Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2011 > 23-05-2011

Ședința Camerei Deputaților din 23 mai 2011

22. Prezentarea pe scurt a interpelărilor ce urmează a fi adresate membrilor Guvernului.  

   

Domnul Marian Sârbu:

    ................................................
 

Trecem acum la lista deputaților înscriși pentru a prezenta interpelări.

Dacă domnul Ștefan Buciuta, care are trei interpelări depuse în scris, dorește să intervină. Nu dorește.

 
Edler András György

Domnul Edler András György...

Vă rog, domnule deputat. Doriți să interveniți?

Vă rog, aveți cuvântul.

 

Domnul Edler András György:

Domnule președinte de ședință,

Am trei întrebări către trei instituții separate.

Prima întrebare este către Ministerul Finanțelor Publice, domnului ministru al finanțelor publice, Gheorghe Ialomițianu.

Domnule ministru,

În conformitate cu art.72 alin.(5) din Codul fiscal, aceasta prevede, referindu-se la contribuabilii care realizează venituri din activități agricole, pentru care impozitul se stabilește pe bază de norme de venit, că aceștia nu au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea în partidă simplă pentru activitatea respectivă.

Pe de altă parte, art.1 alin.(5) din Legea nr.82/1991 - Legea contabilității prevede că persoanele fizice care desfășoară activități producătoare de venituri au obligația să conducă contabilitatea simplificată bazată pe regulile contabilității în partidă simplă.

În al treilea rând, normele metodologice de aplicare cu privire la art.152 din Codul fiscal prevăd că persoanele care aplică regimul special de scutire, conform art.152 din Codul fiscal, au obligația să țină evidența livrării de bunuri și prestări de servicii care ar fi taxabile dacă nu ar fi realizate de o microîntreprindere și pentru asta întocmesc registrul jurnal pentru vânzări precum și registrul jurnal pentru cumpărări.

Ținând cont de aceste prevederi care cumva se bat cap în cap, vă rog să-mi precizați dacă un contribuabil care se conformează cu prevederile art.72 alin.(5) din Codul fiscal, în sensul că nu organizează și nu conduce contabilitatea în partidă simplă, nu contravine cumva prevederilor art.1 alin.(5) din Legea nr.82/1991, Legea contabilității?

Și a doua întrebare: un contribuabil care se conformează cu prevederile art.72 alin.(5) din Codul fiscal în sensul că nu organizează și nu conduce contabilitate în partidă simplă, are sau nu are obligația de a aplica prevederile normelor de aplicare ale art.152 din Codul fiscal?

Deci asta a fost prima întrebare.

Și mai am două întrebări legate de omorârea a circa 230 de câini în adăpostul din Botoșani în data de 11 mai 2001.

N-o să vă citesc, ca să nu mai lungim...

 
 

Domnul Marian Sârbu:

Asta vroiam să vă rog, să sintetizați.

Vă rog.

 
 

Domnul Edler András György:

Prima întrebare este adresată Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, domnului președinte Radu Roatiș.

Și a doua întrebare este adresată Ministerului Administrației și Internelor, domnului ministru Constantin Traian Igaș.

Le depun la dumneavoastră și aștept răspunsurile în scris.

 
 

Domnul Marian Sârbu:

E-n regulă.

Mulțumesc, domnule deputat.

Domnul deputat Leșe Doru Brașoan are o interpelare depusă în scris. Domnul Daniel Ștefan Pirpiliu, o interpelare depusă în scris. Domnul deputat Aurel Vlădoiu, patru interpelări depuse în scris. Domnul deputat Ioan Sorin Roman, o interpelare depusă în scris. Domnul deputat Marian Neacșu, o interpelare depusă în scris. Domnul deputat Eugen Bejinariu, patru interpelări depuse în scris. Domnul deputat Florin-Costin Pâslaru, trei interpelări depuse în scris. Domnul deputat Anghel Stanciu, o interpelare depusă în scris. Doamna deputat Alina Gorghiu, două interpelări depuse în scris. Domnul deputat Mircea Irimescu, o interpelare depusă în scris. Domnul deputat Cristian Buican, trei interpelări depuse în scris. Domnul deputat Dan-Radu Zătreanu, o interpelare depusă în scris. Doamna deputat Lucia-Ana Varga, o interpelare depusă în scris. Domnul deputat Mircia Giurgiu, zece interpelări depuse în scris. Domnul deputat Vasile Popeangă, două interpelări. Domnul deputat Dorel Covaci, două interpelări. Și domnul deputat Korodi Attila, două interpelări depuse în scris.

 
Ștefan Buciuta

Doriți să interveniți? Vă rog.

 

Domnul Ștefan Buciuta:

Mulțumesc, domnule președinte.

Interpelarea estre adresată domnului Traian Igaș, ministrul administrației și internelor.

Stimate, domnule ministru,

Anexat la prezenta, vă transmit scrisorile unor cetățeni, membri ai Uniunii Ucrainene din România, domiciliați în satul Dudești, comuna Târnova, județul Arad, nemulțumiți de modul în care au fost înstrăinate pășunile comunale și modul de gospodărire a terenurilor agricole de către primăria și consiliul local al comunei Târnova.

Vă rugăm, domnule ministru, să ne comunicați punctul de vedere oficial al ministerului pe care-l reprezentați și să interveniți în vederea elucidării acestei sesizări și a modului de soluționare de către comisia de fond funciar.

Solicit răspuns în scris.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Marian Sârbu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

 
 

Domnul Ștefan Buciuta:

Mai am două interpelări. Pot să le prezint?

 
 

Domnul Marian Sârbu:

Vă rog.

După aceea, v-aș ruga să veniți să vă înscrieți în lista de interpelări.

 
 

Domnul Ștefan Buciuta:

Am două întrebări cu același conținut... interpelări.

adresată doamnei Anca Boagiu, ministrul transporturilor și infrastructurii.

Stimată doamnă ministru,

Vă transmitem pe site-ul ministerului pe care cu onoare îl conduceți pozele executate de mine, deputatul Buciuta Ștefan, cu ocazia deplasării mele la Rădăuți, județul Suceava, în urma căreia am constatat starea deplorabilă a Drumului Național DN 18 între localitățile Iacobeni, județul Suceava, și Sighetu Marmației, județul Maramureș, pe care se transportă masă lemnoasă cu mașini grele, iar de întreținerea lui nu se ocupă nimeni.

Vă rugăm, doamnă ministru, să ne comunicați în scris dacă în planul dumneavoastră de activitate există prevăzută reabilitarea acestui drum și întreținerea lui, având în vedere că acest drum este de importanță națională și internațională, fiind într-o zonă de graniță cu un potențial economic și turistic deosebit, care, din cauza acestui drum impracticabil, nu poate fi pus în valoare.

Vă mulțumesc.

Cu respect.

Tot aceeași interpelare, către doamna Elena Udrea, ministrul dezvoltării regionale și turismului, prin care cerem să ne comunice în scris: Cum credeți că se va realiza programul de dezvoltare turistică în această zonă dacă drumul este impracticabil?

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Marian Sârbu:

Mulțumesc și eu, domnule deputat.

Încheiem ședința de astăzi cu punctul din ordinea de zi legat de interpelările adresate de deputați Guvernului.

Vă mulțumesc.

O seară plăcută!

 
 

Ședința s-a încheiat la ora 18,15.