Puiu Hașotti
Puiu Hașotti
Sittings of the Senate of September 1, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.101/10-09-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
20-02-2024
19-02-2024
13-02-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 01-09-2009 Printable version

Sittings of the Senate of September 1, 2009

 Relevant paragraphs for the following query: 
Speaker: Puiu Hașotti

5. Declarații politice prezentate de domnii senatori:

Puiu Hașotti (PNL) - declarație politică având ca subiect participarea președintelui Traian Băsescu, la Tulcea, la evenimentele organizate de Comunitatea Aromână din România în perioada 28-30 august a.c.;

Domnul Puiu Hașotti:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Nerăbdarea cu care am așteptat în ultimele zile reluarea lucrărilor Senatului și, implicit, întâlnirea cu dumneavoastră, colegi de partid sau colegi de Senat, mi-a fost umbrită, și nu în mică măsură, de o nouă acțiune, aș zice de un nou gest purtând inconfundabila marcă a domnului președinte Traian Băsescu.

Procedând așa cum am să arăt în cele ce urmează, adică în disprețul total al unei realități istorico-culturale incontestabile asupra căreia m-am pronunțat oficial de nici nu mai știu câte ori, președintele țării, de la înălțimea funcției pe care o ocupă în stat, a dat gir unei năstrușnicii, ca să nu folosesc un cuvânt mai apăsat, năstrușnicie pe cât de aberantă, pe atât de periculoasă pentru ceea ce înseamnă unitatea românismului, așadar interesul național.

Pentru a nu lungi vorba, am să vă spun cu amărăciune că domnul președinte Traian Băsescu, "președintele tuturor românilor", cum îi place să se înfățișeze în orice împrejurare publică, mai ales atunci când își face nelipsitele băi de mulțime, a participat la o întrunire publică, chipurile culturală, orchestrată de un grup în fruntea căruia se află domnul deputat PD-L Costică Canacheu, în comuna Stejaru, județul Tulcea.

Această întâlnire culturală, chipurile, s-a făcut sub pretextul de a reprezenta această asociație și de a vorbi în numele unei întregi comunități a aromânilor din România, această asociație fiind un grup care face eforturi disperate, și nu de ieri de azi, care are o unică și dezastroasă finalitate, urmărită printr-o diabolică tenacitate: aceea de a declara de facto și de iure că aromânii sunt o minoritate națională în România.

Concret, mă refer la prezența domnului președinte Traian Băsescu, duminică, 30 august, cum spuneam, în localitatea tulceană Stejaru, la o nouă ediție a unei sărbători a comunității aromâne din zonă, secvență a unei manifestări culturale de trei zile organizate la Constanța și în amintita așezare de către așa-zisa Comunitate Aromână din România.

Pentru cei mai puțin familiarizați cu existența și acțiunile organizațiilor/asociațiilor/societăților neguvernamentale care cuprind în rândurile lor membri ai aromânilor din România, dobrogeni în majoritate, precizez că această autointitulată Comunitate Aromână din România, dar și o altă organizație, Asociația Comunitatea Aromânilor din România, s-au evidențiat încă de la înființare, pe la începutul anilor '90, prin a cere, pe diverse canale, așa-zise "drepturi legitime" pentru pretinsa etnie - sau minoritate națională, cum spun dânșii - aromână din România, mergând, cum am spus deja, până la a presa în fel și chip, inclusiv prin mijloace parlamentare în legislatura trecută, în vederea recunoașterii statutului de minoritate etnică a așa-zisului "popor aromân", în rând cu celelalte 19 adevărate minorități etnice recunoscute în țara noastră.

Ca să fiu și mai tranșant în exprimare, se urmărește, dacă, Doamne, ferește!, așa ceva s-ar întâmpla, recunoașterea aromânilor - nimic altceva decât ramura balcanică a unuia și aceluiași popor nord și sud-dunărean, adică a poporului român - drept etnie separată de poporul român.

Altfel spus, o aberație din toate punctele de vedere: istoric, lingvistic, cultural, etnografic etc., similară până la identitate cu teza sovieto-kaghebistă a comuniștilor de la Chișinău, referitoare la existența "poporului moldovenesc", care, nu-i așa?, ar fi cu totul deosebit de poporul român.

De la comunistul Vladimir Voronin, evident, nu ne putem aștepta la ceva mai bun, dar de ce ne facem rău singuri?

Oare doar din ignoranță?

Doamnelor și domnilor, Din respect pentru timpul dumneavoastră, nu voi relua aici întreaga documentație istorică și lingvistică, sinteza unor vechi și ilustre opere datorate vârfurilor cercetării științifice în domeniu, naționale și mondiale, pe care în nenumărate împrejurări am utilizat-o în combaterea hotărâtă a unor asemenea aberații, în schimb, ca unic argument, reiterez punctul de vedere categoric al Academiei Române față de pericolul ca unii sau alții, mânați fie de crasă ignoranță, fie de meschine interese politicianiste, sau, poate, de amândouă la un loc, să se lase antrenați într-un joc cu totul păgubos pentru istoria și interesul nostru național.

Citez ce spune Academia Română:

"Aromânii sunt o parte integrantă a poporului român, iar limba lor este româna, caracterizare dată de oamenii de știință români și străini din Evul Mediu și până astăzi.

Acestea sunt date istorice imposibil de schimbat, căci limba, argumentul de bază, pune în evidență acest lucru.

Unitatea limbii române vorbite la nordul și la sudul Dunării este atât de concludentă, încât se poate spune nu numai că aromâna - ca și meglenoromâna și istroromâna - și dacoromâna sunt asemănătoare, ci că sunt chiar identice în trăsăturile lor fundamentale, constituite de-a lungul secolelor."

Am încheiat citatul din comunicatul Academiei Române.

Este al treilea comunicat în ultimii 10 ani. Știu sigur că acest comunicat al celui mai înalt for științific al țării a ajuns și la Cotroceni. Știu acest lucru.

Indirect, prin participarea sa la manifestările din comuna Stejaru, domnul președinte Traian Băsescu contrazice cele mai luminate minți aflate în Academia Română, și nu numai, contrazice concluziile istoricilor bizantini, ale călătorilor străini în Peninsula Balcanică, concluziile marilor istorici români printre care amintesc: A.D.Xenopol, Nicolae Iorga, Dimitrie Onciul, Gheorghe Brătianu, Constantin C.Giurescu și Petre Țuțea.

Mai grav, a spune că aromânii sunt minoritate etnică în România înseamnă a accepta că țara noastră a recurs la o imixtiune gravă în Peninsula Balcanică în perioada 1865-1939, când i-a ajutat pe românii de la sudul Dunării să nu-și piardă identitatea etnică, iar dacă aromânii ar fi minoritate etnică în România, cum ar putea statul român să-i ajute pe acești conaționali ai noștri din Peninsula Balcanică?

În niciun fel!

Față de cele prezentate mai sus, mă întreb: oare cât de ahtiat este domnul Traian Băsescu în goana după voturile electoratului pentru a câștiga încă un mandat de președinte, din moment ce este dispus la orice, inclusiv la asemenea gesturi populiste care încalcă flagrant propriile sale declarații prin care ni s-a înfățișat, de atâtea ori, ca apărător al identității românești din toate zările?

Întreb din nou: Domnia Sa și cohorta de consilieri din preajma sa, înainte de a da curs invitației de a merge la Stejaru, nu au tresărit citind programul manifestărilor de la Constanța și din județul Tulcea și văzând, bunăoară, titlul unui simpozion de pe 29 august de la Constanța care suna așa: "Credința, taina dăinuirii poporului armân peste milenii"?

Repet: "poporului armân"!

Altfel, cu totul altfel, sută la sută împotriva interesului național și a comunicatelor oficiale ale Academiei Române.

Orice om avizat în chestiune și mai ales atent la formulări și la nuanțe ar fi sesizat că organizatorii și participanții la simpozion pleacă de la ideea, cu totul eronată, că, de fapt, sunt două popoare distincte, românii și aromânii, și, în consecință, moldoveni, meglenoromâni, istroromâni și așa mai departe.

Domnul Traian Băsescu a rostit un discurs, apoi s-a prins - cum altfel? - în hora localnicilor din Stejaru.

Totul cam într-o oră.

Și totuși îmi este greu să cred că doar pentru câteva voturi domnul Traian Băsescu a lezat interesul național.

Sau cine știe?!

Dar dumneavoastră, colegii senatori de la PD-L, poate aveți ceva de spus când vă întâlniți cu colegii deputați, cu domnul Canacheu.

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

   

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 21 february 2024, 9:53
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro