You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2000 > 23-10-2000

Sittings of the Chamber of Deputies of October 23, 2000

12. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Islamice Pakistan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la București la 27 iulie 1999.

Domnul Vasile Lupu:

................................................

Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Islamice Pakistan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la București la 27 iulie 1999, este următorul text pe ordinea de zi.

Raportul în fond l-a întocmit Comisia pentru buget, finanțe și bănci, domnul președinte Dan Constantinescu este în măsură să ni-l prezinte, dacă din partea inițiatorului nu dorește nimeni să ia cuvântul. Aveți cuvântul, domnule președinte!

Domnul Dan Constantinescu:

Domnule președinte,

În urma examinării acestui proiect de lege, comisia a hotărât ca el să fie supus spre dezbatere și adoptare în forma adoptată de Senat. Și acest proiect de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Este de precizat totuși, pentru stenogramă, că în raport, ca și în scrisoarea de înaintare, apare o mică diferență la titlul legii. Este vorba de Legea pentru ratificarea Convenției "între" Guvernul României și Guvernul Republicii Islamice Pakistan, iar în raport apare "dintre" Guvernul României și Guvernul Republicii Islamice Pakistan.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Intervenții la dezbaterile generale? Nu dorește nimeni.

Titlul legii.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Articolul unic.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Votul pe ansamblu.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.