Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 26, 2011
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.102/06-10-2011

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
01-02-2023
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2011 > 26-09-2011 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 26, 2011

16. Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2010 privind unele măsuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și a activității instituțiilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa (PL-x 601/2010).
 
see bill no. 601/2010

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

Sper că ultimul punct pe care-l supun atenției dumneavoastră este Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2010 privind unele măsuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și a activității instituțiilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea acestuia.

Ne aflăm în procedură de urgență.

Din partea inițiatorilor, domnul secretar de stat Nicolae Ivășchescu.

Domnule ministru, pe scurt, foarte pe scurt, punctul de vedere al inițiatorului.

Domnul Nicolae Ivășchescu (secretar de stat, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale s-a reorganizat prin reducerea de posturi și prin preluarea activității Autorității Naționale pentru Protecția Familiei și a Dreptului Copilului, Agenției Naționale pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, a Autorității Naționale pentru Persoane cu Handicap, instituții publice care se desființează.

Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale se instituie în toate drepturile și obligațiile instituțiilor publice care se desființează.

În urma restructurării, numărul de personal din aparatul central al ministerului ajunge la 660 de persoane, comparativ cu cele 879 de persoane reprezentând personalul ministerului și al agențiilor preluate de aparatul central, respectiv o reducere de 25%.

Față de cele prezentate mai sus, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale susține adoptarea proiectului de lege în forma prezentată în raportul comisiei pentru muncă.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Domnule ministru, vă mulțumesc și eu.

Din partea comisiei sesizate în fond, domnul președinte Victor Paul Dobre.

Domnule președinte, aveți cuvântul.

Domnul Victor Paul Dobre:

În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din regulament, Comisia pentru muncă a fost sesizată cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgență, a Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2010 privind unele măsuri de reorganizare a ministerului și a activității instituțiilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa.

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, al Comisiei pentru buget, al Comisiei juridice, al Comisiei pentru administrație publică, cu amendamente, și al Comisiei pentru egalitatea de șanse, cu amendamente.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea unor măsuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și a activității instituțiilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa, respectiv Autoritatea Națională pentru Protecția Familiei și a Drepturilor Copilului, Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, Autoritatea Națională pentru Persoane cu Handicap.

Se propune ca reorganizarea să se realizeze prin desființarea autorității sau instituției publice ca urmare a reducerii numărului de personal și a comasării prin absorbție și preluarea activității acesteia de către Ministerul Muncii ori prin reducerea de posturi a personalului instituțiilor publice.

Comisia propune plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege, cu amendamente.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform art.73 din Constituția României, republicată.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 20 octombrie 2010.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Domnule președinte, suntem în procedură de urgență. V-aș ruga să propuneți timpul pentru dezbaterea pe articole.

Domnul Victor Paul Dobre:

Un sfert de oră, trei minute pentru fiecare.

Domnul Ioan Oltean:

Un sfert de oră, stimați colegi, timpul propus. Vă rog să vă pronunțați prin vot. Îl rog și pe domnul Daniel Buda să se pronunțe prin vot, să nu aibă alte preocupări.

Vă rog.

77 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă, două abțineri. Propunerea a fost adoptată.

Trecem la dezbateri generale. Dacă sunt intervenții? Nu avem.

Vă rog să urmăriți raportul comisiei sesizate în fond, cu amendamentele admise.

Doamna Câmpeanu. Îmi pare rău că nu v-am văzut, doamnă deputat. Regret amarnic această scăpare a mea, dar... din cauza domnului deputat Dobre, care era în picioare. Îmi pare foarte rău...

Microfonul vă stă la dispoziție, doamnă deputat, pentru a exprima poziția grupului.

Doamna Mariana Câmpeanu:

Domnilor deputați,

Sigur că o să susținem în continuare adoptarea acestei ordonanțe, cu amendamentele atât admise, cât și cele respinse, pentru că ele se referă la buna funcționare a acestui minister. Toți cei care au fost la Comisia de muncă atunci când a venit domnul ministru Lăzăroiu și a pornit sau am crezut noi că pornește cu avânt pentru funcționarea acestui minister, a recunoscut în plen că organizarea ministerului este defectuoasă, că din cauza faptului că inspecția socială a fost reorganizată așa cum a fost, de fapt aproape desființată, ea nu poate să-și exercite atribuțiile exact acolo unde dumneavoastră vreți să faceți marea reformă în asistență socială, și anume să controleze modul în care se acordă ajutoarele sociale, fie ele de către primării sau de către minister.

Ca atare, în același mod se întâmplă în acest moment și verificarea persoanelor cu handicap, prin desființarea agenției. Acest lucru nu se mai poate exercita în mod legal și coerent.

Și, după cum cunoașteți, în România, există mari probleme în ceea ce privește egalitatea de șanse.

Nu vreau să vă plictisesc prea mult, dar eu cred că aceste trei agenții trebuie să rămână în structura ministerului ca agenții de sine stătătoare, dacă doriți ca această activitate să fie făcută chiar pe placul dumneavoastră, adică să fie o autoritate care să controleze modul în care se acordă ajutoarele sociale, în care se încadrează persoanele cu handicap și, mai ales, să existe o autoritate care să reglementeze egalitatea de șanse în România. Și aici aș putea spune că va veni și în sprijinul dumneavoastră, al celor care sunteți majoritari în Parlament, și anume al bărbaților, pentru că am văzut că din ce în ce mai des foarte mulți bărbați se plâng că sunt discriminați. Eu nu pot să cred că acum nu veți aproba acest amendament, să fie înființată această Agenție pentru Egalitate de Șanse, inclusiv pentru corectarea abecedarelor, am văzut.

Mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc și eu, doamnă deputat.

Stimați colegi,

Este ora 18 și 2 minute. Timpul afectat dezbaterilor proiectelor aflate pe ordinea de zi s-a finalizat.

Ne revedem mâine la ora 10 pentru a continua dezbaterile pe marginea acestui proiect de lege și a altora.

Până atunci, o seară bună tuturor și o noapte plină de vise plăcute!

Urmează partea a doua, cu răspunsuri la întrebări și interpelări. Vă rog să nu plecați cei interesați.

 

După pauză

 

În continuare, ședința a fost condusă de domnul deputat Marian Sârbu, vicepreședinte al Camerei Deputaților.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 5 février 2023, 20:13
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro