Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2012 > 24-04-2012

Ședința Camerei Deputaților din 24 aprilie 2012

10. Dezbaterea Propunerii legislative privind taxa de solidaritate (Pl-x 688/2010). (rămasă pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 688/2010

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Proiectul de lege privind taxa de solidaritate.

Procedură de urgență.

Doamna Barna, vă rog, raportul.

Doamna Maria Eugenia Barna:

Mulțumesc, doamnă președinte.

Raportul suplimentar asupra Propunerii legislative privind taxa de solidaritate.

Comisia a fost sesizată în 22.11.2010.

Proiectul a fost discutat, ulterior comisia a discutat raportul retrimis.

Prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare introducerea pe o perioadă de trei ani a unei taxe de solidaritate plătibile de persoanele fizice în vederea susținerii și protejării categoriilor de populație cele mai defavorizate de criza economică actuală.

Proiectul de lege introduce taxa de solidaritate, fiind taxată totalitatea bunurilor mobile și imobile dobândite de o persoană fizică privată în mod legal și impozitate conform prevederilor prezentului Cod fiscal, dar care depășesc valoric un standard maxim obiectiv, considerat normal în funcție de nivelul mediu de dotare patrimonială a populației și de gradul de dezvoltare economică a țării.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art.73 din Constituția României.

Propunerea a fost respinsă de Senat și este de competența decizională a Camerei Deputaților.

Raportul suplimentar al comisiei a fost votat cu majoritate de voturi.

Comisia a reexaminat propunerea legislativă privind taxa de solidaritate și propune supunerea spre dezbatere și adoptare a plenului Camerei Deputaților a proiectului de lege, cu amendamentele prezentate în anexă.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Mulțumesc.

  ................................................
 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Ați terminat punctele de vedere pe taxa de solidaritate, domnul Nicolicea?

Doamna Barna, vă rog.

Doamna Maria Eugenia Barna:

Mulțumesc, doamnă președinte.

Întrucât Ministerul Finanțelor n-a făcut nicio precizare, stimați colegi, domnilor lideri de grup, eu aș vrea să vă reamintesc faptul că, la acest proiect de lege, avem punct de vedere al Guvernului favorabil pe textul formulat inițial, așa cum l-a depus UNPR-ul.

Deci avem punct de vedere favorabil din partea Guvernului, subliniez acest lucru.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnule Călian, vă rog.

Domnul Petru Călian:

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

În calitate de inițiator al primului amendament la art.2, nu mai susțin acest amendament, mergând pe varianta propusă de UDMR, care este oarecum asemănătoare.

Deci puteți să-l treceți la amendamente care nu sunt susținute, și atunci nu mai sunt probleme.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Conform Regulamentului, în caz de paritate se reia votul.

Deci, domnule Nicolicea, domnule deputat Erdei, doamna președinte Barna, ați ajuns la un punct de vedere comun? Bravo!

Domnul Eugen Nicolicea:

Am găsit un punct de vedere comun, și anume în momentul în care s-a mărit cuantumul, pentru ca suma pe ansamblu să nu fie afectată atât de mare, în loc de 1%, taxa va deveni 1,5%.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Deci așa este formularea; da?

Domnul Eugen Nicolicea:

Da. Și atunci...

Doamna Roberta Alma Anastase:

Amendamentul domnului Erdei cu taxă de 1,5%; da?

Domnule Călian, tocmai au discutat. Dumneavoastră n-ați participat la discuție, ca să ajungă la un punct de vedere comun? Ziceți, vă rog.

Domnul Petru Călian:

Doamnă președinte,

Îmi pare rău, din punct de vedere procedural nu avem un amendament cu această prevedere pe care să-l discutăm.

În contextul în care vrem să mergem pe această variantă, trebuie să retrimitem la comisie acest proiect și să venim cu un amendament nou și cu un raport suplimentar, ca să respectăm Regulamentul. Altfel ce modificări aducem în plen? Nu se poate!

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnul Márton Árpád. Domnul Erdei, vă rog.

Domnul Erdei Dolóczki István:

Doamnă președinte,

Așa este când vorbește un jurist, și nu un inginer. Într-adevăr, așa este. Noi ne-am înțeles cu colegul de la UNPR, dar, într-adevăr, așa este, trebuie să apară un nou raport suplimentar, care să conțină această înțelegere.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnul Nicolicea, vă rog, ce facem? Retrimitem la comisie sau nu?

Domnul Eugen Nicolicea:

Solicit o pauză de consultări de zece minute.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Pauză de consultări de cinci minute.

 

După pauză

Domnul Eugen Nicolicea:

Istoricul acestei legi. El a fost trecut în protocolul de guvernare între partidele care susțin guvernarea. A fost acceptat de toate partidele în forma inițială, am făcut toate posibilitățile și am acceptat amendamente de la toți colegii. Am avut surpriza ca amendamentele propuse de niște colegi în coaliție să fie respinse chiar de colegii din același grup, în comisiile respective. Mai precis, una peste alta, există o lipsă de ținere de cuvânt. Nu avem, procedural, ce să facem. Acceptăm acest amendament, dar avertizăm că atunci suma care va fi colectată va fi mult mai mică, și de acest lucru vor fi afectați pensionarii.

Cu privire la modul de lucru și la faptul că sunt colegi care își țin cuvântul 15 minute, și apoi nu, va trebui să avem o gândire și o reconsiderare a poziției noastre, a grupului, față de atitudinea celorlalți, care nu-și țin cuvântul.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc, domnule Nicolicea, pentru această intervenție.

Atunci reluăm votul pe amendamentul susținut de domnul Erdei, care înțeleg că acum întrunește, într-o anumită măsură un punct de vedere comun. Da? Da, domnule Erdei?

Supun acum la vot amendamentul dumneavoastră de la început, cel care este în cadrul amendamentelor respinse. Da?

Domnule Varujan Pambuccian, vorbiți sau ce faceți?

Doamna Maria Eugenia Barna:

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

Noi avem aici amendamente respinse, și vă rog să le supuneți în ordine la vot, că am sărit la al patrulea amendament respins.

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Le-ați retras.

Doamna Maria Eugenia Barna:

N-am retras nimic. Comisia are amendamente admise și respinse în raportul suplimentar. Haideți să discutăm amendamentele respinse, în ordinea în care au fost trecute în raport, și dumneavoastră vă puteți exprima votul pentru sau împotrivă. Dacă nu trece primul, trece, poate, al doilea, trece al treilea.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnule Toader, vă rog, aveți cuvântul.

Domnul Mircea-Nicu Toader:

Doamnă președinte,

Pauză de consultări 5 minute, ca să cădem de acord.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă rog, pauză de consultări.

 

După pauză

 

În continuare, lucrările au fost conduse de domnul deputat Ioan Oltean, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnii deputați Dumitru Pardău și Niculae Mircovici, secretari ai Camerei Deputaților.

Domnul Mircea-Nicu Toader:

Domnule președinte de ședință,

În urma întâlnirii cu liderii de grup, am convenit.

Domnul Ioan Oltean:

Domnule Mircea Toader, nu v-am dat cuvântul. Vă rog să așteptați.

Domnul Mircea-Nicu Toader:

Am înțeles că...

Domnul Ioan Oltean:

Nu, nu! Dumneavoastră ați înțeles greșit.

Vă rog să vă ocupați locurile în sala de ședință, inclusiv domnul Alin Trășculescu.

Continuăm dezbaterile pe marginea legii.

Domnule lider Mircea Toader, să vedem la ce concluzii au ajuns liderii grupurilor parlamentare.

Domnul Mircea-Nicu Toader:

Am convenit schimbarea baremului și a procentului.

Doamna președinte Barna vă va comunica exact textul articolului.

Domnul Ioan Oltean:

Doamnă președinte,

Vă rog, să vedem textul exact.

Vă rog să urmăriți cu atenție textul.

Numai puțin, doamnă președinte.

Domnilor colegi, vă rog să vă ocupați locurile în sala de ședințe și să urmăriți cu maximă atenție. Este o lege extrem de importantă.

Domnule Holdiș, vă rog să vă ocupați locul în sala de ședințe.

Doamnă ministru, îmi face plăcere să vă văd în sală.

Domnule senator de Cluj,

Doamnelor și domnilor colegi,

Domnule Cezar Preda,

Vă rog să vă ocupați locurile în sala de ședință, stimați colegi.

Doamnă președinte, vă rog să citiți amendamentul, în forma în care liderii grupurilor parlamentare l-au convenit.

Doamna Maria Eugenia Barna:

Mulțumesc, domnule președinte.

Este vorba despre art.2, care se modifică și va avea următorul cuprins: "Persoanele fizice care dețin bunuri imobile, precum și bunuri mobile constând în mijloace de transport aerian, mijloace de transport naval, precum și mijloace de transport terestru a căror valoare individuală este mai mare de 1.000 de euro, și valoarea lor însumată este mai mare de 900.000 de euro, vor achita anual o taxă de solidaritate în cuantum de 1,25% din valoarea totală a acestora, care se face venit la bugetul de stat."

Și alin. (2) al art.2 se elimină.

Restul amendamentelor au fost retrase.

Deci, vă rog să supuneți la vot acest amendament, și, în continuare, textul legii din amendamentele admise.

Domnul Ioan Oltean:

Domnul Varujan Pambuccian. Vă rog, domnule coleg.

Înțeleg că domnul Pambuccian nu dorește să intervină, nu?

Domnul Mircea Toader?

Ați ridicat mâna, domnule lider Pambuccian.

Am înțeles.

Doamnă președinte,

Vă rog să dați citire, din nou, textului în forma pe care liderii grupurilor parlamentare au convenit-o.

Stimați colegi,

Vă rog să vă ocupați locurile și să urmăriți.

Doamnă deputat, vă rog, aveți cuvântul.

Doamna Maria Eugenia Barna:

Art.2 alin. (1).

Domnul Ioan Oltean:

Numai puțin.

Vă rog, acum.

Doamna Maria Eugenia Barna:

Deci, art.2 alin. (1): "Persoanele fizice care dețin bunuri imobile, precum și bunuri mobile constând în mijloace de transport aerian, mijloace de transport naval, precum și mijloace de transport terestru a căror valoare individuală este mai mare de 1.000 de euro, și valoarea lor însumată este mai mare de 900.000 de euro vor achita anual o taxă de solidaritate, în cuantum de 1,25% din valoarea totală a acestora, care se face venit la bugetul de stat."

Alin. (2) se elimină.

Alin. (3): "Prevederile alin. (1) se aplică și persoanelor fizice străine, pentru bunurile deținute în România."

Alin. (4): "Sunt exceptate de la plata taxei de solidaritate persoanele fizice române care pe perioada aplicării prezentei legi îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: au calitate de pensionari; nu au alte venituri în afara pensiei; bunurile deținute nu sunt generatoare de venituri".

Deci, este art.2, în integralitatea lui. Vă rog să-l supuneți la vot.

Domnule Toader, mai sunt?

Domnul Ioan Oltean:

Domnul Márton Árpád, vă rog, aveți cuvântul.

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule vicepreședinte,

Doamnelor și domnilor,

Eu am înțeles că s-ar putea contura o înțelegere pe un articol și pe un alineat. Dar asta nu înseamnă, din punct de vedere procedural, că alineatele care urmează și care au amendamente, acelea nu se mai supun votului, ci ni se citește nouă o variantă completă pe întreaga lege, și o votăm sau nu.

Deci, din moment ce există un amendament al colegilor noștri pe acest alin. (3) citit, ei au dreptul să și-l mențină.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Doamnă președinte, vă rog.

Doamna Maria Eugenia Barna:

Aici era vorba despre ceea ce am convenit cu privire la baza de impozitare, la nivel și la procent.

Cu privire la introducerea unui nou alineat, există un amendament. Încă nu am ajuns la el. Haideți să finalizăm, întâi, baza de impozitare, în ce constă patrimoniul, și care este cuantumul de taxare.

Mai avem un amendament, pe care o să-l discutăm după aceea.

Să-l citească, eventual, și acum, și votăm în bloc.

Domnul Ioan Oltean:

Noi ne referim, și discuțiile au fost purtate, legat de art.2 alin. (1), pe care l-ați prezentat dumneavoastră, în forma convenită.

Pe urmă, mergem mai departe, coroborat cu alin. (2), pentru care, înțeleg că s-a propus eliminarea lui.

Sunt și alte observații?

Stimați colegi,

Nemaiexistând alte observații, supun votului dumneavoastră art.2 alin. (1), în forma în care doamna președinte i-a dat citire.

Vă rog să vă pronunțați prin vot.

Domnule profesor, domnule academician, domnule deputat Preda, domnule academician Stanciu, vă rog, domnule deputat, să vă ocupați locurile în sala de ședințe.

Stimați colegi, 91 de voturi pentru, 4 împotrivă, 9 abțineri.

Art.2 alin. (1) a fost adjudecat.

Al doilea: alin. (2) se propune eliminarea. Alin. (2) de la art.2 - se propune eliminarea.

Am înțeles corect, doamna președinte? Da.

Vă rog să votați.

111 voturi pentru, un vot împotrivă și 4 abțineri.

Acum, doamna președinte, alin. (3). Vă rog, doamnă președinte, alin. (3) să-i dați citire în forma finală.

Doamna Maria Eugenia Barna:

La alin.(3) avem o singură corecție, având în vedere că am eliminat alin.(2) - atunci se va reformula: "prevederile alin. (1) se aplică și persoanelor fizice străine, pentru bunurile deținute în România". Se renumerotează, și atunci cade prevederea din conținutul alin. (3) cu (2), pentru că alin. (3) devine alin. (2).

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc. Asta la renumerotare.

Deocamdată, vorbim de alin. (3).

Stimați colegi,

Ați auzit conținutul alin. (3).

Supun votului dumneavoastră alin. (3) de la art.2.

Vă rog să vă pronunțați prin vot.

113 voturi pentru, 4 împotrivă, 5 abțineri.

A fost adjudecat și alin. (3).

Supun votului dumneavoastră art.2, în integralitate.

Da, domnul Máté, liderul incontestabil al UDMR.

Domnule lider, vă rog să vă pronunțați prin vot.

Domnul Máté András-Levente:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Mai ales pentru procesul-verbal al ședinței "Cetățenii străini, pentru bunurile care sunt enumerate la art.1", da? La acestea ne-am referit și am votat.

Pentru că bunuri în sens larg înseamnă și acele acțiuni care sunt la bursă.

Și, dacă am adopta, este posibil ca bursa să scadă astăzi. Deci, gândiți-vă dacă este bine pentru economiei României.

Domnul Ioan Oltean:

Doamnă președinte,

Ați auzit. dacă este nevoie, să clarificați, ca să fie foarte clar pentru toată lumea.

Doamna Maria Eugenia Barna:

Deci, nu intră aici acțiunile sau alte chestiuni de genul acesta. Intră doar cele care sunt enumerate: bunurile imobile, deci clădirile de orice natură, iar bunurile mobile sunt enumerate foarte clar: ambarcațiuni, vapoare, avioane, elicoptere și mașini.

Domnul Ioan Oltean:

Da, mulțumesc. Deci, sunt lucrurile clare. Supun votului dumneavoastră art.2 în întregime, în forma în care noi ne-am pronunțat.

Acum, ne referim la art.2.

Dumneavoastră aveți un amendament după art.2, la art.3 sau la art.21.

Stimați colegi,

Supun votului dumneavoastră art.2, cu alineatele asupra cărora deja ne-am pronunțat. Deci, art.2, în întregul lui.

Vă rog să vă pronunțați prin vot. Vă rog să votați.

113 voturi pentru, 4 împotrivă și 7 abțineri.

Adjudecat acest articol în integralitatea lui.

Avem, acum, un art.21.

Doamnă președinte,

Domnule coleg,

Vă rog să prezentați art.21.

Vă rog să urmăriți cu atenție.

Domnul Edler András György:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Propunem introducerea unui art.21, cu următorul conținut: "Nu intră sub incidența prezentei legi bunurile imobile cu destinație de locuință care servesc drept domiciliu al persoanei, dobândite prin moștenire sau retrocedare, precum și bunurile imobile cu destinație de locuință care servesc drept domiciliu al persoanei, deținute de pensionarii care au ca singură sursă de venit pensia." Și spun acest lucru pentru că este posibil ca dumneavoastră să aveți o casă părintească moștenită din generații în generații, care din întâmplare se află în centrul Bucureștiului, valorează o sumă foarte mare, dumneavoastră sunteți o persoană cu venituri reduse, și dacă nu votăm acest amendament, atunci va trebui să vindeți casa, ca să puteți să plătiți impozitul.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc.

Domnule deputat, vă rog, aveți cuvântul.

Domnul Eugen Nicolicea:

Deci asta chiar golește de conținut legea.

Rugămintea este: spuneți foarte clar că nu o votați, și terminăm povestea. Ce tot ne încurcăm aici?

Este evident că după ce la Senat același grup a dărâmat amendamentele făcute la Coaliție, la Cameră le-a distrus pe cele de la Senat, și acum venim să distrugem întreaga lege.

Votați contra și vedem unde găsim voturi pentru a trece această lege.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc. Domnul deputat Petru Călian.

Domnul Petru Călian:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Nu putem susține acest amendament al colegilor de la UDMR, deoarece o mare parte din conținutul amendamentului este deja inclus în prevederile pe care le-am votat deja.

Mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Domnule deputat Erdei, vă rog, aveți cuvântul.

Domnul Erdei Dolóczki István:

Domnule președinte și domnule Nicolicea, ca să vă spun pe nume, așa se pare că partidul dumneavoastră sau formațiunea din care faceți parte vrea neapărat să impoziteze averea pensionarilor. Este revoltător! Eu nu cred că acesta este scopul și menirea unei taxe care se aplică numai în perioada de criză.

Este vorba de taxarea impozitelor mari, nu de pensionarii care nu au alte venituri decât pensia, dar prin moștenire au dobândit această avere, că ei, oricum, plătesc impozitul pe clădire, dacă dețin.

Nu este scopul nostru, cel puțin al UDMR-ului nu este, ca să impozităm pensionarii, chiar dacă au moștenit averi destul de însemnate.

Mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Dacă mai sunt alte intervenții?

Domnul deputat Nicolicea.

Urmează domnul deputat Dascălu.

Vă rog, domnule deputat Nicolicea, aveți cuvântul.

Domnul Eugen Nicolicea:

Asta este praf în ochi, ceea ce ați spus dumneavoastră: pensionarii sunt scutiți. Uitați: "Sunt exceptate de la plata taxei de solidaritate persoanele fizice române care pe perioada aplicării prezentei legi îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: au calitatea de pensionari; nu au alte venituri în afara pensiei; bunurile deținute nu sunt generatoare de venituri."

Ca să explic: casa respectivă, dacă o face cazinou și ia nu-știu-câte mii de euro pe lună, nu este exceptată de la plată, dar dacă casa respectivă este chiar locuință, atunci ea este exceptată, dacă nu are alte venituri.

Deci, încă o dată, repet, ori nu s-a citit legea, ori chiar se joacă, așa, pantarela, de pe una pe alta, doar ca să cadă legea.

Spuneți cinstit că nu vreți să votați o astfel de lege, și repet, va trebui să stăm de vorbă, să vedem de unde găsim voturi pentru a ajuta pensionarii, într-adevăr, pentru că aceste sume sunt destinate pensiilor.

Vreau să vă mai spun o chestiune: pensionarul care are 900.000, adică aproape un milion averea, plus soția încă un milion, la 2 milioane - acesta este pensionarul de care dumneavoastră vă faceți acum că țineți cu el și că aplicați acest amendament, doar pentru a apăra pensionarii săraci. Apărați pensionarii săraci care au o avere de peste 2 milioane de euro.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc.

Domnule deputat Dascălu, mai doriți să interveniți? Nu.

Am înțeles.

Stimați colegi,

Supun votului dumneavoastră această propunere de amendament, de articol nou - art.21.

Vă rog să vă pronunțați prin vot.

84 voturi împotrivă, 7 abțineri, 31 pentru.

Amendamentul a căzut.

Stimați colegi,

Am epuizat dezbaterea acestei legi pe articole. Ea rămâne pentru votul final la ședința care va urma de îndată ce finalizăm ședința de dezbatere.