Plen
Ședința Camerei Deputaților din 23 aprilie 2003
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.50/03-05-2003

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
21-05-2024
14-05-2024 (comună)
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2003 > 23-04-2003 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 23 aprilie 2003

17. Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor și Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții.  
 
consultă fișa PL nr. 19/2002 56/2002 112/2002

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Mai există proiectul de Lege, de asemenea, sărit, pentru modificarea și copletarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Domnule ministru, vă rog să o prezentați. Comisia pentru administrație publică este? Este.

Domnul Dan Banciu:

Doamnelor și domnilor deputați,

Modificările și completările propuse la Legea nr. 50 vizează inserarea unor precizări sau corecturi, în scopul obținerii unui text de act normativ mai fluent sau mai explicit, specificări privind situațiile în care autorizațiile se emit de peședintele Consiliului județean, lărgirea domeniilor de emitere a certificatelor de urbanism, cuprinderea primăriilor sectoarelor municipiului București, redefinirea domeniilor pentru care structurile de specialitate sunt abilitate să obțină, în numele solicitantului, avizele și acordurile necesare emiterii acordului unic.

De asemenea, armonizarea textului cu prevederile altor acte normative din domenii colaterale, respectiv Legea nr. 422/2001, Legea nr. 27/1994, cu toate modificările și completările ulterioare, Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, legislația specifică a domeniului funciar privind scoaterea din circuitul agricol a terenurilor pentru construcții.

De asemenea, s-au adus clarificări cu privire la asigurarea și întărirea disciplinei în domeniul autorizării lucrărilor de construcții și realizării construcțiilor numai în condiții de autorizare.

S-a prevăzut reeșalonarea unor termene stabilite prin lege privind prelungirea termenului de organizare a structurilor de specialitate din cadrul aparatului propriu al administrației publice locale, inclusiv la nivelul primăriilor, graficul de emitere a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Din partea comisiei,vă rog să prezentați raportul. Domnul deputat Florescu.

Domnul Ion Florescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia propune votarea legii exact cum a fost prezentat raportul. Deci, cu amendamentele de rigoare.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc. Dacă dorește cineva să intervină la dezbateri generale. Poftiți, domnule Drăgănescu, din partea Partidului Național Liberal.

Domnul Ovidiu-Virgil Drăgănescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor colegi,

Într-adevăr, este o lege necesară, care vine să lămurească anumite aspecte destul de neclare care există la ora actuală în acest domeniu al regimului autorizării lucrărilor de construcții.

Eu vreau în intervenția mea, însă, să atrag atenția asupra unui fapt extrem de grav. La ora actuală, și în legea pe care noi o modificăm astăzi, prin acest proiect legislativ, sunt anumite prevederi votate de Parlamentul României care însă sunt schimbate efectiv prin normele metodologice pe care ministerul de resort le-a elaborat. Și o să mă refer aici la un lucru foarte clar, care ține și de autonomia locală, de raportul dintre consiliul județean și primăriile comunale, și mă refer la art.4 alin.1, în care se spune: "Autorizațiile de construire se emit de președinții consiliilor județene, primarul general, respectiv de primari, după cum urmează:...", iar la lit. e) se spune că: "primarii comunelor aprobă și emit autorizațiile de construcție pentru locuințe individuale și anexe gospodărești ale acestora, cu avizul structurilor de specialitate". Din păcate, în realitate, se întâmplă cu totul altceva. Aceste autorizații, deși în lege se spune foarte clar că se emit de primarii comunelor, se emit de președinții consiliilor județene, ceea ce înseamnă efectiv o schimbare a legii, deci o schimbare a voinței legiuitorului, printr-o hotărâre metodologică elaborată de funcționari din ministerul de resort. Ceea ce este inadmisibil. Și aș dori, dacă acum, la dezbateri generale, am putea să știm despre ce este vorba, dacă nu, după părerea mea, degeaba mai votăm aceste legi fiindcă ministerul, prin funcționarii săi, efectiv le schimbă în esența lor prevederile pe care noi le-am votat.

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă mai dorește cineva să intervină la dezbateri generale.

Domnule ministru, doriți să dați un răspuns la aceste afirmații? Poftiți.

Domnul Dan Banciu:

Toate aspectele semnalate au fost dezbătute pe larg la comisii și îmi pare rău, dar trebuia să expun și faptul că noi am fost de acord cu modificările care s-au propus la comisii și în textul pe care îl aveți în fața dumneavoastră deja toate aceste lucruri sunt reglementate.

Este evident că o dată cu modificarea textului Legii nr. 50, se modifică și normele de punere în aplicare, în consecința modificărilor care s-au făcut la Legea nr. 50.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

La titlul legii, stimați colegi, dacă aveți obiecțiuni. Nu. Votat în formularea Senatului.

Art.I. Preambul. Nu sunt obiecțiuni. Votat în formularea Senatului.

Pct.1, vă rog să urmăriți amendamentul 1. Dacă aveți obiecțiuni. Nu. Admis amendamentul 1. Se modifică pct.1, respectiv alin.2 al art.1.

La pct.2, vă rog să urmăriți amendamentul 2. Admis amendamentul 2. Se modifică în mod corespunzător pct.2.

La pct.3. Poftiți! Domnul Damian Brudașca.

Domnul Damian Brudașca:

Domnule președinte,

Permiteți-mi ca la lit.c) și respectiv e) să propun un amendament de redactare, în sensul următor: "...privind căi de comunicație, inclusiv lucrări de artă, rețele și dotări tehnico-edilitare,"...pînă la "noi capacități de producere, transport, distribuție a energiei electrice și/sau termice, precum și de reabilitare și retehnologizare a celor existente."

Deci, introducerea unei virgule după "comunicație" și eliminarea acestei repetiții de "de"-uri în pozițiile menționate.

La lit.e) "lucrări de foraje și excavări necesare efectuării..." Este redundant să spunem "necesare în vederea efectuării".

Deci, după "căi de comunicație", și apoi "noi capacități de producere", "transport", "distribuție a energiei electrice și/sau termice, precum și de reabilitare și retehnologizare a celor existente". Aceasta este la lit.c).

La lit.e), eliminarea sintagmei "în vederea" întrucât "necesare" presupune acest lucru. "Lucrări de foraje și excavări necesare efectuării studiilor geotehnice" și apoi textul curge corespunzător.

Domnul Valer Dorneanu:

Comisia. Sunteți de acord cu aceste propuneri de reformulare?

Domnul Radu Liviu Bara:

La pct.c) suntem de acord cu virgula după "comunicație", dar la pct.e) nu suntem de acord, având în vedere că "lucrări de foraje și excavări necesare în vederea...", pentru că excavările se pot face nu numai pentru studiile geotehnice, se pot face și în cazul lucrărilor principale.

La pct.c), suntem de acord cu virgula, iar la pct.e), vă rog să votați conform propunerii făcute de către comisie, fiindcă îi schimbă întreg sensul.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi, să le luăm pe rând. Deci la amendamentul 3 pentru lit.a), dacă aveți obiecțiuni. Nu. Votat în formularea comisiei.

La lit.c), cu propunerea de reformulare făcută de domnul deputat Brudașca și acceptată de comisie, dacă sunteți de acord. Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La lit.e), rămânem la formularea din raportul comisiei. Dacă mai sunt alte obțiecțiuni. Nu. Votată lit.e), în formularea de la pct.3.

Stimați colegi, vă reamintesc că la pct.1 și 2 din raport au fost introduse modificări în afara celor existente în proiectul de lege, deci, modificări propuse de comisia noastră.

Revenim la pct.2 din proiectul de lege unde comisia propune, prin amendamentul 4, modificarea acestuia. Vă rog să-l urmăriți. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 4. Domnul Damian Brudașca. Poftiți!

Domnul Damian Brudașca:

Domnule președinte, vă propun să fiți de acord ca la lit. a) punctele 1, 2 și 3, să avem următoarele formulări: "Investițiile aprobate de Guvern", "investițiile realizate în extravilan", "investițiile amplasate pe terenuri care depășesc..." și așa mai departe.

La lit.a), punctele 1, 2, 3, să se elimine sintagmele "care se", "care se" și să avem aceste formulări: investițiile aprobate, realizate respectiv, amplasate.

La lit.e), dați-mi voie să citesc integral: "...de primarii comunelor, pentru locuințele individuale și anexele gospodărești ale acestora, precum și, cu avizul structurilor de specialitate din cadrul consiliilor județene, pentru celelalte construcții și lucrări executate în intravilanul localităților, cu excepția celor de la lit.a)."

Domnul Valer Dorneanu:

Da. Domnul Drăgănescu, poftiți și dumneavoastră!

Domnul Ovidiu-Virgil Drăgănescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Iertați-mi insistența, dar revin la problematica pe care am abordat-o în intervenția mea anterioară.

Aș dori totuși un răspuns clar din partea ministerului. Să ne spună cum este posibil ca un articol de lege foarte clar, în care se spune că autorizațiile de construcție se emit de primarii comunelor pentru locuințe individuale și anexe gospodărești, este schimbat de minister, și aceste autorizații se emit de către consiliile județene, de președintele consiliului județean. Nu este vorba doar de uzurparea atributului pe care-l are autoritatea primarului la nivel de comună, ci este vorba și de deturnarea unor fonduri, deoarece pentru emiterea de autorizații, solicitantul plătește o anumită taxă care în loc să se ducă la localitățile rurale, la comune, se duce la consiliul județean.

În vechea lege, exact așa arăta articolul, cum îl votăm noi astăzi, Parlamentul României. Dar ministerul, prin norme metodologice, schimbă un text de lege. Deci, aș dori un răspuns foarte clar și, mai ales, să ni se spună dacă și ceea ce votăm noi, acum, în acest moment, va fi schimbat prin norme metodologice de către minister.

Aș dori un răspuns foarte clar aici.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul vicepreședinte Bara.

Domnul Radu Liviu Bara:

Mulțumesc, domnule președinte.

Sigur, colegul a citit normele metodologice de aplicare. Eu aș vrea să spun că la modificarea acestei Legi nr.50, s-a lucrat în cadrul comisiei vreo două luni de zile. S-a ținut cont și de propunerile făcute, așa cum ați observat, și în cadrul județelor, am avut întâlniri și cu organizațiile orașelor și municipiilor. Sigur că, în urma modificării Legii nr.50, observați că destul de multe articole s-au modificat, normal că vor apărea alte norme metodologice, în urma discuțiilor pe care le-am avut cu ministrul, care se vor axa și vor încerca să explice ceea ce votăm noi astăzi. Logic! Normele metodologice care au fost și în 1992, și în 1996, la modificările la Legea nr.50, era normal să fie date.

Acum, în urma modificării legii , normal că vor apărea și alte norme metodologice, domnule coleg! Corect! Și așa am și discutat-o! Tocmai de aceea și Guvernul, deci reprezentanții Guvernului au fost de acord cu articolele modificate aici. Că ați văzut, cel puțin dacă v-ați uitat în legea care vine de la Guvern, am modificat extraordinar de multe articole; sigur, până la urmă am căzut de acord împreună cu dânșii.

Normal că vor apărea noi Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50, ținând cont de ce vom aproba dumneavoastră și Senatul următoarea dată.

Domnul Valer Dorneanu:

Inițiatorul dorește să mai intervină? Nu.

Stimați colegi, mai dorește cineva să intervină? Domnul Drăgănescu.

Domnul Ovidiu-Virgil Drăgănescu:

Am înțeles explicația, dar eu am o altă întrebare însă, directă pentru reprezentantul ministerului. Exact în același text din actuala lege, în care se prevede clar că pentru locuințe individuale și anexe gospodărești autorizația se emite de către primarul comunei, e adevărat cu avizul structurilor de specialitate din cadrul consiliului județean pentru localitățile rurale, pentru comunele care nu au asemenea servicii de specialitate, de ce, în aceste cazuri, atributul de emitere a autorizației este uzurpat, este luat de la primarul comunei și dat la președintele consiliului județean? Și vă dau un caz propriu în județul Timiș.

Deci, aș dori o explicație și o asigurare din partea ministerului că aceste lucruri nu se vor mai întâmpla pe viitor dacă noi votăm lit.e) așa cum este propusă de către comisie. Și aș dori un răspuns nu de la colegii mei, care, normal că au adoptat proiectul de lege în comisie așa cum trebuie, ci o asigurare din partea ministerului că ceea ce se întâmplă astăzi nu se va mai întâmpla după ce noi votăm această lege.

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Supun votului dumneavoastră la pct.2 din proiectul de lege amendamentul 4, reformulat din punct de vedere gramatical de domnul Damian Brudașca.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.3 din proiectul de lege, urmăriți în continuare amendamentul 4 de la pag.5. Dacă aveți obiecțiuni. Nu. Admis amendamentul 4. Se modifică pct.3 din proiectul de lege, în mod corespunzător.

La pct.4 din proiectul de lege, urmăriți amendamentul 5. Admis amendamentul 5, se modifică pct.4.

La pct.5, urmăriți amendamentul 6. Dacă aveți obiecțiuni. Admis amendamentul, se modifică pct.5.

După actualul pct.5, urmăriți amendamentul 7. Comisia propune un pct.7, nou, prin care modifică alin.5 de la art.6. Dacă aveți obiecțiuni. Nu. Votat în unanimitate.

Prin amendamentul 8, comisia propune un pct.8, prin care să se introducă un alineat nou, 61. Dacă aveți obiecțiuni. Nu. Admis amendamentul, se introduce alin.61.

Prin amendamentul 9, se propune introducerea unui alineat nou, 121, la art.6. Dacă aveți obiecțiuni. Domnul Damian Brudașca.

Domnul Damian Brudașca:

Tot de redactare, domnule președinte, în sensul eliminării virgulei după "construire" și a următoarelor modificări: "Titularul este obligat să solicite..." Deci, se elimină virgula după "construire", că nu se poate despărți subiectul de predicat prin virgulă, și "Titularul este obligat să solicite...".

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul Bara este de acord, da? Atât a propus: numai eliminarea virgulei. De acord, da?

Domnul Radu Liviu Bara:

Da, dar, în loc de "Titularul are obligația de a solicita...", s-a propus "Titularul este obligat...". Eu propun la virgule să fim de acord, nu este, într-adevăr, necesară după "construire". Virgula după "construire" să dispară.

În legătură cu "titularul este obligat", este bine să se spună "are obligația de a solicita o nouă autorizație". Deci, propun varianta comisiei, dar am impresia că...

Domnul Valer Dorneanu:

Deci ați ajuns la un compromis, ați dat o virgulă și dânsul a renunțat la cealaltă propunere. De acord. Mulțumesc foarte mult.

La pct.6 de la proiectul de lege al Senatului, urmăriți amendamentul 10. Admis amendamentul, modificat punctul respectiv.

După pct.6, urmăriți vă rog amendamentul 11. Comisia mai propune un articol. Modificarea alin.1 al art.61, urmăriți amendamentul 11. Admis amendamentul 11.

Urmăriți, în continuare, amendamentul 12. Admis amendamentul 12.

Amendamentul 13. Admis amendamentul 13. Se introduce textul respectiv.

La pct.7 din proiectul de lege urmăriți amendamentul 14. Admis amendamentul 14, se modifică textele de la pct.7 din proiectul de lege.

Urmăriți, apoi, la același amendament, pagina 14, pct.8, cum propune comisia modificarea textului. De acord.

Prin amendamentul 15, comisia propune eliminarea pct.9 din proiectul de lege. Dacă aveți obiecțiuni. Nu. Admis amendamentul, se elimină textul.

Prin amendamentul 16, comisia propune un pct.15, nou. Vă rog să-l urmăriți. Admis amendamentul. Se introduce pct.15.

Prin amendamentul 17, comisia propune un pct.16. Admis amendamentul, se introduce pct.16.

La pct.10 din proiectul de lege, urmăriți amendamentul 18. Admis amendamentul 18, se modifică textul, în ordinea propusă de comisie, inclusiv cu numerotarea.

Amendamentul 19. Admis amendamentul 19.

Amendamentul 20, cu privire la pct.12. Admis amendamentul 20.

Domnul deputat Drăgănescu. Poftiți!

Domnul Ovidiu-Virgil Drăgănescu:

Da. Mulțumesc, domnule președinte.

La pct.20, art.19, este un amendament la lit.g), care eu cer să fie eliminat, "neanunțarea datei începerii lucrărilor de construcții autorizate în conformitate cu prevederile art.6 alin. 7, precum și depășirea termenului legal prevăzut..." Este prevăzut în alte legi. De aceea, eu propun eliminarea de aici a literei g).

Adică propun să nu acceptați amendamentul, să rămână legea așa cum a fost proiectul.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul vicepreședinte Bara, din partea comisiei.

Domnul Radu-Liviu Bara:

Mulțumesc, domnule președinte.

Propunerea făcută de către domnul coleg se găsește și în alte legi, eu aș dori să urmărească legea, fiindcă noi am introdus aici, acum, niște termene de la data când trebuie să anunțe că a început lucrarea, de la data când trebuie să elibereze autorizația, și noi tocmai de aceea am introdus acest articol pentru ca, în cazul când apare o anumită contravenție sau în cazul când trebuie pedepsit omul...să fie clar, domnule! Dacă n-ai anunțat începerea lucrării, înseamnă că în data cutare, dacă au trecut 30 de zile...Pentru clarificare...Și eu îi propun colegului totuși să fie de acord pentru că, prin datele care le-am pus noi și termenele care le-am pus, am încercat să facem un circuit, în așa fel încât să nu poată să existe discuții între cel care aplică contravenția și cel caruia i-o aplică.

Și tocmai de aceea am intodus punctul acesta g). Propun ca sala să fie de acord cu pct.g) introdus de comisie.

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Drăgănescu. Încă o intervenție.

Domnul Ovidiu-Virgil Drăgănescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Îmi cer scuze. Nu prea se aude din sală, chiar dacă stau în primul rând, dacă nu vorbești exact în microfon.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Lăsați lucrările pe grupuri și vă rog să fiți atenți la dezbaterile cu privire la textele care se propun a fi modificate.

Domnul Ovidiu Virgil Drăgănescu:

Eu insist totuși să nu acceptați acest amendament. Consider că noi, parlamentarii, începem să devenim mai restrictivi și să impunem mai multe norme decât cere chiar ministerul. Or, ministerul este reprezentantul voinței funcționarilor care lucrează în aceste primării, în aceste consilii județene etc.

Dar noi parcă avem totuși o tendință prea mare de a încerca să impunem tot mai multe restricții și tot mai multe sancțiuni contribuabilului. Și, de aceea, eu vă rog totuși să aveți o filosofie așa, puțin mai liberală și să renunțăm la a promova noi, pe lângă faptul că nu promovează ministerul, că în general ministerele sunt cele care cer toate aceste restricții, să încercăm să nu mai introducem și noi, Parlamentul României, reprezentanții celor care ne-au ales, tot felul de restricții, tot felul de sancțiuni, tot felul de penalități.

De aceea, eu susțin totuși să nu votați acest amendament. Mulțumesc.

Domnul Radu-Liviu Bara:

Sigur, noi am discutat foarte mult în legătură cu aceste termene. Cele mai multe sancțiuni care s-au dat, s-au dat pentru că n-au fost clarificate niște termene, de la data începerii lucrării, de la data când trebuie să ia autorizația, și din cauza asta, am încercat să facem lucrurile mai clare tocmai pentru contribuabil.

Noi am considerat, în urma discuțiilor pe care le-am avut, că e bine să introducem niște termene restrictive care, pe bună dreptate într-un fel, cum spuneți dumneavoastră, că nu-l obligă numai pe contribuabil, îl obligă și pe cel care emite autorizația. Dacă el nu a anunțat în 30 de zile începerea lucrării, acesta poate să spună că nu i-a dat autorizația pentru că a depus târziu lucrarea. Deci, tocmai de-aia. Și toate aceste termene, dacă urmăriți în modificările din lege, o să vă dați seama că fac un circuit.

Deci, termenele așa-s legate unele de altele încât dacă un singur termen nu-l respectă, atunci știm precis cine nu-l respectă: cel care execută lucrarea sau cel care trebuie să emită autorizația? De aceea, eu vă rog să fiți de acord cu propunerea făcută de către comisie.

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi, mai doriți să interveniți?

Eu sunt obligat să supun întâi votului sau vă mai consultați? Doresc să se mai consulte domnul deputat Drăgănescu, cu domnul deputat Bara. (O mică pauză de consultări.)

Stimați colegi, există divergențe și cu privire la acest punct, și cu privire la eventuala implicare a recentei ordonanțe. Vă propun, și la sugestia comisiei, să întrerupem lucrările, pentru a se consulta și cu ministerele în privința impactului ordonanței.

Declar, cu aceste precizări, închisă ședința de astăzi. Vă doresc activitate rodnică în comisii.

Și, pentru că în plen nu ne vom mai vedea, dați-mi voie să vă urez: "Un Paște fericit".

Ședința s-a încheiat la ora 12,05.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 26 mai 2024, 9:00
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro