Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 30, 2000
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2000 > 30-10-2000 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 30, 2000

2. Informare cu privire la proiectele de lege și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente.

Domnul Vasile Lupu:

................................................

Doamnelor și domnilor,

Informarea cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisii.

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2000 privind unele măsuri de restructurare a activității regiilor autonome prin vânzarea de active aflate în patrimoniul acestora, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate: în fond – Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare; pentru avize – Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Potrivit art. 102 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, proiectul urmează procedura de urgență.

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr. 162/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 101/1998 privind reglementarea plății unor tarife pentru serviciile prestate de Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie și oficiile județene de cadastru, geodezie și cartografie, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond – Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice; pentru avize – Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Conform art. 102 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, proiectul urmează procedura de urgență.

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2000 privind înființarea Institutului Național de Medicină Aeronautică și Spațială "General doctor aviator Victor Anastasiu", adoptat de Senat în ședința din 24 octombrie 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate: în fond – Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională; pentru avize – Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru sănătate și familie, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Potrivit art. 102 alin. 3, proiectul urmează procedura de urgență.

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2000 privind repartizarea profitului la Regia Autonomă LOCATO, adoptat de Senat în ședința din 24 octombrie 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond – Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; pentru avize – Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Conform art. 102 alin. 3, proiectul urmează procedura de urgență.

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2000 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor importuri de bunuri și servicii, efectuate în anul 2000, destinate înzestrării Ministerului Apărării Naționale, contractate în anii anteriori, adoptat de Senat în ședința din 24 octombrie 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate: în fond – Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize – Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Conform art. 102 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților proiectul urmează procedura de urgență.

6. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Român și Guvernul Macedonean privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 12 iunie 2000, adoptat de Senat la 23 octombrie 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate: în fond – Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare; pentru avize – Comisia pentru politică externă, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

7. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Statului Qatar pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Doha la 24 octombrie 1999, adoptat de Senat în ședința din 23 octombrie 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate: în fond – Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize – Comisia pentru poltică externă, Comisia juridică, de disciplină și imunități

8. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului de la Kyoto privind Convenția-cadru a Națiunilor Unite privind schimbările climatice, adoptat la 11 decembrie 1997, adoptat de Senat în ședința din 23 octombrie 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate: în fond – Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; pentru avize – Comisia pentru politică externă, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 84/2000 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 3 august 2000 și la București la 14 august 2000, adoptat de Senat în ședința din 23 octombrie 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond – Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize – Comisia pentru politică externă, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 90/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare PHARE dintre Guvernul României și Comisia europeană referitor la participarea la cel de-al cincilea Program-cadru în domeniul cercetării și dezvoltării tehnologice, semnat la București la 30 decembrie 1999, adoptat de Senat în ședința din 23 octombrie 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond – Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize – Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport, Comisia pentru politică externă, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

11. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea articolului 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/1999 pentru interzicerea publicității produselor din tutun în sălile de spectacol și interzicerea vânzării produselor din tutun minorilor, adoptat de Senat în ședința din 23 octombrie 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate: în fond – Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă; pentru avize – Comisia pentru sănătate și familie, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligații bănești, adoptat de Senat în ședința din 24 octombrie 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate: în fond – Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru aviz – Comisia juridică, de disciplină și imunități.

13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 100/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, adoptat de Senat în ședința din 24 octombrie 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate: în fond – Comisia pentru sănătate; pentru avize– Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

14. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, inițiată de domnul deputat Gheorghe Ana.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond – Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru aviz – Comisia juridică, de disciplină și imunități.

15. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, inițiată de domnul deputat Petre Naidin.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond – Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare; pentru avize – Comisia pentru industrii și servicii, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

16. Propunerea legislativă privind abrogarea unor articole și modificarea Decretului nr. 244/10 iulie 1978 al Consiliului de Stat al RSR privind regimul metalelor prețioase și al pietrelor prețioase, publicat în B.Of. nr. 63 din 15 iulie 1978, inițiată de deputații Puiu Hașotti și Vasile Dănilă.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate: în fond – Comisia juridică, de disciplină și imunități; pentru aviz – Comisia pentru industrii și servicii.

17. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, respins de Senat în ședința din 24 octombrie 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate, în vederea reexaminării, următoarele comisii: în fond – Comisia pentru industrii și servicii; pentru avize – Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Conform art. 102 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, proiectul va urma procedura de urgență.

18. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 170/2000 privind sursele de rambursare a creditelor externe, dobânzilor și altor costuri aferente împrumuturilor contractate de Societatea Comercială "Termoelectrica" S.A., primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate: în fond – Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize – Comisia epntru industrii și servicii, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Potrivit art. 102 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, proiectul urmează procedura de urgență.

19. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr. 171/2000 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond – Comisia pentru muncă și protecție socială; pentru avize – Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Conform art. 102 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților proiectul urmează procedura de urgență.

20. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr. 176/2000 pentru modificarea art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 72/2000 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult cu venituri mici sau fără venituri aparținând cultelor religioase din România, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond – Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize – Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Potrivit art. 102 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, proiectul urmează procedura de urgență.

21. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 177/2000 pentru completarea Legii notarilor publici și a activității notariale, nr. 36/1995, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege a fost sesizată: în fond Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Proiectul urmează procedura de urgență.

22. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 179/2000 privind trecerea unităților militare de protecție civilă de la Ministerul Apărării Naționale la Ministerul de Interne, precum și modificarea și completarea Legii protecției civile, nr. 106/1996, Ordonanței Guvernului nr. 47/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor și a Ordonanței de urgență nr. 14/2000 privind înființarea formațiunilor de protecție civilă pentru intervenție de urgență în caz de dezastre, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate: în fond – Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională; pentru avize – Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Potrivit art. 102 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, proiectul urmează procedura de urgență.

Doamnelor și domnilor,

La Biroul permanent al Camerei Deputaților a fost înregistrată și Propunerea legislativă privind suspendarea prevederilor legale care reglementează activitatea în domeniul privatizării societăților comerciale cu capital de stat, inițiată de domnul deputat Ioan Gavra. Din partea Grupului parlamentar al PUNR se solicită procedură de urgență.

Are cuvântul domnul Ioan Gavra pentru a susține solicitarea.

Domnul Ioan Gavra:

Mulțumesc, domnule vicepreședinte.

Eu sper că de săptămâna viitoare nu va fi vacanță electorală, pentru că ar fi nefiresc ca acest Parlament să-și încheie mandatul cu două luni mai devreme decât este înscris în Constituție. Pentru că validarea noului Parlament va avea loc după turul al doilea de scrutin la alegerile prezidențiale, deci până în a doua parte a lunii decembrie acest Parlament se află în activitate și ar fi bine să ne onorăm activitatea, măcar în partea finală a mandatului de 4 ani.

De aceea, cred că nu numai Legea caselor naționalizate, al cărui raport probabil că va veni mâine la Camera Deputaților, trebuie dezbătut și legea în sine trebuie adoptată, sunt divergențele care se vor dezbate la nivelul celor două Camere, ci și alte acte normative, inclusiv această intenție a unor colegi de a depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului trebuie derulată conform normelor regulamentare.

Sigur că acea moțiune de cenzură, dacă ea va fi înaintată, se va dezbate, probabil, săptămâna viitoare.

Moțiunea de cenzură, însă, nu rezolvă problema actului de privatizare în România. Ea rezolvă o singură problemă: demiterea Guvernului, pentru că, într-adevăr, domnul prim-ministru Isărescu a greșit când a afirmat la televiziune că înainte cu 6 luni de alegeri Guvernul nu poate să cadă. Poate să cadă! Parlamentul nu poate să cadă! Deci, Guvernul poate să cadă chiar înainte cu două zile de a i se încheia mandatul înscris în Constituție.

Dacă acea moțiune dorește doar căderea Guvernului, înseamnă că este o temă electorală și nu are rost să susținem o asemenea moțiune, pentru că ceea ce se dorea acolo era suspendarea actului de privatizare până la învestirea noului Guvern, care va rezulta din alegerile parlamentare din 26 noiembrie 2000. Pentru o asemenea chestiune, însă, este nevoie de un act normativ, nu de moțiune de cenzură, de o lege, pentru că Legea privatizării și ordonanțele care au modificat-o nu pot fi schimbate decât tot printr-un act normativ la nivelul Parlamentului.

Tocmai de aceea noi am venit în întâmpinarea acestei intenții a colegilor de la P.D.S.R., pentru a înainta un proiect de lege prin care să suspendăm toate actele normative în vigoare, care reglementează actul privatizării în România, până la învestirea noului Guvern, rezultat din alegerile parlamentare din 26 noiembrie 2000.

De ce? Este simplu. Presa, mass-media, de două luni de zile se ocupă numai de privatizările frauduloase realizate în ultimii patru ani de zile și mai exact în ultimul an de zile. Pentru a nu constitui o temă electorală predilectă, această privatizare este bine să fie suspendată privatizarea pe perioada campaniei electorale, pentru că oricum va intra sub observație, sper, mult mai atentă a viitorului Guvern, pentru că Guvernul este cel care controlează FPS-ul, după ordonanțele care au apărut în ultimii doi ani de zile și, ca atare, să lăsăm acelui Guvern să continue privatizarea, să nu mai existe acuze din partea unora sau altora în campanie electorală. Nu este bine ca privatizarea să constituie o temă a campaniei electorale.

De aceea, eu am solicitat, în numele grupului parlamentar, dezbaterea acestei inițiative legislative în procedură de urgență, ea se poate realiza, inclusiv suspendarea activității FPS în acest interval de timp, nu în sensul că nu se mai ocupă de privatizările pe care le-au făcut până acum, ci că nu mai face nici un fel de privatizare în România până la numirea noului Guvern. Pentru că, oricum, acuzele aduse sunt foarte grave, justiția a anulat foarte multe contracte de privatizare, deci este clar că lucrurile acolo s-au desfășurat, cel puțin parțial, cu încălcarea flagrantă a legilor din România, în domeniul acestei privatizări. Bine este să suspendăm acțiunea până după alegeri, deci până la numirea noului Guvern, după care să vedem ce se va întâmpla în continuare, probabil va exista un recurs la ceea ce s-a făcut și, sigur, un alt program de guvernare care va accelera sau, dimpotrivă, acțiunea de privatizare în România.

Rugămintea este să adoptăm acest act normativ pentru că el rezolvă problema pe care colegii de la PDSR au anunțat-o săptămâna trecută prin mass-media. Și nu este bine ca prin moțiune să realizăm doar o temă de campanie electorală. Haideți să anulăm sau să suspendăm prerogativele unor legi în privatizare, tot printr-o lege, pentru că așa este normal și așa este înscris în Constituție.

Domnule coleg, (răspunzând unei observații din sală), decât să ne întâlnim în justiție cu procese prin care se anulează privatizări făcute ilegal și care au funcționat, din păcate, cu pierderi enorme pentru economia națională, ani de zile, mai bine este să facem cu cap toate. Și fiindcă sunt acuzați tocmai cei care acum se află la Fondul Proprietății de Stat, fiindcă colegii de la Senat au făcut o anchetă parlamentară, și știți foarte bine că au prezentat un raport, și au votat în Senat demiterea conducerii FPS. Nu se poate demite numai de către Senat conducerea FPS. Și atunci haideți să facem un act normativ prin care nu demitem pe nimeni. Suspendăm! Iar, pe urmă, viitorul Guvern, viitorul Parlament va trage la răspundere pe cei care au realizat privatizări frauduloase. Că este, nu numai TEPRO Iași, mai sunt încă tensiuni sociale și în alte părți și haideți că este bine pe perioada campaniei să nu fie asemenea lucruri, ca temă de dezbatere și de acuză în campanie. Nu în fiecare zi la televizor să vedem că în România este jaf și corupție! Să nu ajungem pe ultimul loc în Europa, ca la vize. Unii spun că ne vizează Europa și alții spun că ne avizează, eventual, Bulgaria să intrăm în Europa. Deci, să terminăm cu demagogia, haideți să stopăm! Suntem vinovați toți, sunt vinovați cei de până în 1996, mă refer la privatizare, sunt cei după 1996! Suspendăm această dezbatere din campania electorală, suspendăm acțiunea legilor în vigoare până după alegerile din 26 noiembrie și după învestirea noului Guvern, după care analizăm la rece ce s-a încălcat, cine este vinovat, cine răspunde și ce trebuie să facem în continuare.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Doamnelor și domnilor,

Ați auzit argumentarea. Sunt sigur că domnul deputat Gavra v-a convins. Să vedem pe câți?!

Supun votului dumneavoastră solicitarea Grupului parlamentar PUNR.

Cine este pentru? 25 voturi pentru. Insuficient.

Domnul Ioan Gavra (din sală):

Cvorumul, domnule președinte.

Domnul Vasile Lupu:

Cvorumul se cere de un lider de grup parlamentar de la microfon.

Voci din partea dreaptă a sălii:

Caritasul?!...

Domnul Ioan Gavra:

Poate vă găsim pe acolo și pe dumneavoastră, în anale, știți?!

Domnul Vasile Lupu:

Vă rog, liniște! Nu întrerupeți!

Domnul Ioan Gavra:

Domnule președinte,

Întrucât cu ochiul liber putem vedea care este prezența colegilor noștri în sală, vă cer să verificați, prin numărarea voturilor, cvorumul.

Domnul Vasile Lupu:

Prin numărarea voturilor.

Deci, 25 au fost pentru.

Împotrivă? 40 împotrivă. (Nemulțumire în sală)

Stimați colegi,

E comunicarea de la secretarul de ședință. Aveți și dumneavoastră un secretar de serviciu. De ce nu-l trimiteți?

Abțineri? 6 abțineri.

Deci, nu suntem în cvorum.

Chestorii, liderii grupurilor parlamentare rog să invite deputații în sală și pregătiți și apelul nominal.

Domnule deputat Gavra, nu mai facem nimic și nici procedura de urgență nu văd să mai fie realizată, că unii mai au pentru ce face campanie electorală, alții nu mai au! Haideți să depășim acest moment...

Domnul Ioan Gavra:

Domnule președinte,

Aveți dreptate. Mă refer la președintele de ședință. Dumneavoastră nu știu dacă mai faceți campanie, depinde ce decizie ia Biroul electoral astăzi, dacă atingeți pragul sau nu?!

Domnul Vasile Lupu:

Eu sunt la datorie, dar nu v-ați adus dumneavoastră deputații!

Domnul Ioan Gavra:

Păi nici dumneavoastră! Uitați-vă ce este în partea dreaptă a sălii.

Domnule președinte,

Haideți, că noi trebuie totuși să mergem mai departe cu activitatea, în formula în care suntem, adică în afara cvorumului.

Deci, amânăm votul, eventual până mâine, ca să nu pierdeți timpul cu apelul nominal. Probabil că mâine vor veni colegii noștri din campania electorală, vom fi mai mulți și vom putea vota înainte de masă și această inițiativă și, sigur, celelalte care urmează la vot, pentru că sunt mai multe la vot, că dacă supunem votului ordinea de zi nu facem nimic astăzi. Da?

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc pentru colaborare.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie vendredi, 3 décembre 2021, 14:22
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro