Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of May 31, 2011
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.71/10-06-2011

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2011 > 31-05-2011 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of May 31, 2011

17. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2010 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 (PL-x 864/2010, L798/2010). (adoptat)
 
see bill no. 864/2010

 

Domnul Mircea-Dan Geoană:

  ................................................

Punctul 16. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2010 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010.

Punctul de vedere al Guvernului? Doamna președinte Pârcălabu.

Doamna Domnica Doina Pârcălabu (președintele Casei Naționale de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale):

Mulțumesc, domnule președinte.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010, în vederea menținerii deficitului bugetar la un nivel sustenabil, cât și respectarea angajamentelor interne și internaționale asumate de Guvernul României.

Principalele modificări la bugetul asigurărilor sociale de stat: se prevede diminuarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat aferente sistemului public de pensii cu 215 milioane de lei din diminuarea veniturilor curente ale sistemului public de pensii cu 695,4 milioane lei și majorarea subvenției acordate de la bugetul de stat cu suma de 480,4 milioane lei; diminuarea cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat aferente sistemului public de pensii cu suma de 215 milioane lei datorate în principal diminuării cu 195 milioane lei la titlul "asistență socială"; diminuarea cheltuielilor sistemului pentru asigurări de accidente de muncă și boli profesionale cu 8,3 milioane lei; la bugetul asigurărilor pentru șomaj, diminuarea veniturilor bugetului asigurărilor pentru șomaj cu suma de 100 de milioane lei; diminuarea veniturilor fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale și diminuarea cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale pentru șomaj aferente sistemului asigurărilor pentru șomaj cu 210,8 milioane lei.

Având în vedere aceste prevederi, susținem și propunem dumneavoastră aprobarea acestui proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Vă mulțumesc și eu, doamna președinte.

Domnul președinte Ovidiu Marian.

Domnul Ovidiu Marian:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Pentru că doamna președinte a prezentat în detaliu ce conține proiectul de lege, mă voi mărgini la a spune că, întrunit în ședința comună din data de 5 aprilie 2011, membrii celor două comisii, după încheierea dezbaterilor asupra proiectului de lege, au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege.

În consecință, supunem spre dezbatere plenului Parlamentului României raportul de admitere, împreună cu proiectul de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Vă mulțumesc și eu, domnule președinte.

Dacă sunt intervenții pe dezbaterea generală, pe dezbaterea de fond? Nu sunt.

Comisiile propun adoptarea acestui proiect de lege.

Am să vă supun votului proiectul de lege.

Cine este pentru? 149 de voturi.

Împotrivă? 115.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Cu majoritate de voturi, proiectul de lege a fost adoptat.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie vendredi, 27 janvier 2023, 0:07
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro