Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of May 31, 2011
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.71/10-06-2011

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
16-04-2024
15-04-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2011 > 31-05-2011 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of May 31, 2011

  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru.  

Ședința a început la ora 15,40.

Lucrările au fost conduse de domnul senator Mircea-Dan Geoană, președintele Senatului, și domnul deputat Ioan Oltean, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistați de domnul senator Gheorghe David, secretar al Senatului, și domnul deputat Dumitru Pardău, secretar al Camerei Deputaților.

*

   

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Bună ziua, stimate colege și stimați colegi.

Declar deschisă ședința plenului comun al Camerei Deputaților și Senatului României, de astăzi, marți, 31 mai 2011.

Împreună cu domnul vicepreședinte Ioan Oltean și cu colegii - domnii Dumitru Pardău și Gheorghe David - vom asigura conducerea acestei ședințe.

Evident, în funcție de evoluțiile discuției, o să încercăm să facem o diviziune a muncii cât mai eficientă cu putință.

Vă informez că din totalul de 468 de deputați și senatori și-au înregistrat, până în acest moment, prezența 392; 76 sunt absenți.

Suntem în cvorumul legal de ședință.

Birourile permanente reunite au decis și aprobat un proiect de ordine de zi pentru astăzi, și un proiect de program de lucru pentru astăzi.

Dacă sunt comentarii în legătură cu ordinea de zi? Nu sunt.

Vă supun votului ordinea de zi pentru astăzi.

Cine este pentru? Vă rog să votați.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Ordinea de zi a fost aprobată.

Pentru programul de lucru, dacă sunt comentarii din partea dumneavoastră? Nu sunt.

Vă supun votului programul de lucru.

Cine este pentru?

Împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri?

Cu un vot împotrivă, programul de lucru a fost aprobat.

 
Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr.31/2009 privind constituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea pachetului de legi privind securitatea națională. (adoptat)  

1. Modificări în componența nominală a Comisiei comune speciale a Camerei Deputaților și Senatului privind elaborarea pachetului de legi privind securitatea națională.

Înțeleg că din partea Grupului parlamentar al PSD există o propunere de înlocuire, pe care domnul senator Verestóy Attila o va prezenta de la microfonul plenului nostru reunit.

Domnule senator, vă rog, aveți cuvântul.

   

Domnul Verestóy Attila:

Domnilor președinți,

Doamnelor și domnilor colegi și invitați,

La primul punct de pe ordinea de zi vă voi prezenta esența unei hotărâri care privește modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.31/2009 privind constituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea pachetului de legi privind securitatea națională.

În esență, articolul unic conține, la punctul 10: "Domnul senator Ilie Sârbu, aparținând Grupului parlamentar al PSD, este desemnat, în calitate de membru, în locul domnului senator Cătălin Voicu".

În același timp, vă voi prezenta și conținutul adresei pe care am înaintat-o Biroului permanent reunit, care solicită prelungirea termenului prevăzut la art.4 din Hotărârea Parlamentului României nr.31/29.06.2009 privind constituirea acestei comisii, cu prelungirea, cu 18 luni, în vederea continuării lucrărilor comisiei până la elaborarea pachetului de legi privind securitatea națională.

Vă rog, domnule președinte, să supuneți la vot ambele părți ale bunei funcționări a acestei comisii.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Mulțumesc, domnule senator.

Vă supun votului Proiectul de Hotărâre cu privire la schimbarea componenței nominale a Comisiei pentru elaborarea acestui pachet de legi privind securitatea națională.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat, cu o abținere, mă iertați.

De asemenea, vă supun votului propunerea de prelungire a mandatului acestei comisii speciale, cu termenul prezentat de către domnul senator Verestóy.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă?

În unanimitate, și această propunere a fost adoptată de plenul reunit.

 
Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea anexei Hotărârii Parlamentului României nr.6/2009 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei permanente a Camerei Deputaților și Senatului privind Statutul deputaților și al senatorilor, organizarea și funcționarea ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului. (adoptat)  

2. Modificări în componența nominală a Comisiei permanente a Camerei Deputaților și Senatului privind statutul deputaților și senatorilor.

Există o propunere din partea Grupului parlamentar al PSD, de înlocuire a domnului senator Adrian Țuțuianu, cu domnul senator Mitrea Miron Tudor.

Este propunerea formală avansată de Grupul parlamentar al PSD.

Dacă sunt obiecțiuni față de această propunere?

Dacă nu sunt, vă propun votului proiectul de hotărâre care, de asemenea, conține și partea a doua, care se referă la domnul deputat Mircea Grosaru, aparținând Grupul parlamentar al minorităților naționale, care este desemnat, în calitate de membru al comisiei, pe locul devenit vacant ca urmare a decesului doamnei deputat - regretatei noastre colege - doamna Liana Dumitrescu.

Deci, cu aceste două propuneri, acesta este corpul proiectului de hotărâre.

Vă supun votului proiectul de hotărâre cuprinzând aceste modificări.

Cine este pentru?

Abțineri?

Voturi împotrivă?

În unanimitate, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.5/2009 privind aprobarea componenței Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO. (adoptat)  

3. Modificări în componența nominală a Comisiei permanente comune pentru relația cu UNESCO.

Grupul parlamentar al PSD propune înlocuirea domnului senator Prunea Nicolae-Dănuț, cu domnul senator Crăciun Avram.

Dacă sunt obiecțiuni față de această propunere? Nu sunt.

Vă supun votului proiectul de hotărâre care consfințește această modificare.

Cine este pentru?

Abțineri?

Voturi împotrivă?

În unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dezbaterea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.14/2009 privind aprobarea componenței nominale a Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei. (adoptat)  

4. Modificări în componența nominală a delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei.

Grupul parlamentar al PDL din Senat ne propune înlocuirea domnului senator Georgică Severin, cu domnul senator Ion Bara, iar Grupul parlamentar al PSD, propune înlocuirea doamnei deputat Doina Burcău, cu domnul senator Georgică Severin.

Dacă sunt obiecțiuni față de aceste modificări în componența nominală a Comisiei pentru francofonie?

Dacă nu sunt, vă supun votului proiectul de hotărâre cu privire la acest subiect?

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă?

În unanimitate, modificările au fost confirmate de plenul reunit.

Dezbaterea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.20/2009 privind aprobarea componenței nominale a Comitetului Director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare. (adoptat)  

5. Modificări în componența nominală a Comitetului Director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare.

Pe procedură, liderul Grupului parlamentar al PDL din Camera Deputaților, domnul Toader.

Vă rog, aveți cuvântul.

   

Domnul Mircea-Nicu Toader:

Domnule președinte,

În proiectul de hotărâre este introdusă și solicitarea noastră, dar fac cuvenita precizare, că nedepunând în termen, la birourile reunite, o să solicit să introduceți în proiectul de hotărâre această modificare, a domnului Giurgiu, cu domnul Ovidius mărcuțianu.

 
   

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Mulțumesc.

Procedură, doamna Aura Vasile.

 
   

Doamna Aurelia Vasile:

Mulțumesc, domnule președinte,

Așa cum domnul deputat Toader cunoaște, nu se poate face această propunere în timpul dezbaterii. Ea trebuie să treacă, obligatoriu, prin comisia care trebuie să facă raportul.

Dorim ca domnul Toader să facă această solicitare și să urmeze parcursul: birourile reunite, repartizare comisie ș.a.m.d.

dacă, într-adevăr, respectăm ceea ce dumneavoastră mereu spuneți, că: legea, Constituția și Regulamentul pentru dumneavoastră sunt sfinte.

Cred, eu, că confundați icoanele.

 
   

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Aș dori să clarific acest subiect.

Propunerea avansată de domnul Toader se află în raportul și în proiectul de hotărâre pe care le avem în mape.

Deci, din punctul meu de vedere, cred că este mai degrabă o desincronizare, pentru a putea să animăm puțin atmosfera în acest plen reunit.

Dar, aș dori să vă informez că, în proiectul de hotărâre și în raportul pe care le avem în mapele noastră, inclusiv noi, cei care conducem ședința, sunt următoarele modificări de componență nominală: domnul senator Iulian Bădescu, PSD, înlocuiește ca trezorier pe domnul Ion Vasile, Grupul parlamentar al PNL; domnul senator Ovidius Mărcuțianu, aparținând independenților - îl înlocuiește ca membru pe domnul deputat Mircia Giurgiu - Grupul parlamentar al PDL, și, la punctul 21 - domnul senator și lider al Grupului parlamentar al PNL din Senat, domnul senator Hașotti îl înlocuiește, în calitate de membru, pe domnul senator Ioan Ghișe, aparținând aceluiași grup.

Acestea sunt modificările care conțin, de fapt, propunerile avansate și care fac parte din proiectul de hotărâre pe care vi-l supun acum votului.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi de abținere? Un vot de abținere.

Voturi împotrivă?

Cu o abținere, proiectul de hotărâre a fost aprobat de plenul reunit.

 
Dezbaterea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.21/2009 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie. (adoptat)  

6. Modificări în componența nominală a unor grupuri parlamentare de prietenie din Parlamentului României.

Dacă există obiecțiuni față de modificările propuse? Aveți în mapele dumneavoastră toate aceste modificări. Ele sunt confirmate de Birourile reunite și de comisiile de specialitate.

Dacă nu sunt obiecțiuni, vă supun votului proiectul de hotărâre cu privire la modificarea hotărârii Parlamentului României cu nr.21/2009 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie.

Cine este pentru aceste modificări? Mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

În unanimitate, modificările au fost aprobate.

Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind constituirea Grupului parlamentar de prietenie cu Sultanatul Oman. (adoptat)  

Grupul parlamentar de prietenie România - Sultanatul Oman - constituire.

Nu au fost făcute propuneri nominale.

Îl rog pe domnul președinte...

Pe procedură, doamna Aura Vasile.

   

Doamna Aurelia Vasile:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte,

Se tot vorbește permanent de partidele de la guvernare, de cum trebuie să facem economie, economie luând laptele praf al copiilor, economie luând scaunul invalidului ș.a.m.d.

Nu înțeleg de ce trebuie să facem grup parlamentar de prietenie cu Sultanatul Oman? E cumva în Uniunea Europeană și n-am aflat eu, avem, știu eu, proiecte economice, avem vreun avantaj? Cred că ar trebui ca cel care a făcut această propunere să ne explice prin expunerea de motive sau unul dintre președinții comisiei sau dintre vicepreședinți, nu înțeleg de ce, de data aceasta, Grupurile PD și UDMR nu vin la microfon să spună: "Domnilor, noi vrem economie. Noi tăiem tutunul soldaților, noi facem modificări pe legi electorale și nu mai face turul doi, pentru a face economie. Nu facem cutare și cutare." Să vină cineva să ne spună de ce trebuie grup de prietenie cu Sultanatul Oman?

 
   

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Mulțumesc.

Pe procedură domnul Toader.

 
   

Domnul Mircea-Nicu Toader:

Domnule președinte, am să-i comunic doamnei Aura Vasile că Grupul PSD a solicitat înființarea acestui grup de prietenie... (Vociferări.) Sigur că nu a participat la aceste discuții, îmi pare rău!

 
   

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Aș dori să vă informez că este o propunere consolidată din partea GRUI, deci este o chestiune care a fost discutată la nivelul Grupului Uniunii Interparlamentare și există și o propunere nominală de componență a conducerii acestui nou grup de prietenie pentru țările din Golf, țări cu resurse financiare și lichidități deosebite în această perioadă complicată pentru economia mondială, și în anexă aveți și componența nominală a acestui grup, evident dacă plenul reunit va fi de acord cu înființarea acestui grup: președinte Cristian Rizea, vicepreședinte Știrbu Gigel-Sorinel, secretar Mocanu Alexandru și restul membrilor, senatori și deputați.

Dacă elementul de oportunitate a fost clarificat, chiar prin intervenția mea, și elementul de reprezentare echilibrată al grupurilor parlamentare a fost rezolvat prin lecturarea listei, vă supun votului proiectul de hotărâre pentru înființarea acestui grup de prietenie.

Cine este pentru înființarea acestui grup?

Abțineri? O abținere.

Cine este împotrivă? 10 voturi împotrivă.

Propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi.

 
Constituirea Grupului parlamentar de prietenie România - Republica Camerun. (amânată)  

La punctul 8 cred că există o dificultate cu privire la componența nominală pentru Grupul de prietenie cu Republica Camerun. În mapele noastre nu există propuneri nominale pentru componența acestei comisii. Vom reporta decizia cu privire la acest grup la proxima ședință reunită a celor două Camere ale Parlamentului.

Dezbaterea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea art.2 din Hotărârea Parlamentului României nr.2/2011 privind instituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputaților și Senatului pentru controlul execuției bugetelor Curții de Conturi pe anii 2005, 2006, 2007, 2008 și 2009. (adoptat)  

Punctul 9. Proiectul de Hotărâre pentru modificarea art.2 din Hotărârea Parlamentului României nr.2/2011 privind instituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputaților și Senatului pentru controlul execuției bugetelor Curții de Conturi pe anii 2005, 2006, 2007, 2008 și 2009.

Proiectul de hotărâre a fost distribuit deja.

Dacă sunt intervenții de ordin general cu privire la acest proiect de hotărâre? Nu.

Dacă există obiecțiuni cu privire la titlu? Nu.

Dacă pe articolul unic al hotărârii sunt comentarii sau obiecțiuni? Nu.

Dacă nu, vă supun votului proiectul de hotărâre în ansamblul său.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă?

În unanimitate, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Dezbaterea Proiectului de Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Parlamentului nr.52/2006 privind constituirea Comisiei pentru afaceri europene a Parlamentului României. (adoptat)  

Punctul 10. Proiectul de Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Parlamentului nr.52/2006 privind constituirea Comisiei pentru afaceri europene a Parlamentului României.

V-a fost distribuit acest proiect de hotărâre. Intervenții pe subiectul general? Nu sunt.

La titlu? Obiecțiuni? Nu.

Articolul unic? Nu sunt obiecțiuni.

Vă supun votului proiectul de hotărâre în ansamblul său.

Cine este pentru?

Abțineri? O abținere.

Voturi împotrivă?

Cu o abținere proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dezbaterea Proiectului de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pe anul 2010. (adoptat)  

Punctul 11. Înțeleg că aici există o modificare, da?

Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pe anul 2010.

Doamna președinte Anghelache se află în plenul nostru reunit. Am s-o invit la microfonul plenului reunit pentru a ne prezenta punctul său de vedere.

Doamna președinte, vă rog.

   

Doamna Gabriela-Victoria Anghelache (președintele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare):

Mulțumesc, domnule președinte.

Rectificarea constă în realocarea unor sume între Titlul II "Bunuri și servicii" și Titlul XII "Cheltuieli de capital" ale bugetului de venituri și cheltuieli al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pe anul 2010.

Această realocare este necesară ca urmare a unor evenimente excepționale care au intervenit în cursul anului 2010 și care au necesitat cheltuieli suplimentare la bunuri și servicii. Totalul veniturilor și cheltuielilor aprobate de Parlament rămâne nemodificat, cu rugămintea de a accepta această modificare, care nu reprezintă decât o realocare a aceleiași sume, între cheltuielile de capital și cheltuielile pentru bunuri și servicii.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Mulțumesc, doamna președinte.

Doamna președinte Barna, vă rog, punctul de vedere al comisiei.

 
   

Doamna Maria Eugenia Barna:

Mulțumesc, domnule președinte.

Raport comun la Proiectul de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pe anul 2010.

Comisiile de specialitate din Senat și Camera Deputaților au fost sesizate de Birourile permanente reunite, în vederea elaborării raportului comun la proiectul menționat anterior.

Analizând Proiectul de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pe anul 2010, Comisiile pentru buget din Senat și Camera Deputaților au hotărât, cu majoritate de voturi, aprobarea acestuia și supun spre dezbatere și aprobare plenului Parlamentului Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pe anul 2010.

 
   

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Mulțumesc doamnei președinte.

Dacă cu privire la conținutul proiectului de hotărâre, titlul sau articolele sale sunt obiecțiuni pe fond, pe probleme generale? Dacă nu sunt, am să vă propun votul asupra proiectului de hotărâre în ansamblul său.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă? Un vot împotrivă.

Proiectul a fost aprobat cu majoritate de voturi.

 
Dezbaterea Proiectului de Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) pentru anul 2011. (adoptat)  

Punctul 12. Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) pentru anul 2011.

Dacă din partea Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor sau Comisia economică, industrii și servicii din Senat? Vă rog, domnule deputat.

   

Domnul Constantin Chirilă:

Mulțumesc, domnule președinte.

Raport comun asupra bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații.

În conformitate cu prevederile art.14 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009, Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor din Camera Deputaților și Comisia economică, industrii și servicii din Senat au fost sesizate de către cele două Birouri permanente, reunite în ședința comună din 8 martie 2011, spre dezbatere și avizare cu bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații.

La analiza bugetului au participat din partea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații domnul președinte Cătălin Marinescu și doamna expert Alina Șumudică. Bugetul de venituri și cheltuieli, supus aprobării, cuprinde resursele financiare pentru realizarea obiectivelor ANCOM în perioada exercițiului financiar 2011. Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale ANCOM se asigură integral din venituri proprii.

Veniturile totale previzionate se vor realiza în principal din tariful de utilizare a frecvențelor spectrului radio și din tariful de utilizare a resurselor de numerotație. ANCOM a diminuat veniturile din tarifele de utilizare a spectrului radio cu 15% pentru a stimula investițiile în noi tehnologii ale furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice, în condițiile în care aceștia au înregistrat în ultima perioadă scăderi ale veniturilor din activitățile specifice comunicațiilor electronice.

Bugetul de venituri și cheltuieli ale ANCOM se stabilește în sumă de 212.000 mii lei venituri și 308.341 mii lei cheltuieli, cu un deficit în valoare de 96.341 mii lei, care se acoperă din excedentul anilor precedenți.

Disponibilitățile înregistrate la data de 31 decembrie 2010 sunt în sumă de 425.984 mii lei, din care 68.980 mii lei reprezintă venituri din cota pe cifra de afaceri în domeniul comunicațiilor electronice destinate serviciului universal.

În ședința din 29 martie, cele două comisii reunite au hotărât cu majoritatea de voturi a membrilor prezenți să supună plenului celor două Camere reunite aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe 2011 al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, în forma prezentată de ANCOM.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Mulțumesc. Și președintele agenției este prezent în plenul nostru și cred că raportul comun prezentat de comisiei este concludent.

Dacă există observații față de proiectul de hotărâre distribuit deja și aflat în mapele dumneavoastră? Dacă sunt obiecțiuni cu privire la titlu sau la conținutul articolelor? Nu sunt.

Vă supun votului proiectul de hotărâre în ansamblul său.

Cine este pentru?

Abțineri?

Voturi împotrivă? 89 de voturi împotrivă.

Cu majoritate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului de modificare a Protocolului privind dispozițiile tranzitorii anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, semnat la Bruxelles, la 23 iunie 2010 (PL-x 862/2010, L796/2010). (adoptat)  

Punctul următor, punctul 13 - Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului de modificare a Protocolului privind dispozițiile tranzitorii anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, semnat la Bruxelles la 23 iunie 2010.

Dacă din partea Guvernului există... ? Vă rog, domnule secretar de stat Niculescu, Ministerul Afacerilor Externe.

   

Domnul Anton Niculescu (secretar de stat, Ministerul Afacerilor Externe):

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Vă rugăm să adoptați această Lege de ratificare a Protocolului de modificare a dispozițiilor tranzitorii la Tratatul privind Uniunea Europeană. Modificările privesc creșterea numărului de deputați. Se vor adăuga trei europarlamentari germani, aleși în cadrul alegerilor din iunie 2009. Menționez faptul că mandatul lor nu poate fi întrerupt.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Este vorba de redistribuirea mandatelor în Parlamentul European.

Dacă sunt intervenții cu privire la acest subiect? Din partea comisiei, vă rog.

 
   

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisiile reunite, juridică din Senat și Camera Deputaților și Comisia pentru afaceri europene a Parlamentului României, au avizat favorabil acest proiect, în sensul în care îl supune dezbaterii și adoptării Parlamentului celor două Camere reunite.

Proiectul de lege se referă la faptul că modificările duc la creșterea numărului de deputați de la 736 la 754, 751, conform Tratatului de la Lisabona, plus trei europarlamentari germani deja aleși și al căror mandat nu poate fi întrerupt. România nu este afectată de această modificare a numărului de europarlamentari, întrucât atât prin Tratatul de la Nisa, cât și prin cel de la Lisabona, beneficiem de un număr de 33 de reprezentanți în Parlamentul European. Derogarea temporară de la numărul maxim de 751 de europarlamentari reprezintă o modificare a dreptului primar european. Ratificarea de către toate statele membre se va realiza printr-o procedură echivalentă cu cea pentru intrarea în vigoare a tratatelor și este necesară corelarea numărului de parlamentari europeni, corespunzător Tratatului de la Nisa, cu prevederile Tratatului de la Lisabona, intrat între timp în vigoare.

În consecință, comisiile reunite vă supun spre adoptare acest proiect de lege.

 
   

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Mulțumesc domnului deputat Nicolăescu.

Dacă sunt intervenții pe dezbateri generale? Nu sunt. Este până la urmă o obligație pe care trebuie să ne-o asumăm.

Trecem la dezbaterea pe articole. Dacă există observații cu privire la articolele din corpul acestui proiect de lege? Nu sunt. Cu privire la titlu? Nu.

Vă supun votului proiectul de lege în ansamblul său.

Cine este pentru?

Abțineri? 2 abțineri.

Voturi împotrivă?

Cu majoritate de voturi proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Am să rog serviciile noastre să pregătească comunicarea oficială către parlamentele interesate. Am primit solicitări din partea parlamentelor german, austriac, pentru urgentarea acestei proceduri și vreau să comunicăm că și Parlamentul României a ratificat aceste dispoziții tranzitorii.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/2010 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2010 (PL-x 863/2010, L797/2010). (adoptat)  

Punctul 14. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/2010 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2010.

Reprezentantul Guvernului? Domnule președinte Ghizdeanu?

   

Domnul Ion Ghizdeanu (președintele Comisiei Naționale de Prognoză):

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor parlamentari, vă adresăm rugămintea de a aproba acest proiect de lege. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii bugetului de stat din anul 2010. Având în vedere rezultatele care au fost la acel moment pe nouă luni, practic s-au majorat veniturile bugetului de stat și cheltuielile. Dintre cheltuieli trebuie menționate cele pentru plata unor arierate în domeniul sănătății, pentru Ministerul Muncii, transfer la buget pentru a face echilibrul bugetului asigurărilor de stat în acel moment, în condițiile menținerii deficitului bugetar la 6,8. De asemenea, s-au alocat mai multe fonduri pentru proiectele de investiții.

În consecință, susținem adoptarea acestui proiect de lege.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Mulțumesc și eu, domnule președinte.

Domnule președinte Ovidiu Marian, punctul de vedere al comisiilor.

 
   

Domnul Ovidiu Marian:

Mulțumesc, domnule președinte.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii bugetului de stat pentru punerea de acord a planificării bugetare cu execuția bugetului general consolidat la nouă luni.

Întruniți în ședința comună din data de 5 aprilie 2011 membrii celor două comisii, după încheierea dezbaterilor asupra proiectului de lege au hotărât cu majoritate de voturi adoptarea proiectului de lege.

În consecință, supunem spre dezbatere plenului Parlamentului României raportul de admitere, împreună cu proiectul de lege.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Mulțumesc, domnule președinte Ovidiu Marian.

Dacă sunt intervenții pe fond la dezbateri generale? Nu.

Dezbaterea pe articole. Dacă sunt observații la articolele proiectului de lege? Nu sunt.

Vă supun votului proiectul de lege în ansamblul său.

Cine este pentru? Aș dori să verificăm voturile în favoare. 146 de voturi în favoare.

Abțineri?

Voturi împotrivă? 110 voturi împotrivă.

Proiectul de lege a fost aprobat.

 
Dezbateri asupra Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2010 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2010 (PL-x 485/2010, L 639/2010). (retrimis comisiilor)  

Punctul 15. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2010 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2010.

Domnule președinte Ghizdeanu!

   

Domnul Ion Ghizdeanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor parlamentari, acest proiect de lege se referă la prima rectificare, cel anterior la a doua rectificare, deci este vorba de rectificarea bugetului de stat din anul 2010, în principal datorită schimbării unor indicatori macroeconomici din acel moment și ținându-se cont de estimarea principalilor indicatori macroeconomici. În contextul evoluției economice și financiare din acel moment s-a considerat că este adecvat un deficit bugetar de 6,8% din PIB, în loc de 5,9% în bugetul inițial.

Ca urmare a acestuia, s-au majorat veniturile bugetului de stat pe anul 2010 pe sold cu suma de 2.018 milioane lei, pe diferite categorii de impozit, corespunzător și majorării deficitului, cheltuielile bugetului de stat la acel moment s-au majorat cu suma de 3.940,6 milioane lei, alocate în principal, fiind problema care a fost arhicunoscută, în principal Ministerului Muncii cu 3,8 miliarde, Ministerului Sănătății cu 2,8 miliarde, reprezentând transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate pentru plata datoriilor din sectorul sanitar, Ministerului Mediului pentru cofinanțarea fondurilor din Uniunea Europeană și altor ministere, pentru diferite proiecte cu finanțare europeană.

În consecință, Guvernul, prin Ministerul Finanțelor Publice, vă adresează rugămintea de a aproba acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Mulțumesc. Doamna președinte Barna.

 
   

Doamna Maria Eugenia Barna:

Domnule președinte, am întocmit raport comun Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital din Senat și Comisia pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii bugetului de stat, pentru punerea de acord a planificării bugetare cu evoluția prognozată a indicatorilor macroeconomici.

Întruniți în ședință comună în data de 5 octombrie 2010, membrii celor două comisii, după încheierea dezbaterilor asupra proiectului de lege, au hotărât cu 24 de voturi pentru și o abținere respingerea proiectului de lege.

În timpul dezbaterii proiectului de lege s-au prezentat o serie de amendamente. Amendamentele admise sunt prezentate în Anexa nr.1, iar amendamentele respinse sunt prezentate în Anexa nr.2 la prezentul raport.

La dezbaterea proiectului de lege a participat, în calitate de invitat, reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, domnul secretar de stat Gherghina.

În consecință, vă supunem spre dezbatere plenului Parlamentului României raportul de respingere a Ordonanței Guvernului privind rectificarea bugetului de stat pe 2010, cu amendamentele prezentate în anexă, împreună cu proiectul de lege.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Mulțumesc. Domnule Toader, vă rog.

 
   

Domnul Mircea-Nicu Toader:

Domnule președinte,

La dezbateri generale, după cum ați văzut, raportul comisiei este un raport de respingere. Realitatea este cu totul alta. Nevoia de rectificare a bugetului s-a datorat condițiilor pe care le-a avut economia României, fiind necesară această rectificare, fapt pentru care Grupul Partidului Democrat Liberal va vota împotriva raportului, adoptând în acest fel cu lege proiectul de ordonanță.

 
   

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Mulțumesc pentru această precizare de poziție.

Dacă sunt alte intervenții pe fondul dezbaterii generale? Nu sunt.

După cum ați constatat, raportul comun este un raport de respingere. Aceasta va fi și propunerea pe care v-o avansez spre vot.

Intervenție? Vă rog, domnule deputat Călian.

 
   

Domnul Petru Călian:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

V-aș ruga să supuneți aprobării și amendamentele admise la această ordonanță, astfel încât să ne putem pronunța prin vot.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Cu mare plăcere. Problema este că avem în fața noastră un raport de respingere care este primul care va fi supus... Este un raport de respingere cu amendamente admise, dar votul este făcut pe raportul de respingere. După aceea, evident, intrăm în faza în care, după rezultatul votului, vom putea vedea care este calea de urmat.

În acest moment vă supun votului raportul de respingere, așa cum a fost prezentat de comisiile reunite.

Cine este pentru raportul de respingere? 113 voturi în favoare, cu domnul Hașotti.

Voturi împotrivă? 152 de voturi împotriva raportului de respingere.

Abțineri? Nu sunt.

Raportul de respingere nu a fost adoptat de plenul reunit.

Deci, în acest moment vă propun transmiterea către comisiile de specialitate, în această situație, pentru a putea să revină către plenul reunit cu un alt raport, evident conținând și amendamentele pe care le vor considera colegii și colegele ca fiind necesare.

Cine este pentru transmiterea la comisie a acestui raport? Vă rog să votați. Pentru transmiterea la comisii pentru un raport suplimentar. Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Vă mulțumesc.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2010 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 (PL-x 864/2010, L798/2010). (adoptat)  

Punctul 16. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2010 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010.

Punctul de vedere al Guvernului? Doamna președinte Pârcălabu.

   

Doamna Domnica Doina Pârcălabu (președintele Casei Naționale de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale):

Mulțumesc, domnule președinte.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010, în vederea menținerii deficitului bugetar la un nivel sustenabil, cât și respectarea angajamentelor interne și internaționale asumate de Guvernul României.

Principalele modificări la bugetul asigurărilor sociale de stat: se prevede diminuarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat aferente sistemului public de pensii cu 215 milioane de lei din diminuarea veniturilor curente ale sistemului public de pensii cu 695,4 milioane lei și majorarea subvenției acordate de la bugetul de stat cu suma de 480,4 milioane lei; diminuarea cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat aferente sistemului public de pensii cu suma de 215 milioane lei datorate în principal diminuării cu 195 milioane lei la titlul "asistență socială"; diminuarea cheltuielilor sistemului pentru asigurări de accidente de muncă și boli profesionale cu 8,3 milioane lei; la bugetul asigurărilor pentru șomaj, diminuarea veniturilor bugetului asigurărilor pentru șomaj cu suma de 100 de milioane lei; diminuarea veniturilor fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale și diminuarea cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale pentru șomaj aferente sistemului asigurărilor pentru șomaj cu 210,8 milioane lei.

Având în vedere aceste prevederi, susținem și propunem dumneavoastră aprobarea acestui proiect de lege.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Vă mulțumesc și eu, doamna președinte.

Domnul președinte Ovidiu Marian.

 
   

Domnul Ovidiu Marian:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Pentru că doamna președinte a prezentat în detaliu ce conține proiectul de lege, mă voi mărgini la a spune că, întrunit în ședința comună din data de 5 aprilie 2011, membrii celor două comisii, după încheierea dezbaterilor asupra proiectului de lege, au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege.

În consecință, supunem spre dezbatere plenului Parlamentului României raportul de admitere, împreună cu proiectul de lege.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Vă mulțumesc și eu, domnule președinte.

Dacă sunt intervenții pe dezbaterea generală, pe dezbaterea de fond? Nu sunt.

Comisiile propun adoptarea acestui proiect de lege.

Am să vă supun votului proiectul de lege.

Cine este pentru? 149 de voturi.

Împotrivă? 115.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Cu majoritate de voturi, proiectul de lege a fost adoptat.

 
Dezbaterea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2010 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 (PL-x 486/2010, L640/2010). (retrimis comisiilor)  

Ordonanța nr.19/2010 - rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 2010.

Doamna Pârcălabu. Vă rog.

   

Doamna Domnica Doina Pârcălabu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2010 a avut ca modificări asigurarea prevederilor necesare acordării prestațiilor de natură socială, respectiv pensii și ajutor de șomaj.

În ceea ce privește modificările aduse de actul normativ în discuție, la bugetul asigurărilor sociale de stat, s-au majorat veniturile bugetului asigurărilor sociale cu suma de 1.893 milioane lei, prin diminuarea veniturilor curente ale sistemului public de stat și majorarea subvenției acordate în sumă de 3.823,9 milioane lei; diminuarea pe sold a veniturilor sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale cu 8,4 milioane lei; majorarea cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat cu suma de 1.893,9 milioane lei, ca urmare a suplimentării cu suma de 1.942,3 milioane lei la Titlul "Asistență socială" pentru plata integrală a pensiilor până la sfârșitul anului; diminuarea cheltuielilor sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale cu 21,9 milioane lei.

La bugetul asigurărilor pentru șomaj, prin actul normativ de rectificare, s-a prevăzut: diminuarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale pentru șomaj aferente sistemului asigurărilor pentru șomaj cu suma de 321,6 milioane lei; diminuarea veniturilor fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale cu suma de 48,7 milioane lei; majorarea cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru șomaj aferente sistemului asigurărilor pentru șomaj cu 1.163,9 milioane lei; suplimentarea cheltuielilor fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale cu suma de 16,5 milioane lei.

Având în vedere aceste considerente, Guvernul susține aprobarea prezentului proiect de act normativ.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Vă mulțumesc. Doamna președinte Barna.

 
   

Doamna Maria Eugenia Barna:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Raport comun la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2010 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale pe anul 2010.

Comisiile de specialitate au fost sesizate și s-au întrunit în ședință comună. După încheierea dezbaterilor asupra proiectului de lege, membrii comisiilor au hotărât, cu 19 voturi pentru și 12 voturi împotrivă, întocmirea unui raport de respingere.

Suntem în aceeași situație ca și la precedentul proiect.

În consecință, supunem spre dezbatere și adoptare plenului Parlamentului României raportul de respingere a Ordonanței Guvernului nr.19/2010 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale pe 2010.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Vă mulțumesc. Domnul lider Mircea Toader.

 
   

Domnul Mircea-Nicu Toader:

Domnilor președinți,

Aceeași poziție are grupul Partidului Democrat Liberal referitor la proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței. Comisia, prin votul ei, a dat un raport de respingere. Noi vom vota împotriva raportului de respingere. Logic, această ordonanță a obligat Guvernul sau a obligat, până la urmă, bugetul de stat să poată să rectifice, în condițiile în care fondurile bugetare puteau fi redistribuite spre bugetul de asigurări sociale.

În consecință, Grupul PDL va vota împotriva raportului de respingere.

 
   

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Vă mulțumesc.

Dacă pe dezbaterea generală există intervenții? Nu.

Vă supun votului raportul de respingere.

Cine este pentru? 117 voturi în favoare.

Împotrivă? 146.

Abțineri? O abținere.

Raportul de respingere nu a fost aprobat.

Va merge la comisie pentru raport suplimentar.

 
Intervenție procedurală legată de sistemul de vot.  

Pe procedură, domnul senator Emilian Frâncu.

   

Domnul Emilian-Valentin Frâncu:

Domnilor președinți,

Stimați colegi,

Este pentru a treia oară când vin de la tribuna Camerelor reunite pentru a solicita într-un fel rezolvarea unei situații neplăcute pentru noi toți, parlamentarii. Cred că suntem singura țară din Uniunea Europeană unde, la ședințele comune sau la orice ședință, se practică, în mod curent, votul cu mâna ridicată.

Domnule președinte, vă rog mult de tot, am primit până acum două asigurări din partea Birourilor permanente reunite că se vor face acele 139 de cartele de vot de tip Camera Deputaților, care să poarte pe ele numele senatorilor. Și, atunci, votul nu va mai fi unul subiectiv, nu va mai fi unul contestat, ci se va putea merge obișnuit, așa cum se face în orice țară civilizată, spre un vot corect și transparent.

Rugămintea mea este, totuși, ca la o primă ședință, să se facă totuși ceva pentru a rezolva această chestiune.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Vă mulțumesc.

Rugămintea mea este și către Secretariatul general al Camerei Deputaților, care este titularul operațiunii. Și am rugămintea ca la proximul Birou reunit să venim poate cu o propunere, să vedem ce înseamnă din punct de vedere costuri, tehnologie. Este o propunere mai mult decât legitimă din partea domnului senator. (Vociferări.)

Bun. Dacă sunt și alte motive care întârzie această decizie, mă desolidarizez total față de aceste eventuale tentații.

Domnul Frâncu a propus în mod repetat o astfel de situație. Și pentru colegii senatori cred că este mult mai corect și mai colegial să fie întâmpinați pe picior de egalitate aici, în Camera Deputaților.

Vă mulțumesc.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr.11/2010 (Pl-x 386/2010, L644/2010). (respinsă)  

Trecem mai departe.

Punctul 18 - completarea bugetului de stat pe 2010; Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe 2010.

Dacă inițiatorul dorește să prezinte propunerea legislativă?

Reprezentantul Guvernului?

La punctul 18, domnule președinte Ghizdeanu.

Inițiatorul nu a răspuns apelului meu insistent. Ba da, ba da.

Punctul de vedere al Guvernului. Domnul Ghizdeanu.

   

Domnul Ion Ghizdeanu:

Domnule președinte, vă rog să mă scuzați.

 
   

Domnul Mircea-Dan Geoană:

În microfon, domnule președinte. Vă rog. Vă obișnuiți cu politica, ușor, ușor.

Primul gest este să trageți microfoanele către dumneavoastră.

 
   

Domnul Ion Ghizdeanu:

Și cu bugetul. Acum mă obișnuiesc și cu bugetul. Mă scuzați că domnul Gherghina a avut o delegație...

 
   

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Atunci, poate-l chemați pe domnul Gherghina, dacă nu vă pricepeți la buget. Spuneți-ne cinstit.

 
   

Domnul Ion Ghizdeanu:

Încerc. Fac eforturi.

 
   

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Bine.

 
   

Domnul Ion Ghizdeanu:

Referitor la Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea bugetului de stat, Guvernul, prin Ministerul Finanțelor Publice, nu susține adoptarea acestei propuneri legislative.

 
   

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Da, după această propunere sintetică, domnul președinte Ovidiu Marian.

 
   

Domnul Ovidiu Marian:

Da, mulțumesc, domnule președinte.

Este vorba despre celebra Lege Cojocaru, care are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2010, în sensul majorării veniturilor de la bugetul de stat și reducerii deficitului bugetar prin micșorarea rezervei valutare a României.

După încheierea dezbaterilor asupra propunerii legislative, membrii comisiilor au hotărât, cu 15 voturi pentru, 5 voturi împotrivă și 9 abțineri, întocmirea unui raport de respingere.

În consecință, supunem spre dezbatere și adoptare plenului Parlamentului României raportul de respingere a propunerii legislative.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Vă mulțumesc și eu, domnule președinte.

Propunerea de respingere a acestei inițiative v-a fost prezentată de către președintele Comisiei pentru buget, finanțe din Senat.

Vă supun votului propunerea de respingere a acestei propuneri.

Vă rog să votați.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Vă mulțumesc. Cu unanimitate de voturi, propunerea legislativă a fost respinsă.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.5 alin(4) din Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010 (Pl-x 114/2010, L226/2010). (respinsă)  

Punctul 19 - Propunerea de completare a art.5 alin.(4) din Legea bugetului de stat pe 2010.

Dacă inițiatorii doresc - 20 de deputați și un senator - doresc să prezinte acest text, această inițiativă, această propunere? Nu.

Reprezentantul Guvernului.

Domnul președinte Ghizdeanu.

   

Domnul Ion Ghizdeanu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Propunerea legislativă are ca obiect finanțarea burselor de studii. În fapt, propunerea legislativă reprezintă o lege de rectificare bugetară, un proiect de lege de rectificare bugetară, ceea ce contravine Constituției, iar bursele pentru elevi din învățământul preuniversitar de stat se finanțează din bugetele locale și, ca urmare, nu pot face obiectul rectificării bugetului de stat.

Având în vedere considerentele menționate, Guvernul nu susține adoptarea acestei propuneri legislative.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Vă mulțumesc. Doamna președinte Barna.

 
   

Doamna Maria Eugenia Barna:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Comisiile de specialitate au fost sesizate pentru dezbaterea și întocmirea raportului la această propunere legislativă.

Propunerea are ca obiect inserarea în categoria cheltuielilor în sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată a burselor de studii pentru elevii din învățământul preuniversitar, iar în ședința comună, după încheierea dezbaterilor asupra propunerii legislative, membrii comisiei au hotărât respingerea acesteia, doarece finanțarea cheltuielilor cu bursele elevilor pe anul 2010 se asigură din bugetele locale, inclusiv din sumele defalcate din TVA, pentru echilibrarea bugetelor locale și din cotele defalcate din impozitul pe venit.

În consecință, supunem spre aprobare și spre dezbaterea plenului Parlamentului României raportul comun de respingere a propunerii legislative.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Vă mulțumesc.

Dezbateri generale? Nu sunt intervenții.

Vă supun votului raportul de respingere a propunerii legislative.

Cine este pentru? 151 de voturi în favoare.

Cine este împotriva propunerii de respingere? 116 voturi împotrivă.

Abțineri? Fără abțineri.

Propunerea legislativă a fost astfel respinsă.

 
Dezbaterea Proiectului de lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general al datoriei publice aferente anului 2009 (PL-x 483/2010,L637/2010). (adoptat)  

Punctul 20 - Proiectul de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general al datoriei publice aferente anului 2009.

Din partea Guvernului, domnul președinte Ghizdeanu.

   

Domnul Ion Ghizdeanu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Proiectul de lege reflectă modul de derulare și execuția bugetului de stat, a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general al datoriei publice aferente anului 2009.

În anul 2009, veniturile încasate la bugetul de stat au fost în sumă de 56.434,8 milioane lei, reprezentând 99,7 din prevederile generale definitive, încadrându-se în deficitul de 6,8% din PIB.

De asemenea, în cadrul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate au fost realizate venituri și cheltuieli în jur de 15 miliarde, cu un deficit doar de 783 milioane lei.

Contul general al datoriei publice aferent anului 2000, care cuprinde o datorie publică în valoare de 147 miliarde lei, cu o structură în special cea mai mare parte reprezentând datoria publică guvernamentală directă a statului în sumă de 126 miliarde.

Față de cele de mai sus, Guvernul, prin Ministerul Finanțelor Publice, vă roagă să aprobați și susține acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Vă mulțumesc. Domnul președinte Ovidiu Marian.

 
   

Domnul Ovidiu Marian:

Da, mulțumesc, domnule președinte.

În urma dezbaterilor, comisiile au hotărât, cu majoritate de voturi, să adopte un raport de admitere a proiectului de lege în forma prezentată de Guvern și supun Parlamentului pentru dezbatere și adoptare raportul de admitere și proiectul de lege.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Dacă sunt intervenții la dezbateri generale? Nu.

Dacă, pe articole, există intervenții sau obiecțiuni? Nu.

Comisiile propun aprobarea acestui proiect de lege.

Vă supun votului proiectul de lege în ansamblul său.

Cine este pentru? 140.

Împotrivă? 118 voturi împotrivă.

Abțineri? Fără abțineri.

Cu majoritate de voturi, proiectul a fost adoptat.

 
Dezbaterea Proiectului de lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009 și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2009 (PL-x 484/2010,L638/2010). (adoptat)  

Punctul 21 - Proiectul de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009 și pentru șomaj pe anul 2009.

Domnul președinte Ghizdeanu.

   

Domnul Ion Ghizdeanu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Proiectul de lege se referă la aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pentru anul 2009, pe baza situațiilor financiare la 31 decembrie 2009, prezentate de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, prin Casa Națională de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale și Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Veniturile și cheltuielile sunt prezentate în detaliu. Este de menționat că au fost făcute verificările de către Curtea de Conturi.

Față de cele de mai sus, Guvernul, prin Ministerul Finanțelor Publice, susține acest proiect de lege și vă adresează rugămintea de a fi adoptat.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamna președinte Barna.

 
   

Doamna Maria Eugenia Barna:

Comisiile de specialitate au fost sesizate cu acest proiect de lege. Au analizat execuția bugetului asigurărilor sociale de stat și execuția bugetului asigurărilor pentru șomaj și, în urma dezbaterilor, au hotărât, cu majoritate de voturi, să adopte raport de admitere a proiectului de lege în forma prezentată de Guvern.

Deci, vă supunem spre dezbatere și adoptare raportul de admitere a proiectului de lege.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Vă mulțumesc, doamnă președinte.

Dacă sunt intervenții la dezbateri generale? Nu sunt.

Pe articole? Nu.

Comisiile propun adoptarea acestui proiect de lege.

Vă supun votului proiectul de lege în ansamblul său.

Cine este pentru? 133.

Împotrivă? 116 ne informează domnul Țuțuianu.

Am să propun ca domnul Popeangă să fie inclus în echipele noastre viitoare.

Vă mulțumesc.

Proiectul de lege a fost adoptat cu majoritate de voturi.

 
Prezentarea și dezbaterea Raportului privind activitatea desfășurată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării în anul 2009 și a raportului comun al Comisiilor pentru apărare ale celor două Camere ale Parlamentului cu privire la Raportul privind activitatea desfășurată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării în anul 2009.  

Punctul 22 - Raportul privind activitatea desfășurată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării în anul 2009.

Îl invit la microfonul Parlamentului pe domnul general Ion Oprișor, secretarul CSAT, pentru prezentarea raportului activității instituției menționate.

   

Domnul Ion Oprișor (secretarul Consiliului Suprem de Apărare a Țării):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

Vă mulțumesc pentru posibilitatea pe care mi-o oferiți, pentru a prezenta câteva aspecte referitoare la activitatea CSAT în anul 2009.

Un prim aspect pe care doresc să-l evidențiez se referă la faptul că în exercitarea prerogativelor conferite de legislația în vigoare, Consiliul Superior de Apărare a Țării a acționat ca autoritate învestită cu organizarea și coordonarea unitară a activităților care privesc securitatea națională, participarea la menținerea securității internaționale și la apărarea colectivă, în sistem de alianță militară, urmărind consolidarea instituțiilor cu responsabilități în domeniul securității naționale, afirmarea României pe scena internațională, ca factor de stabilitate.

În al doilea rând, raportul privind activitatea desfășurată de Consiliu în anul 2009 este un document care abordează de o manieră cuprinzătoare acțiunile întreprinse de această instituție în intervalul analizat. Acesta reflectă modul de îndeplinire a planului de activitate aferent anului 2009, rațiunile care au stat la baza luării hotărârilor de către Consiliu, precum și măsurile care au fost întreprinse de către instituțiile responsabile pentru aplicarea celor decise în CSAT.

Având în vedere cele prezentate și conform atributelor conferite de Constituție și de cadrul legal aplicabil, Consiliul, fiind învestit cu organizarea și coordonarea unitară a activităților care privesc securitatea națională, a analizat permanent domeniile importante ale securității și a emis hotărâri conținând măsuri obligatorii pentru autoritățile administrației publice și pentru instituțiile cu atribuții în domeniu, care au vizat: coordonarea activității instituțiilor sistemului securității naționale pentru consolidarea statutului României în cadrul Alianței Nord-Atlantice, Uniunii Europene și al celorlalte organizații internaționale, modernizarea instituțiilor cu responsabilități în domeniul securității naționale, cu referire la activitatea de apărare și de ordine publică, coordonarea unitară a activității de informații, contrainformații și de securitate, activitatea de avizare a proiectelor de acte normative inițiate sau emise de către Guvern privind domeniul securității naționale, pregătirea economiei și rezervei de mobilizare pentru apărare, protecția informațiilor clasificate naționale NATO și Uniunii Europene, precum și a celor care fac obiectul acordurilor internaționale.

De asemenea, în conformitate cu competențele legale și cu imperativele situației operative, Consiliul Superior de Apărare a Țării a fost în permanență informat despre activitățile sau stările de fapt potențial generatoare de insecuritate la adresa valorilor și intereselor fundamentale și a decis măsurile specifice de protecție împotriva amenințărilor menționate.

Totodată, Consiliul Superior de Apărare a Țării a avut în vedere căile și direcțiile prioritare de acțiune ale instituțiilor statului român în scopul adoptării unor măsuri de operaționalizare adecvate pentru realizarea securității naționale, consolidarea puterii naționale, integrarea ei adecvată în actuala configurație a Alianței Nord-Atlantice, Uniunii Europene și multiplicarea avantajelor competitive ale României, cât și transformarea instituțiilor cu responsabilități în domeniul securității naționale.

În anul 2009, Consiliul a emis 136 de hotărâri. Acestea au fost îndeplinite în cea mai mare parte, 76%. Restul de 24% din hotărâri, fiind în diferite stadii de implementare.

În procesul de formulare și de adoptare a deciziilor Consiliului, membrii acestuia au avut în vedere evaluarea realistă și oportună a riscurilor și amenințărilor și identificarea corectă a valorilor și intereselor fundamentale ce trebuie promovate, protejate și apărate cu prioritate, stabilirea judicioasă a căilor și mijloacelor de înfăptuire a lor, determinarea modalităților adecvate de angajare și mobilizare a resurselor.

Continuarea proceselor de modernizare inițiate în anii precedenți, recalibrarea și redimensionarea corespunzătoare a instituțiilor sistemului de securitate națională, precum și regândirea unor concepte privind rolul acestora în asigurarea apărării și ordinii publice au condus la adoptarea unor hotărâri referitoare, printre altele, la derularea proceselor de restructurare și modernizare a Armatei României, adoptarea planurilor privind întrebuințarea forțelor în diverse situații, modificarea organigramei structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naționale și Ministerului de Interne.

Referitor la competențele Consiliului Superior de Apărare a Țării pentru organizarea și coordonarea unitară a activităților de informații, contrainformații și de securitate desfășurate de instituțiile de profil, agenda de lucru a inclus în anul 2009 un ansamblu de activități menite să orienteze performanța comunității naționale de informații și să asigure resursele necesare analizei în format integrat pentru informarea strategică în domeniul securității naționale.

Membrii Consiliului Superior de Apărare a Țării au fost, de asemenea, informați cu privire la situația sistemului național de protecție a informațiilor clasificate, enunțându-se, de asemenea, o serie de propuneri în vederea eliminării disfuncțiilor și vulnerabilităților remanente pe această dimensiune a securității naționale.

Raportul de activitate pentru anul 2009 face referire și la documentele ce vor fi analizate, promovate sau aprobate în anul 2010.

În concluzie, activitatea Consiliului Suprem de Apărare a Țării a fost adaptată în funcție de realitățile și prioritățile din anul 2009 și de urgențele impuse de specificul fiecărei instituții a sistemului național de apărare, contribuind, astfel, la realizarea obiectului legal de activitate al Consiliului, și anume acela de a organiza și coordona unitar activitățile care privesc securitatea națională.

Vă mulțumesc pentru atenție.

 
   

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Mulțumesc, domnule general.

Dacă sunt intervenții din partea comisiilor de specialitate? Domnul președinte Canacheu.

 
   

Domnul Costică Canacheu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Bună ziua!

În cadrul ședinței comune din 04.05.2010, pe baza competențelor care le revin, Comisiile pentru apărare, ordine publică și siguranță națională ale Camerei Deputaților și Senatului au analizat raportul Consiliului Suprem de Apărare a Țării privind activitatea desfășurată în anul 2009. Și prin documentul pe care-l aveți la dispoziție și prin prezentarea făcută de domnul general Oprișor, secretar al Consiliului Suprem de Apărare a Țării, aveți toate elementele legate de acest raport și de activitatea Consiliului în anul 2009.

Aș vrea doar să precizez că, pe timpul dezbaterilor, comisiile au sesizat existența câtorva situații în care Guvernul, în pofida prevederilor legale, a prezentat Parlamentului - vorbim de anul 2009 - proiecte de acte normative pentru care era necesar avizul Consiliului Suprem de Apărare a Țării. De exemplu, proiectul de Lege privind sistemul unitar de pensii publice și proiectul de Lege privind administrația națională a rezervelor de stat, precum și structura organizatorică și efectivele Ministerului Administrației și Internelor.

Totodată, comisiile au recomandat consiliului să abordeze periodic, în analizele sale, problematica privind buna guvernare, precum și sporirea rolului și credibilității României în cadrul Alianței Nord-Atlantice și a Uniunii Europene.

În urma analizei desfășurate, comisiile au avizat favorabil raportul Consiliului Suprem de Apărare a Țării privind activitatea desfășurată în anul 2009 și cu majoritate de voturi pentru au hotărât să-l supună spre examinare și aprobare plenului Parlamentului, în conformitate cu prevederile art.65 alin.(2) din Constituția României, republicată.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Mulțumesc și eu, domnule președinte.

Dezbateri generale, dacă dorește cineva să intervină pe acest subiect? Nu.

Luăm act de această prezentare și de dezbaterea raportului. Conform legislației în vigoare nu este nevoie de un vot formal, de un vot explicit în Parlamentul României.

 
Prezentarea și dezbaterea:  

Punctele 23 și 24, Raportul anual 2008 și Raportul anual pe 2009 al Băncii Naționale a României.

Îmi face plăcere să-l invit pe prim-viceguvernatorul băncii centrale, domnul ministru Florin Georgescu, să ne prezinte ambele rapoarte.

Vă rog, domnule prim-viceguvernator. (Aplauze.)

   

Domnul Florin Georgescu (prim-viceguvernator al Băncii Naționale a României):

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnilor președinți,

Doamnelor și domnilor deputați și senatori,

Vă rog să-mi permiteți ca, în temeiul art.35 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, să vă prezint în mod sintetic principalele activități ale băncii centrale și rezultatele acestora în anii 2008 și respectiv 2009.

Doresc să precizez că raportul anual, în forma extinsă, care v-a fost supus spre examinare, abordează detaliat direcțiile în care banca centrală, pentru a-și îndeplini obiectivele sale, a susținut ajustarea instituțională, structurală și operațională a economiei românești, în concordanță cu cerințele Uniunii Europene.

Anul 2008 a fost marcat de o serie de evenimente, atât externe, cât și interne, care au complicat misiunea autorităților de asigurare a stabilității macroeconomice.

Pe plan internațional, turbulențele declanșate în vara anului 2007 în Statele Unite ale Americii de creditele ipotecare cu grad ridicat de risc s-au transformat, pe parcursul anului 2008, în cea mai gravă criză economică internațională consemnată după marea depresiune din 1929-1933.

Pe plan intern, tabloul economic a fost complicat de deteriorarea substanțială a poziției fiscale, un deficit bugetar de 5,7% din produsul intern brut, cel mai ridicat din perioada 1999-2008; apoi persistența deficitului extern la un nivel ridicat nesustenabil, respectiv 11,6% din produsul intern brut, mai ales în condițiile în care gradul de acoperire prin investiții străine directe nu depășea 55%.

Potrivit statutului său, Banca Națională a României are ca obiectiv fundamental asigurarea și menținerea stabilității prețurilor, principala atribuție a autorității monetare constituind-o configurarea și implementarea unei politici monetare adecvate.

În contextul specific al anului 2008, obiectivul general al băncii centrale a constat în reluarea și continuarea dezinflației în ritmul necesar atingerii țintelor anuale stabilite, asumate împreună cu Guvernul.

Rezultatul obținut în anul 2008 în ceea ce privește inflația, și anume 6,3% decembrie față de decembrie anul anterior, a fost marginal mai bun decât cel din anul precedent, și anume 6,57%, fără a se încadra însă în intervalul-țintă stabilit de BNR, și anume 3,8% ±1 punct procentual.

În primul semestru al anului respectiv, dificultatea atingerii acestui obiectiv a derivat din prelungirea și chiar amplificarea, pe termen scurt, a șocurilor de natura ofertei, generate de tensiunile manifestate pe piața agroalimentară ca o consecință directă a scăderii producției în anul 2007, a majorării prețurilor de materii prime agricole, de produse neprocesate și a unui efect de bază nefavorabil, apoi, impactul creșterii cotațiilor petrolului la nivel mondial asupra prețurilor combustibililor și gazelor naturale și, în același timp, caracterul lax al politicii veniturilor.

Acești factori și-au atenuat progresiv influența în semestrul al doilea, însă au persistat presiunile provenite pe partea cererii, pe fondul ritmului ridicat de creștere economică, 7,3% în termeni anuali, la nivelul anului 2008, nivel situat peste potențialul economiei românești.

În acest context, rata dobânzii de politică monetară a fost ajustată în sens crescător, în cinci etape consecutive, de la 8% la 10,25% în perioada februarie-iulie, în paralel cu continuarea gestionării ferme a lichidității de pe piața monetară, prin intermediul operațiunilor de piață. Totodată, în scopul consolidării restrictivității condițiilor monetare în sens larg, ratele rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei și a celor în valută ale băncilor au fost menținute, pe durata primelor trei trimestre, la nivelurile de 20% și respectiv 40%.

În trimestrul al IV-lea, însă, în contextul restrângerii graduale a excedentului structural de lichiditate, rata rezervelor minime obligatorii aferente pasivelor în lei ale băncilor a fost redusă de la 20 la 18%, iar maniera de gestionare a lichidității a fost flexibilizată.

Activitatea băncii centrale de administrare a rezervelor internaționale - respectiv aurul și valuta - ale României s-a concretizat în creșterea acestora cu 1,1 miliarde de euro până la 28,3 miliarde la 31 decembrie 2008. Cea mai mare parte a acestei majorări s-a datorat extinderii rezervei valutare. În pofida crizei financiare internaționale și a creditării accelerate din ultimii ani, sistemul bancar românesc s-a dovedit a fi stabil în ansamblul său în anul 2008, cu niveluri ale capitalizării, solvabilității și lichidității conforme cu cerințele prudențiale. În contextul internațional, un avantaj net l-a constituit politica prudențială pe linia reglementării, aplicată în ultimii ani de banca centrală, ceea ce a făcut ca sectorul bancar românesc să fie mai solid decât în alte țări în perioada apariției crizei economice.

La nivelul întregului sistem, rata solvabilității a rămas relativ constantă, aproape 14%, toate băncile continuând să înregistreze un raport de solvabilitate superior celui minim obligatoriu, adică 8%, iar deteriorarea portofoliului de credite, inerentă în condițiile crizei internaționale, nu a atins proporții îngrijorătoare.

De asemenea, indicatorul de lichidate, precum și indicatorii de rentabilitate au depășit nivelurile de la finele anului anterior, 2007.

Întrucât pregătirea în avans pentru gestionarea potențialelor crize financiare reprezintă o parte importantă a activității BNR în domeniul stabilității financiare, în anul 2008, banca centrală a urmărit dezvoltarea de proceduri și instrumente de gestiune a crizelor financiare prin, în primul rând implicarea în organizarea unui exercițiu de simulare a unei crize financiare, alături de Ministerul Economiei și Finanțelor, CNVM, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private și Fondul de Garantare a Depozitelor din Sistemul Bancar. Apoi, s-a derulat un test de rezistență a sistemului bancar la șocuri puternice, dar plauzibile, în colaborare cu specialiștii Fondul Monetar Internațional și ai Băncii Mondiale și, totodată, s-au elaborat proceduri specifice, în scopul acțiunii în situații neprevăzute.

În ceea ce privește atribuțiile ce-i revin ca bancă de emisiune, în anul 2008, BNR a asigurat, din punct de vedere cantitativ, calitativ și în structură, pe cupiuri, numerarul corespunzător nevoilor circulației bănești.

Noile cantități de însemne monetare fabricate conform programului de imprimare a bancnotelor și de batere a monedelor metalice au fost destinate înlocuirii însemnelor monetare uzate și deteriorate, precum și acoperii creșterii anuale a numerarului aflat în afara sistemului bancar.

În încheiere, pentru anul 2008, având în vedere eforturile constante ale BNR pe linia diminuării inflației și menținerii stabilității financiare, s-au creat premisele pentru revenirea băncii centrale din poziția de debitor net în poziția de creditor al sistemului bancar, ceea ce, coroborat cu preocuparea constantă pentru încadrarea cheltuielilor proprii de funcționare a băncii în limitele aprobate, toate acestea au generat condițiile ca rezultatele financiare ale băncii să se îmbunătățească substanțial pe parcursul anului 2008, astfel, profitul realizat, de 3,3 miliarde lei a depășit de peste opt ori nivelul din anul precedent și a fost repartizat în totalitate pentru acoperirea pierderilor reportate din anii anterior, care au fost, astfel, acoperite în proporție de 54%.

Închei aici prezentarea în sinteză a raportului pentru anul 2008.

Domnule președinte,

Cum apreciați?

 
     

În continuare, ședința a fost condusă de domnul deputat Ioan Oltean, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnul senator Gheorghe David, secretar al Senatului, și domnul deputat Dumitru Pardău, secretar al Camerei Deputaților.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Vă rog să continuați și cu 2009, dar faceți o sinteză a sintezei, domnule prim-viceguvernator.

 
   

Domnul Florin Georgescu:

Am înțeles.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc pentru înțelegere.

 
   

Domnul Florin Georgescu:

Referitor la anul 2009, acesta a cunoscut o serie de evenimente externe și interne, care, sub impactul crizei financiare și economice internaționale, au complicat deciziile în plan economic intern.

Astfel, dacă în plan economic internațional s-a înregistrat un declin al produsului intern brut de 0,6%, la nivelul Uniunii Europene, acesta a fost de 4%, cu toate măsurile de stimulare ale guvernelor și băncilor centrale europene.

România, datorită modelului de afaceri din băncile prezente în țara noastră, bazat pe prevalența produselor bancare tradiționale, precum și datorită măsurilor prudențiale și administrative adoptate în mod proactiv de BNR, a putut să evite prezența, în portofoliul băncilor românești a activelor toxice și astfel s-a putut menține stabilitatea financiară.

Însă, inversarea fluxurilor de capital privat sub impactul crizei, reflectată în reducerea de o manieră rapidă a deficitului extern, a generat slăbirea activității economice, transformarea deficitelor fiscale structurale, de mărime considerabilă, formate anterior, în deficit fiscal efectiv, ceea ce, la rândul său, a generat declin al activității economice.

Dacă sectorul privat s-a ajustat mai rapid ca răspuns la criză, ajustările din sectorul public au fost, în acel an, insuficiente.

Acest cumul de factori interni și externi a generat: scăderea semnificativă a pib ­7,1%, față de o creștere de 7,3% în anul anterior; deteriorarea deficitului bugetar de la 5,7 în anul anterior la 8,5; deprecierea monedei naționale până la 4,2-4,3%; și diminuarea substanțială a deficitului de cont curent, de la 11,6% în anul anterior, la 4,2%.

Rata inflației s-a plasat la un nivel inferior celui anterior, deci a avut loc un proces de dezinflație - 4,74 în 2009, față de 6,30 în 2008, decembrie la decembrie, dar, totuși, și acest 4,74 s-a situat peste limita superioară a intervalului de variație din jurul țintei, respectiv 3,5 ±1 punct procentual.

Am să trec la măsurile de politică monetară care au fost adoptate în acest an, 2009.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Foarte pe scurt, foarte, foarte pe scurt.

 
   

Domnul Florin Georgescu:

pentru a relaxa condițiile monetare și a crea condițiile pentru o minimizare, o reducere, pe cât se poate, a declinului economic, rata dobânzii a fost coborâtă în cinci pași consecutivi de la 10,25 la 8%, apoi rezervele minime obligatorii în lei de la 18 la 15%, cele în valută de la 40 la 25% în cinci pași consecutivi.

Aceste măsuri, coroborate cu o gestionare fermă și flexibilă în cea mai mare parte a timpului, a condițiilor lichidității de pe piața monetară, au permis reducerea ratei inflației la nivelurile pe care vi le-am menționat.

Rezerva valutară a crescut până la 30,9 miliarde, respectiv cu 2,6 miliarde, cea mai mare parte pe seama rezervei valutare, mă refeream la totalul rezervei internaționale, respectiv aur și valută 31 de miliarde, în creștere cu 2,6, ca urmare a creșterii rezervei valutare.

Ca urmare a nevoilor de finanțare internațională, România a semnat acordul cu instituțiile financiare internaționale: Uniunea Europeană, Fondul Monetar Internațional și alte instituții financiare internaționale, în valoare de 19,9 miliarde, acord care a fost dus la îndeplinire în bune condiții, pe parcursul perioadei aprilie 2009 - aprilie 2011.

Pentru a se evita fluxurile de capital inverse, respectiv ieșirile de capital din România, s-a semnat la Viena, în martie 2009, un acord cu cele mai mari grupuri de bănci care dețin subsidiare în România, respectiv circa 75% din piața românească este dominată de aceste grupuri, băncile respective s-au obligat ca, pe toată durata acordului stand-by aprilie 2009 - aprilie 2011, să nu-și retragă expunerile de pe piața românească și să majoreze, la nevoie, capitalul social al băncilor pe care le aveau în România. Și și-au respectat în totalitate aceste angajamente.

De asemenea, Banca Națională a stimulat reluarea creditării prin flexibilizarea reglementărilor în materie de provizionare și calcul al lichidității, cu menținerea stabilității sistemului bancar.

La persoanele juridice a fost crescut plafonul de garantare de la 20 de mii de euro la 50 de mii, ceea ce se realizase pentru persoanele fizice, iar perioada maximă de plată a compensațiilor s-a redus la 20 de zile lucrătoare.

În încheiere, trebuie să vă spunem că, în 2009, plasându-se în continuare pe poziția de creditor al sistemului bancar, BNR a continuat să realizeze profit. Acesta s-a situat la 4,6 miliarde, ceea ce era un plus de 38% față de anul anterior, ceea ce a permis, în final, acoperirea totală a pierderilor înregistrate în anii anteriori și, totodată, virarea către bugetul statului a 1,4 miliarde, respectiv 0,3% din produsul intern brut.

Subliniez în încheiere faptul că și în 2010 BNR a realizat profit, însumând 1,4 miliarde, din care s-au virat către bugetul de stat 1,1 miliarde, reprezentând 0,2% din produsul intern brut.

Vă mulțumesc pentru atenție. (Aplauze.)

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Domnule prim-viceguvernator,

Vă mulțumim și noi pentru rapoartele prezentate.

Rog comisia, doamna deputat Barna, președinta Comisiei pentru buget din Cameră, să prezinte raportul comun al celor două comisii.

V-aș ruga, doamna președinte, să faceți și dumneavoastră o sinteză a raportului.

 
   

Doamna Maria Eugenia Barna:

Mulțumesc foarte mult, domnule președinte de ședință.

Cele două comisii de specialitate au dezbătut raportul anual 2008 și raportul anual 2009 al Băncii Naționale a României și prezintă plenului Parlamentului, pentru dezbatere, raportul comun la raportul anual 2008 al Băncii Naționale a României și raportul comun la raportul anual pe 2009 al Băncii Naționale a României.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc foarte mult.

Dacă sunt intervenții din sală? Dacă nu dorește nimeni să ia cuvântul, am luat act de prezentarea celor două rapoarte.

Mulțumim domnului prim-viceguvernator pentru rapoartele prezentate, îi dorim succes și-l rugăm să vegheze ca moneda națională să se întărească cât mai mult în raport cu celelalte monede.

Mulțumesc, domnule prim-viceguvernator.

 
Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate al Avocatului Poporului pe anul 2009 și a raportului comun al Comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului cu privire la Raportul de activitate al Avocatului Poporului pe anul 2009.  

La poziția 25 a ordinii de zi avem Raportul de activitate al Avocatului poporului pe anul 2009. Avem prezentă aici conducerea acestei instituții. Îl rog pe domnul profesor universitar doctor Ioan Muraru, Avocatul poporului în exercițiu, să prezinte raportul și îl rog, pe domnia sa, dacă se poate, să facă o sinteză a acestuia.

Vă mulțumesc, domnule profesor.

   

Domnul Ioan Muraru (Avocatul Poporului):

Mulțumesc, domnule președinte.

Distins auditoriu,

Raportul pe care-l prezentăm astăzi Camerelor reunite ale Parlamentului României este realizat în îndeplinirea obligației constituționale și legale privind organizarea și funcționarea instituției.

El se referă la activitatea desfășurată în anul 2009.

Raportul evidențiază progresele înregistrate nu numai din punct de vedere cantitativ, ci și calitativ. Astfel, în cifre, putem observa că, în anul 2009, în comparație cu anul 2008: au fost înregistrare peste 8.000 de petiții, cu 3% mai multe; dispeceratul telefonic a fost solicitat de aproximativ 6.000 de cetățeni, cu un spor de 2%; s-au prezentat în audiență un număr de peste 16.000 de cetățeni, activitatea în acest domeniu menținându-se la un nivel apropiat față de cel înregistrat în anul 2008.

La acestea, s-au adăugat 30 de anchete, șase recomandări, 1.900 puncte de vedere privind excepțiile de neconstituționalitate, patru excepții de neconstituționalitate ridicate direct în fața Curții Constituționale.

Acest spor de activitate s-a putut realiza în condițiile existenței unei scheme incomplete de personal la sediul central.

Raportul detaliază și explică problemele care au stat în atenția instituției pe domeniile de specializare stabilite de lege.

Sunt oferite informații complete privind: procedeele și mijloacele specifice de acțiune la dispoziția instituției; resursele materiale și bugetare; cooperarea cu instituțiile și autoritățile internaționale similare.

În această ședință comună, avem prilejul de a prezenta și alte explicații pertinente, care privesc reușite în activitatea instituției Avocatului poporului. A existat o preocupare aparte pentru protecția drepturilor persoanelor fizice. Au fost rezolvate problemele concrete semnalate în petiții, s-au adăugat acțiuni întreprinse pentru protejarea drepturilor unor segmente de populație, atunci când petițiile individuale în același domeniu erau numeroase.

Ne referim aici la rapoartele speciale ale Avocatului poporului, pe care Parlamentul, cel puțin la nivelul comisiilor parlamentare, ar fi util să le reia în dezbatere. Avem în vedere, cu precădere, rapoartele speciale privind sistemul public de pensii, sistemul de ocrotire a sănătății, drepturile copiilor și tinerilor cu handicap, respectarea drepturilor veteranilor de război, văduvelor de război și văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război, înaintate Parlamentului și care conțin propuneri de măsuri și soluții judicioase cu privire la probleme juridice dificile.

De asemenea, Avocatul poporului a continuat corespondența cu domnul Janusz Kochanowsky, comisarul pentru protecția drepturilor civile din Republica Polonă - cel care a decedat în accidentul de la Katyn - în legătură cu evoluția cazului unui cetățean român decedat într-un penitenciar din Polonia.

Răspunsurile prompte primite din partea Ombudsmanului polonez, cuprinzând informații actuale privind investigațiile efectuate de autoritățile poloneze în legătură cu circumstanțele în care a decedat cetățeanul român, au fost de natură să clarifice unele elemente ale acestui caz tragic.

În calitatea sa de membru al rețelei europene a Ombudsmanilor, Avocatul poporului a continuat schimbul de corespondență și experiență cu Ombudsmanii din țările Uniunii Europene. Aceasta exprimă preocuparea acestor instituții pentru protecția drepturilor și libertăților persoanelor fizice și reprezintă o modalitate eficientă pentru clarificarea cu celeritate a problemelor semnalate.

Informăm pe această cale Parlamentul României că instituția Avocatului poporului ar recomanda înființarea unui Ombudsman pentru armată, după modelul existent, spre exemplu, în Germania, Olanda, Norvegia, Belgia, Irlanda sau Regatul Unit al Marii Britanii. O asemenea instituție, creată după modelul celor care deja funcționează în Europa, ar fi de mare utilitate pentru protecția drepturilor personalului militar.

Ne-am implicat în controlul de constituționalitate prin mai multe puncte de vedere, peste 1.900 de puncte de vedere.

Avocatul poporului s-a exprimat ca o autoritate autonomă și independentă și deplin angajată în realizarea unui comportament constituțional loial. Acțiunile realizate în cadrul controlului de constituționalitate au fost energice, fără îndoială critice la adresa unor acte normative. Amintim aici excepția de neconstituționalitate cu privire la dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.230/2008 pentru modificarea unor acte normative în domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat și al celor de serviciu, act normativ cu un puternic impact social.

Cei care au observat atent și cu bună credință activitatea Avocatului poporului în acest domeniu, pot constata că, între Avocatul poporului și autoritățile publice care emit acte normative supuse controlului de constituționalitate, nu au existat și nu există conflicte. Toate autoritățile și-au îndeplinit obligațiile constituționalitate, Curtea Constituțională și-a îndeplinit, de asemenea, obligația constituțională de garant al supremației Constituției, iar aceste acțiuni ale Avocatului poporului au fost rezultatul unor viziuni din planuri diferite.

Ca atare, activitatea Avocatului poporului în acest domeniu a fost o activitate firească într-o societate liberă, organizată într-un stat de drept dominat de principiile legalității, pluralismului și transparenței.

În anul 2009, s-a intensificat comunicarea cu mass-media, interesată în formarea opiniei publice cu privire la rolul și activitatea instituției. Au existat, astfel, peste 190 de manifestări la nivelul posturilor de televiziune și radio, ziarelor centrale și locale.

În condițiile limitărilor financiare din anul 2009, Avocatul poporului a depus eforturi pentru a continua participarea la activitățile institutului european al Ombudsmanului. De altfel, cu prilejul adunării generale a membrilor acestui institut, care a avut loc la Florența, pe 5 octombrie 2009, Avocatul poporului din România a fost reales membru al consiliului.

Totodată, instituția Avocatul poporului a devenit membru al rețelei Ombudsmanilor pentru copiii din Europa de Sud-Est, care urmărește protecția și promovarea drepturilor copiilor la nivel național și internațional, prin facilitarea schimbului de experiență și răspândirea informațiilor între membri, prin colaborarea și prin adoptarea și, bineînțeles, prin publicarea unor declarații comune referitore la drepturile copiilor.

Sigur, activitatea desfășurată în anul 2009 nu ar putea fi caracterizată obiectiv dacă nu am menționa aici și unele neîmpliniri. Nu am reușit să determinăm unele autorități publice, de regulă, din structurile primăriilor, autorităților publice cu rol în reconstituirea dreptului de proprietate, să fie receptive la solicitările instituției și, fără îndoială, la cele ale cetățenilor.

Mijloacele aflate la dispoziția instituției Avocatului Poporului s-au dovedit în acele cazuri ineficiente, în timp ce sprijinul autorității ierarhic superioare a fost inexistent.

Eforturile instituției Avocatului Poporului pentru trecerea în administrare proprie a imobilului din București în care-și desfășoară activitatea în vederea unei eficiente administrări a resurselor bugetare alocate instituției și, prin urmare, pentru realizarea unei economii în bugetul public au rămas fără efecte.

Față de lipsa de sprijin din partea Guvernului României, considerăm că Parlamentul României ar putea realiza această solicitare a instituției Avocatului Poporului.

În plan financiar, în contextul crizei economico-financiare, constrângerile bugetare din anul 2009 au generat dificultăți în desfășurarea activității instituției. Un impact semnificativ l-a avut aplicarea prevederilor Legii nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, când schema de personal a instituției, atât la sediul central, cât și la sediul birourilor teritoriale a fost descompletată.

Efectele acestor măsuri au fost resimțite cu atât mai mult cu cât volumul de activitate a înregistrat progrese, în timp ce ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante din autoritățile și instituțiile publice era suspendată.

Realitatea ne obligă așadar să solicităm Parlamentului României sprijin concret și eficient pentru soluționarea unor probleme. Solicitarea noastră se fundamentează pe realitatea că, potrivit Constituției, instituția Avocatului Poporului este subordonată Parlamentului României. Ea nu face parte din sistemul autorităților administrative, iar datorită acestei situații constituționale, Guvernul României și Ministerul Finanțelor Publice, de regulă, neglijează orice referire concretă și diferențiată la instituția Avocatului Poporului.

Așa se explică de ce măsurile de constrângeri financiare, firești, de altfel, într-o perioadă de recesiune economică, nu au fost aplicate ținând cont de specificul instituției. Reducerea uniformă a fondurilor a afectat grav activitatea instituției, atât pe planul realității interne, cât și pe planul realității europene, având în vedere că instituția face parte din sistemul Ombudsmanilor europeni, iar în acest sistem anumite activități se desfășoară după reguli proprii, specifice, la care participarea este obligatorie.

Mai mult, interdicția ocupării prin concurs a posturilor devenite vacante a fost pentru instituția Avocatului Poporului o veritabilă lovitură, având în vedere numărul redus de personal bugetat pentru această instituție, 99 de posturi.

O altă problemă care a afectat grav activitatea a fost faptul că exercițiul bugetar s-a îndepărtat exagerat de mult de dispozițiile Legii bugetului de stat pe anul 2009. De aceea, sperăm că Parlamentul României va lua toate măsurile ca exercițiul bugetar pe anul 2010 să respecte întru totul cifrele aprobate prin bugetul de stat.

Am avut și unele propuneri, unele s-au realizat, cum ar fi perfecționarea cadrului legislativ. O rugăminte este, ca și în anii trecuți, instituția Avocatului Poporului s-ar fi așteptat să fie consultată de inițiatorii proiectelor de legi și ordonanțe care prin conținutul reglementărilor privesc drepturile și libertățile cetățenilor. Prin această consultare s-ar evita utilizarea mijloacelor de sesizare a Curții Constituționale pentru îndreptarea eventualelor reglementări pe care Avocatul Poporului le consideră neconstituționale.

Raportul cuprinde și alte propuneri de perfecționare a cadrului legislativ și organizatoric.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule profesor.

Din partea comisiei sesizate în fond, domnule senator, vă rog să prezentați foarte pe scurt... domnul senator Toni Greblă, raportul comisiilor sesizate în fond. Vă rog.

 
   

Domnul Toni Greblă:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

În urma analizării activității instituției Avocatului Poporului pe anul 2009, cele două Comisii juridice ale Parlamentului României au hotărât cu unanimitate de voturi să vă propună spre dezbatere și adoptare un raport de admitere, urmând ca dumneavoastră să luați act de faptul că activitatea desfășurată de instituția Avocatului Poporului pentru anul 2009 a fost considerată corespunzătoare de către cele două comisii reunite ale Parlamentului.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule senator.

Stimați colegi,

Dacă dorește cineva să intervină din sală.

Dacă nu, luăm act de raportul prezentat de către domnul profesor. Mulțumim întregii conduceri a acestei instituții. Le dorim succes în continuare.

 
Prezentarea și dezbaterea:  

Stimați colegi,

În continuare, la pozițiile 26 și 27 din ordinea de zi avem rapoartele asupra activității desfășurate de Consiliul Legislativ în anii 2008 și 2009.

Domnul președinte Dragoș Iliescu, președintele Consiliului Legislativ. Îl rugăm să prezinte pe scurt, vă rog, domnule președinte, foarte pe scurt pentru că ele au fost prezentate în cadrul comisiei de specialitate. Deci, vă rog, o sinteză a acestor rapoarte.

Vă rog.

   

Domnul Dragoș Dan Șerban Iliescu (președintele Consiliului Legislativ):

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnilor parlamentari,

Având în vedere că cele două rapoarte de activitate au fost depuse la Parlament imediat după elaborarea lor, precum și faptul că ele au făcut obiectul analizei în cele două Comisii reunite juridice ale Camerei și Senatului, în cele ce urmează, cu permisiunea dumneavoastră, am să fac doar o prezentare succintă, o sinteză a acestora.

Pornind de la prevederile Constituției și ale Legii nr.73 din 1993 privind organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ, principalele paliere ale activității desfășurate de noi au privit avizarea proiectelor de acte normative elaborate de Guvern, precum și a propunerilor legislative elaborate de parlamentari, de deputați și senatori, avizarea tuturor cererilor de republicare și de rectificare a proiectelor de acte normative, ținerea evidenței legislative oficiale a României, informatizarea activității de evidență legislativă și o activitate de documentare legislativă.

În 2008, Consiliul a fost sesizat cu un număr de 1.824 de proiecte de acte normative. În raport sunt prezentate, atât pe categorii, cât și pe surse, deci din punct de vedere al inițiatorilor, de la Guvern, 1.078, Senatul 400, Camera Deputaților, 346.

În 2009 am fost sesizați cu un număr și mai mare de proiecte, 2.312: de la Guvern, 934; Senat, 522; Cameră, 852, dar din care un număr important au fost cereri de rectificare.

De remarcat că în 2009 am avizat și trei inițiative legislative cetățenești. Specialiștii Consiliului au participat în paralel cu activitatea de avizare la desfășurarea în bune condiții a lucrărilor comisiei instituite la Ministerul de Justiție pentru elaborarea celor patru coduri, civil, penal, proceduri, în prezent lucrându-se la legile de punere în aplicare a acestora.

În prezent, lucrăm, deci, în 2011, participăm împreună cu Ministerul de Interne la elaborarea Codului administrativ.

Domeniile în care am activat sunt: penal, procedură penală, civil, contravențional, legislație agrară, asociativă, financiar-bancară, în fine, o mulțime de activități de acest gen.

Nu știu dacă pot să mai prezint, dacă nu răspund cu mare plăcere la observațiile dumneavoastră.

Vă mulțumesc pentru atenție.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Și noi vă mulțumim foarte mult, domnule președinte.

Dacă vor fi întrebări, o să vă rog să aveți amabilitatea de a răspunde.

Rog pe domnul senator Toni Greblă, președintele Comisiei juridice din Senat, să prezinte foarte pe scurt raportul comun al celor două comisii.

Domnule senator, aveți cuvântul.

 
   

Domnul Toni Greblă:

Cele două comisii, succesiv, au analizat rapoartele de activitate pentru anii 2008 și, respectiv, 2009 desfășurată de Consiliul Legislativ, apreciind în mod deosebit activitatea desfășurată de personalul Consiliului Legislativ, în special eficiența și profesionalismul acestuia, în condițiile unui volum din ce în ce mai mare de muncă.

Față de cele prezentate, Comisiile reunite au hotărât cu unanimitate de voturi să supună spre dezbatere și adoptare Camerelor reunite ale Parlamentului raportul asupra activității desfășurate de Consiliul Legislativ în anii 2008 și, respectiv, 2009.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Foarte operativ.

Dacă din sală dorește cineva să ia cuvântul.

Domnul deputat Vainer, vă rog, aveți un raport de-al dumneavoastră? Vă rog să-l prezentați.

Vă rog, domnule deputat, cu tot dragul, vă rog să vă adresați plenului reunit al celor două Camere.

 
   

Doamna Aurel Vainer:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi, colege deputați și senatori,

Mi-am îngăduit să iau cuvântul pentru a susține raportul Consiliului Legislativ din câteva rațiuni. Lucrez de mai mulți ani la Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare și pot să vă spun că primul document, după expunerea de motive sau de lege, pe care-l iau în analiză este raportul Consiliului Legislativ. Toată considerația, tot respectul pentru munca depusă, pentru valoarea fiecărui raport pe care-l primim de la Consiliul Legislativ, competență profesională, cunoașterea legislației și recomandările cele mai bune. De multe ori, vreau să recunosc, fac amendamente pe baza raportului Consiliului Legislativ.

Așadar, votez din toată inima acest raport, activitatea depusă și în numele Grupului minorităților naționale din Camera Deputaților.

Și pentru că am votat și pentru raportul Băncii Naționale, îmi îngădui să motivez votul. Banca Națională a României, o instituție pe cât de demult, pe atât de prestigioasă în viața economică a României, în viața financiară, în tot ceea ce înseamnă a ne descurca în vremuri complicate, cu soluții complicate, dar de multe ori foarte bune.

Așadar, cele mai bune gânduri pentru Banca Națională a României...

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Aurel Vainer:

...pentru conducerea băncii.

Vă mulțumesc și doresc mult succes acestor instituții.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc pentru frumoasele cuvinte adresate conducătorilor instituțiilor ale căror rapoarte au fost deja prezentate. Sunt convins că v-ați exprimat în numele multora dintre cei prezenți astăzi aici.

Dați-mi voie și eu să mulțumesc domnului președinte Dragoș Iliescu pentru rapoartele prezentate, pentru modul în care de-a lungul timpului pune la dispoziția parlamentarilor puncte de vedere corecte într-o strictă concordanță cu legislația românească.

Mulțumim, domnule președinte, vă dorim succes în continuare și aceleași raporturi foarte bune cu cele două Camere ale Parlamentului României. O după-amiază plăcută în continuare!

 
Prezentarea și dezbaterea:  

Stimați colegi,

Noi ne continuăm dezbaterea. De la poziția 28 la 39 avem rapoartele de activitate ale Autorității Electorale Permanente pe anii 2005, 2006, 2007 și 2008, precum și rapoartele asupra organizării și desfășurării unor alegeri din anii 2007, 2008 și 2009.

Pentru operativitate, v-aș propune să fiți de acord ca reprezentantul Autorității să prezinte toate aceste rapoarte. Apoi, președintele comisiilor sesizate în fond, pe scurt, punctul de vedere, și, evident, dacă vor fi intervenții din sală, să o facem tot cu maximă operativitate.

Îl rog pe domnul vicepreședinte Marian Muhuleț să încerce în trei fraze de cinci propoziții fiecare să sintetizeze rapoartele ale căror obiect de dezbatere oricum a avut loc la nivelul comisiilor sesizate în fond.

Domnule vicepreședinte, aveți cuvântul.

   

Domnul Marian Muhuleț (vicepreședinte, Autoritatea Electorală Permanentă):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Rapoartele noastre de activitate ilustrează evoluția...

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Vă rog să vorbiți în microfon ca să vă audă toți colegii din sală.

 
   

Domnul Marian Muhuleț:

...ilustrează evoluția Autorității Electorale Permanente în plan instituțional în perioada 2004-2008, atât la nivel central cât și la nivelul filialelor regionale, ilustrează totodată implicarea Autorității Electorale Permanente în organizarea și desfășurarea proceselor electorale desfășurate în acești ani, totodată, contribuția Autorității Electorale Permanente în plan extern, prin aderarea la Asociația Oficialilor Electorali din Europa Centrală și de Est.

În ceea ce privește rapoartele privind alegerile și referendumurile organizate în această perioadă, vă pot sublinia că ele conțin atât referiri la modul în care aceste procese electorale au fost organizate, cât și concluzii privind îmbunătățirea legislației electorale în domeniu, concluzii pe care le-am cuprins de altfel și în propunerea de Cod electoral lăsată la Birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Domnule vicepreședinte, ați întrecut orice așteptări. Vă mulțumesc frumos pentru operativitate.

Rog președintele în exercițiu al Comisiei juridice a Camerei Deputaților, domnul deputat Andronache, să prezinte în același mod și rapoartele comisiilor reunite pentru analiza Autorității Electorale.

Vă rog.

 
   

Domnul Gabriel Andronache:

Da, vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Există două situații pe care doresc să vi le supun atenției. Prima situație se referă la punctul 28 de pe ordinea de zi. Cu privire la acest punct de pe ordinea de zi, Comisiile juridice reunite de la Senat și Camera Deputaților au înaintat în anul 2008 un raport inițial de respingere a raportului de activitate al Autorității Electorale Permanente.

Birourile reunite ale Senatului și Camerei Deputaților au retransmis comisiilor acest raport pentru o nouă analiză. Au fost reanalizate, iar în urma analizei, Comisiile juridice reunite au hotărât să transmită Birourilor permanente o scrisoare prin care solicitau Birourilor permanente să ia act că dezbaterea asupra acestui raport este caducă. Această chestiune implica din partea Birourilor permanente să nu mai introducă pe ordinea de zi acest raport.

Dat fiind faptul că Birourile permanente reunite au urmat o altă procedură, și anume, au introdus pe ordinea de zi acest raport, suntem nevoiți să vă solicităm retransmiterea către comisie a acestui raport de la pct.28 pentru o nouă analiză, urmând ca cele două comisii să vină cu un raport, fie de respingere, fie de aprobare a raportului de activitate pentru anul 2005 al Autorității Electorale Permanente.

Cu privire la celelalte puncte de pe ordinea de zi referitoare la Autoritatea Electorală Permanentă, Comisiile juridice reunite de la Camera Deputaților și Senat vă propun rapoarte favorabile de adoptare a rapoartelor înscrise pe ordinea de zi la punctele menționate mai înainte.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Da, mulțumesc, domnule vicepreședinte.

Era bine dacă ați fi rezolvat și problema raportului pe 2005. Dar, timpul se pare că nu le rezolvă întotdeauna pe toate.

Am să supun votului dumneavoastră, stimați colegi, retrimiterea raportului pe anul 2005 al Autorității Electorale Permanente pentru o nouă analiză la nivelul celor două comisii.

Vă rog să vă exprimați prin vot.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? Nu avem.

În unanimitate propunerea comisiei a fost adoptată.

Rugăm comisia ca într-un termen relativ scurt să se pronunțe asupra chestiunii rămase neclarificate.

Dacă referitor la celelalte rapoarte sunt probleme, sunt întrebări.

Dacă nu sunt, înțeleg că toate lucrurile sunt foarte clare. Am luat act de conținutul rapoartelor, iar noi continuăm dezbaterea punctelor înscrise pe ordinea de zi, nu înainte de a mulțumi conducerii Autorității Electorale, spunându-le că am dori ca data viitoare și domnul președinte Opriș să facă cunoștință cu plenul reunit al celor două Camere.

Mulțumim, domnule vicepreședinte.

 
Prezentarea și dezbaterea:  

În continuare, la pozițiile 40, 41, 42, avem rapoartele de activitate ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, rapoartele de audit asupra execuției bugetelor de venituri și cheltuieli și execuția bugetelor de venituri și cheltuieli pe anii 2007, 2008, 2009.

Doamna Gabriela Anghelache, președinta acestei instituții. O să vă rog, doamna președinte, să respectați și dumneavoastră cutuma deja instalată de a prezenta foarte pe scurt rapoartele, chiar scurt, scurt de tot.

   

Doamna Gabriela Victoria Anghelache:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

Vă rog să-mi permiteți ca doar în câteva cuvinte să sintetizez activitatea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, începând cu anul 2007 până în anul 2009, inclusiv.

Anul 2007 a fost un an care a marcat trendul ascendent al evoluției pe piața de capital, a fost un an care nu a ridicat probleme nici din punctul de vedere al entităților autorizate și reglementate, nici din punctul de vedere al desfășurării normale a activității Autorității Pieței de Capital.

În anul 2007, CNVM a devenit membru cu drepturi depline la organismele Uniunii Europene care supravegheau și desfășurau activități pentru piața de capital, în sensul elaborării de noi directive și noi regulamente pentru aplicarea directă în țările membre ale Uniunii Europene a acestor directive.

Pe piața internă s-au făcut pași înainte, în sensul că s-a desprins activitatea de posttranzacționare de cea de tranzacționare, numărul investitorilor a crescut, au avut evoluții favorabile toți indicatorii, ponderea capitalizării bursiere în produsul intern brut a reprezentat aproape 30% în anul 2007, indicii Bursei de valori București cu creșteri de peste 20%.

În ceea ce privește bugetul de venituri și cheltuieli al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pe anul 2007, în execuția bugetului s-a înregistrat depășirea veniturilor cu aproximativ 26% și economii la cheltuieli cu 30%. Bugetul s-a încheiat cu excedent.

Raportul de audit arată riscul scăzut atât în ceea ce privește încasarea veniturilor, cât și efectuarea cheltuielilor, ceea ce s-a concretizat și în execuția bugetului.

Pentru anul 2008, în raportul de activitate am prezentat situația existentă pe piața de capital în perioada aceasta de început a crizei financiare, faptul că CNVM a fost obligată să adopte o serie de măsuri în ceea ce privește reducerea unor cote și tarife aplicate la tranzacțiile de piață și suspendarea pentru un interval de timp determinat a altor cote, în ideea de a putea impulsiona activitățile de piață, atât ale intermediarilor, cât mai ales reducerea costurilor la investitori.

Totuși, se remarcă în anul 2008 că deși pe piața bursieră volumele de tranzacționare și prețurile au scăzut drastic uneori, în ceea ce privește piața organismelor de plasament colectiv, s-au înregistrat evoluții pozitive ale indicatorilor.

S-a intensificat de către CNVM activitatea de monitorizare a entităților reglementate de supraveghere și de control tocmai pentru a preîntâmpina situații cu impact inclusiv social referitoare la eventuale situații de faliment al entităților supravegheate.

Bugetul pe anul 2008 a reflectat faptul că s-au adoptat măsuri de reducere a veniturilor. Veniturile au înregistrat o nerealizare de 27%, dar au fost luate în cadrul managementului intern, măsuri de diminuare a cheltuielilor, cheltuielile s-au diminuat cu 30%, tocmai pentru a asigura echilibrul bugetar. Și în acest an, deși a fost an de criză, bugetul s-a încheiat cu excedent.

Raportul de audit de asemenea nu a semnalat riscuri crescute decât în ceea ce privește încasarea unor surse de venit.

Raportul pe anul 2009 pune în evidență faptul că a continuat criza financiară, a existat impactul evoluțiilor piețelor europene și asupra pieței de capital a României, valoarea tranzacțiilor a scăzut pe piața bursieră cu aproximativ 20%, în schimb, s-a intensificat piața obligațiunilor, obligațiunile fiind instrumente cu risc scăzut.

Piața fondurilor de investiții a avut o evoluție favorabilă, dinamica fiind una dintre cele mai bune din țările Uniunii Europene, numărul investitorilor pe piața fondurilor de investiții a crescut cu aproximativ 80%, iar activele acestor fonduri au sporit de peste două ori.

Sigur că și în acest an au fost dificultăți în ceea ce privește încasarea surselor de venit, dar CNVM a menținut măsurile de stimulare a pieței, măsurile anticriză cu privire la suspendarea unor surse de venit.

Toate acestea s-au reflectat și în bugetul de venituri și cheltuieli, veniturile curente au fost realizate în proporție de 83%, iar cheltuielile au fost realizate cu economii de 17%. Totuși, în acest an, soldul la începutul anului care reprezenta excedentul bugetelor din anii precedenți a fost folosit pentru acoperirea cheltuielilor, bugetul pe anul 2009 s-a încheiat cu un excedent de aproximativ 3 milioane lei.

Raportul de audit, sigur că și aici a tras semnale în ceea ce privește nerealizarea unor surse de venit. Totuși, la sfârșitul anului, evoluția bugetului de venituri și cheltuieli a indicat un sold favorabil.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumim, doamna președinte.

Am constatat că sunteți în formă astăzi. Ne-ați prezentat pe larg rapoartele.

Rog comisia sesizată în fond, domnul președinte...

Domnule senator Marian, v-aș ruga să fiți extrem de concis.

 
   

Domnul Ovidiu Marian:

Mulțumesc, domnule președinte.

Comisiile au analizat și au dezbătut toate aceste rapoarte din 2007, 2008, 2009, iar în baza regulamentului de funcționare a celor două Camere, Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piața de capital din Senat și Comisia pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților și Comisia economică, industrii și servicii din Senat și Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare din Camera Deputaților, propun plenului Parlamentului supunerea spre dezbatere a acestor rapoarte de activitate pe anii 2007, 2008 și 2009 a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Așa, domnule senator. Mulțumesc foarte mult pentru operativitate.

Dacă din sală dorește cineva să intervină. Nu sunt observații. Lucrurile sunt foarte clare. Am luat act de rapoartele prezentate de către doamna președinte, îi mulțumim foarte mult pentru prezență, pentru modul în care ne-a prezentat rapoartele. Îi dorim succes în continuare.

 
Prezentarea și dezbaterea:  

La pozițiile 43, 44 și 45 din ordinea de zi avem rapoartele de activitate ale Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității pe anii 2007, 2008 și 2009.

Sper că n-aveți surprize pentru noi, domnule președinte.

Domnul președinte al Colegiului, domnul doctor Dragoș Petrescu.

V-aș ruga foarte pe scurt, domnule Dragoș. Chiar dacă aveți noutăți, să fiți foarte concis.

   

Domnul Dragoș Petrescu (președintele Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Sigur, nu este ușor să prezint activitatea Colegiului, mai ales că este vorba de cele trei rapoarte de activitate, pe anii 2007, 2008, 2009. am să încep prin a spune că gestionăm, în acest moment, 24 km liniari de arhivă, care prezintă o parte importantă din memoria istorică a națiunii române.

activitatea Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, pe perioada celor trei rapoarte 2007, 2008, 2009, a înregistrat o tendință pozitivă, de creștere la toți indicatorii, mă refer aici la accesul la propriul dosar, numărul de vizionări la sală, numărul de copii eliberate petenților sau cercetătorilor, aceste cifre fiind foarte pe larg detaliate în rapoartele care v-au fost prezentate.

Am să spun, însă, că în perioada despre care vorbim, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității și-a intensificat activitatea în ceea ce privește impactul și vizibilitatea asupra publicului. Este vorba de numărul cererilor care au venit către Colegiu, numărul de copii eliberate, este vorba de modul în care Colegiul a încercat să răspundă cererilor, mai ales cererilor victimelor.

În același timp, am intensificat activitatea în ceea ce privește programele educaționale, pentru că este vorba de un trecut traumatic, este vorba de activitatea represivă a fostei securități și asta ne-a preocupat în mod deosebit.

În plus, ceea ce aș vrea să subliniez, fără să vă rețin prea mult atenția, trebuie să menționez că, în anul 2008, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității a suferit un șoc instituțional: este vorba de Decizia Curții Constituționale din 31 ianuarie 2008, ceea ce a impus schimbarea legii. Vreau să-mi exprim aici, în numele meu și al colegilor mei, gratitudinea față de modul în care Parlamentul României a reușit să repună în funcțiune Colegiul, prin adoptarea Legii nr.293/2008. În ciuda acestui șoc instituțional, cum am spus, trendul a fost pozitiv, creșteri s-au înregistrat la toți indicatorii.

Există probleme, și cu asta am să închei, există două probleme foarte importante: una, este vorba de modul în care trebuie să vedem funcționarea pe mai departe a acestei părți importante a memoriei naționale a României și este vorba de digitizare. Începând cu anii 2008-2009, am început un proiect foarte clar de digitizare a arhivei și de punere gratuit pe site-ul instituției a diferite documente importante de interes public.

În sfârșit, am să spun acum că, începând cu anul 2008, CNSAS este parte a rețelei europene a instituțiilor care se ocupă de administrarea dosarelor fostelor poliții politice comuniste din Europa Centrală și de Est: este vorba de 7 instituții din Germania, Polonia, Republica Cehă, Slovacia, Bulgaria, Ungaria și România.

Anul trecut, în 2010, CNSAS a fost aleasă ca instituție sub autoritatea Parlamentului României să conducă această rețea, iar anul acesta, din nou, cu sprijinul Parlamentului României, CNSAS va organiza în Sala Drepturilor Omului - pe 14 iulie 2011 - Reuniunea anuală a acestei rețele. Eu cred că este vorba aici și de o recunoaștere, la nivel european, a activității noastre.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumim și noi pentru raportul prezentat.

Din partea Comisiei juridice, prezintă raportul domnul vicepreședinte Gabriel Andronache.

Vă rog, domnule coleg, pe scurt.

 
   

Domnul Gabriel Andronache:

Raport comun asupra raportului de activitate al Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității pe anul 2007, pe anul 2008 și pe anul 2009.

Comisiile juridice ale Camerei Deputaților și Senatului s-au întrunit în ședință comună, pentru a discuta și întocmi un raport comun asupra raportului de activitate al Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității pe anul 2007, pe anul 2008 și pe anul 2009.

Potrivit dispozițiilor art.10 și 12 din Regulamentul ședințelor comune, Comisiile juridice ale celor două Camere au examinat documentația în ședința din 28 septembrie 2010.

În urma dezbaterilor, pe baza documentelor prezentate, s-a constatat că rapoartele pe anii 2007, 2008 și 2009 respectă prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2008.

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să înainteze Birourilor permanente reunite un raport favorabil asupra raportului privind activitatea Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității pe anul 2007, pe anul 2008 și pe anul 2009.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte.

Dacă cineva din sală dorește să intervină? Nu avem intervenții. Luăm act de prezentarea celor trei rapoarte.

 
Prezentarea și dezbaterea:  

Continuăm dezbaterea noastră asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi.

La pozițiile 46 și 47 avem rapoartele Comisiei de supraveghere a asigurărilor asupra pieței de asigurări și a activității desfășurate în anii 2008 și 2009.

O avem prezentă aici pe doamna președinte Toncescu, pe care o rugăm să prezinte foarte, foarte pe scurt rapoartele pe cei doi ani.

Vă asigurăm, doamna președinte, că vă ascultăm cu maximă atenție. aveți cuvântul, doamna președinte.

   

Doamna Angela Toncescu (președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

O să fac o sinteză a celor două rapoarte, cu activitățile principale desfășurate de către Comisia de supraveghere a asigurărilor în cei doi ani.

Comisia de supraveghere a gestionat și pe parcursul anului 2008, și a anului 2009, reglementarea domeniului asigurărilor în corelație cu evoluțiile pieței locale și ale legislației Uniunii Europene specifice asigurărilor, autorizarea societăților de asigurare și a brokerilor de asigurare; a supravegheat prudențial, atât la sediul comisiei, cât și la sediile societăților de asigurare și ale brokerilor; a luat măsuri pentru protejarea intereselor asiguraților și menținerea stabilității financiare a pieței românești de asigurări, în contextul declanșării crizei financiare, care s-a resimțit pe piața asigurărilor, dar cu toate acestea, piața asigurărilor a evoluat pe un trend pozitiv.

Ne-am adus contribuția, din partea României, la elaborarea proiectelor legislative în cadrul Uniunii Europene, în cadrul comitetelor specifice asigurărilor din Uniunea Europeană.

Ca acte normative importante ale anului 2009, aș vrea să reliefez doar două: s-a introdus constatarea amiabilă; s-a introdus sistemul bonus malus, prin care am încercat să facem ordine în piața asigurărilor de răspundere civilă auto și cred că cel mai important lucru pe care Comisia de supraveghere a asigurărilor l-a elaborat și-l susține în continuare este pregătirea profesională a oamenilor care lucrează în acest domeniu.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, doamna președinte, foarte pe scurt.

Domnule senator, vă rog, din nou dumneavoastră, raportul comun al celor două comisii.

 
   

Domnul Ovidiu Marian:

Mulțumesc, domnule președinte.

Comisiile de specialitate au analizat și au dezbătut rapoartele pe 2008 și pe 2009 ale Comisiei de supraveghere a Pieței Asigurărilor, iar în baza Regulamentului de funcționare a celor două Camere, Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital din Senat și Comisia pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților propun plenului Parlamentului supunerea spre dezbatere a acestor două rapoarte pe 2008 și 2009 a Comisiei pentru supravegherea asigurărilor.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule senator, domnule președinte.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul?

Dacă nu, stimați colegi, am luat act de prezentarea și dezbaterea rapoartelor enunțate, de la pozițiile 46 și 47.

Mulțumesc doamnei președinte. Îi dorim succes în continuare în activitatea domniei sale.

 
Prezentarea și dezbaterea:  

La punctele 48 și 49 de pe ordinea de zi avem rapoartele de activitate ale Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații pe anii 2008 și 2009.

Domnul președinte Cătălin Marinescu.

Domnule președinte, luați exemplul celor dinainte și foarte pe scurt prezentați raportul dumneavoastră.

   

Domnul Marius Cătălin Marinescu (președintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglare în Comunicații):

Cu siguranță, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor,

Activitatea ANCOM-ului pe 2008 și 2009 a fost prezentată în amănunțime în comisiile de specialitate ale Parlamentului.

Aș trece în revistă doar principalele realizări, pe fiecare dintre cele trei arii: pe reglementare, a fost decizia privind informarea utilizatorilor și deciziile privind revizuirea piețelor de telecomunicații; pe administrare, a fost introducerea portabilității și o nouă licență de telefonie mobilă, CDMA, dată ROMTELECOM-ului, în 2008, iar pe partea de control, aș trece în revistă cele peste 10.000 de controale care au fost făcute furnizorilor.

M-aș opri aici. Dacă aveți întrebări, vă pot răspunde.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Din partea comisiilor sesizate în fond, domnule președinte, vă rog să prezentați raportul comun.

 
   

Domnul Adrian Bădulescu:

Bună ziua! Vă mulțumesc, domnule președinte.

O să încerc să fac și eu o sinteză foarte scurtă, dacă pot spune așa, a celor două rapoarte.

În conformitate cu prevederile art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009, Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor din Camera Deputaților și Comisia economică, industrii și servicii din Senat au fost sesizate de către cele două Birouri permanente reunite în ședință comună pentru a dezbate și a aproba rapoartele de activitate ale Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații ANCOM pe anii 2008 și 2009.

Cele două comisii, reunite în ședințe de lucru comune, au hotărât, cu unanimitatea de voturi a membrilor prezenți, să supună plenului celor două Camere reunite aprobarea rapoartelor de activitate ale ANCOM pentru anii 2008 și 2009.

Vă mulțumesc frumos.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc foarte mult.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul?

Dacă nu, stimați colegi, constatăm că prezentarea și dezbaterea rapoartelor au fost făcute în spirit și în concordanță cu Regulamentul comun al celor două Camere.

 
Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate, Raportului anual de audit financiar și execuției bugetului de venituri și cheltuieli ale Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pe anul 2008 și a raportului comun al Comisiilor pentru buget și al Comisiilor pentru muncă ale celor două Camere ale Parlamentului cu privire la Raportul de activitate, Raportul anual de audit financiar și execuția bugetului de venituri și cheltuieli ale Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pe anul 2008.  

La poziția 50 avem raportul anual de audit financiar și execuția bugetului de venituri și cheltuieli ale Comisiei de supraveghere a sistemului de pensii private pe anul 2008.

Domnule președinte Opriș, scurt, vă rog!

Domnule președinte Oancea, vă cer scuze! Domnule președinte Oancea, vă rog să prezentați foarte pe scurt raportul.

   

Domnul Mircea Oancea (președintele Comisiei de supraveghere a sistemului de pensii private):

Bună ziua!

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

Comisia de supraveghere a sistemului de pensii private, în anul 2008, a înregistrat venituri în total 7.379.000 mii lei, și cheltuieli totale 11.319. 000 lei, încheind cu un deficit de 3.940.000, deci finanțat din excedentul din anul 2007.

Situațiile financiare ale comisiei au fost auditate și de un auditor extern independent, "Deloitte", iar în ceea ce privește activitatea, a funcționat cu un număr de 73 de salariați, la sfârșitul anului 2008.

Comisia este condusă de un consiliu format din 5 persoane, numite de Parlament, dintre care un președinte și un vicepreședinte executiv.

Activitatea în 2008 a fost marcată de implementarea sistemului de pensii private, pilonul II de pensii, iar pilonul III de pensii, pensiile facultative, a fost în al doilea an de funcționare, astfel încât, la sfârșitul anului, sistemul de pensii private în administrare reprezenta în jur de 916 milioane lei, adică peste 230 milioane lei, și un număr de participanți de peste 4 milioane și jumătate.

Dintre participanții la pilonul II, peste 35% aveau vârsta de peste 35 de ani, deci nu erau obligați să adere la sistemul de pensii private.

În ceea ce privește activitatea de supraveghere și de reglementare, foarte pe scurt, pot să vă spun că în acest an comisia a executat șase controale de fond și un control tematic și a dat șapte amenzi contravenționale, 14 avertismente și 8 retrageri de aviz. Total 14 sancțiuni.

Anul 2008 a fost anul în care Comisia de pensii private a desfășurat activitate în domeniul a două organisme internaționale, la nivel european și la nivel internațional.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule președinte.

Raportul comisiei sesizate în fond.

Astăzi, de serviciu, domnul senator Marian.

Vă rog, domnule președinte, aveți cuvântul.

 
   

Domnul Ovidiu Marian:

Mulțumesc, domnule președinte.

Comisiile de specialitate au analizat și dezbătut raportul de activitate al Comisiei pentru supravegherea sistemului de pensii private pe anul 2008, iar în baza Regulamentului de funcționare al celor două Camere, comisiile supun dezbaterii Parlamentului raportul pe 2008 al Comisiei de Supraveghere al Sistemului de Pensii Private.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule președinte.

Dacă sunt intervenții din sală? Nu sunt.

Luăm act de prezentarea raportului, de dezbatere a acestuia.

Îi mulțumim domnului președinte Oancea. Îi mulțumim domnului președinte Oancea și îi dorim succes în continuare în activitatea domniei sale în această instituție.

 
Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate pe anul 2009 al Agenției Naționale Anti - Doping și a raportului comun al Comisiilor pentru învățământ și al Comisiilor pentru sănătate ale celor două Camere ale Parlamentului cu privire la Raportul de activitate pe anul 2009 al Agenției Naționale Anti - Doping.  

La poziția 51 avem raportul de activitate pentru 2009 al Agenției Naționale Anti-doping.

Este domnul vicepreședinte Dan Nechita.

Vă rog, foarte pe scurt, domnule vicepreședinte, prezentați și dumneavoastră raportul acestei instituții.

   

Domnul Dan Gabriel Nechita (vicepreședinte, Agenția Națională Anti-Doping):

Bună ziua!

Deoarece în comisiile reunite am prezentat activitatea în întregime, aș dori doar să punctez anumite aspecte și să fac cunoscut că în anul 2009 activitatea agenției a cunoscut un an de referință: 21 iulie 2009 reprezintă o zi importantă în sportul românesc, deoarece laboratorul de control doping s-a alăturat celor 34 de laboratoare acreditate din lume, din care 20 din Europa, devenind singurul laborator acreditat în această parte a Europei. Este o recunoaștere și încununarea unei munci depuse de mai bine de 25 de ani în acest domeniu.

Tot 2009 a însemnat o nouă provocare prin implementarea noului Cod mondial antidoping - standardul internațional pentru testare și standardul internațional pentru acordarea scutirilor de uz terapeutic.

Reușita pe acest plan a fost evidențiată de Agenția Mondială Antidoping, care a apreciat atât conformitatea legislativă realizată cu dreptul intern, cât și acuratețea aplicării normelor internaționale, în cadrul proceselor de control antidoping.

În 2009, s-a desfășurat la București ședința Grupului consultativ pe probleme de educație antidoping a Consiliului Europei. Reuniunea a fost un real succes, numărul participanților fiind fără precedent la un asemenea nivel, iar calitatea activităților desfășurate fiind apreciată la cel mai înalt nivel.

Menționăm că România deține președinția acestui grup consultativ, din noiembrie 9008.

În acord cu strategia națională antidoping pentru perioada 2007 - 2012, aprobată prin HG nr.894/2007, Agenția a efectuat testări doping asupra sportivilor potențial participanți la Jocurile Olimpice Vancouver - 2010. Ca și la Beijing, delegația României a fost alcătuită din sportivi sută la sută curați.

Putem concluziona că, în anul 2009, echipa ANAD a realizat ceea ce și-a propus și de aceea vă rugăm, în lumina celor prezentate mai sus, aprobarea raportului de activitate pe anul 2009, supus atenției dumneavoastră.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule vicepreședinte.

Din partea comisiei sesizate în fond, domnul ministru Mihail Hărdău, președintele Comisiei pentru învățământ din Camera superioară, Senatul României.

Domnule președinte, aveți cuvântul.

 
   

Domnul Mihail Hărdău:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Stimați colegi,

Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport și Comisia pentru sănătate și familie din Camera Deputaților, respectiv Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport și Comisia pentru sănătate publică din Senat, au fost sesizate în fond cu raportul de activitate pe anul 2009 al Agenției Naționale Anti-doping.

Menționez că membrii comisiilor au apreciat în mod deosebit activitatea desfășurată de ANAD în anul 2009, precum și profesionalismul de care au dat dovadă în combaterea fenomenului de dopaj în sport.

În consecință, comisiile au hotărât, în unanimitate, să supună spre prezentare Camerelor reunite ale Parlamentului raportul de activitate pentru anul 2009.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Domnule președinte, vă mulțumim și noi pentru operativitate.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul?

Dacă nu, stimați colegi, constatăm și aici că raportul a fost prezentat și dezbătut în condiții absolut normale.

Mă uit în sală și este o transparență totală între noi și mass-media vizuală.

Ne oprim aici cu dezbaterea rapoartelor înscrise pe ordinea de zi, nu înainte de a vă anunța că în două săptămâni sperăm să avem o nouă ședință comună, pentru a finaliza toate rapoartele și toate proiectele care sunt de competența ședinței comune.

Rog Comisiile pentru cultură să încerce să finalizeze rapoartele pentru Televiziunea Română, pentru Radioul public, pentru Consiliul Național al Audiovizualului, pentru a putea intra în dezbaterea ce va avea loc la prima ședință.

Mulțumesc tuturor pentru efortul făcut.

O după-amiază plăcută tuturor! Să ne revedem și să ne auzim cu bine întotdeauna.

Doamne ajută!

 
   

Ședința s-a încheiat la ora 18,07.

 
       

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie vendredi, 19 avril 2024, 22:37
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro