Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 23, 2000
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2000 > 23-10-2000 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 23, 2000

2. Informare cu privire la proiectele de lege și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente.

Domnul Vasile Lupu:

................................................

În continuare, vă informez că la Biroul permanent al Camerei Deputaților au fost înregistrate următoarele inițiative legislative:

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 160/1999 privind instituirea unor măsuri de stimulare a activității titularilor de acorduri petroliere și a subcontractanților care desfășoară operațiuni petroliere în perimetre marine ce includ zone cu adâncime de apă de peste 100 metri, adoptat de Senat în ședința din 11 octombrie 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate, în fond, Comisia pentru industrii și servicii; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

În conformitate cu Regulamentul Camerei Deputaților, art. 102 alin. 3, acest proiect de lege urmează să fie dezbătut în procedură de urgență.

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 205/1999 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de hârtie de ziar, prin exceptare de la prevederile Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat, adoptat de Senat în ședința din 11 octombrie 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate, în fond, Comisia pentru industrii și servicii; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități. Acest proiect de lege, potrivit art. 102 alin. 3 urmează procedura de urgență.

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.158/2000 privind aprobarea compensației de 500 lei/kg producătorilor agricoli pentru grâul de panificație, livrat din recolta anului 2000, destinat consumului intern, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate, în fond, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industria alimentară și servicii; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

În conformitate cu art. 102 alin. 3 din regulament acest proiect de lege urmează a fi dezbătut, de asemenea, în procedură de urgență.

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.159/2000 privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din fondul extrabugetar pentru construirea de drumuri forestiere, gestionat de Regia Națională a Pădurilor, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: - în fond- Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

În conformitate cu prevederile art. 102 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: - în fond- Comisia pentru muncă și protecție socială; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități. Conform art. 102 alin. 3 din regulament acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedura de urgență.

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte, adoptat de Senat în ședința din 16 octombrie 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate, în fond, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Conform art. 102 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2000 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, acționând în numele Agenției de Implementare a Facilității Globale de Mediu, realizat prin Scrisoarea semnată la Washington la 9 februarie 2000 și la București la 23 februarie 2000, adoptat de Senat în ședința din 16 octombrie 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Conform art. 102 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 163/2000 pentru diminuarea arieratelor la bugetul de stat, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate: în fond- Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru aviz, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

În conformitate cu prevederile art. 102 alin. 3 din regulament, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr. 164/2000 privind instituirea unor măsuri pentru stimularea agenților economici producători interni sau importatori de alcool, băuturi alcoolice spirtoase și băuturi alcoolice naturale, în vederea achitării obligațiilor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și fondurile speciale, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate: în fond - Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități, pentru avize.

În conformitate cu art. 102 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedura de urgență.

10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.165/2000 pentru completarea art. 5 din Legea nr. 68/1992 privind alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate: în fond - Comisia juridică, de disciplină și imunități; pentru avize - Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale.

Conform art. 102 alin. 3 din regulament, acest proiect urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului pentru sprijinirea serviciilor din agricultură, semnat la București la 27 martie 2000, adoptat de Senat în ședința din 16 octombrie 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: - în fond – Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize- Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, Comisia pentru politică externă, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

12. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare în domeniile culturii și educației dintre România și Republica Argentina, semnat la București la 24 noiembrie 1999, adoptat de Senat în ședința din 16 octombrie 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate: în fond- Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport; pentru aviz- Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, Comisia pentru politică externă, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

13. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr.182/1999 privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor și acțiunea imediată în vederea eliminării lor, adoptată la cea de a 87-a sesiune a Conferinței Generale a Organizației Internaționale a Muncii, la Geneva la 17 iunie 1999, adoptat de Senat în ședința din 16 octombrie 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate: în fond - Comisia pentru muncă și protecție socială; pentru avize- Comisia drepturilor omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia pentru politică externă, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

14. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii asigurărilor sociale de sănătate, nr.145/1997, inițiată de domnul deputat Gheorghe Ana – P.D.S.R.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate: în fond- Comisia pentru muncă și protecție socială; pentru avize- Comisia pentru sănătate, familie, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică de discipină și imunități.

15. Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, inițiată de domnul deputat Puiu Hașotti.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate: în fond- Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, pentru avize.

16. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.104/1999 pentru modificarea și completarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, adoptat de Senat în ședința din 17 octombrie 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru industrii și servicii; pentru avize- Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

17. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, adoptat de Senat la 17 octombrie 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate: în fond - Comisia pentru industrii și servicii, pentru aviz, Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic.

18. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 58/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, adoptat de Senat în ședința din 17 octombrie 2000.

Cu acest proiect de lege fiind sesizate: în fond- Comisia pentru industrii și servicii; pentru avize- Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

19. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 166/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silită a creanțelor bancare neperformante preluate de la datoria publică internă, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate: în fond- Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize- Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Conform art. 102 alin. 3 din regulament acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

20. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 167/2000 privind unele măsuri de protecție socială a personalului din sectorul producției de apărare, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate: în fond- Comisia pentru muncă și protecție socială; pentru avize- Comisia buget, finanțe, bănci, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

În conformitate cu art. 102 alin. 3 din Regulament și acest proiect de lege urmează procedura de urgență.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 26 january 2022, 8:34
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro