Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of December 5, 2011
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.146/15-12-2011

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
01-02-2023
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2011 > 05-12-2011 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of December 5, 2011

6. Dezbaterea Proiectului de Lege de ratificare a Protocolului privind privilegiile și imunitățile Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii, semnat la București la 24 noiembrie 2010 (PL-x 640/2011). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 640/2011

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

Avem poziția 6 și ultimul punct de pe ordinea de zi de astăzi, Proiectul de Lege de ratificare a Protocolului privind privilegiile și imunitățile Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii, semnat la București la 24 noiembrie 2010.

Dacă inițiatorul dorește să ia cuvântul?

Avem pe cineva din partea inițiatorului? Domnul secretar de stat Ioan Dascălu.

Vă rog, domnule secretar de stat, pe scurt, foarte pe scurt punctul de vedere al inițiatorului.

Domnul Ioan Dascălu (secretar de stat, Ministerul Administrației și Internelor):

Domnule președinte de ședință,

Doamnelor și domnilor deputați,

Necesitatea încheierii Protocolului privind privilegiile și imunitățile Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii, denumit SELEC, rezultă din dispozițiile art. 6 din Convenția SELEC, potrivit cărora SELEC, reprezentanții statelor membre, ofițerii de legătură, directorul general, directorii, personalul SELEC și reprezentanții partenerilor operaționali beneficiază de privilegii și imunități necesare pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin.

Prevederile Protocolului SELEC respectă angajamentele internaționale ale României în materie, respectiv Convenția cu privire la privilegiile și imunitățile Organizației Națiunilor Unite (ONU) și respectiv Convenția cu privire la relațiile diplomatice, încheiată la Viena în 18 aprilie 1961.

Protocolul SELEC, structurat în 4 titluri, cuprinde prevederi prin care se reglementează aspecte referitoare la definirea unor termeni uzitați în cadrul acestuia, la privilegiile și imunitățile SELEC: imunitatea față de procedurile judiciare, inviolabilitatea locației SELEC, drapelul și emblema SELEC, facilitățile și imunitățile referitoare la comunicații și publicații, scutiri de care beneficiază SELEC și proprietatea sa, facilități acordate activelor financiare.

Prezentul proiect de act normativ nu are impact asupra domeniilor social, economic și de mediu, asupra bugetului general consolidat sau asupra legislației în vigoare, circumscriindu-se dispozițiilor art.2 alin.(2) din Hotărârea de Guvern nr.1361/2006 privind conținutul instrumentului de prezentare și motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului.

În considerarea celor relevate anterior, vă rugăm să adoptați Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului privind privilegiile și imunitățile Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii, semnat la București la data de 24 noiembrie 2010.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Domnule ministru, vă mulțumesc și eu.

Din partea comisiei sesizate în fond?

Domnul Costică Canacheu, președintele Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, raport comun cu Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Domnule președinte, aveți cuvântul.

Domnul Costică Canacheu:

Mulțumesc.

În urma sesizării celor două comisii, comisiile s-au întrunit și au dezbătut proiectul de lege, ajungând la concluzia să propună plenului adoptarea. Votul a fost cu unanimitate dat.

Datorită unei erori materiale existente la art.10 alin.(1) al traducerii textului Protocolului în limba română, a fost înlocuită pagina în care se regăsește acest articol, urmând ca pagina nouă să fie atașată prezentului raport.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule președinte.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul? Nu dorește.

Stimați colegi, sunt și aici îndeplinite prevederile art.106 din Regulamentul Camerei Deputaților, proiectul de lege rămâne pentru votul final.

Pauză 5 minute pentru pregătirea pentru votul final.

Rog tehnicienii să verifice dacă instalația funcționează corect.

Rog liderii grupurilor parlamentare să-și invite colegii în sala de ședințe.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 5 février 2023, 19:01
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro