Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 28, 2011
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.31/07-04-2011

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
20-02-2024
19-02-2024
13-02-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2011 > 28-03-2011 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 28, 2011

8. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2010 pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii sau simplificării administrative a unor autorizații/avize/proceduri ca urmare a măsurilor asumate de Guvernul României în cadrul Planului de simplificare aferent Memorandumului de înțelegere dintre Comunitatea Europeană și România, semnat la București și la Bruxelles la 23 iunie 2009 (PL-x 452/2010). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 452/2010

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2010 pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii sau simplificării administrative a unor autorizații, avize, proceduri, ca urmare a măsurilor asumate de Guvernul României în cadrul planului de simplificare aferent Memorandumului de înțelegere dintre Comunitatea Europeană și România, semnat la București și la Bruxelles, la 23 iunie 2009.

Procedură de urgență.

Punctul de vedere al Guvernului?

Vă rog, domnule ministru Iliescu.

Domnul Valentin Adrian Iliescu (secretar de stat, Departamentul pentru Relația cu Parlamentul):

Mulțumesc, doamna președinte.

Bună ziua, doamnelor și domnilor deputați!

Prin prezenta ordonanță de urgență se reduc sau se simplifică semnificativ și administrativ o serie de autorizații, avize sau proceduri, ca urmare a măsurilor asumate de Guvernul României în cadrul planului de simplificare aferent Memorandumului de înțelegere între Comisia Europeană și România, semnat la București și la Bruxelles la 23 iunie 2009.

Este un act tehnic, care își propune modificarea mai multor acte normative, din care îmi permit să prezint în fața dumneavoastră câteva: în primul rând, propunerea de modificare a Legii energiei electrice nr.13/2007, în vederea renunțării la activitatea de atestare a operatorilor economici care asigură servicii de măsurare a energiei electrice; sunt propuneri de modificare a Ordonanței Guvernului nr.25/2006, care au ca efect reducerea unor termene și proceduri de lucru, respectiv reducerea documentației depuse de solicitanți, pentru toate registrele naționale administrate de ORDA, ceea ce va conduce la reducerea timpului de soluționare; este vorba de propuneri de reducere a termenului de efectuare a lichidării voluntare a societăților comerciale și reglementarea expresă a modalității de radiere din oficiu.

Aș face precizarea că ordonanța de urgență a fost dezbătută în Comisiile reunite de industrie și servicii și Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, după ce a fost dezbătută și aprobată în Senat.

S-a realizat un raport cu amendamente, pentru care Guvernul își exprimă acordul, motiv pentru care, vă rog, doamnelor și domnilor deputați, să fiți de acord cu votarea raportului, așa cum a ieșit din comisiile reunite.

Mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Raportul comisiei, vă rog.

Doamna președinte, Raluca Turcan, vă rog, aveți cuvântul.

Doamna Raluca Turcan:

Mulțumesc, doamnă președinte.

În conformitate cu prevederile articolelor nr.95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru industrii și servicii și Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă au fost sesizate prin adresa PL-x 452/14 septembrie 2010, cu dezbaterea pe fond a Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2010 pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii sau simplificării administrative a unor autorizații, avize, proceduri, ca urmare a măsurilor asumate de Guvernul României în cadrul planului de simplificare aferent Memorandumului de înțelegere dintre Comunitatea Europeană și România, semnat la București și la Bruxelles, la 23 iunie.

Proiectul de lege a fost adoptat la Senat.

La întocmirea prezentului raport, în conformitate cu art.97 din Regulamentul Camerei Deputaților, comisiile au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ.

Ordonanța de urgență are ca obiect de reglementare modificarea și completarea unor acte normative în scopul reducerii sau simplificării administrative a unor autorizații, avize, proceduri, ca urmare a măsurilor asumate de Guvernul României, în planul de simplificare aferent Memorandumului de înțelegere dintre Comunitatea Europeană și România, semnat la București și Bruxelles.

Proiectul de lege a fost avizat de Comisia juridică, de disciplină și imunități, de Comisia pentru muncă și protecție socială, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, de Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport, de Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare.

În conformitate cu prevederile art.61 și 63 din Regulamentul Camerei Deputaților, comisiile au dezbătut proiectul de lege în ședințe separate.

La ședința Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, din data de 19 octombrie 2010, au fost prezenți 15 deputați din totalul de 19 membri.

Din partea Ministerului Culturii a fost prezent domnul secretar de stat Vasile Timiș.

Raportul comisiilor a fost adoptat cu unanimitate de voturi la Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă și la Comisia pentru industrii și servicii.

Comisiile propun plenului Camerei Deputaților aprobarea proiectului de lege cu amendamente.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Intervenții din partea grupurilor parlamentare?

Domnul deputat Socaciu, vă rog.

Domnul Victor Socaciu:

Grupul parlamentar al PSD susține adoptarea acestui proiect de lege.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Alte intervenții din partea grupurilor parlamentare? Nu sunt.

Atunci intrăm în dezbaterea amendamentelor admise.

Titlul legii: Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2010 pentru modificarea unor acte normative, în vederea reducerii sau simplificării administrative a unor autorizații, avize, proceduri, ca urmare a măsurilor asumate de Guvernul României, în cadrul planului de simplificare aferent Memorandumului de înțelegere dintre Comunitatea Europeană și România, semnat la București și la Bruxelles, la 23 iunie 2009.

Dacă sunt observații din partea dumneavoastră? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 2, observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctele 3 și 4 sunt nemodificate de comisie. Observații? Nu sunt. Adoptate.

Punctul 5, observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 6, observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctele 7, 8 și 9 sunt nemodificate de comisie. Nici dumneavoastră nu aveți observații. Atunci ele sunt adoptate.

Punctul 10, observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 11, observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 12, observații? Nu sunt. Adoptat.

Rămâne pentru votul final de mâine.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 21 february 2024, 11:29
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro