Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 15, 2011
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
08-02-2023
06-02-2023
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2011 > 15-12-2011 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 15, 2011

  Angajarea răspunderii Guvernului asupra Proiectului de lege privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale și a alegerilor pentru Camera Deputaților și Senat din anul 2012, precum și pentru modificarea și completarea Titlului I al Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali. (PL-x 767/2011)

Ședința a început la ora 11,37.

Lucrările au fost conduse de doamna deputat Roberta Alma Anastase, președintele Camerei Deputaților, asistată de domnul deputat Dumitru Pardău, secretar al Camerei Deputaților, și domnul senator Orest Onofrei, secretar al Senatului.

Din prezidiu a mai făcut parte domnul senator Vasile Blaga, președintele Senatului.

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnule prim-ministru,

Doamnelor și domnilor miniștri,

Doamnelor și domnilor deputați și senatori,

Declar deschisă cea de a doua ședință comună de astăzi a Camerei Deputaților și Senatului și vă anunț că, din totalul celor 466 de deputați și senatori, și-au înregistrat prezența 422; sunt absenți 44.

Prin urmare, cvorumul legal este îndeplinit.

Potrivit ordinii de zi și a programului de lucru aprobate în ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 12 decembrie 2011, la a doua ședință comună de astăzi avem angajarea răspunderii Guvernului asupra Proiectului de Lege privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale și a alegerilor pentru Camera Deputaților și Senatului din anul 2012, precum și pentru modificarea și completarea Titlului I al Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind statutul aleșilor locali.

Reamintesc faptul că proiectul de lege a fost depus la Parlament în data de 12 decembrie 2011.

Birourile permanente ale celor două Camere, cu participarea liderilor de grup, în ședința din 12 decembrie 2011, în conformitate cu prevederile constituționale, au stabilit termenul pentru depunerea amendamentelor marți, 13 decembrie 2011, ora 20,00, și transmiterea acestora la Guvern, urmând ca acesta să stabilească asupra amendamentelor și să prezinte Parlamentului proiectul de lege asupra căruia își asumă răspunderea, deci forma lui finală.

Cu aceste precizări, dați-mi voie să-l invit la microfon pe primul-ministru al României, domnul Emil Boc, pentru a prezenta proiectul de lege.

Domnule prim-ministru, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Emil Boc (prim-ministrul Guvernului României):

Doamna președinte,

Doamnelor și domnilor,

Prin acest proiect de lege asupra căruia Guvernul își angajează răspunderea, practic se propune ca alegerile pentru autoritățile administrației publice locale să aibă loc la data alegerilor pentru Camera Deputaților și Senat.

Data alegerilor va fi stabilită prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administrației și Internelor și Autorității Electorale Permanente.

Proiectul de lege stabilește sarcina Guvernului de limitare a colegiilor uninominale, în care vor fi aleși deputații și senatorii. Această delimitare se va face prin hotărâre a Guvernului, cu cel puțin patru luni înaintea datei alegerilor, pe baza propunerilor unei comisii parlamentare special constituite, formată din câte doi reprezentanți ai fiecărui grup parlamentar.

Comisia parlamentară are obligația de a transmite Guvernului, până cel mai târziu cu cinci luni înainte de data alegerilor, propunerile sale vizând delimitarea colegiilor uninominale.

În plus, se instituie o procedură contencioasă, în baza căreia orice persoană interesată poate ataca la instanța competentă hotărârea Guvernului prin care va fi aprobată delimitarea colegiilor uninominale.

Termenele de depunere și soluționare a acțiunilor în contencios administrativ, precum și de exercitare a căii de atac și soluționării acesteia, sunt scurte, astfel încât să nu fie periclitată organizarea și desfășurarea alegerilor.

Listele electorale vor fi permanente, suplimentare și complementare.

Pe listele permanente vor fi incluși cetățenii cu domiciliul în unitatea administrativ-teritorială respectivă, precum și cei cu reședința stabilită cu cel puțin trei luni înaintea votării și care solicită expres primarilor înscrierea în lista permanentă.

Alegătorii vor semna în două rubrici ale listelor electorale: una pentru alegerile parlamentare și alta pentru alegerile locale.

În acest fel, alegătorii vor putea vota numai pentru un tip de scrutin, dacă doresc acest lucru.

În privința candidaturilor, proiectul de lege prevede interdicția depunerii de candidaturi simultane la funcțiile de primar, președinte al consiliului județean, senator sau deputat.

În completare, se aplică prevederile din legile nr.35/2008 și nr.67/2004.

Alegătorii vor vota la aceeași secție de votare pentru autoritățile administrației publice locale și pentru Camera Deputaților și Senat, după caz, și vor semna într-o singură listă electorală.

Alegătorii vor vota numai la secția de votare unde au fost înscriși în lista electorală permanentă sau complementară.

Votarea se face pe baza actului de identitate.

Pentru operațiunile de votare, în fiecare secție vor fi prevăzute câte trei urne de vot, respectiv pentru Parlament, Consiliu Județean și președintele acestuia, precum și pentru Consiliul Local și primar.

Buletinele de vot introduse într-o altă urnă de vot decât cea destinată nu vor fi anulate.

Biroul Electoral Central va emite reglementări pentru utilizarea urnei speciale, în vederea exercitării dreptului de vot de către persoanele aflate în unități sanitare, centre rezidențiale de asistență socială și penitenciare.

Cheltuielile pentru organizarea și desfășurarea alegerilor se suportă de la bugetul de stat.

Cu alte cuvinte, autoritățile locale vor realiza economii și din această perspectivă, întrucât toate cheltuielile vor fi suportate de la bugetul de stat.

În temeiul art.114 din Constituția României, în baza celor menționate, Guvernul își angajează răspunderea asupra acestui proiect de lege.

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

 
 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc și eu, domnule prim-ministru.

Doamnelor și domnilor deputați și senatori,

Amintesc faptul că urmare a prezentării Proiectului de Lege privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale și a alegerilor pentru Camera Deputaților și Senat, din anul 2012, precum și pentru modificarea și completarea Titlului I al Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind statutul aleșilor locali, pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea, poate fi depusă moțiune de cenzură în termen de trei zile de la prezentare, potrivit art.114 alin.(2) din Constituție.

Doamnelor și domnilor,

Declar închisă cea de a doua ședință comună de astăzi.

 
 

Ședința s-a încheiat la ora 11,45.

 
     

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 8 février 2023, 19:04
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro