Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 25, 2010
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.155/25-10-2010

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
29-03-2023
28-03-2023 (joint)
27-03-2023
21-03-2023
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2010 > 25-10-2010 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 25, 2010

7. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor. (PL-x 492/2010) (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 492/2010

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

Poziția 4. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor.

Suntem în procedură de urgență, conform art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaților. În consecință, intrăm direct în dezbatere.

Dacă din partea inițiatorului este cineva? Domnul secretar de stat Capră, din partea Ministerului Administrației și Internelor.

Domnule ministru, aveți cuvântul pentru a prezenta punctul de vedere al inițiatorului.

Domnul Mihai Capră (secretar de stat, Ministerul Administrației și Internelor):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Prezentul proiect de lege supus dezbaterii dumneavoastră se referă la modificarea și completarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor.

Necesitatea adoptării Legii nr.260 s-a datorat în principal deselor calamități cu care România a fost confruntată în ultima perioadă.

Spre informarea dumneavoastră, vreau să vă aduc la cunoștință că numai în acest an, urmare inundațiilor din lunile iunie, iulie, în România au fost afectate un număr de 3.936 de case, din care 863, 100%, restul în diverse procente.

Pentru toate acestea, Guvernul a fost nevoit să asigure fondurile necesare, să achiziționeze materiale, să le transporte și să le distribuie persoanelor afectate pentru refacerea locuințelor.

Aceste modificări ale Legii nr.260 au fost cerute de specialiștii în asigurări, pentru a fluidiza procesul de eliberare a asigurărilor obligatorii ale locuințelor.

Proiectul de lege a fost analizat în Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare și s-au adoptat un număr de amendamente pe care le-am însușit atât noi, cât și Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Modificările propuse au în vedere faptul că suma asigurată obligatoriu, precum și prima obligatorie aferentă să poată fi modificate anual, prin ordin al președintelui Comisiei de supraveghere a asigurărilor și nu în primii 5 ani, prin hotărâre de Guvern, așa cum prevedea Legea nr. 260.

Introducerea unei obligații pentru asigurator, de a încheia o asigurare obligatorie cu noii proprietari, înainte de expirarea valabilității prevăzute în polița de asigurare contra dezastrelor. În acest moment obligația intervine după data expirării acesteia.

Introducerea unei interdicții de asigurare a locuințelor, situate în clădirile expertizate tehnic și încadrate în clasa I de risc seismic, până la data recepției, la terminarea lucrărilor de consolidare a clădirilor.

Plata despăgubirilor să se facă de către societatea care administrează asigurarea obligatorie a locuințelor, respectiv POOL-ul de asigurare împotriva dezastrelor, pentru că ei sunt cei care încasează contravaloarea polițelor, societățile care fac aceste asigurări nereținându-și decât comisionul convenit.

Stabilirea condițiilor în care societățile de asigurare autorizate de către CSA pot fi acționari ai PAID-ului, POOL-ul de asigurare împotriva dezastrelor, în sensul ca nici una din societăți să nu poată dețină mai mult de 15% din acțiunile societății.

De asemenea, normele de aplicare a legii să fie adoptate de Ministerul Administrației și Internelor și Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, iar nu prin hotărâre de Guvern.

Aș dori să vă informez, doamnelor și domnilor, că acest proces de eliberare a polițelor de asigurare este în vigoare de circa două luni și jumătate și deși a fost o perioadă nu foarte propice pentru asigurări, la ora actuală sunt întocmite peste 85.000 de asigurări obligatorii ale locuințelor, ceea ce arată că populația este interesată de acest mod de asigurări.

Pentru considerentele prezentate, vă solicităm și vă rugăm adoptarea proiectului de lege în forma în care a rezultat din raportul comisiei.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule ministru.

Din partea comisiei sesizate în fond, domnule coleg, vă rog să prezentați raportul comisiei și timpii pentru dezbatere.

Domnul Mihai Doru Oprișcan:

Raport asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor.

În conformitate cu prevederile art. 95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor, trimis cu adresa PL-x nr. 492 din 20 septembrie 2010 și înregistrată în 21 septembrie 2010.

Potrivit dispozițiilor art. 75 din Constituția România, republicată și ale art. 92 alin.(9) și pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins proiectul de lege în ședința din 14 septembrie 2010.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege.

Comisia juridică, de disciplină și imunități a avizat favorabil proiectul de lege.

Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a avizat favorabil proiectul de lege.

acest proiect de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr. 260 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor, intervenții legislative vizând asigurarea premiselor necesare pentru o bună funcționare a mecanismelor instituite prin acest act normativ, precum și remedierea unor omisiuni și neclarități care ar putea afecta funcționarea activității de asigurare obligatorie.

În conformitate cu art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaților, membrii comisiei au examinat inițiativa legislativă menționată mai sus în ședința din 5 octombrie 2010.

La dezbaterea acestei inițiative legislative, din totalul de 22 de membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare au fost prezenți 20 de deputați.

În urma examinării proiectului de lege, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, un vot împotrivă, să supună plenului Camerei Deputaților, spre dezbatere și adoptare, Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor, cu amendamente admise, care sunt redate la Anexa nr.1 la prezentul raport, și amendamente respinse, redate la Anexa nr.2 din prezentul raport.

În raport cu obiectul și conținutul său, ce vizează modificarea unei legi organice, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Timp pentru dezbatere propus - 3 minute; timp pentru dezbateri pe articole - 3 minute.

Domnul Ioan Oltean:

Domnule vicepreședinte, vă mulțumesc foarte mult.

Domnul vicepreședinte Oprișcan, vă rog să propuneți și timpii pentru dezbatere. Ați propus. Nu am fost eu atent. Bun.

Mai repetați-i, să-i aud și eu.

Domnul Mihai Doru Oprișcan:

Trei minute pentru dezbateri generale, trei minute pentru dezbatere pe articole.

Domnul Ioan Oltean:

Trei cu trei.

Vă mulțumesc. Acum sunt lucrurile foarte clare pentru toată lumea.

Supun votului dumneavoastră acești timpi. Vă rog să vă exprimați prin vot.

Cine este pentru? Pentru sunt 100 de colegi, împotrivă 27 și o abținere.

Timpii au fost adoptați.

Dacă, din partea grupurilor parlamentare, dorește cineva să ia cuvântul la dezbateri generale? Nu avem colegi care doresc să se exprime în numele grupurilor parlamentare. În consecință, trecem la analiza pe articole a acestui proiect de lege.

Vă rog să urmăriți raportul comisiei sesizate în fond.

Dacă, la numărul curent 1 există observații?

La numărul curent 2, articol unic?

La numărul curent 3?

Numărul curent 4?

Rog secretarii să urmărească sala, pentru a nu împiedica vreun coleg să intervină.

Poziția 5, numărul curent 5?

Numărul curent 6?

La ce poziție? La art.3 poziția 5 și 6, tot art.5.

Domnule coleg, aveți cuvântul.

Domnul Edler Andras Gyorgy:

Vă mulțumesc.

Stimați colegi,

Am un amendament respins, pe care vreau să-l susțin. Doresc să corectez o ambiguitate a legii, care a permis Comisiei Naționale de Supraveghere a Asigurărilor să elibereze niște norme, prin care obligă și pe acei oameni care au încheiat deja o asigurare facultativă pentru locuință să încheie încă o asigurare obligatorie. Și, atunci, consider că acest lucru nu este corect și am venit cu un amendament care sună cam așa: "Nu intră sub incidența prezentei legi persoanele fizice și juridice care și-au încheiat o asigurare facultativă a locuințelor, care să acopere toate riscurile prevăzute în asigurarea obligatorie".

Vă mulțumesc și vă rog să susțineți acest amendament.

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

La poziția 2, raport, amendamente respinse.

Domnul deputat Mircea Toader.

Domnul Mircea-Nicu Toader:

Grupul nostru susține acest amendament, care este și logic.

Domnul Ioan Oltean:

Da, vă mulțumesc pentru această precizare.

Doamna Aura Vasile. Domnule Bogdan Duvăz, pe urmă, dacă vă mai lasă loc.

Doamna deputat Aura Vasile.

Doamna Aurelia Vasile:

Domnule președinte,

Colegul nostru de la partidul dumneavoastră a răspuns unei întrebări pe care noi, deputații, ne-am pus-o la ședința grupului parlamentar, întrebându-ne, la momentul acela, ce se face în momentul în care ai două polițe pentru asigurare, o poliță pentru inundații și cutremure și altă poliță, să-i spunem, s-o denumim CASCO, în condițiile în care decontările trebuie făcute sau în momentul în care ai neînțelegere, teoretic, să faci două acțiuni în instanță, nu una singură.

Cred eu că amendamentul colegului răspunde întrebărilor noastre și chiar împreună cu domnul Duvăz, înainte, atunci când dumneavoastră ați dorit, ne-ați întrebat de dezbateri generale, am spus să așteptăm, să vedem evoluția, pentru a vedea amendamentele de la respingere.

Deci, domnul Duvăz va spune cum vom vota noi.

Domnul Ioan Oltean:

Domnule deputat Duvăz, vă rog să spuneți cum să votez …Să nu fie vreo greșeală, că tot greșim mereu pe aici…

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz:

Și noi susținem acest amendament, că este și logic. Dacă polița de asigurare facultativă este acoperitoare, deci e mai largă asigurarea decât asigurarea obligatorie, e normal să nu mai fie obligat și la o altă asigurare.

Eu voiam doar să spun că, în consecință, dacă astăzi vom vota așa, va trebui să revizuim însă și asigurările în sistemul vehiculelor, pentru că și acolo asigurarea în efectul legii nu poate fi înlocuită de asigurarea CASCO, deși, teoretic, ne aflăm în fața aceleiași situații. Deocamdată, însă, ne referim la asigurarea obligatorie pentru imobile.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc, domnule deputat Niculescu Duvăz.

Domnule ministru, vă rog să exprimați și poziția Guvernului. Să nu uitați că avem moțiune miercuri, când spuneți poziția Guvernului acum.

Domnul Mihai Capră:

Da, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Nu trebuie să uităm că această lege, din păcate, are și un caracter social. Dacă, sunt convins că ați auzit că în general calamitățile astea au afectat în general populația cea mai expusă, populația cu venituri reduse și cu sărăcie maximă. Este adevărat, logica așa ar spune. O asigurare întocmită acoperă și aceste riscuri. Problema este, însă, că prin similitudine cu exact ce spunea și domnul deputat Duvăz, cu asigurarea RCA la mașini, a fost gândită ca o protecție socială a celor mai defavorizate pături ale populației.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc, domnule ministru.

Stimați colegi,

Este o propunere logică, este o propunere socială.

Vă rog să votați acum.

Votul dumneavoastră, stimați colegi.

Da, vă mulțumesc. 130 de voturi pentru, o abținere și zero voturi împotrivă.

Propunerea a fost adoptată.

Vă mulțumesc, stimați colegi.

Noi continuăm analiza raportului.

Poziția 7 din raport.

Dacă sunt observații?

Poziția 8?

Poziția 9?

Poziția 10, sau numărul curent 10?

Numărul curent 11?

Poziția 12?

Poziția 13?

Poziția 14?

Poziția 15 și 16, împreună?

Poziția 17?

Pozițiile 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24?

Cu acestea, am epuizat dezbaterea pe articole a acestui proiect de lege.

El rămâne pentru votul final, care va avea loc la o dată ce ni se va comunica din timp.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 1 april 2023, 22:18
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro