Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of December 5, 2011
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.146/15-12-2011

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2011 > 05-12-2011 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of December 5, 2011

5. Dezbaterea Proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe (PL-x 702/2011). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 702/2011

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

La poziția 4 avem Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății. Nu avem raport, nu se solicită dezbatere fără raport, se amână pentru o altă ședință.

La poziția 5. Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe.

Potrivit art.115 din Regulamentul Camerei Deputaților acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Trecem de-îndată la dezbateri. Rog inițiatorul să ia cuvântul și să motiveze o asemenea necesitate.

Domnule ministru, Valentin Iliescu, aveți cuvântul.

Domnul Valentin Adrian Iliescu (secretar de stat, Departamentul pentru Relația cu Parlamentul):

Mulțumesc, domnule președinte.

Legea cu care vine Guvernul în fața dumneavoastră are ca fundament art.115 din Constituția României care instituie competența Parlamentului de a abilita Guvernul ca pe perioada vacanței parlamentare să vină cu ordonanțe simple.

Spre deosebire de anii din urmă, Guvernul vine cu un proiect de Lege de abilitare mai puțin stufos, doar cu patru domenii de abilitare, respectiv finanțe publice și economie, transporturi, educație și cercetare și comunicații.

Fac precizarea că apreciez celeritatea și modul foarte constructiv și profesionist în care Comisia juridică, de disciplină și imunități a judecat proiectul nostru, inclusiv amendamentele foarte utile și foarte necesare introduse la comisie, motiv pentru care, vă rog, doamnelor și domnilor deputați, să fiți de acord cu Proiectul Legii de abilitare.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc foarte mult.

Din partea comisiei sesizate în fond? Domnule secretar Andronache, vă rog să prezentați poziția comisiei.

Domnul Gabriel Andronache:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil acest proiect de lege.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, Camera Deputaților fiind Cameră decizională.

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au hotărât cu unanimitate de voturi să propună plenului Camerei Deputaților raportul de adoptare a Proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, cu amendamentele redate în anexă.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Fiind procedură de urgență, vă propunem 5 minute pentru dezbateri generale și un minut pentru dezbaterea pe articole.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Supun votului dumneavoastră timpii pentru dezbatere propuși de către secretarul Comisiei juridice, de disciplină și imunități. Vă rog să vă exprimați prin vot.

96 de voturi pentru, 59 împotrivă, 2 abțineri. Propunerea a fost adoptată.

Dacă din partea Grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul? Nu avem.

Trecem la dezbaterea pe articole.

Rog distinșii mei colegi să urmărească cu atenție amendamentele cuprinse în raportul comisiei.

Dacă la nr.crt.1 sunt intervenții?

Nr.crt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

Nemaifiind alte intervenții, proiectul se consideră adoptat, urmează votul final.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 28 janvier 2023, 21:25
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro