Plen
Ședința Camerei Deputaților din 13 septembrie 2011
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.96/23-09-2011

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
06-12-2021 (comună)
06-12-2021
25-11-2021 (comună)
15-11-2021 (comună)
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2011 > 13-09-2011 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 13 septembrie 2011

16. Dezbaterea Propunerii legislative privind statutul Școlilor populare de artă și meserii (Pl-x 780/2010). (rămasă pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 780/2010

 

Domnul Marian Sârbu:

  ................................................

Urmează Propunerea legislativă privind statutul școlilor populare de artă și meserii, punctul 135, din ordinea de zi.

Din partea inițiatorului nu intervine nimeni.

Din partea comisiei?

Domnul deputat Kötő, vă rog, aveți cuvântul.

Domnul Kötő Iosif:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport și Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă au primit spre dezbatere și avizare în fond Propunerea legislativă privind statutul școlilor populare de artă și meserii.

La întocmirea prezentului raport, în conformitate cu art.97 din Regulamentul Camerei Deputaților, comisiile au avut în vedere avizele negative ale Comisiei pentru muncă și protecție socială, Comisiei pentru buget, finanțe și Comisiei juridice, de disciplină și imunități, avizul negativ al Consiliului Legislativ, emis cu nr.767/2010, precum și punctul de vedere al Guvernului, transmis cu adresa nr.2036/2010, care nu susține adoptarea acestei inițiative legislative.

Propunerea legislativă are ca obiect reglementarea și modificarea statutului școlilor populare de artă și meserii, precum și al personalului de specialitate, care își desfășoară activitatea în cadrul acestora, în sensul trecerii acestor școli în subordinea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

În funcție de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art.73 din Constituția României, republicată.

În conformitate cu prevederile art.61 și art.63 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, comisiile au dezbătut propunerea legislativă în ședințe separate.

La lucrările Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, în data de 16 februarie 2011, au fost prezenți 15 deputați, din totalul de 18 membri ai comisiei.

La lucrările Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport, din data de 1 iunie 2011, au fost prezenți 23 de deputați, din totalul de 27 de membri ai comisiei.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată, în ședința din 24 noiembrie 2010.

Raportul comisiilor a fost adoptat cu majoritate de voturi la Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, și cu unanimitate de voturi la Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport.

În urma dezbaterilor, comisiile au propus respingerea propunerii legislative, din următoarele considerente: actul normativ care reglementează în acest moment statutul școlilor de artă și meserii este Ordonanța de urgență a Guvernului nr.118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale.

Prezenta inițiativă legislativă propune abrogarea dispozițiilor din ordonanța de urgență referitoare la școlile populare de artă și meserii, dar nu cuprinde noi dispoziții privitoare la înființarea, organizarea, funcționarea și finanțarea școlilor de artă și meserii, care să le înlocuiască pe cele vechi.

Abrogarea prevederilor din ordonanță ar crea un vid legislativ în materie. Transferarea școlilor de artă și meserii la Ministerul Educației și Cercetării, Tineretului și Sportului nu se poate realiza, deoarece tipul de activități organizate în cadrul acestora nu sunt parte a structurii sistemului de educație realizat prin formarea profesională inițială, conform prevederilor Legii educației naționale.

Trecerea școlilor de artă și meserii în subordinea Ministerului Educației și Cercetării, Tineretului și Sportului presupune creșterea numărului de posturi și apariția unor noi cheltuieli pentru finanțarea acestor posturi, ceea ce atrage după sine o creștere a cheltuielilor bugetare ale ministerului, efort bugetar ce nu poate fi susținut.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Marian Sârbu:

Mulțumesc, domnule deputat.

Din partea grupurilor parlamentare dacă sunt intervenții?

Vă rog, doamnă Aura Vasile.

Doamna Aurelia Vasile:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte,

S-a tot discutat, toată vara aceasta, de Legea turismului. Tot auzim că trebuie organizate târguri și tot felul de alte activități, unde să prezentăm ceea ce poporul nostru știe să facă, începând de la încondeierea ouălor până la oala olarului și multe altele, în condițiile în care știm că, în general, școlile populare de artă, care în acest moment sunt sub administrarea consiliilor județene, nu fac decât să ducă mai departe tradiții și meșteșuguri care sunt în satele și regiunile noastre.

În acest moment, fiecare județ are specificul lui, cu activitățile care, prin interesul Consiliului județean și prin interesul unor profesori reușesc să adune cu greu, puteți să mă credeți, cu greu, mai mulți practicanți sau copii, tineri sau adulți, care doresc să ducă mai departe diverse meșteșuguri care sunt unele de sute de ani prin comunele și zonele noastre.

Ultima explicație care a fost dată de comisie, că, vezi Doamne, dacă aceste școli populare de artă și meserii ar fi trecute sub egida Ministerului Educației și Cercetării, ar mări numărul de profesori ș.a.m.d., cred că este ultimul argument care putea să fie adus. În acest moment, tot profesori predau la aceste școli.

Mi-aduc aminte că i-am spus domnului ministru Funeriu, în momentul în care se dezbătea Legea învățământului, la un moment dat, ce face un copil care termină clasa a IX-a și nu intră la liceu? Mi-a răspuns domnul ministru că nu am citit foarte atentă proiectul de lege, pentru că el primește un ausweis, pe care spune că el știe să lucreze la calculator.

L-am întrebat atunci pe domnul ministru: copilul din satul nu știu care, unde nu avem curent electric, el ce face cu acel certificat? Că în acel moment, neexistând alte posibilități, transformăm copiii încă de la finele clasei a IX-a, în argați la oi, la vaci, la tăiat pădurea sau la știu eu la ce alte activități, sau să plece în bejenie de tineri, să adune căpșunile altora.

De aceea, stimați colegi, cred că întorcând proiectul de lege la comisie și rugând specialiștii din comisia respectivă să vadă cum putem să dezvoltăm ca aceste școli și aceste meserii, care acum se predau într-o formă foarte restrânsă, să poată fi dezvoltate, ele venind alături de sistemul de învățământ postșcolar, pentru a putea să dăm o diplomă sau să putem să dăm într-un fel o meserie în mâna foarte multor tineri, care sunt acum în multe sate și comune, care trebuie să păstreze... suntem de acord cu doamna ministru Udrea că trebuie să păstreze aceste tradiții, pentru a putea să dezvoltăm turismul, unde să vină turiștii străini, unde să facem drumul Sucevei, drumul nu mai știu care, pentru a vedea... că am văzut și noi, domnul prim-ministru a fost să vadă cum se încondeiază oul.

De aceea, domnule președinte, cred eu că justificările care au fost aduse de către comisia de specialitate că se îngroașă numărul profesorilor sau că nu există posibilități nu stau în picioare, și că ar trebui să întoarcem la comisie acest proiect de lege, pentru că de la o inițiativă legislativă a colegului meu Radu Moldovan putem să dăm o mână de ajutor sistemului de învățământ, în condițiile în care, acum, copiii care au intrat în școală și care vor termina după Legea lui Funeriu, în momentul în care termină clasa a IX-a, a spus dânsul, ca o meserie, știu să lucreze la calculator, dar nu mai contează dacă este curent electric sau nu în satul respectiv.

Domnul Marian Sârbu:

Vă mulțumesc, doamna deputat Aura Vasile.

Are cuvântul domnul deputat Göndör.

Vă rog, domnule deputat, aveți cuvântul.

Domnul Marius-Sorin Göndör:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

Doamnă deputat Aura Vasile, îmi pare foarte rău, dar vreau să vă spun că vorbiți de 10 - 15 minute și ați vorbit pe un teren unde... iarba a sărit. Vorbiți de cu totul alt subiect, doamnă deputat Aura Vasile. Școlile de artă și meserii despre care dumneavoastră ați vorbit cu o extraordinar de frumoasă limbă de lemn... (Rumoare.)

Despre școala populară este vorba, însă ați vorbit de școlile de artă și meserii, cu o frumoasă limbă de lemn. Acele școli de artă și meserii tot doamna ministru Andronescu le-a și înființat, și le-a și desființat în 2009. Trebuia să-i spuneți lucrul acesta dumneaei, atunci, în 2009.

Școlile populare, despre care face vorbire inițiativa legislativă, sunt cu totul altceva și ele sunt sub egida consiliilor județene, fac cu totul altceva, nimic din ceea ce dumneavoastră ați spus.

Rugămintea mea este ca, atunci când venim, aici, la microfon, să ne învățăm să știm despre ce vorbim. Dacă nu știm despre ce vorbim, să stăm frumos acolo în bancă și să tăcem. Rugămintea mea este încă ceva: dacă nivelul nostru de educație nu ne lasă să tăcem din gură și să îi ascultăm pe ceilalți colegi, să mai stăm și pe coridor, afară.

Vă mulțumesc.

Domnul Marian Sârbu:

Mulțumesc, domnule deputat.

Doamna deputat Aura Vasile, drept la replică, cu rugămintea de a păstra o...

Doamna Aurelia Vasile:

Cu multă eleganță.

Domnul Marian Sârbu:

Vă rog, cu foarte multă eleganță, doamnă deputat.

Aveți cuvântul.

Doamna Aurelia Vasile:

Cu foarte multă eleganță, în momentul în care spuneam: Cati a greșit, poate a greșit în multe locuri, poate noi am greșit că nu am ajutat-o, dar și dumneavoastră erați lângă noi în acel moment și trebuia să veniți să ne trageți de mânecă și să spuneți că nu sunteți de acord. Dar și dumneavoastră ați fost de acord.

În acest moment, domnule deputat, trebuie să recunoașteți că nu vorbim în van aici, ci încercăm să atragem atenția că sunt foarte multe locuri asupra cărora nu vă aplecați și nu doriți să reglementați, pentru o singură chestie: vă este frică, că, vezi Doamne, trebuie să dai un ban în plus sau nu... Consiliului județean sau știu eu... Ce să vă spun, domnule deputat, că dumneavoastră veniți la acest microfon încercând să spuneți deputaților că nu trebuie să intervenim, că dumneavoastră aveți întotdeauna dreptate? Cred că nu ați luat locul domnului Oltean.

Domnule deputat, ceea ce am spus vă spun încă o dată, că am spus cu credință, și că din fiecare lucru, spuneam că trebuie să veniți în ajutorul doamnei ministru Udrea, pentru că vorbim de turism, și dumneavoastră în programul dumneavoastră de guvernare ... (Rumoare.)

Da, acum sunt la consiliile județene, asta v-am spus și dumneavoastră, dar de ce, vă rog, nu puteți să schimbați acest lucru, în condițiile în care putem să avem mai mulți meseriași sau mai mulți specializați în meserii?

S-au făcut greșeli, domnule deputat, nu spune nimeni. s-au făcut în ultimii 20 de ani greșeli - și de ai mei, și de ai dumneavoastră, și de alții care au fost miniștri -, dar asta nu înseamnă că trebuie să rămânem obtuzi și să nu putem să fim deschiși.

în condițiile în care solicit retrimiterea la comisie, domnule deputat, o solicit pentru a putea dumneavoastră - cei care spuneți că sunteți specialiști - cu noi, care ne lovim de aceste lucruri, în toată activitatea sau în colegiile noastre, să găsiți soluții, domnule deputat, în condițiile în care să nu fiți servilul ministrului Funeriu, care habar nu are de ce se întâmplă în România și care a nenorocit în acest an copiii și mult de acum înainte probabil că va trebui să îndreptăm.

Sunt lucruri și proiecte, domnule deputat, care poate, pe moment, ceea ce s-a propus, poate fi corectat cu amendamentele dumneavoastră, dar trebuie să aveți bunăvoință.

Domnul Marian Sârbu:

Vă mulțumesc, doamnă Aura Vasile.

Domnul deputat Göndör, aveți cuvântul.

Domnul Marius-Sorin Göndör:

Voi fi la fel de elegant, și am să vă spun că problema școlilor de artă și meserii - când se termină ședința vă stau la dispoziție să vă explic ce înseamnă acelea - în noua Lege a educației există, s-au reintrodus, adică le-am reînființat prin noua Lege a educației și am corectat ceea ce a făcut greșit doamna ministru Andronescu. (Rumoare.)

Domnul Marian Sârbu:

Domnule deputat Spînu, aveți cuvântul.

Domnul Teodor-Marius Spînu:

Stimați colegi care probabil nu ați citit în amănunt acest proiect de lege, nu înțeleg natura acestei dezbateri efervescente. școlile populare de artă și meserii, așa cum știți și dumneavoastră, se adresează celor talentați care doresc să învețe să cânte la un instrument, să învețe un meșteșug tradițional ș.a.m.d. Deci este o oportunitate oferită acelor copii, tineri, adulți care doresc ca în timpul liber să învețe ceva nou.

Doamna Aura Vasile avea o temere, și o înțeleg, de natură social-democrată: ce facem cu copiii din clasa a IX-a? Nu o să-i ducem la școlile populare de artă și meserii, doamnă deputat, pentru că, în general, ele sunt în municipiile reședință de județ. Copiii care termină clasa a IX-a, pe actuala Lege a educației, au posibilitatea de a merge la liceu, au posibilitatea de a merge la școlile profesionale sau posibilitatea de a merge la licee tehnologice.

Deci, în niciun caz, certificatul european de calificare, acel ausweis despre care ați spus dumneavoastră, care dă o calificare minimă pentru acei - sperăm noi - foarte puțini elevi care nu vor urma în continuare o formă de educație, nu înseamnă un certificat fără nicio valoare.

Iar, încă o dată, este o diferență colosală între conceptul de școală populară de artă și școala de arte și meserii, așa cum am privit-o noi. Și vă rog chiar să nu mai intrăm în dezbateri, pentru că nu au nimic în comun. Mai mult, în Comisia pentru educație, așa cum ați spus - vorbim de specialiștii care au discutat acolo, care știau despre ce este vorba -, în unanimitate am luat această decizie; deci, de la toate partidele, doamnă deputat. Haideți, să punem punct acestui lucru. Nu o să rezolvăm nimic. Putem să o retrimitem la comisie de o sută de ori. Sunt două concepte total diferite.

Vă mulțumesc.

Domnul Marian Sârbu:

Vă mulțumesc.

Supunem votului propunerea doamnei Aura Vasile. Vă dau cuvântul imediat. Ați propus retrimiterea la comisie.

Supunem votului retrimiterea la comisie. Vot deschis. Vă rog să votați.

35 de voturi pentru, 58 împotrivă. Propunerea a fost respinsă, propunerea doamnei Aura Vasile.

Propunerea legislativă rămâne pentru votul final.

Da, doamna Aura Vasile, aveți cuvântul.

Doamna Aurelia Vasile:

Domnule președinte de ședință,

îi mulțumesc domnului deputat Spânu, pentru că în debutul intervenției dumnealui nu a făcut decât să reia ceea ce și eu spusesem în debutul discuției, în condițiile în care constat că domnul deputat Spânu este un parlamentar al României, din partidul domniei sale, iar alt deputat este un taliban al partidului domniei sale.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 7 decembrie 2021, 10:14
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro