Plen
Ședința Camerei Deputaților din 7 martie 2011
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.19/17-03-2011

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2011 > 07-03-2011 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 7 martie 2011

  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților.  

Ședința a început la ora 16,15.

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Ioan Oltean, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnul deputat Niculae Mircovici și domnul deputat Georgian Pop, secretari ai Camerei Deputaților.

*

   

Domnul Ioan Oltean:

sărut mâna, doamnelor, și bună ziua, domnilor deputați!

Declar deschisă ședința de astăzi 7 martie 2011 a Camerei Deputaților și vă anunț că din totalul celor 333 de deputați, până în acest moment, și-au înregistrat prezența la lucrările noastre un număr de 176, 137 fiind absenți, din care 34 participă la alte acțiuni parlamentare.

Pentru început, în conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, vă informez că au fost distribuite tuturor deputaților următoarele documente: ordinea de zi pentru ședințele în plen, pentru zilele de luni - 7 martie și marți - 8 martie 2011; programul de lucru pentru perioada 7-12 martie 2011; informarea cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente; lista rapoartelor depuse în perioada 28 februarie - 7 martie 2011 de către comisiile permanente sesizate în fond; lista cu legile pentru care se poate exercita dreptul de sesizare a Curții Constituționale și, evident, sumarul privind conținutul fiecărui Monitorul Oficial al României, partea I.

 
Informare privind activarea domnului Popescu Cosmin Mihai ca deputat independent, în cadrul Grupului parlamentar al Partidului Democrat Liberal.  

Înainte de a intra în ordinea de zi, aprobată de către Comitetul liderilor, la propunerea Biroului permanent, dați-mi voie să dau citire unui material depus de către domnul deputat Popescu Cosmin Mihai.

"Subsemnatul Popescu Cosmin Mihai, deputat ales în Circumscripția electorală nr.20, județul Gorj, Colegiul uninominal nr.3, vă aduc la cunoștință faptul că voi activa ca deputat independent, în cadrul Grupului parlamentar al Partidului Democrat Liberal, începând cu data de 15 februarie 2011."

Dezbaterea Proiectului de Lege pentru stabilirea parteneriatului dintre stat și biserică în domeniul asistenței sociale (PL-x 630/2009). (rămas pentru votul final)  

Stimați colegi,

La poziția 2 din ordinea de zi, avem proiectul de Lege pentru stabilirea parteneriatului dintre stat și biserică în domeniul asistenței sociale, un proiect de lege așteptat și extrem de interesant.

Dacă, din partea inițiatorului, dorește cineva să ia cuvântul? Doamna Raluca Turcan, doamna deputat și președinte al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă.

Stimată colegă, distinsă colegă, aveți cuvântul.

   

Doamna Raluca Turcan:

Bună ziua, domnule președinte de ședință.

Bun ziua, dragi colegi.

Mă bucur că astăzi am ajuns să dezbatem în plenul Camerei Deputaților acest proiect care este foarte important, prin destinația pe care o are, și anume să-i ajutăm pe cei cu nevoi speciale, într-o perioadă dificilă.

Mi-aș dori ca abordarea, în dezbaterea acestui proiect, să nu fie una care să țină de apartenența noastră la diferite grupuri politice, și să fie una umană. Am pornit acest proiect din nenumărate exemple concrete sau parteneriate locale prin care cultele, în sensul lor larg, și mă refer aici la toate cultele recunoscute de lege, încheiau diferite contracte cu reprezentanți, autorități ale statului, pentru a oferi asistență socială.

Văzând funcționalitatea acestor proiecte, mi-am dat seama că este necesar să extindem acest gen de colaborare și să realizăm, să instituim un parteneriat pe termen lung, între culte și stat, pentru a oferi asistență socială celor care au nevoie. Și când mă refer la persoane cu nevoi speciale plec de la copii până la persoane vârstnice sau adulți cu probleme de sănătate, inclusiv copiii cu părinți plecați la muncă în străinătate. Pentru că, veți spune că statul este cel care trebuie să se ocupe de asistență socială, dar, în același timp, pe asistența socială clasică, oferită de stat, există nenumărate categorii care nu intră și nu beneficiază de acest gen de asistență, pentru că nu intră, nu se încadrează în parametrii financiari stabiliți de către stat. Dar sunt oameni care au nevoie de educație, de îngrijire, de sprijin pe termen lung. Și, mă refer aici, vă dau doar un exemplu, la copiii cu părinții plecați la muncă în străinătate. Acești copii, teoretic, au ceva bănuți, pentru că părinții le trimit bani din străinătate, dar nu beneficiază de educație, nu au parte de căldura unui cămin, nu au parte de supravegherea pe timpul zilei, de care ei ar avea nevoie.

În România sunt cam 350 de mii copii cu părinți plecați la muncă în străinătate și, din păcate, anual au loc cam 20 de sinucideri în rândul acestor copii cu părinții plecați la muncă în străinătate, tocmai pentru că resimt nevoia unui sprijin în educația și formarea lor.

Plecând de la aceste exemple concrete și de la ideea că totuși un ban pe care îl acordăm bisericii este, cu siguranță, mai bine drămuit decât, poate, de către unele instituții ale statului, unde există o birocrație stufoasă, de asemenea, plecând de la ideea că adevărata misiune socială a cultelor în societate este să ofere sprijin și asistență, vă rog să agreăm, să definim, prin acest proiect de lege, un cadru larg de funcționare a acestui parteneriat între stat și culte, tocmai pentru a oferi servicii sociale de calitate.

În textul acestui proiect de lege sunt definite și serviciile sociale care pot fi oferite prin acest parteneriat, de asemenea, și condițiile pe care trebuie să le respecte aceste servicii, pentru a fi de calitate și a veni în sprijinul comunităților, sunt definiți și beneficiarii, proiectul a fost făcut în parteneriat cu reprezentanți ai Ministerului Munci și Protecției Sociale și, de asemenea, cu parteneri de la toate partidele politice, colegi care au dorit să ni se alăture, în acest demers de a încerca să găsim soluții pentru o latură a protecției sociale. El poate fi benefic pentru stat și pe termen lung, pentru că la început putem intra pe asistență socială complementară, dar, în timp, se poate chiar ca, prin intermediul cultelor, să preluăm și din asistența socială oferită de stat, să o completăm și să o îmbunătățim, tocmai pentru a oferi un ajutor simțit și de calitate celor care au nevoie.

Vă mulțumesc foarte mult și, încă o dată, reiau apelul pe care îl fac către dumneavoastră, să discutăm acest proiect fără patimă politică, ci, pur și simplu, de deschidere pentru categoriile care au nevoie de asistență socială.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, doamna deputat.

Dacă din partea Guvernului? Domnul secretar de stat Adrian Lemeni, să vedem care este punctul de vedere al Guvernului, în raport cu această inițiativă legislativă.

Aveți cuvântul.

 
   

Domnul Nicolae Adrian Lemeni (secretar de stat, Secretariatul de Stat pentru Culte):

Vă mulțumesc mult, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Guvernul susține această inițiativă legislativă. s-a lucrat mult la această inițiativă legislativă și susținem forma adoptată în ședința comisiilor reunite, deci forma adoptată în cadrul ședinței comune.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule ministru.

Din partea comisiilor sesizate în fond?

Avem două comisii sesizate: Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale.

Domnul președinte Paul Victor Dobre.

Vă rog, domnule președinte, pe scurt, punctul de vedere al comisiilor.

 
   

Domnul Victor Paul Dobre:

Mulțumesc.

În conformitate cu prevederile art.95, din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale au fost sesizate cu dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru stabilirea parteneriatului dintre stat și biserică în domeniul asistenței sociale.

La întocmirea prezentului raport, comisiile au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul negativ la Comisiei juridice, de disciplină și imunități, avizul favorabil al Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, punctul de vedere al Guvernului, favorabil, sub rezerva însușirii unor observații.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului juridic pentru organizarea și derularea parteneriatului între stat și biserică, în domeniul asistenței sociale, în scopul implicării cultelor religioase din România în realizarea de programe sociale pe termen lung.

Se urmărește derularea de prestații sociale prin biserică, sustenabile pe termen lung, demarate cu susținere de la stat și care pot să ajungă treptat să se finanțeze într-o măsură din ce în ce mai mare din surse independente, pentru sprijinirea persoanelor aflate în dificultate, în vederea depășirii unor situații de criză și a reintegrării lor în societate, astfel: persoane aflate în situații de risc social, persoane aflate în așezămintele sociale ale bisericii și în instituțiile de ocrotire ale statului, persoane vârstnice singure, victimele calamităților naturale, copii ai căror părinți sunt plecați în străinătate, copii orfani sau abandonați.

Comisiile propun plenului Camerei adoptarea proiectului de lege cu amendamente, pentru clarificarea unor aspecte de natură tehnico-legislativă, dar și pentru completarea cadrului legal cu norme necesare.

Proiectul face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor art.73 alin.(1) din Constituție, republicată.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

În conformitate cu prevederile art.61 și 63 din Regulament, comisiile au dezbătut proiectul de lege în ședința comună din 22 februarie 2011.

La lucrări au fost prezenți 27 de deputați din totalul de 30 ai Comisiei pentru muncă și protecție socială și 9 deputați ai Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, din 9.

Raportul comun a fost adoptat cu majoritate de voturi, un singur vot a fost împotrivă și 3 abțineri.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 25 noiembrie 2009.

În finalul dezbaterii, cele două comisii propun plenului Camerei adoptarea proiectului de lege, cu amendamentele care sunt prevăzute în raport.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Domnule președinte, și noi vă mulțumim pentru raportul complet prezentat. Nu suntem în procedură de urgență.

Dacă din partea Grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul la Capitolul - "Dezbateri generale"?

Domnule coleg, vă rog să exprimați poziția Partidului Social Democrat.

Domnul deputat Victor Socaciu.

Vă rog.

 
   

Domnul Victor Socaciu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Nu voi exprima poziția Grupului parlamentar al PSD, voi spune doar un punct de vedere personal.

Mă bucur că în timp ce se proclamă moartea statului social, iată, PDL-ul vine cu un contraargument, un proiect pur social-democrat, pur socialist și, felicitări, fără a fi nici un fel de critică, ci doar așa, ca imagine integrală. Și bineînțeles că un astfel de proiect, care este așteptat, era așteptat, este bine-venit, iarăși din punctul meu de vedere, aș spune doar că această problemă a autofinanțării, după ce lucrurile au demarat, mi se pare puțin dificilă, pentru toate așezămintele care se vor afla în proximitatea bisericilor românești, întrucât s-ar putea institui, la un moment dat, un anume tip de arbitrariu, s-ar putea institui, poate din neglijența unor persoane fizice, o situație care poate să ducă la cazuri dramatice, tot de tip social.

În rest, felicitări inițiatoarei pentru această lege care sper să fie dătătoare de speranțe pentru cei care nu mai văd speranță în România.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Da. Mulțumesc, domnule deputat.

Are cuvântul doamna Raluca Turcan și pe urmă domnul deputat Marton Arpad.

Vă rog, doamna deputat.

 
   

Doamna Raluca Turcan:

Apreciez o parte din considerațiile pe care le-a făcut colegul meu Victor Socaciu, nu cred că plenul Parlamentului e locul în care să purtăm niște dezbateri doctrinare, dar chiar dacă ar fi să intrăm pe fondul acestor dezbateri doctrinare, o să vedem rolul bisericii în doctrina și ideologia partidelor din care facem noi parte. Dar, lăsând la o parte această abordare, apreciez și sprijinul Partidului Social Democrat și, în general, deschiderea colegilor de a privi acest proiect fără patimă politică.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc și eu foarte mult.

Domnul deputat Marton Arpad și se pregătește domnul deputat Ovidiu Ganț.

 
   

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule vicepreședinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Noi considerăm că acest proiect de lege este încă un pas spre crearea statului minimal, adică statul renunță la anumite activități, chiar finanțând parțial activități de domeniul social, deci este o altă viziune decât s-a crezut aici.

În cadrul grupului nostru parlamentar au existat discuții legate de acest proiect de lege pentru că avem o Lege a parteneriatului privat-public și a existat și o înțelegere cum că bisericile ar primi o situație favorabilă, față de celelalte ong-uri, în acest domeniu social.

Totuși, prin varianta care a fost realizată și prin aportul nostru, credem că s-a găsit o soluție de mijloc, o soluție în care orice fel de discriminare între bisericile existente, deci inclusiv a bisericilor minorităților naționale, există o posibilitate ca, într-adevăr, această activitate socială a tuturor bisericilor legal recunoscute în România, fără ca această activitate să poată fi folosită în scopul măririi enoriașilor, este bine-venită și este la latitudinea acelor autorități care sunt dispuse să participe la diferite proiecte, evident, în acea structură pe care le-o dă bugetul de stat de fiecare an.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumim, domnule deputat.

Domnul deputat Ovidiu Ganț, din partea Grupului parlamentar al minorităților naționale, și se pregătește domnul doctor Popa? Domnul doctor Popa Florian, din partea Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat.

 
   

Domnul Ovidiu Victor Ganț:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Din punct de vedere procedural, am o rugăminte.

Dacă grupul nostru parlamentar a fost expediat în jumătatea a doua a sălii, rugăm pe domnii secretari să ne gratuleze cu atenția domniilor lor, atunci când, în mod disciplinat, ridicăm mâna, adică să observe gestul nostru și să fim invitați, în consecință, la tribună.

În al doilea rând, pe fondul problemei, grupul nostru parlamentar, domnule președinte, stimați colegi, salută proiectul de lege, credem că este o inițiativă legislativă bună, având de formulat următoarele observații. Credem că este nefericit aspectul din titlu, folosindu-se singularul, și anume: "stat-biserică", pentru că face trimitere la o singură biserică, probabil că dacă s-ar fi folosit sintagma "culte recunoscute", era mai bine. Probabil că se folosește termenul, în sens generic, și anume "biserică", făcându-se trimitere la toate bisericile și cultele recunoscute în mod legal în România. Noi suntem convinși că așa va fi și mai credem că nu are coloratură politică acest proiect de lege, din două motive, cel puțin.

Pe de o parte, experiența altor state, ne arată, în speță, să zicem - Germania, că Biserica Evanghelică, respectiv Biserica Romano-catolică au o vastă activitate diaconică, din punct de vedere social, fără ca această activitate să fie social-democrată sau creștin-democrată. Este pur și simplu o activitate socială, susținută de cele două biserici mari din Germania.

În al doilea rând, vreau să vă spun că există de mult, în România, inițiative ale unor biserici și culte recunoscute care, din venituri proprii sau din sume provenite din donații, susțin cu greu astfel de proiecte sociale care nu au legătură, neapărat directă, cu acel cult sau cu o anumită comunitate etnică. De aceea, susțin din tot sufletul afirmația domnului deputat Márton Árpád, interdicția explicită de folosire a astfel de proiecte în sensul prozelitismului religios.

Concluzionând, stimate domnule președinte, stimați colegi, atâta timp cât acest parteneriat dintre stat și cultele recunoscute în România va fi nediscriminatoriu și va susține orice inițiativă benefică, din acest punct de vedere, se va bucura de sprijinul nostru atât politic, cât și în ceea ce privește susținerea cultelor din care fac parte sau la care, știu și eu, sunt membri concetățenii noștri aparținând diferitelor etnii, indiferent că e vorba de populația majoritară sau de minorități naționale.

Vă mulțumesc frumos.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Țin să vă precizez că secretarii de ședință m-au informat din timp că dumneavoastră ați ridicat mâna, însă, între timp, au fost și alți doi colegi de-ai noștri care și-au manifestat disponibilitatea de a interveni.

Domnul deputat Florian Popa, din partea Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat și, pe urmă, doamna Raluca Turcan, pentru o precizare.

 
   

Domnul Florian Popa:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Nu știu dacă pot să susțin un punct de vedere al colegilor mei social-democrați în totalitatea lor, dar eu socotesc că inițiatorii au avut o inițiativă, să spun, normală. Mi se pare un gest de normalitate în a pretinde o măsură legislativă care să pună în acord menirea bisericilor sau a cultelor cu cea a statului, eu socotind că acest parteneriat n-ar trebui să se oprească la asigurarea unor măsuri sociale sau de ocrotiri sociale, ci să meargă către școală, pentru că în apropierea marilor unități de cult, și mă refer la cele ortodoxe, la mănăstiri, la marile biserici catolice și de alte rituri existente în România, exista o tradiție a școlarizării, pentru ca acești oameni să-și poată ajuta semenii și, înțeleg prin asta, pentru a-și aduce menirea, pentru a-și realiza menirea pentru care au intrat acolo.

Încă o dată felicit pe cei care s-au gândit la acest lucru și sper că Parlamentul, în totalitatea lui, va vota cum se cade această inițiativă, dând dovadă de normalitatea de care pomeneam la începutul intervenției mele.

Mulțumesc foarte mult, domnilor.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Și eu vă mulțumesc, domnule deputat.

Doamna deputat Raluca Turcan? Vă rog să poftiți la microfon și să exprimați punctul de vedere.

 
   

Doamna Raluca Turcan:

Două scurte completări aș dori să fac.

Biserica, în sensul ei larg, era termenul folosit inițial. Ulterior, după dezbaterile în comisie și cu colegii am decis ca termenul folosit să fie cel de "culte", tocmai pentru că este mai acoperitor și se referă la totalitatea cultelor recunoscute de lege.

În același timp, serviciile oferite sunt și de educație, și de îngrijire pe timpul zilei, deci nu mergem doar la asistență socială punctuală, ci sunt niște servicii mai largi, în funcție de nevoile comunităților.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc.

Domnul Victor Paul Dobre, președintele comisiei de specialitate, comisiei permanente.

Vă rog.

 
   

Domnul Victor Paul Dobre:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Voi vorbi însă, de această dată, din partea Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal.

Bineînțeles că orice inițiativă legislativă care vine în întâmpinarea unor problematici sociale, orice inițiativă legislativă care implică statul, împreună cu instituțiile de cult, cu Biserica Ortodoxă, cu toate cultele din România este bine-venită, mai ales într-o zonă în care există foarte mulți oameni care suferă, în care există mulți copii, din păcate, care suferă.

Reținerea noastră, și am explicat-o și în comisie, și această rezervă ne-o menținem, în continuare, procedura pe care o prevede legea este prin alocarea prin finanțări de la Guvern. Și, avem o rezervă privind posibilitatea ca Guvernul să procedeze conform unor tradiții.

Acest guvern sau cele care vor urma, pentru că bineînțeles că orice guvern are un mandat limitat; ca atunci, când ia decizii în această problemă să uite de culori politice, să uite de un anumit tip de alocare. Aici avem o rezervă care vine dintr-o experiență și din ceea ce se întâmplă în mod deosebit în ultima perioadă.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Îl rog acum pe domnul Mircovici, secretarul Biroului permanent.

Domnule secretar, aveți cuvântul.

 
   

Domnul Niculae Mircovici:

Vă mulțumesc.

Doamnelor și domnilor deputați,

Nu voi vorbi în numele grupului nostru parlamentar, pentru că domnul vicepreședinte al grupului, domnul Ovidiu Ganț a exprimat punctul nostru de vedere, cu care sunt în totalitate de acord, însă ca membru al Grupului de rugăciune și ca membru care particip activ la activitatea aceasta a Grupului de rugăciune, aș vrea să vă spun că, și din acest punct de vedere, este notabilă această inițiativă de a realiza cadrul legal pentru asigurarea acestei interferențe care există între oamenii în nevoi, în mod deosebit între copiii în nevoi și biserică.

Și, din acest punct de vedere, pentru că s-a exprimat aici o idee, aș vrea să vă fac o mărturisire și să exprim totodată o nuanță. Cred că nici nu este necesar ca, într-un cadru legal, să existe o interdicție a unei biserici de a își realiza o activitate de prozelitism, prin cuprinderea unor astfel de așezăminte, pentru că acest aspect este relevant atunci când gândim ca niște politicieni. În momentul în care gândim ca niște oameni, în mod evident acest lucru nu se produce sau se produce extrem de rar, doar sub aspectul unei educații pe care copilul o primește la momentul respectiv.

În anul 1991, într-un concurs de împrejurări, am luat un copil al străzii și l-am crescut până la vârsta de 18 ani. Într-un anumit moment al vieții lui, o anumită perioadă a fost într-un așezământ timișorean al unei biserici neoprotestante, "frații lui Onisim", unde și-a petrecut și acolo o mică perioadă din viață. Vreau să vă spun că eu sunt catolic, acest copil a avut acest moment de trecere și pe la baptiști, a fost de religie ortodoxă, este de religie ortodoxă, este căsătorit și este și în momentul de față ortodox. Deci, problema, din acest punct de vedere, nu cred nici măcar că ar fi trebuit pusă de la tribuna Parlamentului României.

Trebuie, dincolo de orice eventuală patimă politică, dincolo de orice eventual câștig electoral sau mediatic sau de orice altă natură l-am avea, să respectăm intenția lăudabilă a tot ceea ce înseamnă un sprijin pe care biserica trebuie să-l acorde acestor copii care sunt în nevoi. Din punctul meu de vedere, dacă toți copiii străzii ar fi luați de biserică și ar fi crescuți de biserică, indiferent de care cult vorbim, aș fi fericit ca să rămână ai cultului respectiv, numai să nu-i mai avem în stradă.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc foarte mult, domnule secretar.

Înțeleg că nu mai sunt alte intervenții. S-a desprins aproape un consens în ce privește necesitatea și importanța acestui act normativ. Să sperăm că acest consens îl vom întâlni și la votul final.

Intrăm în dezbaterea pe articole a acestui proiect de lege, precizându-vă că suntem Cameră decizională.

Dacă la numărul curent 1 sunt observații? Numărul curent 2? 3? Numărul curent 4? 5? 6? 7? 8? 9? 10? 11? 12? 13? 14? 15? 16? Numărul curent 17? 18? 19? 20? 21? 22? 23? 24? 25? 26? 27? Stop!

La 26 înțeleg, nu? Doamna deputat?

Doamna deputat Raluca Turcan la poziția 27.

 
   

Doamna Raluca Turcan:

La poziția 27 mi s-a solicitat să vă rog să acceptați o modificare de tehnică legislativă, o completare de tehnică legislativă, că "activitățile desfășurate sunt supuse controlului Curții de Conturi și bineînțeles Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale". A fost omis în textul legii. El figura inițial, dar pur și simplu la redactare...

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Vă rog să citiți textul cum trebuie să...

 
   

Doamna Raluca Turcan:

"Activitățile desfășurate în cadrul programelor și proiectelor finanțate potrivit prezentei legi sunt supuse controlului Curții de Conturi". Acesta este articolul existent în raport, însă din textul inițial s-a omis sintagma "precum și al Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale", evident.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Domnule președinte, vă rog. Domnule președinte Paul Victor Dobre, vă rog.

 
   

Domnul Victor Paul Dobre:

Atâta timp cât sunt supuse controlului Curții de Conturi..., Ministerul Muncii, Guvernul alocă prin Ministerul Muncii. Curtea de Conturi îi controlează pe toți. Când am spus că activitățile sunt supuse controlului Curții de Conturi, aceasta este valabil și pentru Ministerul Muncii și pentru celelalte instituții ale statului.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc. Domnule deputat Márton Árpád, vă rog.

 
   

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule vicepreședinte,

Doamnelor și domnilor,

Curtea de Conturi controlează folosirea banilor veniți de la bugetul de stat, adică folosirea corectă, legală a banului public. Iar aici, dacă includem această prevedere, este un control specific de funcționare, și nu de utilizare a banului de către minister. Adică, dacă sunt condițiile necesare bunei funcționări a acelei activități sociale, din punctul de vedere al specialistului de la Ministerul Muncii. Deci, este o altă problematică.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc. Dacă mai sunt și alte intervenții pe marginea propunerii respective? Domnul deputat Bogdan Niculescu Duvăz, din partea Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat.

 
   

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

În ideea aceasta ar trebui, probabil, să introducem mult mai multe completări, pentru că s-ar putea ca și alte ministere sau organele de control ale altor ministere să fie chemate să vadă dacă standardele la care se desfășoară activitățile respective sunt conform standardelor și, în fine, legislației și așa mai departe. Eu cred că trebuie găsită o soluție care să spună în sens generic: "controlului Curții de Conturi sau autorităților statului", pur și simplu, care pot controla... Gândiți-vă că trebuie introdus și Ministerul Educației, să vă dau un exemplu, dacă acolo se vor desfășura forme de învățământ, într-un anume fel, pe lângă biserică, finanțate din acest program de parteneriat.

Deci, eu cred că precizarea este doar a Ministerului Muncii, adăugarea doar a Ministerului Muncii este prea puțin și trebuie făcută o indicație că autoritățile competente pot face acest control.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc foarte mult.

Domnul secretar al Biroului permanent, domnul deputat Mircovici.

 
   

Domnul Niculae Mircovici:

Domnule președinte de ședință,

Domnilor colegi,

Eu cred că dacă privim cu mai multă atenție textul pe care îl are raportul, este acoperitor. Haideți să nu mai mergem acum să găsim toate ministerele care să controleze în continuare o astfel de activitate. Vă reamintesc, dacă citim cu atenție textul, vom observa că nu toate activitățile unui astfel de așezământ sau unui astfel de parteneriat sunt controlate de către Curtea de Conturi. Textul se referă numai la acele activități care sunt finanțate potrivit prevederilor prezentei legi. Deci, evident, legiuitorul și inițiatorii au avut în vedere finanțarea de la bugetul statului, care categoric trebuie să nu scape controlului Curții de Conturi. În limba română expresia expresis verbis acest text de lege la aceasta se referă și el este acoperitor și este suficient să rămână controlul Curții de Conturi pentru banii care sunt finanțați de la stat, și să dăm drumul acestei activități, să nu mai trimitem pentru o astfel de modificare raportul la comisie.

Sigur că inițiativa sau ideea era că Ministerul Muncii și Protecției Sociale se ocupă de o astfel de problemă, dar eu personal cred că ministerul trebuie să organizeze munca și să asigure protecție socială. Dacă nu reușește să o facă, iată că mai vine și biserica să facă treaba aceasta. Să lăsăm biserica în parteneriatul său, așa cum a vrut inițiatorul pe textul inițial de lege.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc.

Domnul deputat Petru Călian.

 
   

Domnul Petru Călian:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Articolul invocat este clar. Sigur că, în afară de Curtea de Conturi, nu poate să intervină niciun minister. Este atributul Curții de Conturi și cred că poate să rămână în forma inițială. Așadar, vă rugăm să înaintăm și să mergem mai departe și să adoptăm legea.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc.

Dacă vă mai mențineți amendamentul? Nu. Doamna Raluca Turcan a renunțat la amendament. În consecință, continuăm dezbaterea pe articole.

Domnule Duvăz, doriți să interveniți? Iertați-mă.

 
     

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz (din sală):

Doream să fac o precizare.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Vă rog. Domnul deputat Bogdan Niculescu Duvăz.

 
   

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Pentru acuratețea textului. Sigur, controlul, din punct de vedere financiar al fondurilor cu destinație transmise bisericii, dar din fonduri publice, trebuie să-l facă Curtea de Conturi. Dar aici se deschisese un alt aspect. E vorba de standardele la care se vor desfășura anumite activități. Vă fac o singură întrebare: dacă există o cantină, poate să fie controlată din punct de vedere sanitar?

Deci, aș spune "autoritățile au dreptul" sau se subînțelege aceasta, pur și simplu și nu mai trecem, dar atunci nu văd de ce trebuia să trecem Curtea de Conturi, vă spun foarte cinstit. E clar că, Curtea de Conturi, prin legea ei proprie, poate să controleze orice fel de activități în care sunt incluși banii publici.

Părerea mea era că ar fi trebuit să rămână acest amendament, cu deschiderea că autoritățile pot să execute orice fel de control.

Vreau să fac mențiunea că acest parteneriat trebuie înțeles tocmai în ideea că statul rămâne totuși un stat laic și că acest parteneriat cu biserica este doar o fericită întâlnire a bunelor intenții, atât ale bisericii, oricare ar fi ea, cât și ale statului, care înțeleg că pe măsură ce nu mai este în stare să ducă activități sociale sau nu reușește să ducă activități sociale până în detaliu foarte jos, apelează și fructifică această dorință lăudabilă a bisericii, și când spun biserică mă refer la termenul generic.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Mihăiță Calimente, din partea Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal.

 
   

Domnul Mihăiță Calimente:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Înclin să îi dau dreptate colegului nostru, domnul deputat Duvăz, pentru că până la urmă este vorba despre bani publici. Și atunci când este vorba despre bani publici, este normal ca statul să poată să efectueze controale. Sigur, nimeni nu-și dorește să ajungem într-o situație în care acești bani pot fi și delapidați. Și atunci cred că este absolut necesar să vorbim de organele statului, pentru că în mod normal, în asemenea cazuri intervine Procuratura, și să nu-i treacă prin cap cuiva că această problemă poate fi rezolvată de vreo instanță ecleziastică. Și avem exemple când în lumea cultelor sau a bisericilor s-au mai întâmplat asemenea lucruri. Dacă ele se întâmplă cu banii bisericii, de multe ori ați văzut că nu se ajunge în instanță. Dar când este vorba despre bani publici, cred că ar trebui să se folosească sintagma "organele statului", și nu numai Curtea de Conturi.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Domnule deputat, vă mulțumim și noi.

Dacă mai sunt și alte intervenții? Dacă nu, suntem în situația în care amendamentul a fost retras. În consecință, art. 27 rămâne în forma în care se găsește în raportul întocmit de către comisiile sesizate în fond.

Dacă la poziția 28 există vreo intervenție? Poziția 29 și poziția 30?

Cu acestea, am epuizat dezbaterea pe articole a proiectului de lege. Acesta rămâne pentru votul final de mâine, ora 12,30.

Mulțumesc domnilor secretari de stat care au participat la dezbatere.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice (PL-x 716/2007). (rămas pentru votul final)  

Poziția 3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice.

Potrivit prevederilor art.115 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect se dezbate în procedură de urgență. Trecem de îndată la dezbaterea proiectului.

Din partea inițiatorului, are cuvântul domnul secretar de stat Cristian Apostol, secretar de stat în Ministerul Mediului și Pădurilor.

Domnule ministru, aveți cuvântul.

   

Domnul Cristian Apostol (secretar de stat, Ministerul Mediului și Pădurilor):

Mulțumesc, domnule președinte.

În sfârșit, după patru ani venim cu Ordonanța nr.57 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice. Vorbim despre transpunerea Directivei 79/406, a Directivei 92/43 și, de asemenea, integrăm Ordonanța nr.154/2008. Toate acestea dau posibilitatea elaborării planurilor de management și de către alte unități din programele de finanțare din domeniul protecției naturii, axa prioritară IV, în vederea îndeplinirii obiectivelor de pe Programul Operațional și Sectorial - Mediu.

Vreau să vă spun că am transmis până acum, a venit cam de trei ori cred că de anul trecut înapoi la comisie, eu zic că este destul de urgent pentru noi, am ținut cont de toate propunerile, inclusiv de cele propuse de coaliția ONG Natura 2000, am avut dezbateri cu toți membrii comisiei. Cred că este o lege care în sfârșit aduce echilibru în ceea ce înseamnă, pe de o parte, conservarea biodiversității, iar pe de altă parte, ceea ce înseamnă dezvoltarea durabilă a României.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

Din partea inițiatorului, Comisia pentru administrație publică, domnul vicepreședinte Călin. Domnule deputat Călin, vă rog să prezentați poziția comisiei sesizate în fond.

 
   

Domnul Ion Călin:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Stimați colegi,

În ședința plenului Camerei Deputaților din 15 februarie 2011, în temeiul art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, s-a hotărât retrimiterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, comisie sesizată în fond, în vederea unei noi examinări și depunerii unui alt raport.

Pentru acest proiect de lege s-a întocmit raportul prezentat, prin care s-a propus aprobarea acestuia în forma adoptată de Senat, și un raport suplimentar, din 7 februarie 2011, prin care s-a propus aprobarea proiectului de lege cu amendamentele admise.

La întocmirea prezentului raport înlocuitor comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, avizul favorabil al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci.

Menționez că proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința sa din 22 octombrie 2007.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea unui cadru legal nou, consolidat, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, din perspectiva necesității de asigurare a unei armonizări complete și corecte a legislației naționale cu acquis-ul comunitar în materie, în consonanță cu obligațiile ce-i revin României, derivate din statutul său de stat membru al Uniunii Europene.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, iar raportul înlocuitor al comisiei a fost adoptat cu 26 de voturi pentru și 3 împotrivă. Camera Deputaților este Cameră decizională, iar comisia vă propune aprobarea proiectului de lege cu amendamentele admise și respinse, care sunt redate în anexele nr.1 și nr.2 la prezentul raport.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Domnule vicepreședinte, vă mulțumesc și eu, dar vă rog să rămâneți la tribună. Suntem în procedură de urgență și vă rog să propuneți timpii pentru dezbaterea pe articole.

 
   

Domnul Ion Călin:

Trei cu unu, domnule președinte, pentru că dezbatem din 2007 la acest raport.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc. Supun votului dumneavoastră timpul propus pentru dezbatere.

Vă rog să pregătiți cartelele, să pregătim și instalația pentru vot.

Domnilor colegi, cred că tehnicienii sunt deja cu instalația pregătită, vă rog să votați.

 
   

Cu 109 voturi pentru, 2 împotrivă și nicio abținere propunerea a fost adoptată.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să intervină? Vă rog, domnule deputat. Aveți cuvântul.

 
   

Domnul Kelemen Atilla-Béla-László:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

La discutarea acquis-ului comunitar, la vremea respectivă România a avut multe, multe probleme; știm cu toții, și dacă am fost la vremea respectivă în Parlament și dacă nu.

Această lege care consolidează un sector foarte important în România, protecția mediului, în legătură cu care iarăși România a primit multe critici la vremea respectivă, este, bineînțeles foarte importantă.

Această lege care se bazează și pe prescripțiile ariilor protejate "Natura 2000", dar și armonizează problemele de protecție a mediului între România și Uniunea Europeană, bineînțeles că este deosebit de importantă.

Prezenta lege este cu atât mai importantă că discuția legii s-a făcut la Senat, în urmă cu aproape 4 ani. Eu cred că este momentul să susținem și să o votăm, să facem un pic mai mare ordine și în domeniul protecției mediului. În consecință, formațiunea noastră, UDMR-ul, votează pentru această lege.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

A fost domnul deputat Kelemen din partea Grupului UDMR.

Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, stimați colegi, atunci intrăm în dezbaterea pe articole a acestui proiect de lege atât de important.

O să vă rog, stimați colegi, să urmăriți cu atenție raportul comisiei sesizate în fond și, în același timp, îi rog pe domnii secretari să urmărească dacă sunt intervenții din sală.

La numărul curent 1 dacă sunt intervenții? 2? 3? 4? 5? 6? 7? 8? Numărul curent 9? 10? 11? 12? 13? 14? 15? 16? 17? 18? 19? 20? 21? 22? 23? 24? 25? 26? 27? 28? 29? 30? 31? 32? 33? 34? 35? 36? 37? 38? 39? 40? 41? 42? 43? 44? 45? 46? 47? Numărul curent 48? 49? 50? 51? 52? 53? 54? 55? 56? 57? 58? 59? 60? 61? 62? 63? 64? 65? 66? 67? 68? 69? 70? 71? 72? 73? 74? 75? 76? 77? 78? 79? 80? 81? 82? 83? 84? 85? 86? 87? 88? 89? 90.

Am epuizat, stimați colegi, dezbaterea pe articole. Sunt absolut convins că toți ați reținut conținutul articolelor votate.

Proiectul de lege rămâne pentru votul final de mâine, marți, 8 martie.

 
Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân (PL-x 912/2007). (retrimis comisiei)  

Poziția 4 din ordinea de zi: Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân.

Domnul vicelider al Partidului Național Liberal, Nicolăescu.

   

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

Domnule deputat Ioan Oltean, președinte de ședință, înainte să intrăm în procedura de dezbatere a acestui proiect de lege vreau să vă fac o propunere din partea Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal. Proiectul de lege este de mult timp în Parlament. Foarte mulți dintre colegii noștri au în continuare păreri diferite. Sunt multe puncte de vedere care încă au rămas nearmonizate. Toți ne gândim la oameni, dar în același timp ne gândim și la animale. În același timp, este un proiect de lege deosebit de important și cred că nu s-au avut în vedere la nivelul comisiei de specialitate toate punctele de vedere ale tuturor organizațiile neguvernamentale, inclusiv ale parlamentarilor.

În consecință, pentru a avea în dezbatere un proiect de lege echilibrat, consider că este nevoie să-l retrimitem la comisie, în același timp să se dea un termen (Aplauze de la balcoane.) de două, trei săptămâni, și în acest termen chiar să se facă discuții cu organizațiile neguvernamentale. (Aplauze de la balcoane.)

La noi au sosit informații că nu s-au realizat aceste discuții într-un cadru corect, într-un cadru în care absolut toate părerile să fie ascultate.

În consecință vă rog, domnule președinte de ședință, să supuneți la vot plenului Camerei Deputaților retrimiterea la comisie a acestui proiect de lege pentru trei săptămâni și cu dezbateri serioase în comisii, cu ascultarea tuturor părților.

Mulțumesc. (Aplauze de la balcoane.)

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc.

Dați-mi voie să salut prezența reprezentanților societății civile care manifestă, se vede, un interes deosebit față de acest proiect de lege.

Domnul deputat Varujan Pambuccian, din partea Grupului parlamentar al minorităților naționale.

Aveți cuvântul.

 
   

Domnul Varujan Pambuccian:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Mi-a luat-o înainte Eugen. Aceasta este și propunerea noastră. Nu putem să tratăm cu ușurință și birocratic o lege care face diferența între viață și moarte, indiferent despre a cui este acea viață și a cui este acea moarte. Nu putem face asta. (Aplauze de la balcoane.)

Este din aceeași categorie cu a decide pedeapsa cu moartea în cazul oamenilor. Este fix din aceeași categorie. Nu avem niciun drept în plus față de nicio altă specie din tot ce există pe pământ. Și cred că, dacă multe lucruri s-a întâmplat să le tratăm superficial, chestiuni care sunt legate de viață și de moarte nu le putem trata așa.

De aceea, și noi solicităm returnarea proiectului de lege la comisie, pentru trei săptămâni.

Vă mulțumesc. (Aplauze de la balcoane.)

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc. Și dumneavoastră culegeți aplauze meritate.

Îl rog pe domnul Damian Ioan, deputat PSD, să culeagă și domnia sa aplauze.

Vă rog, domnule deputat.

 
   

Domnul Ioan Damian:

Domnilor, trăim vremuri în care, de cele mai multe ori, constatăm că animăluțele, cățelușii, sunt mai oneste decât foarte mulți dintre oamenii care ne înconjoară. Condiție în care, în ceea ce mă privește, din punctul meu de vedere personal, susțin ca această lege să fie retrimisă la comisie și să fie discutată cu toți cei care iubesc într-adevăr animalele. Nimeni nu a rezolvat problema până la capăt. Probabil că nici noi nu o vom rezolva. Dar, în niciun caz, aceste animale nu trebuie omorâte, ucise.

Vă mulțumesc. (Aplauze de la balcoane.)

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc. Domnul deputat Pambuccian.

 
   

Domnul Varujan Pambuccian:

Vă solicit un drept la replică, domnule președinte.

Niciodată nu am dat doi bani pe imaginea mea. Și lucrul ăsta cred că deja este un lucru știut de toată lumea. Nu am venit aici să vorbesc pentru aplauze. Așa cum ați spus, am venit să vorbesc pentru că eu chiar cred că lucrul ăsta trebuie făcut așa.

Vă mulțumesc. (Aplauze de la balcoane.)

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Stimate coleg,

Eu nu am făcut decât să constat că ați obținut aplauze. Nu am spus că ați venit să luați cuvântul pentru aplauze. Nu e decât un lucru pe care-l constat cu multă bucurie. Dar să vedem și punctul de vedere al PDL.

Vă rog, stimate coleg.

 
   

Domnul Mihai Doru Oprișcan:

Stimați colegi,

În urmă cu o săptămână am respins două proiecte de lege care veneau în sprijinul animalelor și le-am respins fără dureri de cap și fără prea multe dezbateri și eu nu sunt vicelider ca să propun trei săptămâni sau două săptămâni, sau o lună, dar eu cred că în trei săptămâni nu reușim să facem o armonizare între proiectul de lege pe care-l avem astăzi total în defavoarea animalelor și cele două proiecte de lege pe care le-am respins cu seninătate în urmă cu o săptămână, care probabil că veneau în sprijinul acestora. Probabil că intervalul de timp și o combinare între cele două legi ar fi o lună, probabil că ne-ar permite să dăm o lege care într-adevăr, cred că și acele animale o merită.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Da, vă mulțumesc.

A fost domnul deputat Oprișcan, din partea Grupului parlamentar al PDL.

Și domnul Márton Árpad, din partea Grupului parlamentar al UDMR.

 
   

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule vicepreședinte,

Doamnelor și domnilor,

Ca de obicei, vin cu regulamentul în mână, ca să vă atenționez, domnule vicepreședinte, președinte de ședință, și onorați invitați.

Art.140 alin.(4): "Persoanele care asistă la ședință trebuie să păstreze liniștea și să se abțină de la orice manifestare de aprobare sau dezaprobare, în caz contrar fiind eliminate din sală de către forța publică pusă la dispoziția președintelui".

Astfel, s-ar putea să ajungem iar în situația când un deputat de la acest microfon susținea tare niște amendamente, votate în unanimitate, ca, peste 4 luni, fiind ministru, să nu mai aplice acea prevedere legală.

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc.

Da, este o intervenție a unui om care cunoaște perfect regulamentul, dar suntem într-un caz fericit, în care toate grupurile parlamentare au obținut aplauze. Nu există nemulțumiți. În consecință, de data asta îmi asum eu încălcarea regulamentului.

Stimați colegi, suntem în fața unei propuneri făcute de către domnul deputat Nicolăescu privind retrimiterea la comisia sesizată în fond a acestui proiect de lege.

Vă rog să votați.

 
   

70 de voturi pentru, 37 împotrivă și 5 abțineri. Propunerea a obținut majoritatea voturilor.

Se retrimite comisiei sesizate în fond.

Termen pentru raport suplimentar: trei săptămâni. (Aplauze de la balcoane.)

Domnul deputat Nicolăescu. Vă rog.

 
   

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

Domnule deputat Ioan Oltean, o precizare. Domnul Oprișcan a vorbit foarte frumos, domnul deputat Oprișcan, din partea PDL, numai că se pare că dânsul nu a avut acordul grupului, pentru că viceliderul grupului parlamentar PDL, domnul Călian, a arătat să se voteze împotriva retrimiterii. O precizare care era necesară.

Vă mulțumesc. (Aplauze de la balcoane.)

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Domnul deputat Blaga, din partea Grupului parlamentar al Partidului Democrat Liberal.

 
   

Domnul Iosif Veniamin Blaga:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Este pentru prima dată când iau și eu cuvântul în plenul Camerei Deputaților.

Vreau să vă spun că, deși pare-se că unii au o părere greșită despre deputați, și eu, astăzi, alături de mulți colegi de-ai mei, am votat pentru amânarea acestei legi.

Deci, și noi am fost, mulți din PDL, care am votat alături de cei din opoziție.

Vă mulțumesc și considerați-ne și pe noi, parlamentarii care judecăm. (Aplauze.)

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Domnilor colegi, ca să fim pe deplin informați, acest proiect de lege stă la comisii din 2007. 2007! Haideți să privim cu maximă atenție, să nu ne asumăm merite pe care nu le avem. Din 2007 stă acest proiect de lege la comisia sesizată în fond. Așa că... mai multă atenție atunci când vă asumați merite.

Continuăm dezbaterea noastră, conform...

Domnul deputat Márton Árpád. Vă rog.

 
   

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule vicepreședinte,

Doamnelor și domnilor,

Stimați invitați,

Am intervenit încă o dată de la acest microfon, pentru că ultima intervenție a catalogat colegii care eventual au votat împotriva retrimiterii în comisie ca oameni care nu judecă, pentru că cei care judecă au votat pentru retrimitere. Or, vă pun următoarea întrebare: mâine sau poimâine, dacă va muri un om, această tergiversare a problemei cine și-o asumă?

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Da.

Domnul deputat Dascălu, vă rog, din partea Grupului parlamentar al Partidului Democrat Liberal.

 
   

Domnul Constantin Dascălu:

M-a preocupat și pe mine această problemă mult, pentru că în colegiul meu chiar am chestiuni foarte grele legate de această problemă. Și părerea mea este că mulți dintre cei care au luat cuvântul nici nu au citit legea nouă, nici nu știu ce prevede și habar nu au ce legi sunt în Franța, în Germania, pe această temă.

Eu am documentație pentru oricine vrea și vă arăt cum arată o lege în Franța pe această temă.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnul deputat Pambuccian. Vă rog.

 
   

Domnul Varujan Pambuccian:

Domnule președinte, două lucruri vreau să spun. Primul - că a avut loc un vot și că subiectul, din punctul acesta de vedere, este închis și vreau să mai spun un lucru, pentru că aud de foarte multe ori cum sunt legile și lucrurile prin alte părți. Eu cred că este bine să ieșim din logica asta de a imita încontinuu. Este o logică foarte departe de cea naturală. În logica naturală faci un lucru pentru că așa consideri că este bine, nu pentru că l-a făcut altul și tu trebuie să te iei după el. E bine să părăsim felul ăsta de a gândi.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc și eu.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii (Pl-x 667/2009). (rămasă pentru votul final)  

Stimați colegi, vă rog să fiți de acord să continuăm dezbaterile noastre.

Conform hotărârii Biroului permanent, astăzi vom continua dezbaterea cu rapoartele de respingere a actelor normative.

La poziția 45, avem alte inițiative, la Capitolul V, cu propuneri de respingere.

La poziția 45, avem Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii.

Întrucât propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi în ședința publică de vot final din 1 martie 2011 ca urmare, conform prevederilor art.104 din Regulamentul Camerei Deputaților, s-a hotărât dezbaterea pe articole într-o ședință ulterioară.

Observați însă că raportul nu cuprinde amendamente admise și respinse. În consecință, conform art.106 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege rămâne din nou pentru votul final de mâine.

Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.63/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată în M.Of. nr.300 din 7 mai 2009 (Pl-x 670/2009). (rămasă pentru votul final)  

Poziția 46 din ordinea de zi, Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.63/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată în Monitorul Oficial nr.300 din 7 mai 2009.

Suntem exact la aceleași prevederi mai înainte amintite.

Și acest proiect de lege rămâne pentru votul final de mâine.

Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea alin.(2) al art.135 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat (Pl-x 289/2010). (rămasă pentru votul final)  

Poziția 47, Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.135 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat.

Aceeași situație, aceeași soluție, vot final mâine, ora 12,30.

Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr.211/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2006 privind Inspecția Socială (Pl-x 31/2010). (rămasă pentru votul final)  

Poziția 48, Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.211/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2006 privind Inspecția Socială.

Suntem în aceleași reglementări: aceeași soluție, vot final.

Domnule Mircia Giurgiu, aveți vreo problemă? Vreți să ne spuneți ceva. Vă rog.

   

Domnul Mircia Giurgiu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Într-adevăr, am fost mai mulți colegi care am inițiat acest proiect de lege, de la Partidul Democrat Liberal, numai că, după numirea domnului Ioan Botiș, ne-a promis că se va ocupa dânsul și o să iasă cât de repede... o să vină cât de repede în Parlament cu un proiect de lege pe Codul social.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc, domnule deputat. Puteți fi mulțumit. Precizarea a fost reținută și consemnată în procesul-verbal pentru posteritate.

 
Dezbaterea Propunerii legislative privind instituirea unei indemnizații sociale minime garantate pentru persoanele în vârstă care nu primesc pensie (Pl-x 291/2010). (rămasă pentru votul final)  

Urmează Propunerea legislativă privind instituirea unei indemnizații sociale minime garantate pentru persoanele în vârstă care nu primesc pensie.

Suntem în aceeași situație, sunt îndeplinite prevederile art.104 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaților și ale art.106 din același regulament; soluția este aceeași, identică: vot final mâine, ora 12,30.

Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (Pl-x 295/2010). (rămasă pentru votul final)  

Poziția 50, Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război.

Aceeași situație, propunerea nu a îndeplinit numărul de voturi necesar în ședința din 1 martie, nu avem amendamente admise sau respinse, vot final.

Stimate domnule Horea Uioreanu, vă rog să rămâneți în sală.

Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea OUG nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în M.Of. nr.1074/29.noi.2009, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 139/2010). (rămasă pentru votul final)  

La poziția 51, Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial nr.1074/29 noiembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare.

Situație identică cu a celorlalte propuneri legislative și soluția nu poate fi alta decât de a fi trimis la votul final.

Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (PL-x 421/2010). (rămas pentru votul final)  

Poziția 52, Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.

Suntem în aceiași parametri ca ai celorlalte propuneri legislative. soluția este aceeași, vot final.

Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice (PL-x 424/2010). (rămas pentru votul final)  

53. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice.

Și aici avem îndeplinite prevederile art.104 alin. (3) și ale art.106 din Regulamentul Camerei Deputaților. vot final, mâine.

Dezbaterea Proiectului de Lege pentru îngrijirea copilului preșcolar (PL-x 415/2010). (rămas pentru votul final)  

Poziția 54, Proiectul de Lege pentru îngrijirea copilului preșcolar.

Prevederile art.104 alin.(3) și art.106 din Regulamentul Camerei Deputaților sunt îndeplinite. În consecință, proiectul de lege merge pentru votul final de mâine.

Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 475/2010). (rămasă pentru votul final)  

Poziția 55, Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare.

Avem aceeași situație care se regăsește precizată în art.104 alin.(3) și art.106 din Regulamentul Camerei Deputaților. vot final, mâine.

Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 426/2010). (rămas pentru votul final)  

Poziția 56, Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Situație identică, soluție identică - vot final.

Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (PL-x 136/2010). (rămas pentru votul final)  

Poziția 57, Proiectul de Lege pentru completarea art.23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Și aici suntem în aceeași situație, cu aceeași soluție, vot final.

Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.6 din 9 ianuarie 2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (Pl-x 664/2009). (rămasă pentru votul final)  

Poziția 58, Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.6 din 9 ianuarie 2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Suntem în prezența prevederilor art.104 alin.(3) și art.106 din Regulamentul Camerei Deputaților. vot final.

Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.118 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 436/2009). (rămasă pentru votul final)  

Poziția 59, Propunerea legislativă pentru modificarea art.118 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Situație identică, soluție identică - vot final.

Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică (PL-x 530/2010). (rămas pentru votul final)  

Poziția 60, Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.

Și aici suntem în aceeași situație - vot final, mâine.

Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (Pl-x 495/2010). (rămasă pentru votul final)  

Poziția 61, Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

Situație identică, soluție identică, vot final, mâine.

Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.330 din 05/11/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (Pl-x 570/2010). (rămasă pentru votul final)  

Poziția 62, Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.330 din 5.11.2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

Facem trimitere la alin.(3) al art.104 și la art.106 din Regulamentul Camerei Deputaților. vot final, mâine.

Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (Pl-x 706/2010). (rămasă pentru votul final)  

Poziția 63, Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

Aceleași prevederi ale art.106 și 104 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaților. aceeași decizie, aceeași soluție - vot final.

Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului (PL-x 527/2010). (rămas pentru votul final)  

Poziția 64, Proiectul de Lege pentru completarea art.10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului.

Vot final, mâine, pentru că suntem în prezența acelorași reglementări din Regulamentul Camerei Deputaților.

Dezbaterea Propunerii legislative pentru alegerea Președintelui României (Pl-x 701/2010). (rămasă pentru votul final)  

Poziția 65 din ordinea de zi, Propunerea legislativă pentru alegerea Președintelui României.

Nu avem amendamente în raportul comisiei sesizate în fond. Proiectul de lege a fost reașezat pe ordinea de zi, pentru că nu a întrunit numărul de voturi la votul final din 1 martie. În consecință, sperăm că mâine va avea mai mult noroc. vot final, mâine, 8 martie.

Dezbaterea Propunerii legislative privind ziua de desfășurare a alegerilor locale, parlamentare, europarlamentare și prezidențiale (Pl-x 603/2009). (rămasă pentru votul final)  

Poziția 66, Propunerea legislativă privind ziua de desfășurare a alegerilor locale, parlamentare, europarlamentare și prezidențiale.

Suntem în aceeași situație, aceeași soluție - vot final.

Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.9 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinație de locuințe, trecute în proprietatea statului (PL-x 454/2009). (rămas pentru votul final)  

67. Proiectul de Lege pentru completarea art.9 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinație de locuințe, trecute în proprietatea statului.

Avem situație identică și aici, soluție identică - vot final.

O să-i rog pe colegii mei, dacă sunt observații sau dacă parcurgem într-un ritm prea alert, să ne atenționați, să vă putem oferi ocazia să vă pronunțați de la tribuna Camerei.

Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea alin.(1<SUP>1</SUP>) al art.III din Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (Pl-x 568/2010). (rămasă pentru votul final)  

Poziția 68, Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(11) al art.III din Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991.

Aceeași situație, aceeași soluție.

Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (PL-x 498/2008). (rămas pentru votul final)  

Poziția 69, Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Aceeași situație, aceeași soluție, vot final, mâine.

Ne bucurăm, domnule Mircea Toader, că sunteți prezent la respingeri.

Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.370 din 20 septembrie 2004 pentru alegerea Președintelui României (Pl-x 435/2010). (rămasă pentru votul final)  

Poziția 70, Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.370 din 20 septembrie 2004 pentru alegerea Președintelui României.

Nu avem probleme deosebite, aceeași situație reglementată în art.104 alin.(3) și 106 din regulament. vot final, mâine.

Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 404/2008). (rămas pentru votul final)  

Următorul proiect de lege, cel de la poziția 71, Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Aceeași situație, vot final, mâine.

Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.155 din 12 iulie 2010, a Poliției Locale (Pl-x 861/2010). (rămasă pentru votul final)  

Următorul proiect de lege este Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.155 din 12 iulie 2010, a Poliției Locale.

Aceeași situație, vot final, mâine.

Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.360 din 6 iunie 2002 privind Statutul polițistului (Pl-x 860/2010). (rămasă pentru votul final)  

Poziția 73, Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.360 din 6 iunie 2002 privind Statutul polițistului.

Aceeași situație, vot final, mâine.

Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (Pl-x 741/2010). (rămasă pentru votul final)  

Poziția 74, Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției.

Avem, de asemenea, îndeplinite prevederile art.104 alin. (3) și ale art.106 din Regulamentul Camerei Deputaților. vot final, mâine.

Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Codului penal (Pl-x 702/2010). (rămasă pentru votul final)  

75. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Codului penal.

Este în aceeași situație, vot final, mâine.

Dezbaterea Propunerii legislative pentru despăgubirea cetățenilor României, pentru capitalul trecut, prin Legea nr.15/1990, din proprietatea lor comună în proprietatea statului român (Pl-x 815/2010). (rămasă pentru votul final)  

Poziția 76, Propunerea legislativă pentru despăgubirea cetățenilor României, pentru capitalul trecut, prin Legea nr.15/1990, din proprietatea lor comună în proprietatea statului român.

Nu sunt intervenții, nu sunt amendamente. avem aceeași situație - vot final, mâine.

Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Codului de procedură penală al României din 12 noiembrie 1968 - republicat, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 740/2010). (rămasă pentru votul final)  

Poziția 77, Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Codului de procedură penală al României din 12 noiembrie 1968, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

Dacă din partea inițiatorului dorește cineva să ia cuvântul? Nu avem.

Din partea comisiei sesizate în fond? Comisia juridică, de disciplină și imunități, prin domnul Daniel Buda? Nu este în sală. Comisia susține raportul de respingere.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul? Nu dorește nimeni.

Vă rog să observați că raportul comisiei sesizate în fond propune respingerea acestei inițiative legislative și că sunt îndeplinite prevederile art.104 din Regulamentul Camerei Deputaților. vot final, mâine.

Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 880/2010). (rămasă pentru votul final)  

78. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal.

Dacă din partea inițiatorului dorește cineva să ia cuvântul?

Din partea comisiei sesizate în fond - Comisia pentru buget, finanțe și bănci? Se menține raportul.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul? Art.104 are prevederile îndeplinite. În această situație, în consecință, vot final, mâine.

Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Codului fiscal (Pl-x 858/2010). (rămasă pentru votul final)  

Poziția 79, Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Codului fiscal.

Dacă din partea inițiatorului dorește cineva să ia cuvântul? Nu.

Comisia sesizată în fond? Comisia pentru buget, finanțe și bănci susține raportul de respingere.

Dezbateri generale?

prevederile art.104 din Regulamentul Camerei Deputaților sunt îndeplinite. vot final, mâine.

Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, publicată în M.Of. nr.927 din 23 Decembrie 2003 (rectificată în M.Of. nr.112 din 06 Februarie 2004), cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 849/2010). (rămasă pentru votul final)  

Poziția 80, Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr.927 din 23 decembrie 2003, rectificată în Monitorul Oficial nr.112 din 6 februarie 2004, cu modificările și completările ulterioare.

Dacă din partea inițiatorului este cineva care dorește să ia cuvântul?

Domnule Mircea Toader, doriți să luați cuvântul? Mă iertați. Am văzut că vă îndreptați spre microfon și m-am gândit că aveți observații.

Din partea comisiei sesizate în fond?

Din partea grupurilor parlamentare? Prevederile art.104 din regulament sunt îndeplinite, stimați colegi. Vot final, mâine.

Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea art.160 alin.(2) din OUG nr.109/2009 de modificare a Legii nr.571/2003, privind Codul fiscal (Pl-x 818/2010). (rămasă pentru votul final)  

Poziția 81, Propunerea legislativă pentru modificarea art.160 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2009 de modificare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal.

Dacă inițiatorii doresc să intervină?

Din partea comisiei sesizate în fond - Comisia pentru buget, finanțe și bănci? Nu avem.

Intervenții la dezbateri nu avem.

Prevederile art.104 sunt îndeplinite. vot final, mâine.

Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, publicată în M. Of. nr.927 din 23 decembrie 2003 (rectificată în M. Of. nr.112 din 06 februarie 2004), cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 758/2010). (rămasă pentru votul final)  

Poziția 82, Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr.927 din 23 decembrie 2003, rectificată în Monitorul Oficial nr.102 din 6 februarie 2004, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiatorii? Nu doresc să-și susțină proiectul de lege.

Comisia susține în continuare raportul de respingere.

Dezbateri generale? Nu intervine nimeni.

Prevederile art.104 sunt îndeplinite. Vot final.

Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.296<SUP>1</SUP> al Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal și a art.220 și art.223 ale Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală (Pl-x 757/2010). (rămasă pentru votul final)  

Poziția 83, Propunerea legislativă privind modificarea art.2961 al Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și a art.220 și art.223 ale Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul?

Comisia sesizată în fond își menține raportul de respingere.

Din partea grupurilor parlamentare nu sunt intervenții.

Suntem în prezența prevederilor art.104 din Regulamentul Camerei Deputaților.

Vot final, mâine.

Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea alin.(2) al art.160 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 543/2010). (rămasă pentru votul final)  

Propunerea legislativă pentru completarea alin.(2) al art.160 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal.

Dacă inițiatorii își susțin proiectul de lege?

Comisia sesizată în fond își menține raportul.

Dezbateri generale? Nu ia nimeni cuvântul.

Vot final, mâine.

Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 514/2010). (rămasă pentru votul final)  

Poziția 86... Poziția 85, iertați-mă! Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să intervină?

Comisia sesizată în fond, Comisia pentru buget, își menține raportul de respingere.

La dezbateri generale nu sunt intervenții.

Prevederile art.104 sunt îndeplinite.

Vot final, mâine.

Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea alineatului (7) al articolului 120 din Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală (Pl-x 512/2010). (rămasă pentru votul final)  

Poziția 86, Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (7) al articolului 120 din Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

Din partea inițiatorului sau inițiatorilor?

Comisia sesizată în fond își menține raportul de respingere.

Dezbateri generale nu există.

Vot final, mâine.

Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (Pl-x 511/2010). (rămasă pentru votul final)  

Poziția 87, Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

Dacă din partea inițiatorilor se dorește susținerea? Nu avem.

Comisia sesizată în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, își menține raportul.

Nu avem intervenții la dezbateri generale.

Prevederile art.104 sunt îndeplinite.

În consecință, proiectul de lege rămâne pentru votul final.

Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.571 din 22/12/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 817/2010). (rămasă pentru votul final)  

Poziția 88, Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571 din 22.12.2003 privind Codul fiscal.

Dacă inițiatorii doresc să susțină? Nu.

Comisia sesizată în fond își menține raportul.

Proiectul de lege rămâne pentru votul final de mâine.

Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea OUG nr.109/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 816/2010). (rămasă pentru votul final)  

Poziția 89, Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal.

Dacă inițiatorii doresc să ia cuvântul?

Comisia sesizată în fond își păstrează poziția.

Dezbateri generale nu sunt.

Prevederile art.104 din Regulament sunt îndeplinite.

Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 881/2010). (rămasă pentru votul final)  

Poziția 90, Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal.

Dacă sunt intervenții? Nu avem.

Proiectul de lege rămâne pentru votul final de mâine.

Dezbaterea Propunerii legislative privind completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 882/2010). (rămasă pentru votul final)  

Poziția 91, stimați colegi, Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Dacă inițiatorul își susține propunerea? Nu-l mai interesează.

Comisia își menține raportul de respingere.

Dezbateri generale nu există.

Prevederile art.104 sunt îndeplinite.

Vot final, mâine.

Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea alineatului (7) al articolului 284 din Legea nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal (Pl-x 513/2010). (rămasă pentru votul final)  

Poziția 92, Propunerea legislativă privind modificarea alineatului (7) al articolului 284 din Legea nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal.

Dacă inițiatorii doresc să intervină?

Comisia sesizată în fond, Comisia pentru buget, își menține raportul de respingere.

Dezbateri generale nu există.

Art.104 din Regulamentul Camerei Deputaților are prevederile îndeplinite.

Vot final pentru mâine.

Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 551/2010). (rămas pentru votul final)  

Poziția 93, Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Dacă inițiatorul dorește să intervină?

Comisiile sesizate în fond, Comisiile pentru sănătate și familie și pentru buget, finanțe, își mențin raportul de respingere.

În consecință, prevederile art.104 din regulament sunt îndeplinite.

Vot final.

Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială (PL-x 666/2010). (rămas pentru votul final)  

Poziția 94, Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială.

Dacă sunt intervenții din partea inițiatorilor?

Dacă din partea comisiei sesizate în fond, Comisia pentru muncă?

Raportul se păstrează, raportul de respingere.

Din partea grupurilor parlamentare nu sunt intervenții.

Proiectul de lege rămâne pentru votul final de mâine.

Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.60 alin.(1) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii (PL-x 574/2010); Propunerii legislative pentru completarea art.132 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii (Pl-x 689/2010) și a Propunerii legislative privind modificarea Legii nr.53 din 24 ianuarie 2003- Codul muncii (Pl-x 789/2010). (rămase pentru votul final)  

Poziția 95, Proiectul de Lege pentru completarea art.60 alin.(1) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, asociată cu Propunerea legislativă pentru completarea art.132 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii și cu Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.53 din 24 ianuarie 2003- Codul muncii.

Avem un raport pentru trei proiecte de acte legislative.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul?

Comisiile sesizate, Comisia de muncă sesizată în fond își menține raportul de respingere.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să intervină? Nu.

Stimați colegi, sunt îndeplinite și aici prevederile art.104 din Regulamentul Camerei Deputaților.

Proiectul de lege rămâne pentru votul final.

Este ora 18,48, adică 17,47 de minute, avem epuizată ordinea de zi pentru astăzi. Aici finalizăm ședința consacrată dezbaterilor pe marginea proiectelor de lege înscrise pe ordinea de zi.

Ne revedem la ora 18,00 cu colegii care participă la ședința consacrată răspunsurilor pe care membrii Guvernului le dau la întrebările dumneavoastră.

Celor care nu vin la această ședință, o după-amiază plăcută.

Pe mâine, mare sărbătoare mare! Ne vedem cu toții aici.

Doamne ajută! Să auzim numai de bine.

  Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului.  

*

După pauză

   

Domnul Ioan Oltean:

Stimați colegi,

Declar ședința consacrată răspunsurilor orale la întrebările pe care dumneavoastră le-ați adresat membrilor Guvernului.

O să începem cu doamna deputat Tușa Adriana Diana, din partea Grupului parlamentar al PNL, care a adresat Ministerului Apărării Naționale o întrebare, cu care, de fapt, revine la întrebarea nr.3895/A.

Dacă doamna deputat este prezentă? Nu.

Domnul secretar de stat Mihail Ozunu este prezent? Nu este.

Marcăm absența și a domnului secretar de stat și a doamnei deputat. Replanificăm pentru altă dată.

Doamna deputat Tușa Adriana Diana adresează o întrebare Agenției Naționale de Administrare fiscală, referitor la formularul 150.

Dacă domnul vicepreședinte Mihai Gogancea-Vătășoiu este prezent? Vă rog, domnule vicepreședinte.

Întrucât doamna deputat nu este prezentă, vă rog să-i comunicați în scris răspunsul la întrebarea domniei sale.

Mai aveți? Nu mai aveți nimic.

Vă mulțumesc pentru prezență.

O după-amiază plăcută vă doresc!

Doamna deputat Vasile Aurelia adresează Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale o întrebare legată de scăderea CAS-ului.

Domnul Ivășchescu este prezent, domnul secretar de stat. Da, știu că este, am spus că este prezent.

Domnule secretar, domnule ministru, nu este prezentă doamna deputat. În consecință, răspunsul i-l comunicați în scris, ca să clarificăm, să primească doamna deputat răspunsul în scris.

Domnul deputat Bejinariu Eugen, din partea Grupului parlamentar al PSD, adresează Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale o întrebare referitoare la menținerea Centrului pentru testarea soiurilor din municipiul Rădăuți. Ministerul a solicitat amânarea răspunsului pentru altă ședință.

Domnul deputat Giurgiu Mircia, din partea Grupului PDL, adresează o întrebare Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului, referitor la memoriul domnului Gyula Varga. De asemenea, se solicită amânarea pentru următoarea ședință.

Domnilor miniștri, mulțumesc pentru prezență.

Vă doresc o după-amiază și o seară plăcută!

Ne revedem la următoarea ședință.

Domnule secretar de stat, ora 18,00, domnule secretar de stat.

Între timp domnul secretar de stat Mihail Vasile-Ozunu, din partea Ministerului Apărării, s-a prezentat.

O să vă rog să-i comunicați doamnei deputat Tușa Adriana răspunsul în scris. I-ați comunicat deja, formalitatea fiind îndeplinită, vă doresc o după-amiază plăcută, toate cele bune.

Pe mâine, cei care aveți proiecte de lege, ceilalți, pe altă dată.

 
Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului.  

Deschid acum ședința consacrată prezentării pe scurt a interpelărilor adresate acelorași membri ai Guvernului Boc.

Avem o listă întreagă de colegi care au depus interpelări.

O să îi citesc în ordine, iar pe cei care sunt prezenți în sală și doresc să o susțină de la tribuna Camerei, îi rog s-o facă: domnul deputat Lucian Nicolae Bode, o interpelare depusă în scris; domnul deputat Lucian Riviș-Tipei - este prezent? - depusă în scris; Bogdan Cantaragiu, depusă în scris; Emil Radu Moldovan, șase interpelări depuse în scris; domnul deputat Ion Dumitru, două interpelări.

  Anghel Stanciu

Domnul profesor Anghel Stanciu. Distinse domnule profesor, microfonul v-a simțit lipsa astăzi. vă rog să completați și lipsa de la ședința de dezbateri pe proiectele de lege.

Aveți cuvântul, distinse domnule deputat.

   

Domnul Anghel Stanciu:

Distinse domnule președinte,

Onorat prezidiu,

Stimate doamne și stimați domni deputați,

Domnilor miniștri,

Domnule Nicolăescu,

Astăzi, am îndrăznit să vin în fața dumneavoastră cu o interpelare adresată excelenței sale domnul profesor universitar doctor Emil Boc, prim-ministru.

Obiectul, ca atare, este cel de afaceri europene. În speță, de valoarea adevăratei politici a Guvernului României privind absorbția fondurilor europene, prin prisma prevederilor Deciziei nr.9/23 februarie 2011.

Cu îngăduința dumneavoastră, domnule președinte, voi fi sintetic și analitic, urmând să prezentăm en détail în ziua în care, poate, voi avea onoarea ca fostul meu coleg, viceliderul Grupului PD la vremea aceea, ne va onora cu prezența.

Excelență,

Declarațiile dumneavoastră anterioare, și nu puține, de tipul absorbția fondurilor europene structurale și de coeziune, reprezintă una din prioritățile de grad zero ale Guvernului României. Astfel de declarație a făcut ca o serie de firme și respectiv ONG-uri să facă tot ceea ce este posibil să câștige programe europene spre a aduce bani în România, adică, din cele 20 de miliarde puse la dispoziție, cât mai multe cu putință.

Iată însă că aceste speranțe s-au năruit când banii n-au venit și a venit decizia nouă pe 23.02.2011 a Agenției de Management Pos Dru, prin care prefinanțarea s-a redus de la 30% la 10%.

Spre a împiedica un eventual dezastru, concretizat în falimentul ONG-urilor și firmelor, spre a împiedica ca lumea să fugă ca de dracu' de fondurile europene, credem, excelență, că ar fi necesară luarea următoarelor decizii: - anularea Deciziei nr.9/23 în forma actuală; - asigurarea unui tratament egal, nediscriminatoriu (30% s-a dat, 30% să se dea și la celelalte); - verificarea proiectelor aflate în implementare și rezilierea celor care nu au execuție bugetară corespunzătoare; - asigurarea transparenței prin informarea constantă a beneficiarilor și publicarea tuturor actelor normative și administrative, care gestionează acest lucru; - verificarea modalității de acordare a prefinanțărilor, spre a se evita ca aceste prefinanțări să se asigure cumva preferențial; - interzicerea unor reglementări cu caracter retroactiv discriminatoriu; - impunerea unor reguli clare, abordate unitar, în ceea ce privește verificările de management.

Toate acestea, excelență, ne vor face să credem că, într-adevăr, declarațiile dumneavoastră sunt reale, sunt pertinente și numai cei care trebuie să le pună în aplicare sabotează Guvernul, spre rușinea lor.

Cu speranța că toate aceste chestiuni, pe care le vom prezenta în amănunt pe încă cinci pagini în expunerea detaliată, vor aduce și vor atrage atenția Guvernului asupra pierderilor incomensurabile pe care România le are prin neatragerea fondurilor europene, dar și mai mult prin pierderea speranței.

Oamenii credeau că, pe pâinea pe care o au vor pune de la Europa și o bucățică de unt și salamul. Acum, Guvernul ia și bucata de pâine!

Mulțumesc, excelență.

Și la bună vedere!

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Domnule profesor, vă mulțumesc și eu pentru bunăvoința cu care ați prezentat această interpelare.

Domnul deputat Daniel Oajdea depune în scris o interpelare, domnul deputat Ioan Holdiș depune în scris interpelarea, domnul deputat Relu Fenechiu o depune în scris, domnul deputat Marian Neacșu depune în scris o interpelare, domnul deputat Mircea-Gheorghe Drăghici, două interpelări depuse în scris, domnul deputat Cornel-Cristian Resmeriță, două interpelări depuse în scris; domnii deputați: Dorel Covaci, o interpelare depusă în scris; Aurel Vlădoiu, patru interpelări depuse în scris; Andrei Dolineaschi, o interpelare; domnul deputat Florin-Costin Pâslaru, 20 de interpelări depuse în scris; deputații: Cristian Rizea, Ioan Sorin Roman, câte o interpelare depusă în scris; domnul deputat Ion Călin, două interpelări depuse în scris; deputații: Anghel Tîlvăr, Florin Iordache și Vasile Mocanu, câte o interpelare depusă în scris.

 
  Vasile Mocanu

Domnul deputat Vasile Mocanu dorește să și-o și prezinte de la microfonul Camerei și-i ofer cu plăcere această posibilitate, pentru că posteritatea, cu siguranță, își va aminti cu mai multă plăcere de declarația citită de la tribuna Camerei, decât de cele prezentate doar în scris.

   

Domnul Vasile Mocanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Interpelarea de astăzi am adresat-o domnului ministru Cseke Attila, ministrul sănătății, și anume obiectul interpelării este taxa pe viciu.

Așa-numita taxă pe viciu a fost introdusă în 2006 pentru a combate consumul excesiv de tutun și alcool. În 2010, taxa a adus la bugetul sănătății peste 1 miliard de lei, iar în toți cei cinci ani de când a intrat în vigoare, peste 5,5 miliarde de lei. Comparând această sumă cu bugetul anual al ministerului de profil, care este doar de 4,4 miliarde de lei, rezultatul este destul de surprinzător.

Deși taxa pe viciu a condus mai degrabă la orientarea consumatorilor către produse mai ieftine și de calitate mai proastă și, pe cale de consecință, la creșterea contrabandei cu țigări și alcool, inițiativa a avut, totuși, și un efect pozitiv. A majorat veniturile sănătății sau ar fi trebuit să le majoreze.

Potrivit Legii sănătății, sumele provenite din taxa pe viciu ar trebui cheltuite și pentru investiții în infrastructură, dar și pentru dotări ale sistemului sanitar, pentru finanțarea programelor de sănătate, dar și pentru rezerva ministerului, în cazul situațiilor deosebite.

Toate bune și frumoase, dar unde s-au dus, totuși, cei peste 5,5 miliarde de lei sau, mai bine zis, cum s-au cheltuit acești bani, mai ales în ultimii doi ani. Au fost folosiți ei și pentru derularea unor programe specifice de combatere a consumului de tutun și alcool? Atunci de ce nu există rezultate? Câte centre de tratare a alcoolicilor au fost înființate în țară? Dar în Moldova? Câți bani au ajuns la casele județene de sănătate și cum s-au utilizat ei? Există o documentație transparentă referitoare la cheltuirea acestor bani?

Solicit răspuns în scris și oral.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc și eu, domnule deputat.

Sper să primiți răspunsuri și oral, și scris.

Domnul deputat Matei Brătianu a depus în scris două interpelări; deputații: Doru Leșe Brașoan, Diana Tușa și Mirel Taloș, Virgil Pop au depus în scris câte o interpelare; domnul deputat Cristian Buican a depus în scris trei interpelări; domnul deputat Marian Avram o interpelare; domnul deputat Mircia Giurgiu, zece interpelări.

 
  Vasile Popeangă

Urmează nimeni altul decât domnul profesor Vasile Popeangă, membru marcant al Partidului Național Li... Partidul Social Democrat - era cât pe ce să vă fac liberal, dar nu sunteți departe.

Vă rog, domnule profesor, domnule deputat, aveți cuvântul.

   

Domnul Vasile Popeangă:

Suntem în alianță.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Da, sunteți în alianță.

 
   

Domnul Vasile Popeangă:

Mulțumesc, domnule președinte.

Dragi colegi,

Interpelarea mea este adresată domnului Ion Ariton, ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri.

Obiectul interpelării se referă la normele de punere în aplicare referitoare la Legea nr.220/2008, modificată prin Legea nr.139/2010 privind stimularea producerii de energie din resurse regenerabile, care reglementează numărul de certificate verzi.

Domnule ministru,

În cadrul programului Sprijin financiar acordat pentru proiectele de investiții în valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi în cadrul Axei 4 a Programului operațional sectorial creșterea competitivătății economice, derulat prin Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, cu fonduri europene în valoare de 200 de milioane de euro, până la data de 30.04.2010, mai multe societăți și-au depus dosarele.

În luna august, s-a început anunțarea eligibilității.

Selectarea societăților se face în funcție de punctaj, acesta fiind mai mare dacă: terenul este în proprietatea societății care aplică, proiectul este însoțit de acord tehnic de racordare la rețeaua națională, autorizare de construire, toate acestea însemnând costuri foarte mari.

Pentru un parc fotovoltaic de 6 MW sunt necesare aproximativ 20 ha teren, însemnând aproximativ 600000 de euro; autorizația de construire, aproximativ 60000 de euro; avizele premergătoare autorizației de construire, aproximativ 10000 de euro; proiectul, aproximativ 50000 de euro; studiu de situație, aproximativ 20000 de euro; consultant, aproximativ 200000 euro. Total, aproximativ 940000 de euro.

Acordul tehnic de racordare la rețeaua națională pentru 6 MW costă aproximativ 60000 de euro plus taxa pe valoare adăugată pe fiecare an. Chiar dacă nu se realizează proiectul, acesta trebuie plătit.

În consecință, societățile știu clar ce plăți au de făcut și la ce termene, dar, până în momentul de față, nu au niciun răspuns de la Ministerul Economiei.

Până acum au trecut aproximativ zece luni și nu au fost anunțate societățile selectate pentru contractarea fondurilor europene.

Timpul este foarte lung și, ținând cont de nivelul costurilor, societățile care s-au aventurat să obțină un punctaj mare vor avea pierderi însemnate, poate chiar vor intra în faliment.

Referitor la Legea nr.220/2008 modificată prin Legea nr.139/2010 privind stimularea producerii de energie din resurse regenerabile, care reglementează numărul de certificate verzi, normele de punere în aplicare nu sunt aprobate și publicate nici până în acest moment.

Această situație pune în imposibilitate realizarea proiectelor. Analiza cost-beneficiu indică clar că, și în ipoteza accesării fondurilor europene, sunt necesare șase certificate verzi, conform Legii nr.220/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Referitor la cele relatate, vă interpelez, domnule ministru, când vor fi aprobate și publicate normele de punere în aplicare referitoare la Legea nr.220/2008, modificată prin Legea nr.139/2010 privind stimularea producerii de energie din resurse regenerabile, care reglementează numărul de certificate verzi?

Menționez că doresc un răspuns scris, în termen legal, având în vedere faptul că secretarii de stat sunt foarte ocupați și le este greu să vină să dea răspunsul oral.

Vă mulțumesc pentru colaborare.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule profesor.

Vă mulțumim și noi pentru disponibilitatea de a colabora cu membrii Guvernului.

În continuare, doamna Lucia-Ana Varga depune o interpelare în scris; doamna deputat Antonella Marinescu și cu Eduard Martin împreună depun o interpelare în scris.

 
  Dragoș Gabriel Zisopol

Iar domnul deputat Dragoș Gabriel Zisopol este rugat să-și prezinte interpelarea de la microfonul Camerei.

Aveți cuvântul, stimate coleg.

   

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol:

Stimate domnule președinte,

Dragi colegi,

Interpelarea mea de astăzi este adresată excelenței sale domnul Teodor Baconschi, ministrul afacerilor externe.

Stimate domnule ministru,

În vederea rezolvării complexului de problematici cu care se confruntă, cetățenii români care locuiesc în Republica Elenă solicită înființarea unor noi rețele consulare de cariere sau onorifice.

Pentru a veni în întâmpinarea solicitărilor, vă rog să aveți amabilitatea să-mi răspundeți la următoarea întrebare.

Ministerul Afacerilor Externe are o strategie privind înființarea unei noi rețele consulare de carieră sau onorifice a României în Republica Elenă?

În caz afirmativ, vă rog să detaliați.

Vă rog să dispuneți ca răspunsul să-mi parvină în scris.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Domnule deputat, vă mulțumesc și eu.

Stimați colegi,

Statistic, patru deputați și-au prezentat interpelările de la microfonul Camerei, 30 le-au depus în scris.

Cu acestea, stimați colegi, declar închisă ședința consacrată interpelărilor adresate Guvernului.

Vă doresc tuturor o seară bună!

Ne vedem mâine cu toții.

Doamne ajută!

 
   

Lucrările ședinței s-au încheiat la ora 18,27.

 
       

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 24 ianuarie 2022, 18:45
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro