Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 3, 2000
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2000 > 03-10-2000 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 3, 2000

11. Dezbaterea și adoptarea propunerii legislative privind statutul funcționarului parlamentar.

Domnul Vasile Lupu:

................................................

Doamnelor și domnilor,

Trecem la Propunerea legislativă privind Statutul funcționarului public parlamentar.

Comisia sesizată în fond este Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic. Domnul președinte Cîrstoiu? Este.

Dacă, din partea inițiatorului, dorește cineva să ia cuvântul?

Domnul Ioan Cîrstoiu:

A fost o dată, deja, proiectul pe ordinea de zi și s-a discutat.

Domnul Vasile Lupu:

Am trecut de dezbaterile generale, intrăm în texte pe un raport suplimentar.

Domnule președinte, s-au votat articole? Vă rog să informați plenul și prezidiul asupra stadiului lucrări›lor!

Domnul Ioan Cîrstoiu:

Domnule președinte,

Data trecută, a fost retrimis la comisie pentru că nu exista raportul Comisiei pentru muncă și protecție socială. Am primit acest raport, iar în raportul suplimentar s-a ținut seama de avizul nr. 238/13 septembrie a.c. al comisiei respective, precum și de propunerile care au venit în această perioadă din partea domnului vicepreședinte Vasile Lupu. Avem mai multe amendamente cuprinse în raport și comisia vă propune să trecem la dezbaterea și adoptarea acestui proiect de lege.

Domnul Vasile Lupu:

Începând cu articolul?

Domnul Ioan Cîrstoiu:

Nu s-a discutanimic pe text, au fost numai discuții generale.

Domnul Vasile Lupu:

Avizul Comisiei pentru muncă există, putem intra în lege.

Titlul legii. Obiecțiuni? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Cap. I – Dispoziții generale.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 1.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 2.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 3.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 4.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Cap. I, în ansamblu.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Cap. II – Numirea funcționarului public parlamentar.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Secțiunea 1 – Categorii de funcționari publici parlamentari.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 5.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 6.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 7.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 8.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Secțiunea 1.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Secțiunea a 2-a – Selectarea și numirea funcționarului public parlamentar.

Art. 9. Domnul deputat Gaspar are o intervenție. Vă rog.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Art. 9 stabilește condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care pot ocupa funcții publice în serviciile Parlamentului și la lit. i) se spune: "nu face parte din partide sau formațiuni politice, cu excepția celor care sunt numiți în funcții publice la cabinetele membrilor Biroului Permanent al fiecărei Camere a Parlamentului sau la grupurile parlamentare..." Aș mai adăuga la excepție: "precum și cei care sunt încadrați la birourile parlamentare din circumscripții."

Pentru că trebuie să recunoaștem că cei care sunt la birourile parlamentare din circumscripții, o mare parte dintre ei, au statutul și de membri ai unui partid. Și, deci, să-i exceptăm nu numai pe cei care sunt încadrați la grupurile parlamentare și la Biroul Permanent, ci și pe acei salariați care își desfășoară activitatea la birourile parlamentare din circumscripții.

Domnul Vasile Lupu:

Deci: "La cabinetele membrilor Biroului Permanent al fiecărei Camere a Parlamentului, la grupurile parlamentare sau la birourile parlamentare din circumscripțiile electorale." Da?

Domnul Acsinte Gaspar:

Da.

Domnul Vasile Lupu:

Cu această modificare, votăm art. 9.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 10.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 11.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 12.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 13.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 14.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 15.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 16. Domnul Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Este vorba numai de o amenajare, de o sistematizare a textelor în logica lor firească, juridică. Deci, art. 15 reglementează problema depunerii jurâmântului de credință de către cel care a fost numit în Secretariatul General al Camerei. (Rumare.)

Domnul Vasile Lupu:

Vă rog, liniște în sală!

Domnul Acsinte Gaspar:

După aceea, în art. 16 se vorbește de neprezentarea la termen pentru depunerea jurământului, iar la art. 17 (rumoare)... se dă textul jurământului. Consider că art. 16 ar trebuie să fie art. 17, cu alin. 1, 2, 3 și 4, iar art. 16 actual și cu alin. 5 de la art. 17 să devină art. 17, cu două alineate. Mai repet încă o dată: art. 16 să devină actualul art. 17, cu alin. 1, 2, 3 și 4, iar actualul art. 16 să devină art. 17, primul alineat este neprezentarea pentru depunerea jurământului și al doilea refuzul de a depune jurământul. Pentru că regula este obligația de a depune jurământul, arăt care este textul jurământului, cum se depune și, după aceea, vin la cei care, prin excepție, nu se prezintă sau care refuză să prezinte jurământul.

Domnul Ioan Cîrstoiu:

De acord!

Domnul Vasile Lupu:

Comisia este de acord cu propunerea făcută de domnul deputat Gaspar. Supun art. 16 votului dumneavoastră.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 17.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

La art. 18, intrăm pe raport. Alin. 1 rămîne, se introduce un alin. 2.

Pentru alin. 1.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Alin. 2 din raport.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 18, integral.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 19.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 20.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 21 alin. 1.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Alin. 2. Comisia propune eliminarea.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Secțiunea a 2-a, în ansamblu.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Secțiunea a 3-a – Perioada de stagiu.

Art. 22.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 23.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 24.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Secțiunea a 3-a, în ansamblu.

Secțiunea a 4-a – Dosarul profesional al funcționarului public parlamentar.

Art. 25.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Cap. II, în ansamblu.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Cap. III – Drepturile și îndatoririle funcționarului public parlamentar.

Secțiunea 1 – Drepturile funcționarului public parlamentar.

Art. 26.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 27.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 28.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 29.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 30.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 31.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 32.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 33.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 34 alin. 1.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Domnul președinte, în numele comisiei, propune eliminarea alin. 2 de la art. 34.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 35.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 36. Domnul deputat Stan.

Domnul Vasile Stan:

Stimați colegi,

În Comisia pentru muncă și protecție socială s-a făcut observația ca toate prevederile salariale din acest statut să fie eliminate, ele cuprinzându-se într-o lege specială, așa cum am făcut și la Statutul funcționarului public, de salarizare a funcționarului parlamentar.

Comisia pentru administrație publică a ținut seama de această observație parțial: a eliminat din anexă salariile și sporurile de conducere, dar nu a eliminat articolele din cuprinsul legii în care sunt prevederi salariale. Primul dintre acestea este art.36, care acordă funcționarului public parlamentar care lucrează în condiții deosebite de muncă un spor de 20% din salariul de bază.

Lăsând la o parte că foarte greu e să determini, în cadrul Parlamentului, care sunt funcțiile în care sunt condiții deosebite de muncă, lăsând la o parte această chestiune, comisia – deci eu, acum, vorbesc în numele comisiei, nu vorbesc în nume personal – comisia propune eliminarea acestui articol, el urmând să fie inclus într-o viitoare Lege de salarizare a funcționarului public parlamentar.

Domnul Vasile Lupu:

Vă rog, domnule președinte.

Domnul Ion Cîrstoiu:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Legea specială de salarizare va stabili nivelul salariilor, dar condițiile, deci toate celelalte sporuri trebuie prevăzute în Statutul funcționarului public parlamentar. Noi nu am omis nimic, însă așa am considerat necesar, ca sporurile și toate celelalte să fie cuprinse în Statut, și nu în lege, că legea va fi un grafic care se va încadra în niște salarii de bază, de unde se pornește. ci vă rugăm să lăsăm aceste sporuri în cadrul Statutului funcționarului public parlamentar.

Domnul Vasile Lupu:

Domnul deputat Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Sunt de acord cu motivarea pe care a dat-o președintele Comisiei pentru administrație.

Într-adevăr, ceea ce trebuie să meargă într-o lege specială sunt prevederile cu privire la nivelul salarizării și al indemnizațiilor de conducere, dar sunt, după aceea, anumite facilități care trebuie reglementate în această lege, deoarece sunt specifice activității parlamentare.

Problema pe care a ridicat-o colegul meu, domnul deputat Stan, în legătură cu sporul pentru cei care lucrează în condiții grele, deosebite, vreau să spun că este reglementată și există, pentru că, în această lege a statutului au fost preluate prevederi din mai multe legi care sunt în vigoare, iar în Legea nr.53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României, la art.14 se spune clar: "Salariații care lucrează în condiții grele de muncă primesc un spor de până la 20% din salariul de bază". Locurile de muncă și categoriile se stabilesc potrivit legii și se aprobă de Biroul permanent. Nu este o chestiune nouă, este o chestiune care se aplică din 1991, locurile de muncă cu condiții grele sunt stabilite, deci nu a făcut decât să transfere, în mod unitar, reglementarea, în acest proiect de lege.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Ca atare...

Domnul Vasile Stan (din sală):

Renunț la amendament!

Domnul Vasile Lupu:

Domnul Stan renunță la amendament.

Art.36 poate trece în forma în care apare în text.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.37.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.38.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 39.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.40.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.41.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.42.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

La art.43, la alin.7 este un amendament și intrăm pe raport. Până atunci, alin.1 – 6.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Alin.7, lit.a) și b), varianta inițială.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Lit.c), varianta din raport.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Lit.d) și e) se propune în raport a fi eliminate, și pentru corelare.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.43, în ansamblu.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.44.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.45.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.46.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.47.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.48.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.49.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.50.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.51.

Voturi pentr

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 52.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 53.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Secțiunea 1.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Secțiunea a 2-a "Comisia paritară", art.54.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 55.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 56.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Secțiunea a II-a, în ansamblu.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Secțiunea a 3-a "Îndatoririle funcționarului public parlamentar", art.57.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 58.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 59.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.60.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.61.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.62.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.63.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 64.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 65.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 66.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 67.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 68.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 69.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 70.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Secțiunea a 3-a, în ansamblu.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Cap.III, în ansamblu.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Stimați colegi,

Rog liderii grupurilor parlamentare să-și dea silința să adune parlamentarii în sală, iar staff-ul să pregătească, eventual, catalogul.

Cap.IV "Evaluarea activității, avansarea și salarizarea funcționarului public parlamentar"

Secțiunea I "Evaluarea activității funcționarului public parlamentar"

Art.71

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.72.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.73.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.74.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Secțiunea 1.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Secțiunea a 2-a

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.75.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.76.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 77, varianta din raport.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.78 alin.1, varianta din raport.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Alin.2, text inițiator

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.78, în ansamblu.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 79.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Secțiunea a 2-a, în ansamblu.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Secțiunea a 3-a "Salarizarea funcționarului public parlamentar"

Art.80.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.81, 82.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.83 alin.1 și 2.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Alin.3 din raport

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.83, în ansamblu

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.84.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.85.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 86.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 87.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Secțiunea a 3-a, integral.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Secțiunea a 4-a "Formarea și perfecționarea pregătirii profesionale a funcționarului public parlamentar"

Art.88.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 89.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 90, variantă raport.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.91, variantă raport.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Cap.IV, în ansamblu

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Cap.V "Modificarea și încetarea raportului de serviciu".

Secțiunea I "Delegarea și detașarea"

Vă rog păstrați liniștea în sală!

Art.92.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 93.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 94.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 95.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 96.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 97.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Secțiunea 1.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Secțiunea a 2-a "Suspendarea funcționarului parlamentar la cerere"

Art.98.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 99.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.100.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 101.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Secțiunea a 2-a, în ansamblu.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Secțiunea a 3-a "Încetarea raportului de serviciu"

Art.102.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 103.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.104.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 105.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 106.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 107.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 108.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 109.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 110, varianta din raport pentru alin.2 și 3.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Alin.1, 4 și 5, varianta inițiatorului.

Domnul Stan vine cu o propunere de modificare.

Domnul Vasile Stan:

În raportul pe care l-am primit astăzi se vorbește de funcționarul public parlamentar care are o vechime în funcții publice de 25 de ani și de ce pensie beneficiază.

Întrebarea este: dar cel care are 21 de ani cum iese la pensie?

O întrebare către comisie, numai să mă audă domnul Cîrstoiu. (Domnul deputat Ion Cîrstoiu discuta în loja comisiei)

Domnul Vasile Lupu:

Comisia...

Domnul Ion Cîrstoiu:

E textul inițial.

Domnul Vasile Lupu:

...o întrebare de la domnul deputat Stan.

Domnul Vasile Stan:

Nu m-ați înțeles. În text spune că se iese cu 70% cuantum pentru funcționarul public parlamentar care are 25 de ani vechime. Dar pentru cel care are 20, acela cum iese la pensie?

Domnul Emil Teodor Popescu (din loja comisiei):

Nu are 25, nu are dreptul la...

Domnul Vasile Lupu:

Nu are 25, nu are pensie de serviciu!

Domnul Ion Cîrstoiu:

Nu are pensie de serviciu, are de cealaltă.

Domnul Vasile Stan:

Ar trebui precizat.

Domnul Vasile Lupu:

Mănăstire într-un picior!

Deci art.110, alin.1, 4 și 5

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.110, în ansamblu

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.111.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 112.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 113.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Cap.VI "Sancțiuni"

Art.114.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.115.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 116.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 118 alin.1 și 2 din raport, așa cum și la art.110 alin.3 am votat varianta raportului. Deci alin.1 și 2 din raport.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.119 din textul inițiatorului.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 120.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 121.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 122.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 123.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.124.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 125.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Cap.VI

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Cap.VII "Dispoziții finale și tranzitorii"

Art.126.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.127 alin.1 din raport

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat, însemnând eliminarea.

Rămâne alin.2.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.128, text inițial

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Anexa, cu modificările din raport.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Și acum, stimați colegi, este timpul să mai și votăm.

Rog liderii grupurilor parlamentare să invite deputații în sală.

Pregătiți și catalogul, poate mai facem o economie la bugetul Camerei.

Doamnelor și domnilor,

Supun votului dumneavoastră propunerea legislativă privind Statutul funcționarului public parlamentar.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 30 novembre 2021, 20:59
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro