Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 23, 2011
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.64/02-06-2011

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
08-02-2023
06-02-2023
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2011 > 23-05-2011 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 23, 2011

13. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil (PL-x 850/2010). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 850/2010

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Proiectul de Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil.

Domnule președinte,

Codul civil.

Inițiatorul dacă dorește să intervină? Vă rog.

Doamna Lidia Barac (secretar de stat, Ministerul Justiției):

Doamnă președinte a Camerei Deputaților,

Doamnelor și domnilor deputați,

Sunt onorată să mă aflu astăzi în fața dumneavoastră pentru a susține un proiect de referință pentru ordinea noastră juridică, și anume proiectul Legii de punere în aplicare a Codului civil, act normativ care face posibilă o reformă de profunzime asupra raporturilor de drept privat, realizată prin Codul civil, devenit realitate normativă încă din data de 24 iulie 2009.

Dăm astfel șansa Codului civil de a crea un cadru normativ adaptat unei piețe care depășește teritoriul național, integrând spațiul românesc într-un spațiu contractual european și global, prin aceea că vom beneficia de instituții juridice suple, de natură a favoriza responsabilitatea și corectitudinea actorilor vieții economice și dialogul în soluționarea eventualelor diferende, astfel ca intervenția instanțelor judecătorești să fie doar sporadică în viața românilor.

Proiectul Legii de punere în aplicare a Codului civil reprezintă rezultatul unei activități legislative elaborate, a unei extinse activități de documentare și de analiză a aproximativ 300 de acte normative în varii materii, grație, în principal, eforturilor dumneavoastră și experților implicați în acest măreț demers.

Vorbele nu sunt prea mari, căci v-a fost înaintat de către Senat un proiect care cuprindea 216 articole, structurate în zece titluri, subsumând 16 capitole, iar dumneavoastră, în cadrul Comisiei juridice, ați adus o serie de amendamente, menite a construi noi soluții legislative, axate însă pe concepția proiectului de lege în circa 15 cazuri cu referire specială la lărgirea atribuțiilor jurisdicționale ale notarilor în materia divorțului, autentificarea unor acte în materia ipotecii, efectului constitutiv al înscrierii în Cartea funciară, cuprinsul licitației în materie succesorală, efectele certificatului de moștenitor, precum și în materia obligației de garanție.

Respectul pentru destinatarul legii se remarcă în eforturile depuse de dumneavoastră pentru asigurarea unității terminologice a codului, corelărilor legislative, respectiv restructurării textelor, în scopul respectării regulilor de tehnică legislativă.

Din punctul de vedere al concepției, proiectul urmărește trei direcții principale.

Prima, instituirea unor dispoziții tranzitorii, care să realizeze trecerea de la vechea reglementare la noua reglementare.

Proiectul Legii de punere în aplicare a Codului civil consacră principiile general recunoscute ale dreptului tranzitoriu și le particularizează prin raportare la fiecare carte a noului cod, arătându-se modul în care normele acționează în diferite situații speciale.

A doua direcție, asigurarea compatibilității noului Cod civil cu celelalte legi în vigoare, proiectul cuprinzând și un inventar al normelor de abrogat la data intrării sale în vigoare.

În sfârșit, a treia direcție, corelarea dispozițiilor noului Cod civil între ele, dar și între acestea și prevederile noului Cod de procedură civil în raport cu concepția monistă a Codului civil.

Din punct de vedere al soluțiilor preconizate, proiectul de lege resubliniază importanța principiului neretroactivității legii, absolut necesar, având în vedere decalarea termenului de intrare în vigoare a Codului de procedură civilă.

Prin votul dumneavoastră veți da viață unui Cod civil nou, cu instituții de drept suple, în care intervenția instanțelor este sporadică.

Românii merită acest cod.

Nici lor, nici economiei românești nu li se mai poate cere o nouă amânare, pentru un simplu motiv: Codul civil nu se adresează organizării instanțelor și nici statutului magistraților, Codul civil se adresează românilor.

Majoritatea raporturilor închegate într-o societate sunt raporturi de conformare. Oamenii își satisfac trebuințele lor economico-sociale și spirituale intrând în raporturi civile neconflictuale.

Justiția este chemată doar pe alocuri, izolat, în caz de conflict.

Codul civil are o existență independentă.

Natura și conținutul normelor sale demonstrează acest fapt.

Este motivul pentru care vă rog să votați acest major proiect pentru societatea românească, pentru noi, toți românii.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc și eu.

Raportul comisiei, vă rog.

Domnul Gabriel Andronache:

Vă mulțumesc, doamnă președinte.

Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil.

Camera Deputaților, în conformitate cu art.75 din Constituția României, este Cameră decizională.

Senatul a adoptat această inițiativă legislativă.

Consiliul Legislativ, de asemenea, a avizat favorabil proiectul de lege.

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil inițiativa legislativă, iar obiectul de reglementare a fost prezentat pe larg de doamna secretar de stat Barac.

În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate de către membrii comisiei și de către invitați, s-a hotărât cu unanimitate de voturi să se supună plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare Proiectul de Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil, cu amendamentele admise care sunt redate în anexă, care face parte integrantă din raport.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc și eu.

Intervenții din partea grupurilor parlamentare dacă sunt?

Vă rog, domnul deputat Florin Iordache și după aceea doamna deputat Alina Gorghiu.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

Într-adevăr, este un moment important, cum spunea și doamna secretar de stat, pentru că ne aflăm în fața adoptării unei legi de punere în aplicare a Codului civil. Este un moment pe care Parlamentul îl așteaptă, românii îl așteaptă, dar, pe lângă discursul triumfalist al doamnei secretar de stat, trebuie să spunem lucrurile așa cum sunt.

Parlamentul, în urma dezbaterilor într-o comisie specială, în anul 2009, a reușit să adopte un Cod civil, un Cod de procedură civilă, un Cod penal și un Cod de procedură penală. Ne așteptam, în această perioadă de aproape doi ani de zile, ca ministerul să poată veni în fața Parlamentului cu niște legi coerente, de punere în aplicare a acestor patru coduri.

Iată că, din cele patru, abia una singură a venit în fața Parlamentului și este vorba despre Legea de punere în aplicare a Codului civil. Celelalte trei încă așteaptă.

Dar, stimați colegi, în această perioadă, toată lumea a așteptat niște studii de impact pentru punerea în aplicare a acestor coduri.

Iată că aceste studii de impact nici în acest moment nu există și, în aceste condiții, Parlamentul, pe lângă această Lege de punere în aplicare a Codului civil... trebuie să spunem că titlul acestei legi este și de lege de modificare a Legii de intrare în vigoare a Codului civil. Și spun asta de ce? Pentru că față de forma cu care a fost sesizată Camera Deputaților, peste 200 de amendamente au fost depuse numai în această perioadă.

Să înțelegem că, fără munca susținută a colegilor din Comisia juridică, astăzi, nu puteam avea în fața Camerei Deputaților o lege de punere în aplicare. Repet, este un efort susținut, dar principalii actori pentru punerea în aplicare a acestei legi, repet, sunt colegii din Comisia juridică, pentru că, fără munca acestor oameni, cu toate semnalele pe care le dădea în presă domnul ministru al justiției că Parlamentul trebuie să fie responsabil, iată, Parlamentul a fost responsabil și a venit, și a scos această lege pe care dumneavoastră o puteți discuta. Noi, în perspectiva votului final, repet, vom vota o lege, pentru că este nevoie de o lege, dar această lege, repet, a fost efectiv modificată și pusă în concordanță de către Comisia juridică.

Spunea doamna secretar de stat mai devreme de acei specialiști. Unde au fost acei specialiști care, în doi ani de zile, nu au fost în stare să scoată o lege coerentă? Repet, peste 250 de articole au fost modificate numai în drumul de la Senat și până la Camera Deputaților.

În doi ani de zile acei specialiști unde au fost?

În același timp, stimați colegi, cei care vă aplecați asupra raportului veți vedea că această lege intră în vigoare la 1 octombrie, dar ciuntit cu părți din Codul de procedură civilă, pentru că nu avem, în acest moment, o lege de punere în aplicare și a Codului de procedură civilă și, iată, va intra un Cod civil nou, actual și cum îl așteaptă toată lumea, cu un Cod de procedură civilă vechi. Și repet, toată această muncă este munca Comisiei juridice și în niciun fel a specialiștilor pe care i-a avut Ministerul Justiției.

Ce avem de făcut în continuare? Așteptăm în continuare și Codul penal, Cod penal cu care a fost sesizată Comisia juridică, dar repet și în acel caz nu avem studii de impact.

Iată că incoerența și lipsa de viziune a specialiștilor există și în materie civilă, și în materie penală. Pentru că, dacă după doi ani de zile, acești specialiști nu au fost în stare să vină în fața Parlamentului cu niște studii de impact, cu niște abordări coerente... și cu aceste intrări trunchiate pe care, repet, intrăm... un Cod civil cu un Cod de procedură civilă vechi, din care o parte, pentru a putea intra în vigoare, părți din acest Cod de procedură civilă vechi, adoptat cu aceste modificări pe care le-a făcut Comisia juridică.

Încă o dată spun, mai multă coerență. Acești specialiști pe care toată lumea îi laudă, dar care nu există, fără sprijinul Parlamentului astăzi n-am fi putut discuta de o lege de aplicare a Codului civil.

Mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Mulțumesc și eu.

Doamna deputat Alina Gorghiu, vă rog.

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu:

Bună ziua, stimați colegi!

Bună ziua, doamnă președinte!

Vroiam să spun un sigur lucru: dacă era așa un moment solemn votarea Legii de punere în aplicare a Codului civil, mă așteptam să fie ministrul Predoiu aici, de față. Și am să vă spun de ce: pentru că de vreo trei luni de zile ne biciuiește prin presă pe noi, parlamentarii, și mai ales pe cei din Comisia juridică, că nu terminăm odată cu Legea de aplicare a Codului civil, în condițiile în care aceasta a venit târziu și a venit în câteva sute de pagini. Nu știu dacă ați văzut-o mulți.

Dacă erau așa elaborate aceste legi de punere în aplicare sau codurile în varianta inițială, așa cum spune doamna secretar de stat, vă spun că munca comisiei ar fi fost cu mult ușurată.

Din nefericire... și aici, deși nu-mi stă în obicei, o să-l laud pe domnul președinte Buda, care s-a chinuit să facă ședință după ședință, inclusiv în paralel cu ședințele de plen, pentru a putea adopta această lege de punere în aplicare articol cu articol, dar, din nefericire, încă sunt probleme. Și vreau să vă atrag atenția celor de la Ministerul de Justiție că intrarea în vigoare a Codului civil fără a intra în vigoare și Codul de procedură civilă reprezintă o problemă.

Reprezintă o problemă și faptul că pentru studiile de impact ministerul - și probabil că știm cu toții, și probabil că nu e suficient de vehiculată informația în presă - plătește un milion jumătate de euro, pentru aceste studii de impact, care, din păcate, vor ieși pe piață după ce vor intra în vigoare aceste coduri.

Poate reușim, prin intermediul președintelui de comisie, să negociem și noi niște bani pentru cei care stăm acolo, în Comisiile juridice, și muncim gratuit pentru un guvern care nu-și face treaba.

În altă ordine de idei, cred că a bifa rapid intrarea în vigoare a unui Cod civil doar pentru a da bine într-un raport de țară, așa cum a vizat domnul Predoiu să se întâmple lucrurile, cred că nu-i normal.

Vă pun întrebarea, care bineînțeles că este retorică, că nu suntem noi, cei prezenți de față, de vină: ce se întâmplă dacă acel studiu de impact ne arată că sunt instituții neviabile în aceste legi, instituții care nu vor putea fi puse în aplicare cu corpul actual de magistrați și cu infrastructura de care dispun instanțele la momentul acesta.

Nu știu ce se va întâmpla, sunt și eu curioasă dacă măcar mâine domnul Predoiu se va deranja să vină în ședința de plen, să fie alături de noi la acest moment istoric, cum spune secretarul de stat al ministerului condus de Domnia Sa.

Și, de asemenea, în încheiere, vreau să vă spun că aștept o declarație publică din partea ministrului justiției, prin care să-și asume că nu vor intra în octombrie 2011 în vigoare cel puțin trei coduri adoptate de Parlament și să-și asume eșecul acesta.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Alte intervenții? Vă rog, domnule deputat.

Domnul Ciprian Minodor Dobre:

Vă mulțumesc, doamnă președinte.

La o singură chestiune rămâne să răspundă ministrul justiției, care a fost autorul sutelor de amendamente la Codul civil și care văd că nici astăzi, nici în Comisia juridică nu binevoiește să apară, cum oare a fost posibil ca acest Cod civil, care, în prezent, este în vigoare, să împlinească vârsta de 147 de ani și să aibă câteva modificări.

Noi, în octombrie, am terminat și adoptat Codul civil și, în luna mai, deci la șase luni de zile, avem 400 de modificări ale Codului civil, propuse tot de către Guvern. Adică acest Cod civil nici măcar nu a intrat în vigoare și același Guvern, după șase luni de zile, vine în fața Parlamentului și a Comisiei juridice cu 400 de pagini de amendamente. În octombrie, întreaga clasă politică -PDL-istă, evident - se lăuda cu marea victorie care va îndepărta mecanismul de colaborare cu Uniunea Europeană și verificare, ca urmare a adoptării acestui cod.

Iată că, la șase luni, se vine cu 400 de pagini de amendamente.

Dacă avem de-a face cu o lege de intrare în vigoare, de ce se modifică oare textul Codului civil prin legea de intrare în vigoare? Și termenul de intrare în vigoare este modificat prin Legea de intrare în vigoare.

Pe de altă parte, îmi pare rău că ministrul justiției nu este prezent, a dat, de fapt, măsura incapacității și a incompetenței echipei sale și a dumnealui personal, de a redactor al unui astfel de Cod civil.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Domnul... liderul grupului parlamentar al UDMR, domnul deputat Máté András, vă rog.

Domnul Máté András-Levente:

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

Grupul UDMR va susține acest proiect de lege.

Într-adevăr, este un moment foarte important în ceea ce privește sistemul juridic românesc, dar atragem atenția, totuși, că ar fi bine să discutăm deja și dreptul procesual, Codul de procedură civilă, pentru că, fără drept procesual, dreptul material va fi greu de implementat.

Și, în ceea ce privește prezența domnului ministru, sunt ferm convins că mâine va fi prezent aici, în plen și va fi alături de Camera Deputaților.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnul deputat Daniel Buda. Am văzut că doamna deputat Alina Gorghiu v-a lăudat.

Vă rog, luați cuvântul.

Domnul Daniel Buda:

Mulțumesc, doamnă președinte.

Doamnelor și domnilor colegi,

Eu nu vreau să am decât o intervenție foarte scurtă și să le mulțumesc tuturor colegilor mei atât de la PNL, PSD, evident, PDL, UDMR și minoritățile naționale ale României pentru maturitatea cu care fiecare dintre acești colegi au abordat această problemă extrem de importantă, cum a fost Legea de punere în aplicare a Codului civil.

Este o lege importantă, este o lege care marchează un nou moment în ceea ce înseamnă relațiile, dacă vreți, interumane și, în același timp, în mod cert, este o lege care va însemna un progres pentru România.

Încă o dată, le mulțumesc colegilor mei, mulțumesc ministerului, chiar dacă au venit cu foarte multe amendamente, la un moment dat, pe parcursul discutării legii, acest lucru demonstrează până la urmă și din partea ministerului faptul că a înțeles că este o lege extrem de importantă și a fost important pentru noi, în același timp, să nu sacralizăm forma și să acceptăm amendamente până în ultimul moment, pentru că era important să dăm acestei țări o lege bună.

Încă o dată, mulțumesc tuturor.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și noi vă mulțumim.

Atunci intrăm în dezbaterea pe articole.

Titlu: "Proiectul de Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil".

Observații? Nu sunt. Adoptat.

La punctul 2. Observații? Nu sunt. Adoptat.

La punctul 3. Observații? Nu sunt. Adoptat.

De la punctul 4 la punctul 10. Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

De la punctul 11 la punctul 20. Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

De la punctul 21 la 30. Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

De la punctul 31 la pct. 50. Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

De la punctul 51 la punctul 100. Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

De la punctul 101 la punctul 130. Nu sunt observații. Adoptate.

De la punctul 131 la punctul 200. Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

De la punctul 201 la punctul 275. Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

De la punctul 276 la punctul 350? Nu sunt observații. Adoptate.

De la punctul 351 la punctul 460. Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

De la punctul 461 la 575. Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

De la punctul 576 la punctul 640. Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

De la punctul 641 la punctul 730. Nu sunt observații. Adoptate.

De la punctul 731 la punctul 776. Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

Rămâne la votul final.

Vă rog, domnule Daniel Buda, aveți precizări. Am văzut că v-au venit de la comisie.

Domnul Daniel Buda:

Da, doamnă președinte, la art.721 din Codul de procedură civilă textul trebuie să sune în felul următor: "Dispozițiile codului de față constituie procedura de drept comun în materie civilă. Ele se aplică și în materiile prevăzute de alte legi, în măsura în care acestea nu cuprind dispoziții contrare." S-a eliminat, practic, sintagma "și comercială".

Mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Am înțeles. Stenograma a reținut această observație a dumneavoastră.

Rămâne pentru votul final de mâine de la ora 12,30.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 9 février 2023, 7:41
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro