Dumitru-Verginel Gireadă
Dumitru-Verginel Gireadă
Sittings of the Chamber of Deputies of September 23, 2013
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.109/01-10-2013
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
27-09-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result > 23-09-2013 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 23, 2013

 Relevant paragraphs for the following query: 
Speaker: Dumitru-Verginel Gireadă

13. Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.42 din Legea 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional (Pl-x 760/2010). (rămasă pentru votul final)
 
see bill no. 760/2010

Video in format Flash/IOS

Domnul Dumitru-Verginel Gireadă:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnilor colegi,

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a fost sesizată, spre dezbatere și avizare, cu Propunerea legislativă pentru completarea art.42 din Legea 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, transmisă cu adresa PL-x 760 din 29 noiembrie 2010 și înregistrată cu nr.24/811/02.XII.2010.

În ședința din ziua de 18 februarie 2013, plenul Camerei Deputaților a hotărât retrimiterea proiectului de lege la comisie, în vederea examinării și întocmirii unui nou raport.

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizele favorabile ale Consiliului Legislativ, Consiliului Economic și Social, punctul de vedere al Guvernului.

Potrivit prevederilor art.75 din Constituția României, republicată, și art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în ședința din 24 noiembrie 2010.

Prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare completarea cu un nou alineat a art.42 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordului cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, cu modificările și completările ulterioare, în sensul posibilității producătorilor agricoli de a achiziționa tractoare noi sau mașini agricole autopropulsate, în schimbul predării spre casare a unui utilaj agricol uzat.

Vă mulțumesc.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 28 september 2022, 22:35
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro