Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 20, 2011
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.81/30-06-2011

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2011 > 20-06-2011 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 20, 2011

8. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și a Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară (PL-x 322/2011). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 322/2011

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Trecem la Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și a Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară.

Este lege organică.

Procedură de urgență.

Punctul de vedere al Guvernului?

Doamna Lidia Barac (secretar de stat, Ministerul Justiției):

Mulțumesc, doamnă președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Guvernul României a învestit Parlamentul cu un proiect de lege care are ca obiect instituția promovării magistraților la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Acest proiect se înscrie în concepția reformelor inițiate prin intermediul inițiatorului Ministerul de Justiție, iar cel în cauză are în vedere întărirea rolului Înaltei Curți pentru a-și îndeplini misiunea sa constituțională de unificator de jurisprudență în România și de îndrumare a instanțelor judecătorești în procesul de făurire a actului de justiție.

Ne-am fi dorit ca acest proiect de lege să transpună normele inițiatorului - el a fost amendat în cadrul Comisiei juridice - însă, în esență, acest proiect vizează întărirea competențelor profesionale, sociale și umane ale viitorului magistrat, care urmează a funcționa la Înalta Curte. În acest fel, vechimea este mult mai bine reglementată pentru accesul la Înalta Curte - proiectul stabilește o vechime minimă de 15 ani ca judecător sau procuror la nivelul Curților de Apel.

În același timp, proiectul propune norme riguroase privind evaluarea competențelor umane și sociale ale magistratului de Înaltă Curte, întrucât inserarea legilor pe care Parlamentul le adoptă în țesutul social este o problemă care presupune un angajament ce absoarbe nu numai aptitudini de tip profesional, dar și garanții de tip moral, uman, social extrem de dezvoltate la nivelul funcției de magistrat în stat.

Cele două faze imaginate de Guvern, evident, se regăsesc și în proiectul aflat în fața dumneavoastră. Este vorba de o fază inițială, de evaluare a performanțelor profesionale ale magistratului, pe care Guvernul, inițial, a conceput-o a fi în atributul exclusiv al Înaltei Curți de Casație și Justiție și pentru evaluarea celorlalte tipuri de competențe sociale-umane, evident, exercițiul Consiliului Superior al Magistraturii urma să între în acțiune.

În același timp, Guvernul a urmărit respectarea întocmai a Constituției, care atribuie competența de a dispune cu privire la promovarea magistraților Consiliului Superior al Magistraturii.

În acest fel, am abordat acest proiect de la nivelul Guvernului.

Vă mulțumim.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Raportul comisiei.

Domnul Gabriel Andronache:

Vă mulțumesc, doamna președinte.

Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată spre dezbatere în fond în procedură de urgență cu Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și a Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară.

Potrivit dispozițiilor art.75 din Constituția României, Camera Deputaților este primă Cameră sesizată.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil această inițiativă legislativă, iar Consiliul Superior al Magistraturii a avizat favorabil inițiativa.

Comisia pentru muncă și protecție socială a avizat, de asemenea, favorabil proiectul de lege.

Obiectul de reglementare v-a fost prezentat de doamna secretar de stat Barac.

În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate de către membrii comisiei și de către invitați, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să se supună plenului Camerei Deputaților, spre dezbatere și adoptare proiectul de lege, cu amendamentele admise, care sunt redate în anexa la prezentul raport.

În raport cu obiectul și conținutul său, ce vizează modificarea unei legi organice, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Fiind în procedură de urgență, vă propun cinci minute pentru dezbateri generale și câte un minut pentru dezbaterea pe articole.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Intervenții în cadrul dezbaterilor generale? Vă rog, domnul deputat Iordache.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

În esență, ați văzut, și votul comisiei a fost cu unanimitate de voturi propunem plenului ceea ce propunem noi.

Față de forma inițiatorului, în care accesul la Înalta Curte se făcea printr-un aviz, de care, de cele mai multe ori, Consiliul Superior al Magistraturii nu a ținut cont, și vreau să vă spun, stimați colegi, că iată noul Consiliu Superior al Magistraturii funcționează deja de șapte luni de zile și în șapte luni de zile nu au putut promova niciun judecător la Înalta Curte. Pe de o parte, sunt de acord cu noi, că trebuie promovați judecători la Înalta Curte, dar, în aceste șapte luni de zile, de când funcționează acest mini CSM, pentru că, din câte știți, există și în acest moment, două locuri din partea societății civile și trei judecători care încă nu sunt validați - deci iată că există un mini CSM, acest mini CSM, în șapte luni de zile, nu a reușit să promoveze niciun judecător la Înalta Curte de Justiție și Casație. Ceea ce am propus noi în Comisia juridică, am propus ca promovarea să se facă prin examen, pentru că, dacă până la Înalta Curte, de la nivel de Judecătorii până la Curți de Apel promovările se făceau prin examen, examene care erau apoi aprobate de către CSM, propunem, la fel, să existe un examen cu un personal pe care... cu oameni abilitați, mă refer aici: profesori universitari, reprezentanți ai Înaltei Curți de Justiție și Casație, reprezentanți ai Institutului Național al Magistraturii, deci repet, niște oameni competenți. Aceștia să examineze și numai printr-un examen foarte serios să promoveze cei mai buni oameni la Înalta Curte de Justiție și Casație.

De aceea, noi vom susține forma amendată. Forma amendată, repet, cu unanimitate de voturi trecută prin Comisia juridică.

Mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Alte intervenții? Vă rog, domnule deputat Gabor.

Domnul Gheorghe Gabor:

Mulțumesc, doamna președinte.

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

Iată încă un proiect legislativ bun.

Vă rog să mă credeți că, la acest proiect, s-a lucrat în Comisia juridică multe zile. Spun multe zile, pentru că s-a dezbătut câteva săptămâni la rând, iar miercuri seama am stat până târziu, până pe la ora 20,00

 

Doamna Aurelia Vasile (din bancă):

22,00.

Domnul Gheorghe Gabor:

Nu, la 22,00 s-a terminat dezbaterea cu despăgubirile pentru foștii deținuți politici.

Deci iată că, în urma unor dezbateri serioase, a ieșit un proiect legislativ bun, care va permite completarea locurilor de judecători la Înalta Curte de Casație și Justiție.

De aceea, Partidul Național Liberal susține acest proiect și mâine, la vot final, îl vom vota. Lucru pe care vă invit să-l faceți și dumneavoastră.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Intrăm în dezbaterea pe marginea amendamentelor depuse la comisie.

Titlul legii: "Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și a Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară".

Dacă sunt observații din partea dumneavoastră? Nu sunt.

La punctul 2, observații? Nu sunt.

Poziția 3, observații? Nu sunt.

Poziția 4? Nu sunt observații. Adoptată.

Poziția 5? Nu sunt observații. Adoptată.

Poziția 6? Nu sunt observații. Adoptată.

Poziția 7? Nu sunt observații. Adoptată.

Poziția 8? Nu sunt observații. Adoptată.

Poziția 9? Nu sunt observații. Adoptată.

Poziția 10? Nu sunt observații. Adoptată.

Poziția 11? Nu sunt observații. Adoptată.

Rămâne la votul final.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 31 janvier 2023, 18:31
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro