Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2012 > 20-12-2012

Ședința Camerei Deputaților din 20 decembrie 2012

3. Prezentarea și adoptarea raportului Comisiei de validare.

 

Domnul Dinu Giurescu:

  ................................................

Trecem la validarea mandatelor de deputat și invit pe domnul deputat Florin Iordache, președintele Comisiei de validare, să prezinte raportul acestei comisii.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte de ședință, stimați colegi,

Prezint raportul Comisiei de validare a unor deputați.

Comisia de validare aleasă în ziua de 19 decembrie 2012, în prima ședință a Camerei Deputaților din cea de-a șaptea legislatură, s-a întrunit în plenul său și în aceeași zi, potrivit prevederilor regulamentare, a ales biroul comisiei.

În aceeași ședință, potrivit articolului 5 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, au fost alcătuite cele 9 grupe de lucru, formate din câte 3 deputați fiecare, cu respectarea configurației politice rezultate în urma alegerilor din 9 decembrie 2012.

În temeiul articolului 7 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, având în vedere constatările grupurilor de lucru ale birourilor comisiei, Comisia de validare propune Camerei Deputaților, cu majoritate de voturi, două abțineri, validarea mandatelor celor 410 deputați nominalizați în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezentul raport și care v-a fost distribuită.

Menționăm că domnul deputat Daniel Geantă, ales în Colegiul uninominal nr.24, Circumscripția 42 București, a solicitat din motive medicale depunerea jurământului în prima ședință de plen a Camerei Deputaților, condițiile de validare fiind îndeplinite.

Comisia de validare propune amânarea validării pentru domnii Condurățeanu Andrei-Răzvan, ales în Circumscripția nr.14 Constanța, Colegiul uninominal nr.3, și domnul Petre Roman, ales în Circumscripția electorală nr.8 Brașov, Colegiul uninominal nr.8, nominalizați în Anexa nr.2 care face parte integrantă din prezentul raport și care de asemenea v-a fost distribuită.

Vă mulțumesc mult.

Domnul Dinu Giurescu:

Și eu vă mulțumesc și vă întreb dacă sunt obiecții sau comentarii în legătură cu raportul Comisiei de validare prezentat acum. Dacă nu, atunci urmează votul asupra raportului Comisiei de validare, inclusiv asupra anexei, cei 410 deputați nominalizați și care face parte integrală din raport și care a fost distribuită, această anexă, tuturor deputaților.

Potrivit art.10 alin.(2) din regulament, validarea sau invalidarea mandatului de deputat se face cu votul majorității deputaților.

Vă rog să vă pregătiți cartelele de vot, începem votarea. Vă rog să votați. Da, 258 pentru din 260 prezenți. Ca atare, cu majoritatea absolută a voturilor raportul Comisiei de validare a fost aprobat.

Prin urmare, au fost validate, ...imediat, imediat.

Invit pe domnul Rușanu să prezinte componența Grupului parlamentar al PNL.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Grupul parlamentar al PNL are ca lider de grup pe Dan Radu Rușanu și vicelider de grup Victor Paul Dobre, Mugur Cozmanciuc, Andrei Gerea, Daniel Budurescu, Mircea Roșca, Stelian Dolha și Ionuț Stroe.

Ca secretari ai grupului sunt domnii: Bogdan Țîmpău și Mircea Dolha.

Domnul Dinu Giurescu:

Vă mulțumesc.

Reamintesc că rezultatul votului pentru validarea mandatului de deputat este 257 pentru din 260.

Prin urmare, mandatele de deputat au fost validate.

Doamnelor și domnilor deputați,