Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 3, 2000
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2000 > 03-10-2000 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 3, 2000

14. Dezbateri asupra propunerii legislative privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu Șișești".

Domnul Vasile Lupu:

................................................

Trecem la propunerea legislativă privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gh. Ionescu-Șișești", la care s-a întocmit și un raport suplimentar.

Invit președintele comisiei să informeze plenul asupra stadiului dezbaterii proiectului.

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

Conform celor discutate în săptămâna trecută, comisia s-a întrunit, a invitat pe distinșii noștri colegi care au făcut propuneri. Unul dintre colegi a participat și la dezbateri, s-a întocmit raportul suplimentar și formulările sunt în raportul suplimentar, respectiv art. 2 alin. 4 și 5, art. 11 alin. 1 și 2, art. 12 alin. 1, 2 și 3, art. 13 și art. 14.

Deci, domnule președinte, vă rugăm să începem cu art. 2 alin. 4 și 5 din raportul suplimentar.

Informăm deci, că au fost invitați la ședință, li s-au cerut și în scris amendamentele respective.

Domnul Vasile Lupu:

Deci, art. 2 alin. 4 și 5.

Combatanții sunt pregătiți? Aveți textele?

Trecem la dezbateri.

Alintul 4 – raport suplimentar pag. 2, pct. 1.

Obiecțiuni?

Domnul Dejeu.

Domnul Gavril Dejeu:

Trebuie să adresez un cuvânt de mulțumire domnului președinte Stanciu, pentru că, într-adevăr, mi-a trimis și mie o adresă, și la casetă, și chiar și acasă, pentru a fi prezent luni la lucrările comisiei. Regret foarte mult, pentru că, din motive independente de mine, n-am putut să dau curs acestei invitații.

De aceea, îl rog pe domnul președinte să primească și obiecțiunile pe care le fac direct de la microfon.

În legătură cu art. 2 alin. 4, obiecțiunile noastre erau și rămân, în sensul că terenurile agricole și silvice sunt date în administrarea acestor unități de cercetare de către minister, de către stat.

Problema este cine trebuie să aibă dreptul de control și verificare a modului în care sunt administrate aceste terenuri: Academia sau cel care le-a dat în administrare? O chestiune foarte simplă. În noul text, ni se propune ca acest drept de control să-l aibă Academia, spre deosebire de textul inițial, în care Academia, deci la art. 2 alin. 4, Academia prezenta rapoarte asupra rezultatelor cercetării științifice și propuneri pentru valorificarea lor.

Doresc să se facă o distincție limpede aici, între fenomenul cercetării, fenomenul științific, pe de o parte, și fenomenul administrării fondurilor, pe de altă parte.

Academia nu cred că poate pretinde să-și extindă sfera de competență și de preocupare dincolo de caracterul științific, de problemele științfiice, de cercetare și de știință. Aici sunt întru totul de acord ca Academia, într-adevăr, să urmărească modul cum aceste institute își desfășoară activitatea în profilul științific și de cercetare. Dar ca Academia să se mai pronunțe și asupra modului în care sunt administrate cele circa 80-90.000 ha. de pământ, care sunt date de stat, iar Academia devine o instituție publică cu un statut independent, neguvernamental, nu este posibil.

Iată de ce, socot că art. 2 alin. 4 trebuie să rămână în redactarea existentă în raport›ul inițial și, deci, să nu fie cuprinsă sintagma "a modului de administrare a terenurilor agricole și silvice", pentru că, mai departe, la art.11, 12, 14 vom propune cine să fie organismul care să urmărească modul de administrare al acestor terenuri de către unitățile de cercetare.

Deci, stimați colegi, prin cererea pe care o formulez, solicit ca în competențele Academiei să rămână, într-adevăr, problema de știință și cercetare, în ceea ce privește coordonarea, supravegherea și raportarea acestei activități forurilor competente, iar în ceea ce privește modul de folosință și administrarea terenurilor date de către stat prin intermediul celor două ministere – este vorba de Ministerul Agriculturii și Ministerul Pădurilor, Apelor și Mediului, modul de administrare al acestor terenuri să cadă în competențunui alt organism, altul decât Academia.

Vom arăta la art. 14 care trebuie să fie acest organism.

În concluzie, solicit ca art. 2 alin. 4 să rămână în redactarea pe care o are raportul în fază inițială. Încă o dată spun: acesta vorbește numai despre "rapoarte asupra rezultatelor cercetării științifice", ceea ce este absolut corect "și propuneri pentru valorificarea lor", a acestor cercetări științifice și nu mai mult.

Depun și un amendament pentru menținerea textului din raportul inițial al comisiei.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Alte obiecțiuni?

Domnul Ianculescu.

Domnul Marian Ianculescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Îmi pare rău că ne întoarcem de unde am plecat, și probabil că nu am reușit noi să ne facem înțeleși pe deplin în fața distinsului nostru coleg, domnul deputat Gavril Dejeu.

Desigur, este un punct de vedere pe care-l respect, dar nu trebuie să uităm că cercetarea agricolă are ca obiect de studiu pământul. Nu se poate face cercetare agricolă undeva, în eter, fără să ai un obiect al muncii și, pentru acest lucru, corect s-a dat prin lege, în administrare stațiunilor și institutelor de cercetări agricole și silvice, o bază materială, dimensionată conform unor hotărâri de Guvern, deci, legală, în care să se execute cercetările și unde să se experimenteze diverse variante, în vederea obținerii unor rezultate bune ale cercetării, pentru implementarea lor în producție.

De aceea, nu putem să facem o ruptură între activitatea de cercetare și obiectul activității de cercetare, care-l constituie pământul, terenul agricol sau pădurea respectivă, în cazul cercetării silvice. Or, dacă aceste terenuri agricole și silvice au fost date de către stat în administrare respectivelor institute, nu văd nici o logică de a nu se prezenta din partea acestor institute, prin forul de conducere I– Academia de Științe Agricole și Silvice - rapoarte în legătură cu modul lor de administrare. Prin aceste rapoarte pe care le prezintă Academia, se exercită controlul ministerelor de resort, Ministerul Agriculturii și Alimentației, respectiv Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, asupra terenurilor care au fost date în administrarea lor de către stat, pentru că terenurile respective sunt domeniul public al statului și rămân domeniu public, dar sunt date în administrarea institutelor.

De aceea, mi se pare corect prevăzut în alin. 4 al art. 2 ca obligativitate din partea Academiei să prezinte rapoarte nu numai pe seama rezultatelor cercetărilor, în vederea valorificării lor în producție, cât și rapoarte în legătură cu modul de administrare al acestor terenuri, pentru că s-ar putea ca la un ment dat aceste terenuri să nu fie bine administrate pentru scopul pentru care au fost date, și ministerele să retragă aceste terenuri institutelor.

Deci, este nevoie ca aceste rapoarte să existe. Prin aceste rapoarte există legătura ministerelor cu terenurile respective. În felul acesta, ministerele își exercită controlul asupra modului de administrare al acestor terenuri.

De aceea, cu tot respectul, vă rog, domnule deputat coleg Gavril Dejeu, să acceptați acest punct de vedere, că este un punct de vedere logic.

Desigur, institutelor de cercetare și stațiunilor de cercetare le-ar conveni amendamentul dumneavoastră, pentru că nu mai sunt obligate să mai prezinte aceste rapoarte în legătură cu modul de administrare a terenurilor pe care l-au dat prin lege în administrare.

Dar nu este corect! Este corect să rămână așa cum este prevăzut în formularea actuală, la alin. 4 al art. 2, în raportul suplimentar.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnul Barbu Pițigoi.

Mai târziu, domnul Gavril Dejeu va avea o replică.

Apoi, domnul Bejinariu.

Domnul Barbu Pițigoi:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Ne găsim într-o situație în care esența problemei este cercetarea. Cercetarea reprezintă căutarea noului, sau dezvoltarea unor cunoștințe mai vechi, sau găsirea unor complementarități la ceea ce se cunoaște deja.

Pentru acest lucru, evident că este nevoie de mijloace de investigație, de cunoscători și de o temă, ca să mă exprim mai cu cuvintele colegilor mei – "obiectul muncii" pe care un cercetător îl face este căutarea și găsirea noutății în cercetarea pe care el o face, nu instrumentul de care se folosește pentru găsirea adevărului sau pentru cercetarea noutății.

Dacă eu sunt și cercetez un element, și mă voi situa într-un domeniu în care am activat vreme îndelungată,› e adevărat, deosebit de cel pe care-l avem azi în discuție – în industrie, dacă eu cercetez un fenomen fizic, și acest fenomen fizic se petrece într-o instalație industrială de mare anvergură, să zicem într-un laminor, nu înseamnă că Ministerul Industriei trebuie să-mi dea mie laminorul în administrare, și eu să fac pe el investigații de tot felul, să-l administrez și, din când în când, să dau și eu rapoarte la Ministerul Industriei, în legătură cu ce se întâmplă cu producția laminorului... Poate chiar s-o și comercializez.

Deci, dacă acum ne raportăm la domeniile agriculturii și silviculturii, unde, într-adevăr, fenomenul are o lărgire mai mare, un spectru mai detaliat și de mai mare întindere, sigur că rezultatele cercetării pot fi urmărite de-a lungul unei perioade timp mai îndelungată, poate și pe suprafețe mai mari, dar asta nu înseamnă că mijlocul de investigare, mijloacele de care eu dispun rămân la dispoziția mea, deși nu sunt ale mele, sunt ale altuia – ale Ministerului Agriculturii și Ministerului Apelor și Silviculturii și, ca atare, eu trebuie să mă declar un fel de stăpân al lor și din când în când să dau un raport cu ce se întâmplă pe la mine prin curte. Pentru că rezultatul cercetării este cel care contează, el trebuie valorificat ca atare, iar producția rezultată pe suprafețe uriașe, care sunt puse la dispoziția acestei cercetări, nu trebuie să aparțină cercetătorului, ci celui care are în stăpânire și este proprietarul acestor mijloace, dacă vreți, de data asta de producție, nu de cercetare.

Din acest motiv, domnule președinte și stimați colegi, susțin textul inițial al raportului și vă rugăm să votați în consecință.

Domnul Vasile Lupu:

Domnul deputat Petru Bejinariu.

Domnule Dejeu, la urm㠖 replica.

Domnul Petru Bejinariu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Noi am discutat în comisie acest articol, mai multă vreme. Îmi pare rău că n-a fost prezent și domnul ministru Dejeu.

Noi susținem acest articol cu alin. 4, care nu cuprinde nimic din domeniul controlului asupra pământului, ci, dimpotrivă, el vine să ne îndemne să înțelegem că este vorba de raportare, adică raportare înseamnă ce se întâmplă și cum este administrat acest teritoriu, acest teren care este dat în cercetare, pentru cercetare. Nu este vorba în textul acesta nici de stăpân sau de proprietar – așa cum se anunță aici.

Din punctul meu de vedere este bine să rămână toate cele 3 elemente, cu altă ordine. Eu cred că normal este să vedem dacă terenul este folosit pentru cercetare, apoi să vedem care sunt rezultatele acestei cercetări și, în final, propuneri pentru valorificarea lor.

Și, atunci, propun, domnule președinte, ca textul să curgă într-o altă ordine, în sensul că "modul de administrare" să fie primul element, al doilea element să fie "rezultatele cercetării" și, în final, cum se propune "valorificarea lor".

Aceasta este logica interioară a textului, rezultată din realitatea și ordinea pragmatică a folosirii terenului pentru cercetare.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Domnul Gavril Dejeu.

Domnul Gavril Dejeu:

Domnul coleg Ianculescu are dreptate când spune că trebuie să existe, într-adevăr, cineva care să exercite verificarea și controlul și asupra modului în care aceste unități administrează fondul primit de la stat. Numai că nu ceea ce se propune prin text. Nu transformăm Academia de Științe Agricole și Silvice dintr-un for științific într-un for administrativ. Asta n-o face nimeni, cred că nicnu este de dorit. Terenurile acestea se primesc de la stat numai în administrare, și normal și firesc este ca cel care dă în administrare să urmărească și modul în care se execută operațiunea. Nu raport al Academiei, ci o să propun un articol nou, art. 15, prin care să se înființeze un Consiliu de Evaluare, format din reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, Ministerului Pădurilor, Apelor și Protecției Mediului, împreună cu reprezentanți ai Academiei, care să facă evaluarea modului de administrare a acestor terenuri.

Voci din loja inițiatorului:

De acord!

Domnul Gavril Dejeu:

Dacă sunteți de acord cu această idee, este foarte bine. Eliminăm textul de aici și vă și dau citire amendamentului pe care-l voi propune la momentul potrivit, și anume: "Modul de administrare al terenurilor agricole și silvice deținute de unitățile de cercetare-dezvoltare este controlat și verificat de Consiliul de Evaluare, compus din reprezentanții Ministerului Agriculturii și Alimentației și Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, împreună cu reprezentanți ai Academiei de Științe Agricole".

Și dacă acest text mulțumește, el este bine venit atât din punctul de vedere al celui care dă în administrare, cât și, hai să spunem, întrucât există într-adevăr realitatea că activitatea științifică aici se depune pe aceste suprafețe de terenuri, să fie implicată și Academia în acest control.

Unde este, stimați colegi, miezul problemei?

Miezul problemei constă în faptul că trebuie odată și odată să se verifice dacă suprafețele de teren acum deținute în administrare de aceste instituții sunt necesare sau nu? Pentru că, gândirea politică a noastră a fost și este ca suprafețele de teren, deținute indiferent unde, atunci și acolo unde este posibil să revină în folosința proprietarilor, a celor care le-au avut. Și dacă aceste institute dețin cumva suprafețe de teren care exced scopului pentru care sunt înființate și ideii de cercetare, aceste terenuri, potrivit prevederilor Legii nr. 169 și Legii nr. 1 trebuie să fie returnate în domeniëul producției agricole.

Și atunci, pentru a exista un organism care să facă verificarea, atât a modului în care se lucrează, cât și a necesarului de suprafețe, este nevoie nu de Academie, este nevoie de reprezentanții statului, pentru că statul este cel care a dat aceste terenuri, și nu numai terenuri, în administrarea institutelor de cercetare.

Dacă, prin urmare, sunteți de acord ca să fie introdus și Ministerul Agriculturii, și Ministerul Apelor și Pădurilor pentru terenurile agricole și silvice, împreună cu Academia, care să vegheze modul de administrare și de folosință a acestor terenuri, atunci trebuie eliminată această sintagmă din art. 2 alin. 4 și să introducem la locul potrivit, am găsit eu, art. 15, după art. 14, această instituție nouă a unui Consiliu de Evaluare.

Domnul Vasile Lupu:

Doamna deputat Andronescu.

Stimați colegi,

Argumente avem, ne mai trebuie voturi.

Doamna Ecaterina Andronescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor,

Mai întâi, dați-mi voie să-mi exprim regretul că n-a putut participa la lucrările comisiei noastre domnul ministru Dejeu, pe care l-am așteptat săptămâna trecută. Trebuie să vă mărturisim că am dezbătut peste 3 ore aceste amendamente cu care venim în fața dumneavoastră.

În al doilea rând, dați-mi voie să aduc niște argumente în favoarea formulării actuale din lege.

La art. 2 alin. 1 se specifică în mod expres că: "Ministerului Agriculturii și Alimentației, precum și Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului le revine obligația de a urmări modul de administrare a terenurilor agricole și silvice aflate în administrarea unităților de cercetare".

Deci, există un atribuit direct, pe care-l primesc prin acest alineat cele două ministere pe care dumneavoastră le-ați menționat la amendamentul pe care-l aveți acum în discuție.

În altă ordine de idei, totuși cercetarea agricolă reprezintă o parte din cercetarea românească, și restul institutelor de cercetare, în marea lor majoritate institute de stat, cu proprietate de stat, au în administrare bunuri materiale – clădiri, aparate și așa mai departe.

Sigur că ele dau socoteală prin rapoartele de cercetare în legătură cu modul cum administrează această bază materială. Nu putem să facem altfel pentru cercetarea agricolă.

Apoi, există cercetarea din institutele Academiei. Toate institutele Academiei au ca proprietate proprietatea de stat. Ele raportează Academiei, prin rapoartele de cercetare științifică, și asupra modului în care administrează baza materială.

Iată, deci, toate sunt argumente în favoarea menținerii acestui articol așa cum a fost el votat de comisie, și avem rugămintea să-l acceptați ca atare.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Domnul președinte Anghel Stanciu.

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Acolo unde logica începe să funcționeze, se pare că ne putem înțelege.

Deci, prima chestiune pe care a spus-o doamna profesoară Andronescu este, de fapt, votată sub următoarea formă: la art. 2 lit. d) – pentru că a fost sistematizat, la propunerea domnului deputat Gaspar, sub forma a), b), c), d) – se specifică: "Ministerul Agriculturii și Alimentației și Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului urmăresc și controlează modul de administrare a terenurilor agricole și silvice aflate în administrarea unităților de cercetare-dezvoltare". Deci, ministerele urmăresc și coFONT>ntrolează, ceea ce, de fapt, se solicită.

Înțeleg acum că distinsul deputat Dejeu vrea să spună: "De ce să prezinte raport"? Pentru că, dacă aceia urmăresc și controlează, evident că în orice activitate de control există un raport de autoevaluare, deci un raport pe care academiile îl prezintă acestor ministere. Deci, este normal ca art. 2 alin. 4 să rămână așa.

Ceea ce înțeleg eu, în măsura în care avem bunăvoința să înțelegem, este că domnul deputat Dejeu propune ca un viitor art. 15 să precizeze o chestiune votată deja la art. 2 lit. d), unde se spune: "urmărește și controlează", să se precizeze cum urmărește și controlează Ministerul Agriculturii și al Industriei Silvice și am înțeles de la domnia sa că propune ca acest mod de urmărire și control să se facă printr-un Consiliu de Evaluare din care să facă parte cele 3 categorii.

Dacă eu am înțeles bine și raționamentul este bun, nu avem de ce să fim împotrivă, pentru că sunt prinse "urmărirea și controlul" ca atribuțiuni a celor două ministere. Vrea să se detalieze și cum face ministerul treaba aceasta. Noi credeam că este o chestiune internă a ministerului. Dacă vreți s-o prindem aici, suntem de acord. N-avem nimic împotrivă.

Consider că raportul este necesar, ca să se știe, să se vadă ce spun aceia, să nu spună după aceea că n-au știut ce caută, urmărirea și controlul sunt prinse, se specifică cine le face, prindem și Consiliul..., modul cum – printr-un Consiliu de Evaluare.

A doua chestiune pe care s-o lămurim odată pentru totdeauna: Academia nu este organizație neguvernamentală.

A treia chestiune: pământul care se găsește în administrare este specificat în Legea nr. 18 din 1991, art. 34 alin. 2: "Suprafețele deținute de institute și stațiuni de cercetare agricolă constituie domeniu public și rămân în administrarea acestora", Legea nr. 169/1997 art. 3 și 4, deci la pct. 21: "...constituie domeniu public și rămân în administrarea unităților de cercetare"; Hotărârile de Guvern nr. 517/1999 și nr.776/1999 ale actualului ministru Mureșan, care delimitează "Suprafețele de teren ce constituie domeniu public și care rămân în administrarea institutelor, stațiunilor de cercetare agricolă, în suprafață de 82.648 de hectare". Și la art.5 alin.2 spune: "Terenurile din domeniul public deținute de unitățile de cercetare fac excepție de la concesionare."

Deci, 68.227 de hectare au fost date pentru dreptul de proprietate. Legea Lupu, Legea 1/2000 la art.9, alin.1 prevede că: "Terenurile proprietate de stat administrate de institute și stațiuni de cercetare aparțin domeniului public și rămân în administrarea acestora." Deci, iată o serie de acte normative. Le anulează acest act normativ pe celelalte? Asta este problema. Noi n-am mers pe anularea acelora, ci pe completare, deci, ele sunt în administrare. Fac un raport, sunt controlate prin lege, cu o comisie de evaluare pe care o propune domnul ministru Dejeu la art.15. Avem în vedere și un amendament pe care domnul Vasile Lupu l-a înaintat comisiei la capitolul "Tranzitorii", o să-l citească domnia sa atunci, care pcizează că, în cazul în care sunt solicitări necesare acoperirii terenurilor ce urmează a fi restituite persoanelor îndreptățite, suprafețele respective, o să spună dânsul cum, se reduc în consecință. Deci, eu cred că s-au găsit toate căile de înțelegere spre a debloca această situație și fac apel la rațiune care începe să se înfiripe, să triumfe împotriva altor considerente care nu ne caracterizează pe cei care am luat cuvântul.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Poftiți, domnule deputat.

Domnul Támas Sándor:

Domnule președinte, vă mulțumesc.

Eu cred că totuși domnul coleg Dejeu a avut dreptate, pentru că putem să discutăm despre această inițiativă numai după ce aceste terenuri sunt libere. Vreau să vă atrag atenția că, conform anexei acestei legi, este vorba despre peste 90.000 de hectare, nu, despre 82.000 de hectare de terenuri agricole în situația în care momentan, după 10 ani, comisiile locale județene nu au putut să finalizeze nici Legea nr.18/1991, nemaivorbind de Legea nr.1/2000. Domnul președinte al comisiei, domnul Stanciu ne-a citit din "Legea Lupu" art.9 care se referă, cum a zis și dânsul, la domeniul public al statului și la administrarea domeniului public, dar a evitat să ne citească și art.10, la care aș vrea să vă atrag atenția. Art.10 din "Legea Lupu" sună în felul următor: "Persoanelor fizice cărora li s-au stabilit drepturi de creanțe la institutele și stațiunile de cercetare și producție agricolă, precum și la regiile autonome cu profil agricol sau la societăți naționale cu profil agricol, li se restituie suprafețele de teren agricol."

Proiectul de lege care este în curs de dezbatere azi, la articolul final spune că "orice dispoziție contrară se abrogă". În consecință, s-ar putea să abrogăm chiar Legea nr.1/2000, "Legea Lupu" cum cunoaștem și noi.

Eu cred că putem să vorbim despre această lege numai și numai după ce am clarificat situația terenurilor agricole retrocedabi›le, conform Legii nr.18/91 și mai ales Legii nr.1/2000.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Domnul deputat Napoleon Antonescu.

Domnul Niculae Napoleon Antonescu:

Eu tot nu înțeleg de ce încercăm să blocăm și să pierdem timpul atât cu această discuție.

În primul rând, în lege nu se precizează cât este suprafața, aceea care o fi, după ce s-au aplicat toate legile, după ce s-a dat înapoi tot ce trebuie să se dea, aceea este suprafața. Noi n-am scris în lege că există 90.000 de hectare, că sunt 70.000 de hectare sau că sunt 160.000 de hectare. Din câte ne-am informat la Ministerul Agriculturii s-au făcut toate restituirile și după aceste restituiri a rămas cantitatea de terecare a fost expusă aici: 89.600 și ceva de mii de hectare.

În al doilea rând, dac㠖 așa cum a spus și domnul președinte Stanciu – colegul nostru, domnul deputat Lupu, a făcut o mențiune care se va trece la "Dispoziții tranzitorii", în acest sens, eu cred că este binevenită și ea va elimina orice echivoc în această direcție. În schimb, eu înțeleg că sunt alte interese, deci, nu pământuri revendicate, sunt alte interese, repet; anumite persoane și anumite societăți au pus ochii, așa cum spun unii colegi chiar din învățământ, pe terenurile care sunt ale universităților sau sunt alte acestor institute de cercetări, fără să aibă vreun drept de patrimoniu din trecut, pentru ca unele din aceste terenuri sunt situate în poziții extraordinar de bine plasate – hai să spun așa – Băneasa, dacă vreți, pentru Universitatea agronomică din București sau în alte orașe, în zone care sunt tentante, să nu folosesc alt cuvânt. Eu cred că este bine să rămână așa cum am spus acolo, pentru că nu sunt de acord să amânăm legea până când se rezolvă toate problemele cu restituirile.

Deci, toate aceste restituiri se vor face în continuare și atât cât va rămâne legal pentru aceste institute de cercetări, atât vor avea în administrare.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi, epuizăm prima parte a programului. Continuăm dezbaterile după orele 14.00. Dacă mai sunt oratori și să sper că vom avea și cvorumul. O scurtă precizare, domnul Gavril Dejeu care avea și un drept la replică. (Domnii deputați s-au ridicat în picioare pentru a părăsi sala.)

N-am ridicat ședința, o clipă!

Domnul Gavril Dejeu:

Probabil este bine, domnule președinte, să reluăm discuțiile la ora 14,00 sau 14,30, pentru că am avut o discuție cu domnul președinte. Cred că suntem aproape de a realiza o înțelegere pe această problemă, dar care necesită nu puțină discuție. Lăsați-o după pauză!

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc. Reluăm lucrările după ora 14,00.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 6 décembre 2021, 10:27
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro