Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 11, 2015
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.38/20-03-2015
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
01-02-2023
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2015 > 11-03-2015 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 11, 2015

15. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2008 privind înființarea activității de derulare și gestionare a proiectelor de înfrățire instituțională finanțate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistență tehnică (PL-x 476/2014). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 476/2014

   

Domnul Petru Gabriel Vlase:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

Punctul 15: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2008 privind înființarea activității de derulare și gestionare a proiectelor de înfrățire instituțională finanțate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistență tehnică.

Guvernul, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Alin Sorin Mitrică:

Mulțumesc.

Sunt Alin Mitrică, secretar de stat în Ministerul Fondurilor Europene.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Această propunere vizează stabilirea Ministerului Fondurilor Europene drept autoritate administrativă pentru înfrățire instituțională și asistență tehnică, în sensul de a gestiona în totalitate atât partea administrativă, cât și partea financiară a celor două activități.

Conform propunerilor, Ministerul Fondurilor Europene se va ocupa de întreg parcursul derulării contractelor din faza de identificare a acestora, ofertare, acordare de asistență pentru experții și consilierii rezidenți pentru înfrățire - care doresc să participe în cadrul unor astfel de proiecte - și, de asemenea, se va ocupa de partea financiară, elaborarea cererilor de plată sau rambursare, precum și plata după obținerea de către România a banilor în sistemul de donator aferent pentru cei care au fost experți cheie sau consilieri rezidenți.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Comisia.

Video in format Flash/IOS

Domnul Iuliu Nosa:

Raport comun asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2008 privind înființarea activității de derulare și gestionare a proiectelor de înfrățire instituțională finanțate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistență tehnică.

Potrivit prevederilor art.61 și art.63 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, examinarea proiectului de lege a avut loc în ședințe separate la cele două comisii sesizate.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 1 octombrie 2014.

La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.54 și 55 din Regulamentul Camerei Deputaților, secretari de stat din cadrul Ministerului Fondurilor Europene și secretari de stat din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât cu majoritate de voturi adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2008 privind înființarea activității de derulare și gestionare a proiectelor de înfrățire instituțională finanțate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistență tehnică în forma adoptată de Senat.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Mulțumesc, domnule președinte.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dezbateri generale.

Doamna deputat.

Video in format Flash/IOS

Doamna Eleonora-Carmen Hărău:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Partidul Național Liberal înțelege să susțină acest proiect de lege ca pe o oportunitate de a întări vizibilitatea și buna reputație a României în structurile internaționale.

Această reglementare la nivel legislativ cu modificările instituționale nu este singurul motiv pentru care susținem acest proiect de lege. Avem semnale de solicitări venite din partea țărilor candidate sau țări terțe, Muntenegru, Bosnia, Herțegovina, Moldova, Albania, Egipt la nivelul Ministerului Fondurilor Europene, de a primi sprijin din partea administrației publice din România în facilitarea de asistență tehnică în domenii de interes pentru acestea în procesul de integrare europeană.

Mai mult decât atât, avem solicitări venite din partea administrației române, Banca Națională a României, Autoritatea Aeronautică, ASRO de a împărtăși experiența acumulată în gestionarea fondurilor europene nerambursabile de România prin programe de preaderare și postaderare ale țărilor candidate.

De asemenea, înțelegem să sprijinim interesul și deschiderea personalului Ministerului Finanțelor Publice implicat în gestionarea fondurilor de preaderare și postaderare de a participa alături de personalul și alți experți români în cadrul proiectelor de asistență tehnică ce vor fi derulate la nivelul țărilor candidate.

Faptul că se adaugă sintagma "asistență tehnică" la denumirea autorității administrative de înfrățire instituțională este un câștig însemnat pentru România, însă Partidul Național Liberal dorește să atragă atenția asupra unui aspect deosebit de delicat.

Se cere în textul acestei legi, iar noi înțelegem să fim de acord cu aceasta pentru respectarea principiilor evitării situațiilor de incompatibilitate, derogări de la prevederile Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri.

Stimați colegi,

Dacă experții angajați în astfel de acțiuni în donarea de asistență tehnică de către România vor fi selectați pe criterii clientelare și nu vor fi găsiți adevărații profesioniști, atunci buna intenție a acestui text de lege se va risipi, România nu va putea valorifica această oportunitate de a dona asistență tehnică, de a atrage asistență tehnică pe care s-o transfere asupra noilor interesați de aderare la structurile europene și nu vom putea să facem decât reversul a ceea ce ne-am propus. Nu vom avea beneficii de imagine, nici beneficii financiare și vom avea, dimpotrivă, oprobriul europenilor pentru faptul de a nu fi angajat specialiștii de care în mod cert dispunem, dar pe care va trebui să-i promovăm în funcție de competență.

Susținem acest act normativ, însă cu mențiunea că avem nevoie să trimitem în structuri europene adevărați profesioniști și nu clienți de partid.

Mulțumesc frumos.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnul Iacoban, din partea Grupului PSD.

Video in format Flash/IOS

Domnul Sorin-Avram Iacoban:

Domnule președinte de ședință, vă mulțumesc.

Și Grupul deputaților PSD din Camera Deputaților susține acest proiect de lege.

Din punctul nostru de vedere, România are destui experți care să contribuie eficient la derularea acestor contracte.

Acest proiect de lege de aprobare a Ordonanței Guvernului nr.5/2014 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2008 privind înființarea activității de gestionare și derulare a proiectelor de înfrățire instituțională finanțate de Uniunea Europeană.

În cadrul acestui act normativ se prevede extinderea cadrului legal pentru crearea posibilității de a participa a instituțiilor administrațiilor publice la punerea în aplicare a acestor contracte de asistență tehnică, România fiind donator de asistență tehnică în cadrul acestor proiecte.

Pentru a evita situațiile de incompatibilitate în care se pot găsi experții tehnici din administrațiile publice care dețin funcții publice, a fost inserată o derogare de la Legea nr.161/2003 privind transparența în exercitarea demnităților publice.

Prin urmare, susținem acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Alte intervenții? Nu sunt.

Nefiind amendamente, legea merge la votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 4 february 2023, 10:54
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro