Plen
Ședința Camerei Deputaților din 28 martie 2011
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.31/07-04-2011

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
20-02-2024
19-02-2024
13-02-2024
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2011 > 28-03-2011 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 28 martie 2011

7. Dezbaterea Proiectului de Lege privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal (PL-x 876/2010). (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 876/2010

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Următorul proiect pe ordinea de zi este Proiectul de Lege privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal.

Inițiatorul? Este procedură de urgență. Îi dau cuvântul reprezentantului inițiatorului.

Domnule secretar de stat, vă rog.

Domnul Marin Anton (secretar de stat, Ministerul Mediului și Pădurilor):

Mulțumesc, doamna președinte.

Proiectul de lege reprezintă transpunerea Directivei Parlamentului European și a Consiliului 2008/99 privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal, directivă pe care România are obligația de a o transpune și de a comunica măsurile naționale de executare aferente. Există în prezent, la nivel comunitar, o serie de acte cuprinzând norme de protecție a mediului, acte pentru a căror respectare, la nivelul tuturor statelor membre, este necesară instituirea unor standarde minime la nivel european, în ceea ce privește sancționarea actelor ilicite în domeniu.

Experiența a demonstrat că sistemele de sancționare de natură civilă sau administrativă nu au fost suficiente pentru a garanta respectarea în totalitate a legislației privind protecția mediului. O astfel de respectare trebuie să fie consolidată de prevederea de sancțiuni de natură penală care reprezintă instrument puternic de natură diferită față de sancțiunile administrative sau de măsurile de natură civilă.

Pentru a răspunde acestor necesități, Directiva 2008 obligă statele membre să prevadă în legislația lor națională sancțiuni de natură penală pentru încălcări grave ale dispozițiilor din dreptul comunitar privind protecția mediului.

De asemenea, o viziune unitară la nivelul Uniunii Europene în ceea ce privește incriminarea încălcărilor normelor de protecție a mediului, este necesară în considerarea faptului că actele grave de poluare au adesea dimensiuni transfrontaliere, atât în ceea ce privește modalitatea de săvârșire, cât și în ceea ce privește întinderea efectelor, astfel încât nu se poate realiza o combatere eficientă a lor fără un cadru legal unitar.

O serie de dispoziții ale acestei directive se regăsesc deja în legislația națională, însă o mare parte dintre acestea nu sunt complet transpuse, astfel încât era necesară transpunerea lor și adaptarea legislației interne la cerințele comunitare prin prezentul proiect de lege. Infracțiunile cuprinse în prezenta lege se alătură celor deja existente în diferite reglementări speciale.

În consecință, proiectul aduce noi încriminări în domeniul protecției mediului, în vederea completării cadrului legal, acolo unde acesta nu este suficient pentru a asigura alinierea la standardele europene.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Raportul comisiei? Doamna președinte Sulfina Barbu, vă rog.

Doamna Sulfina Barbu:

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaților, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și Comisia juridică, de disciplină și imunități au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de lege privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins proiectul de lege în ședința din 13 decembrie 2010.

La întocmirea prezentului raport, au fost luate în discuție avizele favorabile de la Comisia pentru industrii și servicii, de la Comisia pentru sănătate și familie, de la Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale. De asemenea, a fost avut în vedere și avizul favorabil al Consiliului Legislativ.

Potrivit prevederilor art.75 din Constituția României, republicată, și Regulamentului Camerei Deputaților, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare incriminarea unor fapte, în scopul transpunerii Directivei 2008/99 a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal.

Din punct de vedere al dreptului Uniunii Europene, proiectul intră sub incidența reglementărilor statuate la nivelul Uniunii Europene subsumate politicii europene a mediului, integrate legislației europene în segmentul "Dispoziții generale și programe".

În conformitate cu prevederile Regulamentului, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a examinat inițiativa legislativă în mai multe ședințe succesive, respectiv 15 februarie 2011, 22 februarie 2011 și 8 martie 2011, iar membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au examinat această inițiativă în ședințe succesive, respectiv în 2 februarie, în 22 februarie și 1 martie 2011.

Din numărul total de 31 de membri ai Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, la ședință au participat 23 de deputați, iar din numărul total de 26 de membri ai Comisiei juridice, de disciplină și imunități la ședință au participat 14 deputați.

În urma dezbaterii, membrii comisiilor au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de Lege privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal, cu amendamentele admise, redate în Anexa nr.1 și amendamentele respinse redate în Anexa nr.2.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Și, cu permisiunea dumneavoastră, pentru stenogramă, am de făcut o scurtă corecție. S-a strecurat la art.3 o eroare materială și vreau să dau citire art.3, în integralitatea lui: "Colectarea, transportul, valorificarea sau eliminarea de deșeuri, inclusiv supravegherea acestor operațiuni și întreținerea ulterioară a spațiilor de eliminare, cât și acțiunile întreprinse de brokeri în procesul de gestionare al deșeurilor, cu încălcarea dispozițiilor legale în domeniu, care pot provoca decesul ori vătămarea gravă a unei persoane sau un prejudiciu semnificativ adus mediului, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani." Deci este un amendament admis la art.3.

Cu aceste observații, vă rog să supuneți spre dezbatere și adoptare acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc și eu.

Intervenții din partea grupurilor parlamentare pe marginea acestui proiect de lege? Dacă nu sunt, intrăm în dezbaterea amendamentelor depuse.

La punctul 1, avem Lege pentru prevenirea și sancționarea unor fapte privind degradarea mediului. Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

La punctul 2. Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 3. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 4. Nu sunt observații. Adoptat.

Punctul 5. Nu sunt observații. Adoptat.

Punctele 6, 7 și 8. Dacă sunt observații pe marginea acestor puncte? Nu sunt. Adoptate.

Punctul 9. Adoptat.

Punctul 10. Adoptat.

Punctul 11. Adoptat.

Punctul 12. Nu sunt observații. Adoptat.

Punctul 13. Nu sunt observații. Adoptat.

Punctele 14, 15. Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

Punctul 16. Nu sunt observații. Adoptat.

Punctele 17, 18 și 19, nemodificate de comisie. Dacă sunt observații din partea dumneavoastră? Nu sunt. Adoptate.

Anexa nr.1. Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptată.

Anexa nr.2. Observații? Nu sunt. Adoptată și această anexă.

Vă mulțumesc. Urmează votul final mâine în plen.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 21 februarie 2024, 17:58
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro