Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 11, 2015
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.38/20-03-2015
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
01-02-2023
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2015 > 11-03-2015 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 11, 2015

11. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2013 privind reorganizarea rețelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor și pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 103/2013). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 103/2013

   

Domnul Petru Gabriel Vlase:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

Punctul 11, Proiect de Lege pentru probarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2013 privind reorganizarea rețelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor și pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Procedură de urgență.

Reprezentantul Guvernului, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Virgil Dragoș Titea (secretar de stat, Ministerul Transporturilor):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Prin prezentul act normativ se prevede transferul a 11 unități sanitare cu paturi din subordinea Ministerului Transporturilor în subordinea Ministerului Sănătății și desființarea Casei de Asigurări de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, precum și preluarea activității acesteia de Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă mulțumesc.

Comisia? Domnul deputat Șova.

Video in format Flash/IOS

Domnul Lucian Șova:

Vă mulțumesc.

Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2013 privind reorganizarea rețelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor și pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru transporturi și infrastructură și Comisia pentru sănătate și familie au fost sesizate, pentru dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2013 privind reorganizarea rețelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor și pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, transmis cu adresa PL-x103 din 3 aprilie 2013.

Potrivit dispozițiilor art.75 alin.(1) și alin.(2) din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 25 martie 2013.

La întocmirea prezentului raport, Comisia pentru transporturi și infrastructură și Comisia pentru sănătate și familie au avut în vedere: avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, avizul favorabil al Comisiei pentru muncă și protecție socială, punctul de vedere favorabil al Ministerului Sănătății.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transferul a 13 unități sanitare cu paturi, din subordinea Ministerului Transporturilor, în subordinea Ministerului Sănătății și desființarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, precum și preluarea activității acesteia de către Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate, respectiv de către Casa de asigurări de Sănătate a Municipiului București, sau de către casele de asigurări de sănătate județene, după caz.

Membrii Comisiei pentru transporturi și infrastructură au examinat proiectul de lege și documentele conexe în ședința din 24 februarie 2015.

La lucrările comisiei au fost prezenți 20 de deputați din totalul de 20 de membri ai comisiei.

Membrii Comisiei pentru sănătate și familie au examinat proiectul de lege în ședința din 3 martie 2015.

La lucrările Comisiei pentru sănătate și familie au fost prezenți 18 deputați din totalul de 19.

În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2013 privind reorganizarea rețelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor și pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu amendamentele admise, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul raport comun.

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Grupurile parlamentare, intervenții?

Domnul deputat Udriște.

Video in format Flash/IOS

Domnul Gheorghe Udriște:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Cele două proiecte de lege pe care le avem în dezbatere, cel de la poziția 11 și următorul, de la poziția 12, sunt dovada incompetenței cu care unele ministere din cadrul Guvernului României sunt conduse de către oameni care nu au avut în viața lor nicio legătură cu ministerele respective.

O dovadă în plus este faptul că, în doi ani de zile, la Ministerul Transporturilor, care reprezintă România, nu reprezintă un anume gen de activitate dintr-o zonă a țării... Ministerul Transporturilor, când zici Ministerul Transporturilor, când zici Compania Națională de Drumuri, când zici Societatea Națională de Căi Ferate zici România.

În doi ani de zile, sau într-un an și jumătate, au fost nu mai puțin de 6 miniștri care au condus Ministerul Transporturilor. Așa se face că în anul 2013, ministrul din acea perioadă la Ministerul Transporturilor, fără să se uite în curtea altor colegi, a altor ministere, precum Ministerul Apărării, Ministerul de Interne, Justiție, și-au păstrat casele de sănătate pe zonele de activitate, și le-au dezvoltat, au valorificat infrastructura și dotările pe care le-au avut. Vine ministrul transporturilor din acea perioadă și, printr-o ordonanță de urgență, propune desființarea Casei de Asigurări de Sănătate a Ministerului Transporturilor, care fusese înființată încă din anul 1998, așa, ca urmare a unor directive ale Comunității Europene, vine și cere desființarea Casei de Asigurări de Sănătate a Transportatorilor, transferarea și a 13 spitale din subordinea Direcției de Sănătate și a Casei de Asigurări a Ministerului Transporturilor în subordinea Direcției de Sănătate a Municipiului București, precum și în subordinea caselor de asigurări de sănătate ale județelor.

Am prevăzut că nu va fi bine, adică nici nu mă așteptam să fie bine, pentru că a fost o măsură luată la "plesneală", scuzați-mi termenul de exprimare, pentru că în expunerea de motive la ordonanța de urgență se face referire la liniile directoare stabilite de către experții Băncii Mondiale, pentru că experții Băncii Mondiale au dorit, chipurile, să se desființeze sau să fie desființată Casa de Asigurări de Sănătate a Transportatorilor și transferate spitalele.

În două luni de zile, în trei luni de zile, constatând abateri grave de la verificarea personalului cu atribuții în siguranța circulației la toate cele patru feluri de transporturi din România - feroviar, naval și rutier -, am făcut o interpelare pe care am adresat-o ministrului din acea perioadă al transporturilor, în care atrăgeam atenția asupra acestui act care n-ar fi trebuit să se producă.

La punctul următor de pe ordinea de zi a Camerei Deputaților de astăzi, vine un alt ministru, al nu știu câtelea, și propune rechemarea, retransmiterea a 12 spitale care au fost date prin ordonanța respectivă din 2013, o să vedeți la punctul respectiv.

Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal va vota, evident, pentru aprobarea acestei ordonanțe, pentru că ea este premergătoare celeilalte pe care, de asemenea, va trebui să o aprobăm și să se preia, din anumite motivații pe care le-am spus, legate de siguranța circulației, să se preia spitalele înapoi, în rețeaua Ministerului Transporturilor.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă mulțumesc.

Din partea Grupului parlamentar al PSD. Doamnă deputat.

Video in format Flash/IOS

Doamna Lucreția Roșca:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimate colege și stimați colegi,

Iau cuvântul pentru a vă convinge că nu este vorba de nicio incompetență a Guvernului privitoare la cele două ordonanțe, aceasta, de pe punctul 11, și următoarea, de pe punctul 12.

Ordonanța nr.8 este semnată de miniștrii de la acea vreme - domnul Relu Fenechiu și Eugen Nicolăescu.

Ordonanța nr.8 este, însă... a venit ca urmare a ordonanței din 2009 care prevedea ca Casa de Asigurări de Sănătate a Ministerului Transporturilor și Turismului să se privatizeze.

În urma ordonanței din 2009, a venit și un raport al Băncii Mondiale care propunea Guvernului să treacă serviciile medicale de sub resortul Ministerului Transporturilor către Ministerul Sănătății.

Așadar, prin Ordonanța nr.8 s-a încercat un lucru pe care îl stipula o altă ordonanță și o recomandare a Băncii Mondiale.

Cert este că, după aplicarea din 2013 a Ordonanței nr.8, 11 unități sanitare cu paturi, care au trecut din rețeaua transportatorilor în cea a Ministerului Sănătății, au însemnat plata personalului din aceste unități, plata tuturor cheltuielilor de servicii medicale făcută de Casa Națională de Sănătate către Ministerul Transporturilor. Au rămas doar cabinetele acreditate de Ministerul Transporturilor pentru evaluarea personalului cu funcții în siguranța transportului, aceste servicii fiind venituri proprii care au rămas la Ministerul Transporturilor.

Următoarea ordonanță, dată în 2014, de pe următorul punct, vine ca necesitate după un an de disfuncționalitate în acordarea acestor servicii și în insuficiența serviciilor acordate de cele 4 unități sanitare care au mai rămas la minister.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă mulțumesc.

Alte intervenții?

Vă rog să remarcați că ați vorbit doi din partea PNL.

Video in format Flash/IOS

Domnul Mircea-Nicu Toader:

Vă mulțumesc, dar este bine să clarificăm. Nu are nicio legătură cu ce a spus doamna deputat, fiindcă, practic, aceste spitale nu au trecut. Nu s-a semnat protocolul între Ministerul Transporturilor și Ministerul Sănătății. Acela este purul adevăr și acesta este motivul pentru care foarte bine că se întorc înapoi. Nu s-a semnat protocolul. Ele au funcționat așa, empiric.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă mulțumesc.

Alte intervenții? Grupurile? Nu.

Avem amendamente admise de la poziția 1 până la poziția 27.

Dacă sunt intervenții? Nu. Vot final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 4 february 2023, 10:34
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro