Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 17, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.33/27-03-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
08-02-2023
06-02-2023
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 17-03-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 17, 2009

35. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.26 din Legea nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii (retrimisă comisiei).
 
see bill no. 281/2008

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Punctul 33. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.26 din Legea nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul? Nu dorește.

Din partea comisiei?

Domnul Iancu, vă rog.

Domnul Iulian Iancu:

Doamna președinte,

Stimați colegi,

Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată spre dezbatere în fond cu propunerea legislativă.

Vreau să vă spun că Senatul a respins propunerea.

Comisia juridică, de disciplină și imunități a avizat, însă, favorabil, la noi, în Camera Deputaților.

Propunerea are ca obiect de reglementare modificarea alin.(1) al art.26 din Legea nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificări și completări, în sensul majorării procentului fondurilor din p.i.b., care se alocă anual, prin Legea bugetului, pentru finanțarea programelor de dezvoltare și a măsurilor de sprijinire a înființării de noi întreprinderi și de susținere a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, de la 0,2 la 0,4%.

Membrii comisiei, în urma dezbaterilor, au hotărât cu unanimitate de voturi să propună adoptarea propunerii legislative, cu amendamente admise de către comisie.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

La dezbaterile generale, domnul Petru Călian.

Domnul Petru Călian:

Vă mulțumesc, doamna președinte.

Stimați colegi,

I.m.m.-urile au beneficiat în ultima vreme de foarte multe facilități. Este bine să vedem și în legătură cu acest proiect de lege dacă există vreo implicație bugetară suplimentară.

Ea există, însă cred eu că nu s-a cuantificat suficient de bine. Pentru o analiză mai atentă, v-aș propune retrimiterea la comisie, pentru a vedea exact implicația bugetară, pentru două săptămâni.

Mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și comisia este de acord.

Vă supun aprobării dumneavoastră, votului dumneavoastră, propunerea făcută de Grupul parlamentar al PD-L, de retrimitere la comisie.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

Vă mulțumesc.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 8 february 2023, 20:04
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro