Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of May 31, 2011
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.71/10-06-2011

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2011 > 31-05-2011 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of May 31, 2011

24. Prezentarea și dezbaterea Raportului privind activitatea desfășurată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării în anul 2009 și a raportului comun al Comisiilor pentru apărare ale celor două Camere ale Parlamentului cu privire la Raportul privind activitatea desfășurată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării în anul 2009.

 

Domnul Mircea-Dan Geoană:

  ................................................

Punctul 22 - Raportul privind activitatea desfășurată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării în anul 2009.

Îl invit la microfonul Parlamentului pe domnul general Ion Oprișor, secretarul CSAT, pentru prezentarea raportului activității instituției menționate.

Domnul Ion Oprișor (secretarul Consiliului Suprem de Apărare a Țării):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

Vă mulțumesc pentru posibilitatea pe care mi-o oferiți, pentru a prezenta câteva aspecte referitoare la activitatea CSAT în anul 2009.

Un prim aspect pe care doresc să-l evidențiez se referă la faptul că în exercitarea prerogativelor conferite de legislația în vigoare, Consiliul Superior de Apărare a Țării a acționat ca autoritate învestită cu organizarea și coordonarea unitară a activităților care privesc securitatea națională, participarea la menținerea securității internaționale și la apărarea colectivă, în sistem de alianță militară, urmărind consolidarea instituțiilor cu responsabilități în domeniul securității naționale, afirmarea României pe scena internațională, ca factor de stabilitate.

În al doilea rând, raportul privind activitatea desfășurată de Consiliu în anul 2009 este un document care abordează de o manieră cuprinzătoare acțiunile întreprinse de această instituție în intervalul analizat. Acesta reflectă modul de îndeplinire a planului de activitate aferent anului 2009, rațiunile care au stat la baza luării hotărârilor de către Consiliu, precum și măsurile care au fost întreprinse de către instituțiile responsabile pentru aplicarea celor decise în CSAT.

Având în vedere cele prezentate și conform atributelor conferite de Constituție și de cadrul legal aplicabil, Consiliul, fiind învestit cu organizarea și coordonarea unitară a activităților care privesc securitatea națională, a analizat permanent domeniile importante ale securității și a emis hotărâri conținând măsuri obligatorii pentru autoritățile administrației publice și pentru instituțiile cu atribuții în domeniu, care au vizat: coordonarea activității instituțiilor sistemului securității naționale pentru consolidarea statutului României în cadrul Alianței Nord-Atlantice, Uniunii Europene și al celorlalte organizații internaționale, modernizarea instituțiilor cu responsabilități în domeniul securității naționale, cu referire la activitatea de apărare și de ordine publică, coordonarea unitară a activității de informații, contrainformații și de securitate, activitatea de avizare a proiectelor de acte normative inițiate sau emise de către Guvern privind domeniul securității naționale, pregătirea economiei și rezervei de mobilizare pentru apărare, protecția informațiilor clasificate naționale NATO și Uniunii Europene, precum și a celor care fac obiectul acordurilor internaționale.

De asemenea, în conformitate cu competențele legale și cu imperativele situației operative, Consiliul Superior de Apărare a Țării a fost în permanență informat despre activitățile sau stările de fapt potențial generatoare de insecuritate la adresa valorilor și intereselor fundamentale și a decis măsurile specifice de protecție împotriva amenințărilor menționate.

Totodată, Consiliul Superior de Apărare a Țării a avut în vedere căile și direcțiile prioritare de acțiune ale instituțiilor statului român în scopul adoptării unor măsuri de operaționalizare adecvate pentru realizarea securității naționale, consolidarea puterii naționale, integrarea ei adecvată în actuala configurație a Alianței Nord-Atlantice, Uniunii Europene și multiplicarea avantajelor competitive ale României, cât și transformarea instituțiilor cu responsabilități în domeniul securității naționale.

În anul 2009, Consiliul a emis 136 de hotărâri. Acestea au fost îndeplinite în cea mai mare parte, 76%. Restul de 24% din hotărâri, fiind în diferite stadii de implementare.

În procesul de formulare și de adoptare a deciziilor Consiliului, membrii acestuia au avut în vedere evaluarea realistă și oportună a riscurilor și amenințărilor și identificarea corectă a valorilor și intereselor fundamentale ce trebuie promovate, protejate și apărate cu prioritate, stabilirea judicioasă a căilor și mijloacelor de înfăptuire a lor, determinarea modalităților adecvate de angajare și mobilizare a resurselor.

Continuarea proceselor de modernizare inițiate în anii precedenți, recalibrarea și redimensionarea corespunzătoare a instituțiilor sistemului de securitate națională, precum și regândirea unor concepte privind rolul acestora în asigurarea apărării și ordinii publice au condus la adoptarea unor hotărâri referitoare, printre altele, la derularea proceselor de restructurare și modernizare a Armatei României, adoptarea planurilor privind întrebuințarea forțelor în diverse situații, modificarea organigramei structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naționale și Ministerului de Interne.

Referitor la competențele Consiliului Superior de Apărare a Țării pentru organizarea și coordonarea unitară a activităților de informații, contrainformații și de securitate desfășurate de instituțiile de profil, agenda de lucru a inclus în anul 2009 un ansamblu de activități menite să orienteze performanța comunității naționale de informații și să asigure resursele necesare analizei în format integrat pentru informarea strategică în domeniul securității naționale.

Membrii Consiliului Superior de Apărare a Țării au fost, de asemenea, informați cu privire la situația sistemului național de protecție a informațiilor clasificate, enunțându-se, de asemenea, o serie de propuneri în vederea eliminării disfuncțiilor și vulnerabilităților remanente pe această dimensiune a securității naționale.

Raportul de activitate pentru anul 2009 face referire și la documentele ce vor fi analizate, promovate sau aprobate în anul 2010.

În concluzie, activitatea Consiliului Suprem de Apărare a Țării a fost adaptată în funcție de realitățile și prioritățile din anul 2009 și de urgențele impuse de specificul fiecărei instituții a sistemului național de apărare, contribuind, astfel, la realizarea obiectului legal de activitate al Consiliului, și anume acela de a organiza și coordona unitar activitățile care privesc securitatea națională.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Mulțumesc, domnule general.

Dacă sunt intervenții din partea comisiilor de specialitate? Domnul președinte Canacheu.

Domnul Costică Canacheu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Bună ziua!

În cadrul ședinței comune din 04.05.2010, pe baza competențelor care le revin, Comisiile pentru apărare, ordine publică și siguranță națională ale Camerei Deputaților și Senatului au analizat raportul Consiliului Suprem de Apărare a Țării privind activitatea desfășurată în anul 2009. Și prin documentul pe care-l aveți la dispoziție și prin prezentarea făcută de domnul general Oprișor, secretar al Consiliului Suprem de Apărare a Țării, aveți toate elementele legate de acest raport și de activitatea Consiliului în anul 2009.

Aș vrea doar să precizez că, pe timpul dezbaterilor, comisiile au sesizat existența câtorva situații în care Guvernul, în pofida prevederilor legale, a prezentat Parlamentului - vorbim de anul 2009 - proiecte de acte normative pentru care era necesar avizul Consiliului Suprem de Apărare a Țării. De exemplu, proiectul de Lege privind sistemul unitar de pensii publice și proiectul de Lege privind administrația națională a rezervelor de stat, precum și structura organizatorică și efectivele Ministerului Administrației și Internelor.

Totodată, comisiile au recomandat consiliului să abordeze periodic, în analizele sale, problematica privind buna guvernare, precum și sporirea rolului și credibilității României în cadrul Alianței Nord-Atlantice și a Uniunii Europene.

În urma analizei desfășurate, comisiile au avizat favorabil raportul Consiliului Suprem de Apărare a Țării privind activitatea desfășurată în anul 2009 și cu majoritate de voturi pentru au hotărât să-l supună spre examinare și aprobare plenului Parlamentului, în conformitate cu prevederile art.65 alin.(2) din Constituția României, republicată.

Vă mulțumesc.

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Mulțumesc și eu, domnule președinte.

Dezbateri generale, dacă dorește cineva să intervină pe acest subiect? Nu.

Luăm act de această prezentare și de dezbaterea raportului. Conform legislației în vigoare nu este nevoie de un vot formal, de un vot explicit în Parlamentul României.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 1 février 2023, 8:44
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro