Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 26, 2011
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.102/06-10-2011

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
01-02-2023
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2011 > 26-09-2011 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 26, 2011

15. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate (PL-x 384/2010). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 384/2010

Domnul Ioan Oltean:

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.

Ne aflăm în procedură de urgență.

Intrăm de îndată în dezbaterea proiectului de lege.

Dacă din partea inițiatorului...?

Da, domnul secretar de stat Adrian Streinu-Cercel, din partea Ministerului Sănătății.

Domnule ministru, aveți cuvântul.

Domnul Adrian Streinu-Cercel:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Prin propunerea de modificare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 se dorește eficientizarea activității de acordare și verificare a certificatelor de concediu medical în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum și responsabilizarea atât a medicilor prescriptori, cât și a asiguraților beneficiari de certificate de concediu medical, în conformitate și cu legislația similară a altor state membre a Uniunii Europene.

În același timp, se propun și reglementări noi, care stabilesc modalitățile de verificare a asiguraților aflați în incapacitate temporară de muncă, în sensul respectării de către aceștia a programului individual de recuperare stabilit de către medicul specialist.

Având în vedere cele menționate, vă adresăm rugămintea de a adopta proiectul de lege în forma prezentată de Guvern.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc și eu.

Raportul comun al Comisiei pentru muncă și protecție socială și al Comisiei pentru sănătate și familie va fi prezentat de către doamna președinte Rodica Nassar.

Doamnă președinte, aveți cuvântul.

O să vă rog și timpul, la sfârșit, să-l propuneți pentru dezbaterea raportului.

Doamna Rodica Nassar:

Mulțumesc, domnule președinte.

În temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaților, Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, a fost retrimis Comisiei pentru muncă și protecție socială și Comisiei pentru sănătate și familie în vederea reexaminării și întocmirii unui raport suplimentar.

În urma reluării dezbaterilor în ședința comună din 7 decembrie 2010, membrii Comisiei pentru muncă și protecție socială, precum și membrii Comisiei pentru sănătate și familie au hotărât, cu majoritate de voturi, menținerea soluției inițiale de adoptare a proiectului de lege cu amendamente, în sensul adoptării Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2010, soluție exprimată și în raportul comun depus cu nr.27/496, respectiv 28/243 în data de 18 octombrie 2010.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art.73 alin.(1) din Constituția României, republicată.

Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituția României și al art.92 din Regulamentul Camerei Deputaților.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, doamnă președinte.

Timpul afectat dezbaterilor raportului. Un raport scurt.

Doamna Rodica Nassar:

Cinci minute.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc foarte mult.

Stimați colegi,

Înainte de a supune votului... Dați-mi voie să supun votului timpul propus de doamna președinte.

Vă rog să vă exprimați prin vot.

Cu 101 voturi pentru, un vot împotrivă și zero abțineri, propunerea a fost adoptată.

Din partea grupurilor parlamentare, pe procedură, domnul deputat Márton Árpád.

Vă rog, domnule coleg.

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule vicepreședinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Mai înainte, reprezentantul Guvernului a susținut adoptarea legii în forma propusă de comisie.

Din cele scrise la punctul 14 și din raportul prezentat de comisie rezultă că comisia propune adoptarea legii de respingere a ordonanței de urgență.

Eu aș fi foarte curios să știu dacă Guvernul susține adoptarea ordonanței de urgență sau raportul de respingere a ordonanței de urgență, ca să știm și noi ce susține Guvernul.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc.

Domnule ministru, vă rog să punctați un răspuns la chestiunea pusă în discuție de domnul deputat Márton.

Domnul Adrian Streinu-Cercel:

Cu permisiunea dumneavoastră o să repet ultima frază. Având în vedere cele menționate, vă adresăm rugămintea de a adopta prezentul proiect de lege în forma prezentată de Guvern.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc foarte mult.

Domnul Petru Călian, din partea Grupului parlamentar al Partidului Democrat Liberal.

Domnul Petru Călian:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal va vota împotriva raportului de respingere a acestui act normativ, care este extrem de important, aducând în discuție un simplu argument.

Aceste modificări legislative sunt în concordanță cu modificările aduse în sistemul legislativ european și ne sunt extrem de necesare, astfel încât să facem și noi ordine în acest domeniu.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Stimate colegă, vă rog să poftiți să luați cuvântul, din partea Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, vă rog.

Doamna Lucreția Roșca:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Doamnelor și domnilor,

Vreau să fiți foarte atenți la ce vă spun, întrucât domnul ministru secretar de stat și colegul dumneavoastră deputat vor să vă inducă în eroare.

Deci această Ordonanță nr.36, care modifică Ordonanța nr.158, a adus, printre modificările ei, dreptul poliției să-i controleze pe medici și pe pacienții care se află în concediu medical.

Dincolo de faptul că a limitat dreptul medicului de a da un număr de zile de concediu medical, medicilor de familie deci le-au scăzut acest drept, dincolo de faptul că a crescut cuantumul de amendă care i se dă medicului prescriptor, cel mai grav lucru este că a ajuns pacientul să fie controlat, conform acestei ordonanțe, care are o anexă și niște norme, care-l obligă pe pacient în momentul când i se acordă concediu medical să facă o declarație prin care pacientul spune: "Voi sta acasă, la control, între ora 8 și 10 dimineața, între 12 și 14, între 16 și 18."

Nu puteți să credeți că în Uniunea Europeană se întâmplă așa ceva! Deci nu ne integrăm la niciun fel de acte pe care Uniunea Europeană să ni le ceară.

Deci Uniunea Europeană nu cere să fie amendați medicii cu sume mult mai mari decât câștigă.

Uniunea Europeană nu cere să li se limiteze pacienților numărul de zile acordate.

Uniunea Europeană nu cere să li se încalce dreptul oamenilor la confidențialitatea bolii. S-au născut nenumărate procese în teritorii după apariția acestei porcării de ordonanțe, care nici măcar n-au așteptat... multe case de sănătate județene au declanșat controale și o prigoană asupra cabinetelor. Casele n-au așteptat nici măcar să apară normele de aplicare. Sunt procese în care doctorii câștigă.

Dar dumneavoastră sunteți datori să respingeți o așa porcărie.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc. A fost doamna deputat Lucreția Roșca, din partea Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat.

Domnul lider PC pe Iași, doctorul Ciuhodaru.

Domnule deputat, aveți cuvântul.

Domnul Tudor Ciuhodaru:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Dacă veți vota această lege, înseamnă că dumneavoastră considerați că toți pacienții și toți medicii din România sunt infractori.

Nu puteți vota acest proiect legislativ.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Domnul deputat Horea Cristian din partea Grupului parlamentar al PNL-ului.

Aveți cuvântul, domnule coleg.

Domnul Horia Cristian:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

Limbajul colegei mele, doamna deputat Roșca, este blând când face referire la această ordonanță.

Domnul Petru Călian bănuiesc că se află într-o eroare care este de înțeles, pentru că trebuie să voteze sau să propună un vot politic.

Domnul ministru secretar de stat nu are ce face, trebuie să susțină punctul de vedere al Guvernului.

Din păcate, această ordonanță este o prostie de la un capăt la altul, începând cu faptul că introduce dreptul angajatorului de a merge cu poliția acasă la pacient și până la amenzile care se dau medicilor pentru greșeli de ortografie, subliniez, greșeli de ortografie, că nu a pus virgula, că a greșit o cifră. Pentru că, prin această ordonanță, nu se consfințește dreptul casei de asigurări de a verifica calitatea actului medical, se amendează greșelile de ortografie din concediile medicale.

Domnule Petru Călian, cu cinci mii de lei c-ai pus un punct greșit, ai scris 100.1, în loc să scrii 101?! Prin ce amendamente, că ați trimis-o de două ori înapoi la comisie, ce vreți să mai amendăm la ea? Pe bune, ce vreți să amendăm la această ordonanță care e făcută cu picioarele? Este o ordonanță făcută de poliție. Parc-a făcut-o securitatea de pe vremea lui Ceaușescu. Dacă Ceaușescu avea ideea asta, vă spun eu că așa o scria, cum este această ordonanță.

Deci, vă rog foarte mult, când votați în plen această ordonanță sau așa-zisă ordonanță, să votați pentru raportul de respingere a acestei ordonanțe.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Doamna deputat Sonia Drăghici, nu vă pot refuza chiar dacă aș vrea, dar asta-i viața. Aveți un bonus de două minute.

Doamna Sonia-Maria Drăghici:

Mulțumesc, domnule președinte.

Eu vreau să-i iau într-un fel apărarea domnului Streinu Cercel care este colegul meu și colegul nostru...

Domnul Ioan Oltean:

Atunci vă dau cinci minute.

Doamna Sonia-Maria Drăghici:

...da, în sensul că Domnia Sa sigur că trebuie să susțină Guvernul, însă nu Domnia Sa a inițiat acest proiect de lege, ci l-a inițiat cineva de la casa de asigurări. Casa de asigurări este o instituție care ar trebui să aibă oameni care să fi lucrat în domeniul sănătății, care trebuie să fie avizat în domeniul proiectelor de lege, lucru care văd că nu întotdeauna se întâmplă, deci de vină sunt cei de acolo care, stresați de gestionarea problemei, au ajuns să invoce necesitatea aducerii poliției în sistemul sanitar, lucru care mi se pare denigrator și degradant pentru lucrătorii din sănătate și pentru pacienții înșiși.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Doamnă deputat, cu drag.

Eu fac favoruri la femei, domnule deputat, la bărbați, aici... liberalii și-au exprimat poziția printr-un lider...

Vă rog să poftiți.

Domnul Victor Paul Dobre:

Vroiam numai să precizez ceva.

În momentul de față se fac reduceri ample la Ministerul Administrației și Internelor, nu mai avem polițiști, în comune desființăm posturile de poliție, rămâne un polițist la mii de oameni și acel polițist nu se va mai ocupa nici de circulație, nici de infracționalitate, nici de crime, va căuta acasă pe cetățeni și dacă un cetățean are mâna ruptă și se plimbă în parc, nu poate merge la serviciu, nu-l găsește acasă, ce face? Îl arestează?

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc și eu pentru scurta dar bine-venita intervenție.

Dacă mai dorește cineva să intervină. Doamna Maria Stavrositu nu doriți să interveniți? Nu. Mă gândeam că...

Da. Continuăm dezbaterea pe articole, stimați colegi.

Dacă la poziția 1 din raport dorește cineva să intervină? Nu avem.

La poziția 2 nu avem.

Cu ajutorul neprețuit al dumneavoastră, raportul a fost trecut prin mintea și mâinile dumneavoastră, rămâne pentru mâine la dezbaterea finală, la vot final.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 5 février 2023, 19:03
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro