Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of May 31, 2011
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.71/10-06-2011

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2011 > 31-05-2011 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of May 31, 2011

27. Prezentarea și dezbaterea:

   

Domnul Ioan Oltean:

    ................................................
 

Stimați colegi,

În continuare, la pozițiile 26 și 27 din ordinea de zi avem rapoartele asupra activității desfășurate de Consiliul Legislativ în anii 2008 și 2009.

Domnul președinte Dragoș Iliescu, președintele Consiliului Legislativ. Îl rugăm să prezinte pe scurt, vă rog, domnule președinte, foarte pe scurt pentru că ele au fost prezentate în cadrul comisiei de specialitate. Deci, vă rog, o sinteză a acestor rapoarte.

Vă rog.

 
 

Domnul Dragoș Dan Șerban Iliescu (președintele Consiliului Legislativ):

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnilor parlamentari,

Având în vedere că cele două rapoarte de activitate au fost depuse la Parlament imediat după elaborarea lor, precum și faptul că ele au făcut obiectul analizei în cele două Comisii reunite juridice ale Camerei și Senatului, în cele ce urmează, cu permisiunea dumneavoastră, am să fac doar o prezentare succintă, o sinteză a acestora.

Pornind de la prevederile Constituției și ale Legii nr.73 din 1993 privind organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ, principalele paliere ale activității desfășurate de noi au privit avizarea proiectelor de acte normative elaborate de Guvern, precum și a propunerilor legislative elaborate de parlamentari, de deputați și senatori, avizarea tuturor cererilor de republicare și de rectificare a proiectelor de acte normative, ținerea evidenței legislative oficiale a României, informatizarea activității de evidență legislativă și o activitate de documentare legislativă.

În 2008, Consiliul a fost sesizat cu un număr de 1.824 de proiecte de acte normative. În raport sunt prezentate, atât pe categorii, cât și pe surse, deci din punct de vedere al inițiatorilor, de la Guvern, 1.078, Senatul 400, Camera Deputaților, 346.

În 2009 am fost sesizați cu un număr și mai mare de proiecte, 2.312: de la Guvern, 934; Senat, 522; Cameră, 852, dar din care un număr important au fost cereri de rectificare.

De remarcat că în 2009 am avizat și trei inițiative legislative cetățenești. Specialiștii Consiliului au participat în paralel cu activitatea de avizare la desfășurarea în bune condiții a lucrărilor comisiei instituite la Ministerul de Justiție pentru elaborarea celor patru coduri, civil, penal, proceduri, în prezent lucrându-se la legile de punere în aplicare a acestora.

În prezent, lucrăm, deci, în 2011, participăm împreună cu Ministerul de Interne la elaborarea Codului administrativ.

Domeniile în care am activat sunt: penal, procedură penală, civil, contravențional, legislație agrară, asociativă, financiar-bancară, în fine, o mulțime de activități de acest gen.

Nu știu dacă pot să mai prezint, dacă nu răspund cu mare plăcere la observațiile dumneavoastră.

Vă mulțumesc pentru atenție.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Și noi vă mulțumim foarte mult, domnule președinte.

Dacă vor fi întrebări, o să vă rog să aveți amabilitatea de a răspunde.

Rog pe domnul senator Toni Greblă, președintele Comisiei juridice din Senat, să prezinte foarte pe scurt raportul comun al celor două comisii.

Domnule senator, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Toni Greblă:

Cele două comisii, succesiv, au analizat rapoartele de activitate pentru anii 2008 și, respectiv, 2009 desfășurată de Consiliul Legislativ, apreciind în mod deosebit activitatea desfășurată de personalul Consiliului Legislativ, în special eficiența și profesionalismul acestuia, în condițiile unui volum din ce în ce mai mare de muncă.

Față de cele prezentate, Comisiile reunite au hotărât cu unanimitate de voturi să supună spre dezbatere și adoptare Camerelor reunite ale Parlamentului raportul asupra activității desfășurate de Consiliul Legislativ în anii 2008 și, respectiv, 2009.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Foarte operativ.

Dacă din sală dorește cineva să ia cuvântul.

Domnul deputat Vainer, vă rog, aveți un raport de-al dumneavoastră? Vă rog să-l prezentați.

Vă rog, domnule deputat, cu tot dragul, vă rog să vă adresați plenului reunit al celor două Camere.

 
 

Doamna Aurel Vainer:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi, colege deputați și senatori,

Mi-am îngăduit să iau cuvântul pentru a susține raportul Consiliului Legislativ din câteva rațiuni. Lucrez de mai mulți ani la Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare și pot să vă spun că primul document, după expunerea de motive sau de lege, pe care-l iau în analiză este raportul Consiliului Legislativ. Toată considerația, tot respectul pentru munca depusă, pentru valoarea fiecărui raport pe care-l primim de la Consiliul Legislativ, competență profesională, cunoașterea legislației și recomandările cele mai bune. De multe ori, vreau să recunosc, fac amendamente pe baza raportului Consiliului Legislativ.

Așadar, votez din toată inima acest raport, activitatea depusă și în numele Grupului minorităților naționale din Camera Deputaților.

Și pentru că am votat și pentru raportul Băncii Naționale, îmi îngădui să motivez votul. Banca Națională a României, o instituție pe cât de demult, pe atât de prestigioasă în viața economică a României, în viața financiară, în tot ceea ce înseamnă a ne descurca în vremuri complicate, cu soluții complicate, dar de multe ori foarte bune.

Așadar, cele mai bune gânduri pentru Banca Națională a României...

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Aurel Vainer:

...pentru conducerea băncii.

Vă mulțumesc și doresc mult succes acestor instituții.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc pentru frumoasele cuvinte adresate conducătorilor instituțiilor ale căror rapoarte au fost deja prezentate. Sunt convins că v-ați exprimat în numele multora dintre cei prezenți astăzi aici.

Dați-mi voie și eu să mulțumesc domnului președinte Dragoș Iliescu pentru rapoartele prezentate, pentru modul în care de-a lungul timpului pune la dispoziția parlamentarilor puncte de vedere corecte într-o strictă concordanță cu legislația românească.

Mulțumim, domnule președinte, vă dorim succes în continuare și aceleași raporturi foarte bune cu cele două Camere ale Parlamentului României. O după-amiază plăcută în continuare!

 
     

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie vendredi, 27 janvier 2023, 0:26
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro