Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 19, 2000
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2000 > 19-06-2000 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 19, 2000

6. Dezbaterea proiectului de Lege privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri (amânarea votului final).
 
see bill no. 223/2000

Domnul Vasile Lupu:

................................................

Trecem la proiectul de Lege privind combaterea traficului ilicit de droguri.

Dacă din partea inițiatorului este cineva prezent și dorește să ia cuvântul?

Doamna deputat Mariana Stoica.

Doamna Mariana Valeria Stoica:

Domnule președinte,

Având în vedere că proiectul și raportul pe care ni le prezintă comisia nu sunt în concordanță cu două directive ale Uniunii Europene, eu v-aș ruga să aveți amabilitatea să returnați acest proiect pentru a fi rediscutat în comisie și a aproba ca, în același timp, să se țină cont de cele două recomandări-directive ale Uniunii Europene.

De asemenea, v-aș adresa rugămintea, domnule președinte, ca atunci când există legi care au caracter european să aveți amabilitatea să le difuzați spre avizare și Comisiei pentru integrare europeană.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Doamnelor și domnilor deputați,

Avem o solicitare, din partea doamnei deputat Mariana Stoica. Vrem să auzim punctul de vedere al inițiatorului, punctul de vedere al comisiei și, apoi, prin vot, să ne pronunțăm asupra solicitării de a retrimite acest text la comisie, pentru acordarea cu unele reglementări ale Uniunii Europene.

Domnul Nicolae Berechet (Ministerul de Interne):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Proiectul de lege supus dezbaterii și adoptării abordează o problematică gravă, ce preocupă societatea contemproană, atât la nivel global, cât și național, ceea ce justifică reglementările în domeniu, prin convenții internaționale, prin reglementări interne dintre cele mai severe.

După cum cunoaștem cu toții, traficul și consumul ilicit de droguri reprezintă, alături de teroriști și corupție, una dintre cele mai periculoase forme ale criminalității organizate și una din sursele altei manifestări antisociale ale acestui fenomen transnațional, menționând aici spălarea banilor murdari proveniți din astfel de activități ilegale.

Având în vedere faptul că lipsa unei legislații corespunzătoare a dus la imposiblitatea folosirii unor metode și mijloace viabile, care să permită combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, România a devenit un segment important al rutei balcanice, prin care se tranzitează o parte din drogurile prin țara noastră, ce alimentează piața europeană. Totodată, evoluția traficului și consumului ilicit de droguri în țara noastră demonstrează că România este vizată de tot mai mulți traficanți pentru crearea unei piețe de consum.

Întrucât atât Organizația Națiunilor Unite, cât și Uniunea Europeană recomandă României adoptarea unei legislații speciale pentru combaterea traficului, consumului ilicit de droguri, în concordanță cu normele convențiilor internaționale în domeniu, la care România a aderat sau pe care le-a ratificat și condiționează acordarea de sprijin financiar și logistic de existența actelor normative în domeniu, a fost elaborat proiectul de lege în discuție privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri care, în principal, cuprinde norme referitoare la: definirea unor termeni de specialitate; reprimarea producerii și traficului ilicit de substanțe aflate sub control, respectiv incriminarea și pedepsirea infracțiunilor la regimul acestor substanțe; norme speciale de procedură referitor la persoanele inculpate; mijloacele de probă și activitățile procedurale desfășurate în cadrul unor asemenea infracțiuni; măsuri pentru combaterea consumului ilicit de droguri, precum centrele de dezintoxicare; măsurile de supraveghere, consecințele juridice ale supunerii la tratamentele de dezintoxicare etc., având în vedere forma îmbunătățită a proiectului de lege, adoptată de Senat, pe baza raportului favorabil elaborat de comisiile de specialitate ale Senatului, pe care Ministerul de Interne și-a însușit-o, vă rog să fiți de acord cu adoptarea proiectului de Lege privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, în forma prezentată și adoptată de Senat, care a fost însușită și de comisia de specialitate a Camerei Deputaților.

Vă mulțumesc și vă stau la dispoziție cu răspuns la întrebări.

Domnul Vasile Lupu:

Da, deci și inițiatorul solicită dezbaterea, părerea comisiei, eventual dacă putem modifica, să modificăm ceva aici în plen, pentru că este un text cerut de Guvern, este între prioritățile legislative ale Guvernului și dacă o returnăm la comisie, o scoatem la primăvară.

Domnul Nicolae Berechet:

Domnule președinte, din studiul comparat, făcut în faza pregătitoare a acestui proiect, din experiența și activitatea cu alte structuri internaționale ce au o legislație evoluată în materie, pot afirma că și respectivul proiect răspunde în această perioadă într-o bună măsură necesității adoptării unei legi în domeniul reprimării consumului, traficului ilicit de droguri, astfel încât acest proiect, dacă devine lege, este un pas important în combaterea acestui gen de criminalitate, sigur că da, fără pretenția că este un proiect de lege perfect, dar este un proiect al unei legi perfectibile după adoptarea ei.

Și noi simțim nevoia adoptării ei într-un termen cât mai operativ, având în vedere că această inițiativă datează, de fapt, din 1996, timp în care s-au pierdut foarte multe oportunități în plan juridic și procedural pentru combaterea fenomenului.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumim. Comisia?

Domnul Mihail Nică:

Domnule președinte de ședință,

Doamnelor și domnilor colegi,

Doamna deputat are perfectă dreptate, actualul proiect de lege nu este armonizat în totalitate cu legislația europeană, dar vreau să vă expun că legislația europeană, în momentul de față, este într-o mare transformare datorită riscului pe care-l prezintă pentru zona noastră acest trafic de droguri.

Am rugămintea ca să votăm această lege în actuala formă venită de la Senat, proiectul de lege este destul de vechi. Am discutat în comisie și urmează ca după 6 luni, maxim 8 luni de la promulgarea legii, împreună cu compartimentul de resort din Ministerul de Interne care pune în aplicare această lege, să facem, pe de o parte, armonizarea cu legislația europeană la zi, precum și acele rectificări care sunt necesare pentru buna funcționare a acestui departament, pentru că, în paralel cu această lege se lucrează și la anumite modificări în Codul Penal și Codul de procedură penală și – în cazul acesta – va trebui să ținem cont în lege și de viitoarele modificări din cele două coduri de bază. De aceea, vin cu rugămintea către doamna deputat să fie de acord ca această lege să fie acceptată de Camera Deputaților în această formă. Dacă vom încerca să introducem noi amendamente, să o modificăm, nu vom mai avea timp să o trecem prin Senat și deci, anul acesta, nu vom avea o lege privind combaterea traficului de droguri.

Domnul Vasile Lupu:

Doamna deputat Mariana Stoica, ați ajuns la o înțelegere cu comisia? Deci, cum și legislația Uniunii evoluează, să o prindem mai pe la începutul anului viitor.

Doamna Mariana Stoica:

Așa este. Așa este, domnule președinte, aveți perfectă dreptate, legislația Uniunii evoluează și raporturile se schimbă, firește, legea este din 1996 depusă la Camera Deputaților, prin urmare, cred că are o vechime suficientă, pentru ca acquis-ul comunitar să fi evoluat în domeniu și pentru ca România să fie catalogată, nu numai ca o țară de tranzit, ci și ca o țară care fabrică droguri. Din acest punct de vedere, vă dau perfectă dreptate că doriți să aveți o lege care, însă, repet, nu este armonizată cu directivele Uniunii Europene în materie.

De aceea, rog și aș ruga să țineți cont de această sugestie, de fiecare dată când Guvernul României trimite legi spre Parlament, este rugat ca în expunerea de motive să sublinieze și directivele Uniunii Europene cu care textul de lege se armonizează, având în vedere că ne-am luat un angajament ca în 2007 să încheiem negocierile pe toate capitolele necesare pentru aderare.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Doamnelor și domnilor, inițiatorul și-a spus părerea, comisia de asemenea, dacă în cadrul dezbaterilor generale dorește cineva să ia cuvântul? Din partea PNȚ-CD sau comisia dorește să mai intervină?

Domnul Mihail Nică (din loja comisiei):

Nu. Din partea grupului la discuții generale.

Domnul Vasile Lupu:

La discuții generale, domnul Mihai Nică. Dacă de la alte grupuri parlamentare dorește cineva să ia cuvântul, să comunice numele oratorilor.

Vă rog, domnule Nică.

Domnul Mihail Nică:

Doamnelor și domnilor,

Proiectul de lege abordează o problematică gravă care preocupă societatea contemporană atât la nivel global, cât și la nivel național. Încă din anul 1961, Organizația Națiunilor Unite a elaborat Convenția unică privind substanțele stupefiante, iar în anul 1988, Convenția împotriva traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope.

După cum vă este cunoscut, producerea, traficul și consumul de droguri reprezintă, alături de terorism și corupție, una din cele mai nocive forme ale criminalității organizate și una din sursele altor manifestări antisociale a acestui fenomen transnațional, spălarea banilor murdari. Acest flagel nu ocolește nici România. Dintr-o țară de tranzit, ne transformăm cu pași repezi într-o zonă de consum. De asemenea, dacă nu intervenim rapid, sunt indicii că putem deveni producători de droguri de sinteză.

Proiectul de lege își propune să acopere golul legislativ în această sferă a criminalității și cuprinde norme referitoare la reprimarea producerii și traficului ilicit de substanțe aflate sub control, norme speciale de proceduri referitoare la persoanele inculpate, mijloace de probe și activitățile procedurale desfășurate în cazul unor astfel de infracțiuni și nu în ultimul timp, măsuri împotriva abuzului de droguri.

De asemenea, se definesc din punct de vedere juridic o serie de termeni utilizați în acest domeniu, cum ar fi: drogul, drogul de risc, drogul de mare risc, toxicomanul, precursorii, cura de dezintoxicare și supravegherea medicală. Ca o noutate, pentru strângerea datelor și identificarea făptuitorilor, legea prevede posibilitatea folosirii investigatorilor acoperiți.

Așa cum s-a discutat mai devreme, legea are încă multe scăpări, dar Grupul parlamentar al PNȚ-Civic, Ecologist o va vota sub această formă, pentru că ea este foarte necesară momentului actual. Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc. Alte grupuri? Nu mai sunt intervenții, trecem la ...

Vă rog domnule deputat.

Domnul Mircea Vâlcu:

Domnule președinte,

Onorată Cameră,

Grupul PUNR se asociază expunerii pe care a făcut-o anterior, în numele Grupului PNȚ-CD și al comisiei, domnul deputat Nică și consideră că abordarea acestei problematici este una din necesitățile de primă urgență, având în vedere ofensiva pe care criminalitatea organizată o desfășoară la ora actuală și în țara noastră. Intenția de a transforma această țară, nu numai într-un centru de tranzit al drogului dinspre Orient spre zona occidentală a Europei, dar și de a o transforma într-o piață de desfacere, într-o consumatoare de droguri, afectează, într-un mod evident, existența psihică și biologică a poporului nostru, ca atare, nu putem decât să salutăm o asemenea inițiativă legislativă cu convingerea că, pe parcurs, în măsura în care experiența combaterii acestui flagel o va impune, legea va suferi perfecțiuni permanente.

Mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Domnul deputat Leonăchescu din partea Grupului România Mare.

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Suntem de acord cu proiectul de lege propus spre dezbatere și suntem de acord și cu argumentele formulate anterior de cei doi vorbitori. Este o lege tehnică, plutește deasupra tuturor doctrinelor politice și vizează în mod deosebit tineretul țării, în fond, viitorul acestei țări.

Iată de ce, cu fața spre viitor, protejând generația de mâine, vom vota pentru conținutul, esența acestei legi.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc. Alte intervenții? Nu mai sunt.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege. Titlul legii. Comentarii? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.1 din textul Senatului. Obiecțiuni? Comentarii? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Titlul Cap.I – Dispoziții generale - care cuprinde art.1. Comentarii? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Cap. I integral.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Cap.II – Sancționarea traficului și a altor operațiuni ilicite cu substanțe aflate sub control național. Domnul Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Eu aș vrea să pun în discuție o observație pe care Consiliul Legislativ a făcut-o în legătură cu acest proiect de lege și, în special, cu privire la sistematizarea materiei. Consider că observația care a fost făcută de Consiliul Legislativ este întemeiată, este justificată, este în concordanță cu legea pe care noi am aprobat-o cu privire la redactarea actelor normative; normele de tehnică legislativă.

Ca atare, mie mi se pare firesc ca după Cap.I – Dispoziții generale, în mod normal, să inserăm în proiect Cap.IV, în redactarea în care este și bineînțeles, acolo unde comisia, prin raport, a adus unele amendamente, adică logic, logic, nu numai logică formală, dar și logica juridică impune ca Cap.IV – Măsuri împotriva consumului ilicit de droguri să devină Cap.II, actualul Cap.III – Dispozițiile procedurale să rămână Cap.III, iar Cap.II să devină Cap.IV referitor la sancționarea traficului și altor operațiuni ilicite cu substanțele aflate sub controlul național. Mi se pare oarecum nefiresc ca întâi să redau infracțiunile, pedepsele și după aceea să vin cu norme de procedură, ba, mai mult, apoi să vin cu norme care se referă la unele măsuri care trebuiesc luate împotriva consumului ilicit de droguri.

Din acest punct de vedere aș ruga și comisia și inițiatorul, deci, nu se umblă pe fondul reglementării, ci este, pur și simplu, o problemă de reașezare, de sistematizare a materiei, respectându-se normele de tehnică legislativă.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc. Ei, ce spune comisia, ce spune inițiatorul? Tehnica legislativă spune cam ce a spus domnul Gaspar.

Domnul Mihail Nică:

Am întors și noi pe toate părțile scrisoarea Consiliului Legislativ, avizul Consiliului Legislativ, dar având în vedere că legea își propune, în primul rând, combaterea traficului și consumului, am considerat că este bine să începem, chiar de la început, cu sancțiunile.

Domnul Vasile Lupu:

Domnule coleg, puteați să începeți cu Dispoziții finale și tranzitorii, este cam același lucru. Dacă tot merge la mediere, această corectură ar trebui făcută. Văd aici în raport că unele texte sunt modificate față de Senat sau respinse.

Domnul Ovidiu-Virgil Drăgănescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a adoptat acest proiect de lege exact în forma venită de la Senat, deci, ceea ce vedeți dumneavoastră acolo în raport sunt amendamentele respinse, nu a fost nici un amendament aprobat și de aceea noi am dori, ca și dumneavoastră, în plen, să votați această lege în forma adoptată la Senat. Evident, aici discuția privind procedura legislativă și modul de ordonare a capitolelor este foarte interesantă dar probabil că acest Capitol II apare aici și puțin sare în ochi că așa devreme apare sancționarea, deși, așa cum spunea domnul coleg Nică, acesta este corpul legii, cel mai important capitol al legii, deoarece legea se referă la măsuri privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri.

De aceea, după Cap.I – Dispoziții generale – se intră în domeniul principal al legii, în sancționarea traficului și altor operațiuni ilicite. Deci aici, într-adevăr, se menționează și sancțiunile, dar în același timp apar și operațiunile ilicite care sunt obiectul acestei legi. De aceea, noi am dori ca să apelăm la dumneavoastră pentru a vota, asemenea Comisiei de apărare, ordine publică și siguranță națională, legea în forma venită de la Senat.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi, trecem la dezbatere mai departe.

Deci, Cap.II, titlul.

Cine este pentru?

Domnul Acsinte Gaspar (din bancă):

Domnule președinte,

Eu am făcut o propunere. Să spună și inițiatorul părerea.

Domnul Vasile Lupu:

Deci, din partea inițiatorului care este părerea?

Domnul Nicolae Berechet:

Din aceleași considerente ca domnii deputați antevorbitori, adresez respectuoasa rugăminte a înțelegerii unui asemenea așezământ, pentru că fiind o lege cu care operăm pentru prima dată, dorim ca dispozițiile sancționatorii să fie proiectate înaintea celor privind combaterea, care vor fi dezvoltate în instrucțiuni și regulamente. Acesta este în plus unul din considerentele pe care vi le invoc și pe care, respectuos, vă rog să le luați în calcul.

Domnul Vasile Lupu:

Domnul deputat Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte, nu este prima dată când sunt sacrificate în Parlament normele de tehnică legislativă și atunci renunț, renunț la propunerea care am făcut-o și să continuăm dezbaterile în forma care a fost discutată și adoptată de către Senat.

Domnul Vasile Lupu:

Deci, Cap.II cu titlul menționat.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.2. Comentarii, obiecțiuni? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.3. La alin.1 avem o trimitere la raport.

Deci, acestea sunt respinse. Comisia susține varianta Senatului.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.4, varianta Senatului.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.5, varianta Senatului.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.6, varianta Sentului.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.7, varianta Senatului.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.8, varianta Senatului.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.9, varianta Senatului.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.10.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.11.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.12.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.13.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.14.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.15.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.16.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.17.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.18.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.19.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Cap.II în ansamblu.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Cap.III – Dispoziții procedurale.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.20.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.21.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.22.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.23.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.24.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.25.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.26.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Cap.III în ansamblu.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Cap.IV – Măsuri împotriva consumului ilicit de droguri.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.27.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.28.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.29.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.30.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Cap.IV în ansamblu.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Cap.V – Dispoziții finale.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.31.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.32.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Votul final mâine la orele 11,00.

Domnul Acsinte Gaspar (din bancă):

Să punem la vot și tabelele 1-4. Sunt 4 tabele până la proiect.

Domnul Vasile Lupu:

Da, mai avem și anexe. Deci, tabelul 1.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Tabelul 2.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Tabelul 3.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Tabelul 4.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Deci, votul final mâine la orele 11,00-12,00, când vom găsi momentul potrivit pentru voturile finale.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 4 décembre 2021, 8:07
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro