Propunerea legislativă privind modificarea alin. (11) al art. III din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.

Inițiatori.

Comisia de agricultură, domnul Harbuz.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Liviu Harbuz:

În conformitate cu prevederile art. 70 și ale art. 104 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, plenul Camerei Deputaților a hotărât în ședința din 3 iunie 2014 retrimiterea Propunerii legislative privind modificarea alin. (11) al art. III din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, cu adresa Pl-x 454/2013 din 11 noiembrie 2013, în vederea reexaminării și depunerii unui nou raport.

Senatul, în calitate de prima Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în ședința din 6 noiembrie 2013.

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât cu unanimitate de voturi să propună plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare raportul de respingere a Propunerii legislative privind modificarea alin. (11) al art. III din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, întrucât reglementarea propusă nu servește scopului cuprins în expunerea de motive și, totodată, excede domeniului Legii nr. 169/1997.

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dezbateri generale? Nu sunt.

Mulțumesc.

Va fi trimisă la votul final.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Propunerii legislative privind instituirea unor drepturi pentru personalul care a participat la acțiuni militare în afara teritoriului statului român (Pl-x 163/2015) (rămasă pentru votul final)  

59. Propunerea legislativă privind instituirea unor drepturi pentru personalul care a participat la acțiuni militare în afara teritoriului statului român.

Inițiator? Nu.

Comisia. Comisia pentru apărare. Domnul Benga.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Ioan Benga:

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a fost sesizată spre dezbatere pe fond în procedură obișnuită cu Propunerea legislativă privind instituirea unor drepturi pentru personalul care a participat la acțiuni militare în afara teritoriului statului român.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea pe o perioadă de doi ani a unor facilități de ordin financiar-fiscal în beneficiul personalului militar care a participat la acțiunile militare în afara granițelor cel puțin 12 luni neîntrerupt sau cumulativ și a celui civil retras din viața militară din instituții publice de apărare, ordine publică și siguranță națională, care a participat la acțiuni militare.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil această propunere.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Potrivit prevederilor art. 54 și 55 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la lucrările comisiei a participat în calitate de invitat doamna Otilia Sava, secretar de stat pentru relația cu Parlamentul din Ministerul Apărării.

În urma dezbaterilor, în ședința din 17 martie 2015, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi întocmirea unui raport de respingere a acestei inițiative legislative, din următoarele motive: propunerea legislativă implică modificarea cheltuielilor prevăzute în bugetul de stat potrivit dispozițiilor art. 111 alin. (1) teza a II-a din Constituție, fiind necesar a se solicita punctul de vedere al Guvernului.

Totodată, trebuie respectate prevederile art. 7 din Legea responsabilității fiscale nr. 69/2010, precum și prevederile art. 33 din Legea nr. 24/2000, republicată, care reglementează obligativitatea efectuării studiului de impact.

De asemenea, facilitățile fiscale prevăzute la art. 3 ar trebui să se regăsească în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, nu într-un act normativ paralel, pentru a se evita o dublă reglementare, sediul materiei acestei reglementări ar trebui să fie OUG nr. 82/2006 privind recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiunile militare și acordarea unor drepturi acestora și urmașilor celui decedat, așa cum a fost aceasta modificată și completată prin Legea nr. 150/2014.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dezbateri generale.

Vă rog. Domnul deputat de la PNL și după aia...

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Iulian-Radu Surugiu:

Bună ziua, domnule președinte de ședință.

Noi, Grupul Partidului Național Liberal, nu considerăm această idee în esență rea. Credem că anumite facilități pentru oamenii care pleacă în numele Armatei României în afara granițelor ar trebui acordate în țară, dar, așa cum s-a spus și în raportul comisiei, nu putem avea un proiect de lege paralel cu Codul fiscal.

Din acest motiv, Grupul Partidului Național Liberal susține respingerea acestui proiect.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Domnul Iacoban.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Sorin-Avram Iacoban:

Mulțumesc, domnule președinte.

Dragi colegi,

Nici Grupul PSD din Camera Deputaților nu susține acest proiect de lege.

Așa cum se spunea și în raport și colegii noștri... e vorba de un paralelism legislativ cu Ordonanța nr. 82/2006, modificată de Legea nr. 150/2014 privind recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestora și urmașilor celui decedat. De asemenea, este în neconcordanță și cu noul Cod fiscal pe care l-am elaborat de curând. De asemenea, putem intra și într-o zonă neconstituțională privind nerespectarea art. 138 alin. (5) din Constituția României.

Prin urmare vă propun să dăm un vot negativ pe acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Alte intervenții?

Domnul Mircovici.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Niculae Mircovici:

Doamnelor și domnilor,

Fără a supăra pe nimeni, aș vrea să vă aduc aminte de reflecția unui cetățean al unuia din statele importante din punct de vedere militar ale lumii, și anume Mark Twain. Mark Twain spunea că trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru existența proștilor, pentru că datorită acestui fapt noi, ceilalți, părem altfel.

De multe ori m-am gândit la ce a vrut să spună acest om, care în niciun caz nu putea să fie esența a ceea ce exprima.

De 10-11 ani sunt în Comisia de apărare, ordine publică și siguranță națională și poate mai mult ca altă dată, când am fost militar, urmăresc fenomenul politico-militar global, și observ tot mai mult că instituția militară într-un stat dezvoltat din punct de vedere militar, și nu într-unul care nu mai este partener strategic al unui stat de genul acesta, este sub formă de armonică. Sunt momente în care o dezvolți și chemi rezerviști, sunt momente în care o restrângi și rămâi cu cei activi, și tot așa se întâmplă în funcție de evoluția fenomenului global.

Același lucru se va întâmpla în perspectivă și de fapt va trebui să se întâmple și în armata română. Nu-mi pun problema și sigur că voi vota respingerea acestui proiect de lege pentru faptul că doi colegi de la cele mai importante partide ale României au fost de acord. Asta m-a făcut să mă uit de curiozitate la inițiatori. Doi dintre cei mai importanți lideri ai Partidului Social Democrat și Partidului Social Liberal au fost promotorii, inițiatorii acestei legi. Și dacă dumneavoastră ați fost împotriva opiniei lor, e firesc și eu, ca umil reprezentant al Grupului minorităților naționale, să fiu de partea dumneavoastră. Dar trebui să ne gândim că n-are nicio legătură prevederea din Codul penal cu prevederea dintr-o lege specială care se referă la cineva care are un alt statut. Pentru că altfel vom ajunge la concluzia că toată lumea trebuie să fie în uniformă. Oamenii ăia care sunt în uniformă, care sunt singurii care au onoarea să poarte stema Republicii pe frunte și care jură să moară pentru țară, au un alt statut decât orice funcționăraș public din țara românească a cărui prevedere financiară, drepturi și obligații se găsesc în Codul fiscal.

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Alte intervenții? Nu.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr. 273 din 21 iunie 2004 privind procedura adopției (Pl-x 592/2014) (retrimisă comisiei)  

60. Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 273...

Vă rog.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Victor Paul Dobre:

Domnule președinte de ședință,

Conform înțelegerii, vă solicit retrimiterea la comisie a acestui proiect de lege.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Care proiect, domnule deputat?

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Victor-Paul Dobre:

Poziția 59 din ordinea de zi pe care o aveți.

 
       

(Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 273 din 21 iunie 2004 privind procedura adopției.)

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Am înțeles. Dar n-o citisem.

Vot.

 
Video in format Flash/IOS    

62 voturi pentru, 6 abțineri, 3 voturi împotrivă.

Termen, domnule deputat?

Trei săptămâni.

Trebuia făcută propunerea înaintea votului, domnule vicelider.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European (Pl-x 590/2014) (rămasă pentru votul final)  

61. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European.

Inițiatorul.

Comisia. Vă rog.

Video in format Flash/IOS    

Doamna Steluța-Gustica Cătăniciu:

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, și în acord cu art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în ședința din data de 9 decembrie 2014.

Propunerea are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările și completările ulterioare, în sensul reducerii numărului de semnături necesare susținerii unei candidaturi independente de la 100 de mii la 5 mii de susținători.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul prezentului act normativ.

Guvernul a transmis Parlamentului punctul său de vedere prin care nu susține adoptarea acestei propuneri legislative.

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a avizat favorabil.

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au examinat proiectul de lege și avizele accesorii în ședința din data de 10 martie 2015.

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au hotărât în unanimitate să propună plenului Camerei Deputaților un raport de respingere a Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European.

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, fiind incidente prevederile art. 73 alin. (3) lit. a) din Constituția României, republicată.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Dezbateri generale.

Domnul deputat...

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Gabriel Andronache:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal va vota pentru respingerea acestei inițiative legislative, deoarece considerăm că în raport cu demnitatea de europarlamentar, actuala reglementare este optimă.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnul Márton Árpád.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Se pare că prin reforma sistemului electoral din România am reușit să avem o reglementare comună pentru toate sistemele de vot, deci, locale, parlamentare, europarlamentare, ceea ce consideră pentru toate aceste sisteme ca o listă de candidați, respectiv candidați independenți, să depună o listă de susținători egală cu un procent fix din numărul de electori înscriși în listele electorale din circumscripția electorală respectivă.

La europarlamentare avem circumscripție electorală cea națională, cu circa 18 milioane de persoane înregistrate. 5 mii de semnături de susținere nu sunt nici cu 1, nici cu 0,5% egale. Ca atare, nu poate fi acceptată această modificare.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Sorin-Avram Iacoban:

Mulțumesc, domnule președinte.

Nici acest proiect de lege Grupul PSD din Camera Deputaților nu-l poate susține. Aspectul avut în vedere de proiectul de act normativ are în vedere Decizia nr. 2002/772 a Consiliului Europei și Directiva 93/109, ambele transpuse în legislația românească prin Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European.

Acest aspect vizat este o problematică care se înscrie în sfera exclusivă de reglementare a statelor membre ale Uniunii Europene, propunerea de micșorare a numărului de semnături nefiind restricționată de niciun impediment european, dar scăderea numărului de semnături de la 100 de mii la 5 mii, din punctul meu de vedere, este un aspect exagerat și nesusținut de argumente. Deoarece, conform Curții Constituționale, a unei Decizii nr. 61/2010, lista de susținători nu reprezintă o îngrădire a dreptului de a candida, ci o modalitate de a asigura un anumit grad de reprezentativitate în rândul electoratului.

De asemenea, există Decizia nr. 782/2009 a Curții Constituționale care statuează faptul că lista de susținători reprezintă o prevedere a exercitării abuzive a dreptului de a fi ales, dar pe de altă parte, lista asigură accesul efectiv la exercitarea acestui drept persoanelor eligibile comunitare.

Condiția numărului de semnături nu reprezintă o condiție restrictivă și datorită faptului că România este constituită ca o singură circumscripție electorală din punctul de vedere al alegerilor europarlamentare, iar la alegerile din 2014 care s-au derulat anul trecut au participat 8 candidați independenți.

Prin urmare, Grupul PSD nu susține acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnul Cernea.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Remus-Florinel Cernea:

Vă mulțumesc foarte mult.

Legislația electorală din România a fost și este cea mai restrictivă din rândul țărilor considerate democratice. Această prevedere de colectare a unui număr atât de mare de semnături, în cazul partidelor, aproximativ 200 de mii, în cazul independenților, 100 de mii, este una extrem de restrictivă și fără niciun corespondent în nicio democrație europeană, membră a Uniunii Europene. Mai mult, astfel de semnături nu pot fi și nu sunt verificate. Or, s-a citat mai devreme Codul bunelor practici electorale, elaborat de Comisia de la Veneția, unde se spune foarte clar că trebuie să existe o procedură de verificare, cu reguli clare. În legea noastră nu este prevăzut acest lucru.

Și foarte bine știți, și aici voi spune adevărul, că de cele mai multe ori astfel de liste sunt falsificate. Sunt folosite baze de date, sunt angajați, nu știu, tineri, care stau să completeze nume, adrese, CNP-uri, și să falsifice semnături. Sunt depuse sute de mii, milioane de semnături. La europarlamentare au fost depuse 7-8 milioane, la prezidențiale la fel. Cu toții știți că nu au semnat o treime dintre cetățenii cu drept de vot, ci, pur și simplu, au fost falsificate date. Iar partidele principale au făcut și ele, la rândul lor, astfel de falsuri.

Neexistând o procedură de verificare, această prevedere îi elimină de fapt din competiție tocmai pe candidații cinstiți, care aș vrea să-și strângă în mod cinstit aceste semnături. Numai că efortul este uriaș, pentru un independent fără structuri în teritoriu este uriaș și ar presupune foarte mulți voluntari, cheltuieli foarte mari.

De aceea, o relaxare a acestor condiții ar fi necesară pentru a avea într-adevăr un dinamism electoral și o competiție reală. Fără competiție, nu putem visa la reformarea clasei politice, iar legile pe care le-ați făcut sunt legi care prezervă monopolul PSD, PNL și, din păcate, și UDMR, atât în ce privește alegerile parlamentare, cât și locale, europarlamentare sau prezidențiale.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Alte intervenții? Nu mai sunt.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Proiectului de Lege privind reglementarea contractelor de împrumut cu ipotecă (PL-x 714/2011) (rămas pentru votul final)  

62. Proiectul de Lege privind reglementarea contractelor de împrumut cu ipotecă.

Inițiatorii?

Comisia.

Video in format Flash/IOS    

Doamna Steluța-Gustica Cătăniciu:

Raport asupra Proiectului de Lege privind reglementarea contractelor de împrumut cu ipotecă.

Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege privind reglementarea contractelor de împrumut cu ipotecă.

Potrivit art. 75 din Constituția României, republicată, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat inițiativa legislativă.

Comisia pentru buget, finanțe și bănci a avizat negativ acest proiect de lege.

Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 2053 din 2 septembrie 2011 nu susține adoptarea acestei inițiative legislative.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege.

Banca Națională a României a transmis punctul său de vedere, cu nr. 172 din 27 februarie 2012, prin care nu susține adoptarea acestui proiect de lege.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea regimului contractelor de credit ipotecar, urmărind instituirea unui cadru legal armonizat în această materie, de natură să realizeze o protecție corespunzătoare a debitelor care contractează un împrumut cu ipotecă.

În acest sens, inițiatorii propun ca, în cazul în care bunul ipotecat a fost distrus, deteriorat ori valoarea sa a fost diminuată, creditorul ipotecar să nu mai poată cere debitorului să constituie o nouă ipotecă pentru garantarea aceleiași obligații.

În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate de către membrii comisiei, s-a hotărât cu unanimitate de voturi să supună plenului Camerei Deputaților respingerea Proiectului de Lege privind reglementarea contractelor de împrumut cu ipotecă.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dezbateri generale. Vă rog.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Vasile-Cătălin Drăgușanu:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Stimați colegi,

Acest proiect de lege este un proiect de lege foarte bun. Efectele pozitive pe care le-ar putea avea sunt așteptate și astăzi de zeci de mii de români, care sunt împrumutați la bănci pentru a-și achiziționa o locuință.

Acest proiect este încă din 2011, deci, zace în Parlamentul României de 4 ani și ceva și vreau să spun că o temă similară este semnată de peste 140 de parlamentari, senatori și deputați.

Să sperăm, stimați colegi, că nu va sta la fel, în sertarul Parlamentului, încă 4 ani și jumătate, pentru că sunt zeci de mii de români care așteaptă din partea noastră o măsură de protecție de acest gen.

Vă mulțumesc frumos.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Alte intervenții? Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea OUG nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar (Pl-x 77/2015) (rămasă pentru votul final)  

63. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea OUG nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar

Inițiatorul.

Comisia pentru buget, finanțe și bănci.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Florin Gheorghe:

Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar.

Conform prevederilor art. 75 din Constituția României, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în ședința din 18 februarie 2015.

La dezbaterea propunerii legislative s-au avut în vedere avizele favorabile ale Consiliului Legislativ, Comisiei juridice, de disciplină și imunități și punctul de vedere negativ al Guvernului.

Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă menționată mai sus în ședința din 17 martie 2015.

La lucrările comisiei și-au înregistrat prezența 30 de deputați din totalul de 35.

În urma examinării propunerii legislative și a opiniilor exprimate, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților respingerea propunerii legislative, deoarece, atât Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, cât și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar vor face obiectul unui proces de revizuire în scopul transpunerii Directivei 2014/56 a Uniunii Europene.

În raport cu obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dezbateri generale. Vă rog.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Vasile Horga:

Stimați colegi,

Prin propunerea făcută de către colegii noștri, activitatea de audit financiar ar trebui să aibă noi activități în portofoliul său, activități care se suprapun, din păcate, cu cele ale altor instituții de audit, cum ar fi Corpul Experților Contabili, sau cel al evaluatorilor, iar modificările pe care colegii le propun prin această ordonanță, în sensul că ROF-ul să fie aprobat numai de către Conferința Corpului Auditorilor Financiari, sau membrii Corpului Auditorilor Financiari să fie numiți pe o perioadă nelimitată de timp, nu este în concordanță nici cu Directiva Uniunii Europene 56/2014 și nu este nici în concordanță cu atribuțiile pe care le are Conferința de supraveghere de interes public a profesiei contabile. Fapt pentru care noi nu vom susține această inițiativă legislativă.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Alte intervenții? Nu sunt. Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea alin. (2) al art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc (PL-x 179/2015) (rămas pentru votul final)  

64. Proiectul de Lege pentru modificarea alin. (2) al art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc

Inițiatorul? Comisia?

Video in format Flash/IOS    

Domnul Florin Gheorghe:

Vă mulțumesc.

Raport asupra Proiectului de Lege pentru modificarea alin. (2) al art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc

Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu proiectul de lege mai sus menționat.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră, a adoptat proiectul de lege în ședința din 3 martie 2015, în condițiile art. 75 alin. (2) teza III din Constituția României, republicată.

La dezbaterea proiectului de lege, s-au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ și punctul de vedere negativ al Guvernului.

Membrii comisiei au examinat proiectul de lege menționat mai sus în ședința din 17 martie 2015.

În urma examinării Proiectului de Lege pentru modificarea alin. (2) al art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților respingerea proiectului de lege.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dezbateri generale.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Vasile Horga:

Nici această inițiativă legislativă nu va fi votată de către Grupul PNL, pentru că prevederile acestea au fost preluate de o lege care s-a discutat în Comisia pentru buget, finanțe și bănci și care este astăzi în funcțiune și este, credem noi, suficient de bine fundamentată pentru reglementarea jocurilor de noroc.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnul Iacoban.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Sorin-Avram Iacoban:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Aș vrea să-l completez pe colegul meu. Da, este adevărat, este vorba despre Legea de aprobare a Ordonanței nr. 94/2014, ordonanță prin care am instituit faptul că minorii nu au dreptul să intre în sălile de jocuri de noroc nici măcar însoțiți de către majori.

Prin urmare, obiectul prezentului proiect de lege privind protejarea minorilor de influența negativă a dependenței de jocurile de noroc, prin instituirea unei distanțe minime față de unitățile de învățământ unde pot fi amplasate spațiile în care se desfășoară acest tip de activități, este redundantă.

Prin urmare, și noi, Grupul social-democrat din Camera Deputaților, propunem respingerea acestui proiect de lege.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice (PL-x 137/2015) (rămas pentru votul final)  

65. Proiectul de Lege pentru completarea art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice

Inițiatorii. Comisia.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Mihai Baltă:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Comisia pentru muncă și protecție socială a fost sesizată cu dezbaterea pe fond, în procedură obișnuită, a Proiectului de Lege pentru completarea art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice.

La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 105, în sensul acordării posibilității persoanelor prevăzute la art. 1 și 3 de a ceda tichetele de călătorie gratuite soțului, sau soției, sau altor persoane mandatate să le reprezinte interesele, nefiind necesară prezența titularului la momentul efectuării călătoriei.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor art. 73 alin. (1) din Constituția României, republicată.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 25 februarie 2015.

Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din Constituția României și ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaților.

În urma finalizării dezbaterilor, comisia propune plenului Camerei Deputaților respingerea inițiativei legislative, întrucât inițiatorii nu precizează sursele financiare necesare aplicării măsurilor propuse, încălcându-se, astfel, atât dispozițiile art. 138 alin. (5) din Constituția României, republicată, cât și cele ale art. 7 alin. (1) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dezbateri generale. Domnul Pâslaru.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Florin-Costin Pâslaru:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Grupul PSD va vota respingerea acestui raport, întrucât nu considerăm necesar a se ceda tichetele de călătorie gratuite către soț sau soție și, așa cum spunea și colegul care a vorbit mai înainte, nici nu se prevede în prezenta ordonanță sursa de finanțare.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Alte intervenții? Doamna Boghicevici.

 
Video in format Flash/IOS    

Doamna Claudia Boghicevici:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

În condițiile în care, pentru drepturile acordate persoanelor persecutate de regimul comunist după 6 martie 1945, se aplică o prevedere similară, pe principiul nediscriminării, cred că ar trebui aplicată aceeași regulă și în cazul persoanelor persecutate de regimurile opresive din perioada 1940-1945, mai ales că vorbim de un număr redus de persoane, oricum aflate în situații dificile datorită vârstei înaintate și cred că ar fi un minim gest de reparație morală care nu ar avea un impact bugetar semnificativ.

Grupul PNL va vota împotriva respingerii.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Alte intervenții? Vă rog, domnule deputat.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Kerekes Károly:

Exact așa cum a spus doamna deputat, și noi susținem această inițiativă legislativă, pentru motive de similitudine, pentru că și în alte legi de reparații există această prevedere, așa că și în cazul acestor persoane persecutate trebuie să introducem această prevedere.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă mulțumesc. alte intervenții? Vot final.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (PL-x 130/2015) (rămas pentru votul final)  

66. Proiectul de Lege pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

Inițiator. Comisia.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Mihai Baltă:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Comisia pentru muncă și protecție socială a fost sesizată cu dezbaterea pe fond, în procedură obișnuită, a Proiectului de Lege pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri.

La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, punctul de vedere negativ al Guvernului.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Decretului-lege nr. 118/1990, în sensul majorării cuantumului indemnizațiilor compensatorii ce revin deținuților politici din închisorile comuniste, persoanelor persecutate politic sau deportate.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art. 73 alin. (3) din Constituția României, republicată.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 25 februarie 2015.

Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din Constituția României și ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaților.

În urma finalizării dezbaterilor, comisia propune plenului Camerei Deputaților respingerea inițiativei legislative, întrucât aceasta a rămas fără obiect, ca urmare a adoptării de către Camera Deputaților în data de 11 martie 2015 a unui proiect de lege care prevedea dublarea indemnizației beneficiarilor Decretului-lege nr. 118/1990 - PL-x nr.596/2014.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dezbateri. Nu. Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art. 4 și 5 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 545/2014) (rămasă pentru votul final)  

67. Propunerea legislativă pentru completarea art. 4 și 5 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Inițiatorii? Comisia? Vă rog.

Video in format Flash/IOS    

Doamna Steluța-Gustica Cătăniciu:

Raport comun asupra Propunerii legislative pentru completarea art. 4 și 5 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru buget, finanțe și bănci au fost sesizate spre dezbatere în fond cu Propunerea legislativă pentru completarea art. 4 și 5 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins această inițiativă legislativă.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil, cu observații și propuneri, inițiativa legislativă.

Guvernul a transmis punctul de vedere negativ.

Consiliul Economic și Social a transmis că nu poate fi avizată inițiativa legislativă.

Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea Codului fiscal, în sensul instituirii interdicției modificării acestuia prin ordonanță sau ordonanță de urgență.

În urma examinării inițiativei legislative, a expunerii de motive, a avizului Consiliului Legislativ, a punctului de vedere al Guvernului, a avizului Consiliului Economic și Social, precum și a opiniilor exprimate, membrii ambelor comisii au hotărât respingerea Propunerii legislative pentru completarea art. 4 și 5 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dezbateri generale. Vă rog.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Anton Doboș:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Având în vedere că la Codul fiscal a fost adusă o modificare și s-a introdus un amendament prin care a fost și aprobat principiul predictibilității, amendament introdus de subsemnatul, care prevede că nu se pot face modificări, majorări de impozite și taxe timp de un an de zile, ca atare, în aceste condiții, nu mai are sens această modificare și noi vom vota respingerea.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă rog, alte intervenții? Nu sunt. Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fiscal și al protecției sociale (PL-x 170/2015) (rămas pentru votul final)  

68. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fiscal și al protecției sociale.

Inițiatorii? Comisia?

Video in format Flash/IOS    

Domnul Mihai Baltă:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru buget, finanțe și bănci au fost sesizate cu dezbaterea pe fond a Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fiscal și al protecției sociale.

La întocmirea prezentului raport comun, comisiile au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, avizul favorabil al Comisiei pentru sănătate și familie, avizul favorabil al Comisiei pentru egalitate de șanse pentru femei și bărbați, punctul de vedere negativ al Guvernului.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art. 26 din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 284 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în sensul scutirii reprezentanților legali ai copiilor cu handicap grav sau accentuat de la plata impozitului pe clădire și teren, precum și cea de la plata taxei asupra autoturismelor, motocicletelor cu ataș și mototriciclurilor adaptate handicapului.

Proiectul face parte din categoria legilor organice.

Propunerea legislativă a fost adoptată de Senat în ședința din 3 martie 2015.

Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată, și ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaților.

În urma finalizării dezbaterilor, comisiile propun plenului Camerei Deputaților respingerea propunerii legislative, având în vedere faptul că aceste propuneri au fost analizate și au fost adoptate în prevederile Codului fiscal.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dezbateri generale. Doamna Boghicevici.

 
Video in format Flash/IOS    

Doamna Claudia Boghicevici:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Prezentul proiect vine să completeze o lacună legislativă, pentru că nu este drept ca acei părinți care, oricum, fac față cu greu asigurării condițiilor necesare pentru copii, să nu beneficieze de aceste facilități.

Guvernul ne anunță sec că va avea un impact bugetar această prevedere, deși vorbim aproximativ de 60 de mii de copii cu dizabilități.

Ni se spune, cu alte ocazii, că avem excedent bugetar, că avem creștere economică record și acordarea acestor facilități minimale ar trebui să fie o prioritate pentru un așa-zis guvern social-democrat.

Stimați colegi,

Am asistat, în ultima perioadă, la respingerea a peste 60 de proiecte ale parlamentarilor, indiferent de culoarea politică, legate de modificări la Legea nr. 448, pe motiv că actualul Guvern va veni cu propria viziune în ceea ce privește problematica persoanelor cu dizabilități, dar, din păcate, nici până astăzi nu am asistat la o dezbatere publică, măcar, legată de această temă.

Noi vom vota împotriva proiectului de respingere, pentru că considerăm că acest proiect este necesar pentru familiile aflate în dificultate.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Alte intervenții? Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Propunerii legislative privind combaterea faptelor, declarațiilor și acțiunilor de leznațiune (Pl-x 46/2015) (rămasă pentru votul final)  

69. Propunerea legislativă privind combaterea faptelor, declarațiilor și acțiunilor de leznațiune.

Inițiatorul. Comisia.

Video in format Flash/IOS    

Doamna Steluța-Gustica Cătăniciu:

Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Propunerea legislativă privind combaterea faptelor, declarațiilor și acțiunilor de leznațiune.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă.

Consiliul Legislativ a avizat negativ.

Guvernul României nu susține adoptarea propunerii legislative.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea răspunderii contravenționale pentru declarația de leznațiune, precum și a răspunderii penale pentru faptele și acțiunile de leznațiune.

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaților, membrii comisiei au avizat inițiativa legislativă în ședința din 17 martie 2015.

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au hotărât să supună plenului Camerei Deputaților respingerea propunerii legislative.

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dezbateri generale. Vă rog, domnule Cernea.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Remus-Florinel Cernea:

Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte de ședință.

Acest proiect de lege eu îl calific ca fiind populist, naționalist și antidemocratic, întrucât vizează restricționarea libertății de exprimare prin introducerea unor pedepse, inclusiv privative de libertate, pentru opinii. Or, atunci când este vorba de critici sau chiar ofense aduse unor abstracțiuni, nu cred că legea ar trebui să fie una atât de dură.

Mai mult, inițiativa dorește să sancționeze chestiuni care au fost eliminate din Codul penal, în urmă cu mulți ani - 8 ani, 10 ani, de la caz la caz. Așadar, progresele în materie de legislație penală ar fi cumva anulate - progresele din ultimii ani - și această abordare, viziune mult mai deschisă și mai democratică ar fi afectată.

Mă tem că vom asista la tot felul de astfel de inițiative populiste, mai ales în apropierea alegerilor de anul viitor. Și vedem, de fapt, ca o probă a interesului inițiatorului pentru acest proiect de lege este și realitatea că, pur și simplu, nu a venit să și-l apere în plen, sau la comisii.

Dar, sunt idei, după părerea mea, populiste și periculoase, care mi-e teamă că vor fi utilizate cu vehemență în campaniile electorale de anul viitor.

De aceea, sper ca politicienii responsabili să critice și să sancționeze ferm astfel de încercări de a derapa democrația românească spre o zonă extrem de periculoasă și restrictivă cu privire la libertățile individuale.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Propunerii legislative privind combaterea și prevenirea actelor cu caracter pedofil și a infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale ale persoanelor (Pl-x 44/2015) (rămasă pentru votul final)  

70. Propunerea legislativă privind combaterea și prevenirea actelor cu caracter pedofil și a infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale ale persoanelor.

Inițiator. Comisia.

Video in format Flash/IOS    

Doamna Steluța-Gustica Cătăniciu:

Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu Propunerea legislativă privind combaterea și prevenirea actelor cu caracter pedofil și a infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale ale persoanelor.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră, a respins propunerea legislativă.

Consiliul Legislativ a avizat negativ.

Guvernul României nu susține adoptarea propunerii legislative.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri pentru combaterea și prevenirea abuzurilor sexuale ale minorilor, prin reglementarea, drept măsură de siguranță, a tratamentului de castrare chimică.

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, membrii comisiei au examinat inițiativa legislativă în ședința din 17 martie 2015.

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților respingerea propunerii.

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă rog, domnule Cernea.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Remus-Florinel Cernea:

Vă mulțumesc foarte mult.

Desigur, cred că este o unanimitate dorința noastră de a pedepsi ferm abuzurile sexuale, mai ales cele îndreptate împotriva minorilor. Dar, dacă sistemul juridic din România ar accepta pedepse corporale, precum castrarea chimică, acesta ar fi un imens pas înapoi pentru civilizație, pentru că sistemul juridic nu cred că trebuie să-și propună un soi de răzbunare sau de afectare a integrității fizice și psihice, chiar și a unui infractor; chiar și un infractor este om și ar trebui să-i fie respectate anumite drepturi.

De aceea, văd și această inițiativă legislativă ca fiind una populistă, una care ar face apel la resentimente și la ură. Desigur, cu toții putem fi revoltați și am fost revoltați în privința multor abuzuri sexuale care au avut loc în România, sunt mult prea multe astfel de situații și sunt de acord că legislația trebuie să fie dură, dar nu cu pedepse corporale.

Mă bucur că acest proiect este trecut la lista proiectelor cu raport de respingere. Sper să fie un vot larg împotriva lui și sper ca, atunci când avem o problemă în societate, să încercăm să o tratăm cu înțelepciune, cu rezonabilitate, cu responsabilitate și să nu ne lăsăm copleșiți de emoție și de dorință de răzbunare. Nu prin astfel de sentimente putem crea o legislație într-adevăr democratică și la standarde înalte europene.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnul Benga.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Ioan Benga:

Și Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat va respinge acest proiect. Într-adevăr, ar fi un pas înapoi pentru o Românie pe care vrem să o considerăm că este componentă a Uniunii Europene și este o Românie modernă.

Cred că în școala românească și pe toată media românească ar trebui făcută mai multă educație, în sensul prevenirii acestor acte decât în sensul cultivării și transmiterii lor pe piață, lucruri care influențează negativ tânăra generație.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă mulțumesc.

Declar închisă ședința de astăzi.

Urmează ședința consacrată răspunsurilor la interpelări, la ora 18,00.

 
    Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului.  

După pauză

       

În continuare, lucrările ședinței au fost conduse de doamna deputat Rodica Nassar, vicepreședinte al Camerei Deputaților.

 
Video in format Flash/IOS    

Doamna Rodica Nassar:

Bună seara!

Deschid ședința noastră de plen consacrată răspunsurilor orale la interpelări.

 
Video in format Flash/IOS   Gheorghe Marin

Pentru început, am să-i dau cuvântul domnului secretar de stat Aurel Stanciu, care va răspunde la interpelarea cu tema: Reintroducerea trenului de persoane regio pe ruta Câmpulung - București și retur. Interpelarea este adresată de către colegul nostru, domnul deputat Marin Gheorghe.

Aveți cuvântul, domnule ministru.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Ion Aurel Stanciu (secretar de stat, Ministerul Transporturilor):

Mulțumesc frumos, doamna președinte.

Domnilor deputați,

Domnule deputat,

Referitor la interpelarea dumneavoastră înregistrată cu nr. 2381B/2015, am onoarea să vă informez următoarele.

Conform contractului de servicii publice pentru perioada 2012-2015, în vigoare din 6 februarie 2012, Hotărârea Guvernului nr. 74/2012, Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători - CFR Călători S.A. introduce în circulație cu prioritate numărul și categoria de trenuri incluse pe pachetul minim social aprobat, structurat pe servicii tip regio și interregio, pentru care primește compensație de la bugetul de stat și/sau bugetele locale.

Pentru anul 2015, SNCFR Călători S.A. are alocată o compensație pentru susținerea transportului feroviar de călători cu 20% mai mică decât compensația alocată în anul 2014.

Cu toate acestea, vă informez că pentru a veni în sprijinul cetățenilor din localitățile situate pe relația de circulație Parc Kretzulescu - Câmpulung - Golești, începând cu data de 15 luna aceasta, octombrie, CFR Călători va introduce în circulație patru trenuri, câte două pe fiecare sens.

Acestea vor asigura transportul cetățenilor din aceste localități înspre și dinspre municipiul București, având în compunere vagoane directe.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Doamna Rodica Nassar:

Vă mulțumim și noi.

 
Video in format Flash/IOS   Lucia-Ana Varga

În continuare, tot din partea Ministerului Transporturilor, dacă aveți un răspuns la interpelarea colegei noastre Varga Lucia-Ana, doamna deputat. Tema este: Situația investițiilor din domeniul transporturilor în județul Bihor.

Vă rog.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Ion Aurel Stanciu:

Mulțumesc, doamna președinte.

Stimată doamnă deputat,

La interpelarea dumneavoastră, înregistrată la Camera Deputaților cu nr. 2374B/2015, am onoarea să vă informez următoarele.

Referitor la întrebarea: care este stadiul lucrărilor de construcție a variantei de ocolire Aleșd - Centura Aleșd Sud-Aleșd Nord și Ștei. În ceea ce privește proiectele la varianta de ocolire, vă informăm că în urma testării acestora, modelul matematic al Masterplanului General de Transport, a rezultat că nu îndeplinesc criteriile pentru finanțare din fondurile Uniunii Europene cu prioritate în perioada imediat următoare.

În acest sens, ținând cont de lista proiectelor incluse în Masterplanul General de Transport și de limitele bugetului destinat investițiilor în domeniul infrastructurii de transport, demersurile pentru implementarea acestor proiecte au fost suspendate.

La a doua întrebare: care este stadiul DN 76 Oradea - Beiuș - Deva. Stadiile fizice pentru contractele aferente tronsonului DN 76 Deva - Oradea, KM 0 la KM 84 + 390 sunt:

 1. Tronsonul DN 76 Șoimuș - Brad, Km 0 - Km 30 + 436 are un stadiu fizic de 41%.
 2. Tronsonul DN 76 Brad - Ionești, Km 35 + 431 la KM 55 + 425 are un stadiu fizic de 90%.
 3. Tronsonul DN 76 Ionești - Vârfurile, KM 55 + 425 la KM 69 + 350 a fost reziliat în data de 24 septembrie. Progresul fizic realizat pentru acest contract, la data rezilierii, este de 29,76%.
 4. Tronsonul DN 76 Vârfurile - Ștei, KM 69 + 350 la KM 79 + 300 are un stadiu fizic de 45,2%.
 5. Tronsonul DN 76 Ștei - Beiuș, KM 102 + 660 la KM 133 + 660 are un stadiu fizic de 50%.
 6. Tronsonul DN 76 Beiuș - Oradea, KM 133 + 600 la KM 184 + 390 a fost reziliat, în data de 25 mai anul acesta, progresul fizic realizat pentru acest contract la data rezilierii este de 7,39%.
 7. Contractul 5R11 - DN 76 Ionești - Vârfurile, KM 55 + 425 la KM 69 + 350 a fost reziliat în data de 24 septembrie din cauza neîndeplinirii obligațiilor contractuale de către antreprenor. Progresul fizic realizat pentru acest contract la data rezilierii este de 29,76%. Acest contract va fi relicitat în primul trimestru al anului 2016.
 8. Contractul 5R14 - DN 76 Beiuș-Oradea, KM 133 + 660 la KM 184 + 390 a fost reziliat în data de 25 mai. Acest contract va fi relicitat în primul trimestru al anului 2016.

Întrebarea nr. 3, referitoare la Aeroportul Oradea. Așa cum cunoașteți și dumneavoastră, Aeroportul Oradea este în subordinea Consiliului Județean. Cu toate acestea, dorim să vă aducem la cunoștință următoarele.

Proiectul de extindere și modernizare suprafețe aeroportuare la Aeroportul Oradea, derulat de Aeroportul Internațional Oradea, este finanțat din Programul Operațional Sectorial Transport 2007-2013, coordonat de Ministerul Fondurilor Europene. Valoarea proiectului este de 129.709.555 de lei. Anexăm și în răspunsul scris pe care vi l-am dat și pe care probabil urmează să îl primiți în zilele următoare, v-am anexat o fișă tehnică unde aveți exact: denumirea proiectului, perioada de derulare, valoarea proiectului, sursa de finanțare, actele adiționale, contractele de supervizare, execuție, faza de proiectare-execuție lucrări, ordinul de începere, data efectivă de demarare, precum și alte date tehnice pe care vi le-am anexat.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Doamna Rodica Nassar:

Doriți să interveniți, doamnă deputat? Aveți cuvântul.

 
Video in format Flash/IOS    

Doamna Lucia-Ana Varga:

Doamnă președinte de ședință,

Stimați colegi,

Nu sunt mulțumită de răspunsul pe care l-am primit. Așteptam să-mi spună foarte clar reprezentantul ministerului de ce s-au sistat investițiile la șoseaua de centură a Aleșdului. De ce? Am înțeles că s-au sistat, dar de ce?

Și al doilea lucru pe care vreau să-l întreb: totuși, când se pornește? Am înțeles că s-a derulat o investiție la aeroportul de la Oradea, dar când este în funcțiune acest aeroport? Pentru că este extrem de greu pentru toți cei care locuiesc în Oradea, care au afaceri în Oradea, să facă naveta la Cluj sau la Timișoara pentru a putea să vină înspre București.

După aceea, vă rog să veniți, de curiozitate să veniți de la Oradea la Deva și să vedeți cum arată, care este starea drumului de acolo, este cel mai rău drum național din toată România. Și nu am primit un răspuns. Am înțeles că au fost reziliate contracte, ce se întâmplă cu investiția respectivă? O aveți ca prioritate? O veți introduce ca finanțare în bugetul de anul viitor? Ce se întâmplă? Pentru că acolo totuși sunt comunități care, în fiecare zi când ne ducem în teritoriu, ne întreabă ce se întâmplă cu stadiul investiției respective.

Deci aștept un răspuns. O să reiau interpelarea cu întrebări și mai punctuale, pentru că nu sunt mulțumită de acest răspuns.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Doamna Rodica Nassar:

Vă mulțumim și noi.

 
Video in format Flash/IOS   Lucia-Ana Varga

În continuare, domnul secretar de stat Dan Popescu, din partea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, va răspunde interpelării colegei noastre, doamna deputat Varga Lucia-Ana, cu tema Inventarul forestier național.

Aveți cuvântul, domnule secretar de stat.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Dan Popescu (secretar de stat, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor):

Mulțumesc frumos, doamnă președinte.

Stimată doamnă deputat,

Referitor la interpelarea dumneavoastră, înregistrată la Camera Deputaților cu nr. 2375B/2015, având ca obiect Inventarul forestier național, vă comunicăm următoarele.

Datele privind volumul de lemn tăiat ilegal din fondul forestier național și din vegetația forestieră de pe terenurile din afara acestuia, calculate prin inventarul forestier național, au fost prezentate în ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării din data de 9.06.2015. Astfel, pentru totalul arborilor identificați ca fiind tăiați s-a calculat volumul de masă lemnoasă pe baza informațiilor despre acești arbori, colectate în primul ciclu IFN, respectiv specie, diametru, înălțime, rezultând un nivel mediu anual de 26,69 milioane m.c. În acest volum nu este inclus volumul arborilor tăiați ale căror cioturi nu se mai regăsesc în teren.

Având în vedere că între raportările Institutului Național de Statistică și Inventarul forestier național se constată o diferență medie de circa 8,8 milioane m.c. anual, există suspiciunea că acest volum de masă lemnoasă a fost recoltat ilegal. Precizia datelor din Inventarul forestier național este de ±11%.

Pentru prevenirea și combaterea tăierilor ilegale, dar și pentru realizarea obligațiilor stabilite prin Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a adoptat un set de măsuri, după cum urmează.

Pe plan legislativ s-a urmărit asigurarea unui cadru normativ actualizat și adecvat care să suprime caracterul lacunar, permisiv ori interpretabil al reglementărilor actuale în domeniu.

Au fost aprobate următoarele acte normative:

 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere;
 • Hotărârea Guvernului nr. 743/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Gărzilor forestiere;
 • Ordinul nr. 1323/2015 privind aprobarea metodelor dendrometrice pentru evaluarea volumului de lemn destinat valorificării și evaluările necesare calculului volumului de lemn destinat valorificării;
 • Ordinul nr. 1330/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcționarea și componența Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatări forestiere, precum și criteriile de atestare pentru activitatea de exploatări forestiere.

b) Au fost elaborate și se află în procedură de avizare următoarele proiecte de acte normative:

 • Hotărârea Guvernului privind instituirea schemei de ajutor de stat pentru acordarea de compensații reprezentând contravaloarea masei lemnoase pe care proprietarii nu o recoltează datorită funcțiilor de protecție stabilite prin amenajamentele silvice;
 • De asemenea, Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică;
 • Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea persoanelor juridice care realizează lucrări de regenerare, întreținere a semințișurilor și plantațiilor, lucrări de îngrijire a arboretelor, precum și atestarea persoanelor fizice și juridice care efectuează proiectarea și/ sau execută lucrări de îmbunătățiri funciare în domeniul silvic.

Pe plan instituțional s-a urmărit întărirea capacității de acțiune a nou-înființatelor Gărzi forestiere, prin extinderea, atât în ceea ce privește atribuțiile, cât și în ceea ce privește numărul de personal și logistică, a Comisariatelor teritoriale de regim silvic și cinegetic. Personalul din cadrul acestor noi structuri urmează să fie selectat după criterii riguroase de performanță și integritate, iar nivelul superior de salarizare prevăzut în actul normativ este menit să stimuleze performanța și să elimine actele de corupție din sistemul de control al aplicării regimului silvic și cinegetic.

Asigurarea fondurilor financiare necesare reîmpăduririi suprafețelor de teren forestier de pe care s-a recoltat masă lemnoasă și care nu au fost reîmpădurite în termenul legal.

Și, de asemenea, dezvoltarea sistemului informatic integrat de urmărire a materialelor lemnoase SUMAL, operaționalizarea sistemului FMI-MS și dezvoltarea sistemului "Radarul pădurilor".

În speranța că informațiile furnizate vă sunt utile, vă asigurăm, stimată doamnă deputat, de sprijinul nostru și totodată vă stăm la dispoziție pentru eventuale informații suplimentare.

 
Video in format Flash/IOS    

Doamna Rodica Nassar:

Vă mulțumim.

Așteptăm intervenția doamnei deputat.

 
Video in format Flash/IOS    

Doamna Lucia-Ana Varga:

Îi mulțumesc domnului secretar de stat pentru răspunsul pe care l-am primit.

Cifrele citite de dumnealui, și anume că 8,8 milioane de metri cubi anual sunt tăiați ilegal - sunt îngrijorătoare și confirmă încă o dată că acest Cod silvic aprobat în Parlament de majoritatea PSD - UNPR nu produce efectele așteptate, și anume, nu reduce tăierile ilegale. Iar, pe de altă parte, legislația modificată până în acest moment de către minister se pare că nu reușește să stopeze acest fenomen al tăierilor ilegale.

De aceea, sper din tot sufletul că ministerul va susține acele modificări de acte normative, cum este modificarea Legii siguranței naționale, astfel încât să implicăm și mai multe instituții care sunt responsabile privind securitatea cetățenilor și securitatea națională în stoparea acestui fenomen.

Am să fac și eu o propunere Comisiei pentru mediu, să vină doamna ministru la Comisia pentru mediu, să ne prezinte aceste inițiative legislative pe care le aveți în dezbatere publică, să le discutăm și, de ce nu, să le îmbunătățim.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Doamna Rodica Nassar:

Vă mulțumim și noi.

Ultima interpelare este adresată de către colegul nostru, Niculescu Dumitru, Ministerului Educației și Cercetării Științifice. Are ca titlu Gratuitatea manualelor școlare pentru elevii claselor a XI-a și a XII-a - limitată.

Din partea Ministerului Educației și Cercetării, am primit o solicitare de amânare a răspunsului.

Și, cu aceasta, declar închisă ședința noastră de astăzi.

 
       

Ședința s-a încheiat la ora 18,22.

 
       

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 18 ianuarie 2022, 7:32
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro