Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 26, 2011
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.102/06-10-2011

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
01-02-2023
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2011 > 26-09-2011 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 26, 2011

8. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale (PL-x 137/2009). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 137/2009

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

Poziția următoare de pe ordinea de zi - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale.

Potrivit art.115 din regulament, suntem în procedură de urgență. De aceea, vom trece de îndată la dezbaterea proiectului.

Dacă din partea inițiatorului este cineva?

Domnul secretar de stat, profesor Adrian Streinu-Cercel.

Domnule ministru, aveți cuvântul.

Domnul Adrian Streinu-Cercel (secretar de stat, Ministerul Sănătății):

Mulțumim.

Vrem să vă spunem că Ministerul Sănătății susține raportul comisiei, cu amendamente.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc foarte mult.

Din partea comisiei sesizate în fond? Doamna președinte a Comisiei pentru sănătate și familie, doamna Rodica Nassar, vă rog să prezentați punctul de vedere al comisiilor reunite.

Doamna Rodica Nassar:

Mulțumesc, domnule președinte.

În conformitate cu prevederile art.95 și art.115 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și Comisia pentru sănătate și familie au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege; Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege; Comisia juridică, de disciplină și imunități a avizat favorabil proiectul de lege; Comisia pentru muncă și protecție socială, de asemenea, a dat un aviz favorabil; Comisia pentru buget, finanțe și bănci a avizat negativ proiectul de lege.

Prezentul proiect de lege are ca obiect reglementarea descentralizării sistemului sanitar.

Intervențiile legislative vizează transferul unor atribuții și competențe ale Ministerului Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, precum și asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare exercitării acestora, pentru a asigura o legătură între serviciile medicale și cele sociale la nivelul comunităților, măsură care contribuie la creșterea eficienței intervențiilor de sănătate publică, prin activități medicale curative, profilactice, de supraveghere a stării de sănătate a populației din zonele greu accesibile.

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.162/2008.

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Domnul Ioan Oltean:

Da, mulțumesc, doamnă președinte.

Vă rog să rămâneți la microfon și să propuneți și timpii de dezbatere. Ne aflăm în procedură de urgență.

Doamna Rodica Nassar:

Două minute.

Domnul Ioan Oltean:

Da, mulțumesc foarte mult.

Supun votului dumneavoastră timpii propuși - două minute.

Cine este pentru? Vă rog să votați.

Cu 118 voturi pentru, un vot împotrivă și zero abțineri, propunerea a fost adoptată.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să intervină?

Nu avem intervenții.

În consecință, trecem la dezbaterea pe articole.

Vă rog să pregătiți rapoartele comisiilor sesizate în fond și să urmăriți amendamentele admise.

Dacă, la numărul curent 1 este vreo intervenție? Rog secretarii să urmărească dacă în sală sunt colegi care doresc să intervină în susținerea amendamentelor.

La poziția nr.2?

Pozițiile: 3, 4, fără amendamente?

Poziția 5? Poziția 6?

Pozițiile 7, 8, 9, 10, 11, 12 sunt fără amendamente, 13, de asemenea; 14 - fără amendamente; la poz.14 avem un amendament, nu sunt intervenții.

La poziția următoare, 15, dacă sunt intervenții? Nu avem.

Pozițiile 16, 17 din raport? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25?

Pozițiile 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35? Nu avem nici la aceste poziții intervenții din sală.

Poziția 36? A fost ultima.

Am trecut întreg raportul comisiilor sesizate în fond.

Proiectul de lege rămâne pentru votul final de mâine, ora 12,00.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 5 février 2023, 19:25
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro