Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 19, 2000
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2000 > 19-06-2000 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 19, 2000

Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 19-23 iunie 2000.

Ședința a început la ora 16,20.

Lucrările au fost conduse de domnul Vasile Lupu, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnii Vasile Miclăuș și Kónya-Hamar Alexandru, secretari.

 

Domnul Vasile Lupu:

Doamnelor și domnilor deputați,

Declar deschisă ședința de astăzi a Camerei, anunțându-vă că, din totalul celor 343 de deputați, și-au înregistrat prezența la lucrări un număr de 266, participă la alte acțiuni parlamentare 16, iar 77 sunt absenți. Cvorumul prevăzut de art.128 din Regulamentul Camerei Deputaților este, astfel, întrunit.

Pentru început, urmează să dezbatem proiectul ordinii de zi și al programului de lucru care v-au fost difuzate.

Dacă la ordinea de zi sunt observații sau comentarii?

Poftiți, domnule deputat.

 
 

Domnul Gheorghe Ionescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Revin a treia oară în legătură cu Ordonanța nr.49. Este iar pusă pe ultimul loc, în data de marți, joi, vineri.

Eu aș vrea, domnule președinte, știu că și dumneavoastră ați avut ceva pentru anularea acestei ordonanțe, domnule președinte Lupu, vreau s-o aduc mai în față, să propun să vină pe locul 5. Este vorba de un simplu vot, ea este dezaprobată de Senat și de Camera Deputaților, ea, însă, funcționează și la ora actuală. Eu știu că, în ce mă privește, ...

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Deci doriți s-o aduceți...

 
 

Domnul Gheorghe Ionescu:

Pe locul 5.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

... pe ziua de luni sau ziua de marți?

 
 

Domnul Gheorghe Ionescu:

Marți, pe locul 5, mâine. E un simplu vot, o punem la vot, o comentăm 10 minute sau 5 minute și, cu aceasta, am terminat, dar ea nu trebuie să mai funcționeze, la ora actuală, pentru că, în regii și în societăți cu capitalul majoritar de stat, se merge tot pe această idee cu salarizarea pe care o știți la ce nivel s-a ajuns cu ea.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Numai că Ordonanța nr.49 nu are nici o referire la salarizare, dar s-a emis acea Hotărâre de Guvern nr.364...

 
 

Domnul Gheorghe Ionescu:

Legat de ea.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Da.

Alte propuneri? Alte propuneri nu mai sunt.

Deci supun votului dumneavoastră propunerea de modificare a ordinii de zi, astfel ca la pct.5 din zilele de marți, joi și vineri să figureze dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței nr.49.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? 2 abțineri.

Votat.

Ordinea de zi, în ansamblu.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Programul de lucru.

Dacă sunt obiecțiuni, comentarii? Nu sunt.

 
 

Domnul Kovacs Csaba Tiberiu (din sală):

Ba da!

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Poftiți, domnule deputat.

 
 

Domnul Kovacs Csaba Tiberiu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În proiectul acesta de program, s-a trecut și ziua de vineri ca zi lucrătoare, probabil în ideea unei compensări pentru săptămâna trecută. Vreau să amintesc colegilor mei că, în a doua jumătate a săptămânii, se constituie mai multe consilii județene, consilii locale, municipiile reședință de județ, unde marea majoritate dintre noi va trebui să fim prezenți. Deci rugămintea mea este, propunerea noastră este ca să avem un program obișnuit care să se încheie joi, la ora 12,30.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Domnule deputat, am deschis o premieră, în această legislatură, ca, în timpul alegerilor locale, 4 săptămâni să nu se lucreze. Noi am dezbătut această problemă în Biroul permanent, mai avem două săptămâni de dezbateri, săptămâna ultimă din luna iunie este și a treia parte a sesiunii parlamentare a Adunării Consiliului Europei, încât, practic, săptămâna de activitate în care mai putem rezolva unele priorități legislative rămâne aceasta. De aceea cred că este normal să ne concentrăm eforturile și să lucrăm și a cincea zi din săptămână pentru cele 4 săptămâni consumate în circumscripțiile electorale.

Domnul Emil Popescu.

 
 

Domnul Emil Teodor Popescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor colegi,

Fac apel respectuos la domniile voastre, indiferent de culoarea politică, să fiți înțelepți și să fiți receptivi și să terminăm cu Ordonanța nr.40, care vizează situațiuni foarte delicate în legătură cu chiriașii și care durează, provoacă mari necazuri în teritoriul țării.

Am ajuns la art.36, mai avem numai câteva articole și terminăm ordonanța, până la art.45. Eu cred că domnul președinte Năstase va fi în ajutorul nostru și reiau ideea, este în interesul tuturor ca să terminăm odată această ordonanță și să eliminăm niște texte care sunt foarte păguboase pentru chiriași. De aceea eu cred că veți da un ajutor în acest sens. Ea e pe poziția a șasea, s-o ridicăm puțin mai sus. Normal, ar trebui să discutăm, să continuăm discutarea ordonanței, imediat după legea de abilitare.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Domnule președinte, ce a fost de ridicat s-a ridicat, până acum. Ordinea de zi este aprobată, suntem la programul de lucru.

 
 

Domnul Emil Teodor Popescu:

Domnule președinte, permiteți-mi să vă reamintesc că, de opt ori această ordonanță a fost luată în discuție și, de opt ori, s-au tot suspendat lucrările, din diferite motive pe care nu le mai reluăm. Măcar să terminăm această ordonanță.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Deci, dacă vom lucra și vineri, avem șansa s-o terminăm, dar mâine avem proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului pentru perioada de vacanță, mai avem de ținut o ședință comună a celor două Camere, ar mai fi o zi pentru ședința comisiilor și, de aceea, am considerat că ziua de vineri este necesară a fi aprobată ca zi de dezbateri.

Ca atare, avem o modificare, o propunere de modificare a programului de lucru.

Supun, mai întâi, votului dumneavoastră propunerea Biroului permanent.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Deci majoritate de voturi împotrivă.

Supun votului dumneavoastră propunerea domnului Kovacs, de modificare.

Voci din partea dreaptă a sălii:

Care este propunerea?

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Bun, deci supun aprobării votului dumneavoastră programul de luni până joi la 12,30, susținut de domnul Kovacs.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

 
Informare cu privire la proiectele de lege și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente.

Doamnelor și domnilor,

Dau citire Informării cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de Comisiile permanente.

1) Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2000 pentru modificarea art.2 lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistenței medicale, medicamentelor și protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate în fond Comisia pentru sănătate și familie, pentru avize Comisia pentru buget, finanțe, bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

În conformitate cu art.102, alin.3 din Regulament, acest proiect urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

2) Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului European din România, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate în fond Comisia pentru politică externă, pentru avize Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia pentru buget, finanțe, bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Și acest proiect de lege, potrivit art.102 alin.3 din Regulamentul Camerei Deputaților, urmează procedura de urgență.

3) Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.64/1995 privind procedura reorganizării și lichidării judiciare, adoptat de Senat la 13 iunie 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate în fond Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, Comisia pentru buget, finanțe, bănci, pentru aviz, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

În conformitate cu art.102 alin.3 din Regulament, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

4) Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Croația, Republica Cehă, Republica Ungară, Republica Polonă, România, Republica Slovacă și Republica Slovenia, adoptat la Budapesta la 7 februarie 1998, cu privire la prelungirea Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS) pentru perioada 1 ianuarie 2000 – 31 decembrie 2000, adoptat de Senat în data de 12 iunie 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate în fond Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport, pentru aviz Comisia pentru politică externă, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

În conformitate cu art.102 alin.3 din Regulamentul Camerei Deputaților, proiectul urmează să fie dezbătut în procedură de urgență.

5) Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.157/1999 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul RO-9903 privind Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni, partea a patra, Pregătirea proiectului ISPA, semnat la București la 2 septembrie 1999, adoptat de Senat la 12 iunie 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate în fond Comisia pentru buget, finanțe, bănci, pentru avize Comisia pentru industrii și servicii, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Conform art.102 alin.3 din Regulament, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

6) Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/1999 privind acordarea unor facilități pentru plata consumului de energie electrică, motorină și gaze naturale în vederea stimulării producției agricole aferente anului 1999, adoptat de Senat la 14 iunie 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate în fond Comisia pentru industrii și servicii, pentru avize Comisia pentru buget, finanțe, bănci, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Conform art.102 alin.3 din Regulament, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

7) Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, adoptat de Senat la 14 iunie 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate în fond Comisia pentru buget, finanțe, bănci, pentru aviz Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Conform art.102 alin.3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Stimați colegi,

Vă rog păstrați liniștea în sală, pentru că, în această gălăgie, nu se poate lucra!

8) Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.144/1999 pentru aprobarea continuării și finanțării activităților de cercetare-dezvoltare, aplicații și inginerie tehnologică aferente suportului tehnic național pentru domeniul de energetică nucleară din cadrul Regiei Autonome pentru Activități Nucleare, precum și pentru aprobarea finanțării activităților specifice cooperării internaționale în domeniul de energetică nucleară, adoptat de Senat în 14 iunie 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate în fond Comisia pentru industrie și servicii, pentru avize Comisia pentru buget, finanțe, bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Conform art.102 alin.3 din Regulament, și acest proiect de lege urmează procedura de urgență.

9) Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.169/1999 privind scutirea de la plata taxei vamale aferente importului unui pian de concert marca Steinway & Sons, adoptat de Senat în data de 14 iunie 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond Comisia pentru buget, finanțe, bănci, pentru aviz Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Conform art.102 alin.3 din Regulament, acest proiect urmează procedura de urgență.

10) Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.172/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar, în urma aplicării Tratatului între România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, adoptat de Senat la 14 iunie 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond Comisia pentru buget, finanțe, bănci, pentru avize Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Conform art.102 alin.3 din Regulament, acest proiect de lege urmează procedura de urgență.

11) Propunerea legislativă privind alocația suplimentară pentru copiii din familiile monoparentale și majorarea alocației de stat pentru copii și a alocației suplimentare pentru familiile cu copii, inițiată de un număr de 7 deputați PDSR.

Cu această propunere au fost sesizate în fond Comisia pentru muncă și protecție socială, pentru avize Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia pentru buget, finanțe, bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

12) Propunerea legislativă pentru reînființarea comunei Coșula din județul Botoșani, inițiată de doamna deputat Viorica Afrăsinei.

În fond, a fost sesizată Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, pentru avize Comisia pentru buget, finanțe, bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

13) Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2000 privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții și Administrația Națională a Drumurilor din România pentru finanțarea Proiectului de construcție și reabilitare autostrăzi, semnat la Luxemburg la 16 noiembrie 1999 și la București la 19 noiembrie 1999, adoptat de Senat la 12 iunie 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate în fond Comisia pentru buget, finanțe, bănci, pentru avize Comisia pentru industrii și servicii, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

14) Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2000 pentru aderarea României la Convenția Internațională privind pregătirea, răspunsul și cooperarea în caz de poluare cu hidrocarburi, adoptată la Londra la 30 noiembrie 1990, adoptat de Senat în ședința din 12 iunie 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate în fond Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, pentru avize Comisia pentru industrii și servicii, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

15) Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2000 pentru aderarea României la Protocolul din 1992 pentru amendarea Convenției internaționale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi - 1969, încheiat la Londra la 27 noiembrie 1992, adoptat de Senat în ședința din 12 iunie 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate în fond Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, pentru avize Comisia pentru industrii și servicii, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

16) Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2000 privind ratificarea unor convenții adoptate de Organizația Internațională a Muncii, adoptat de Senat în ședința din 12 iunie 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate în fond Comisia pentru muncă și protecție socială, pentru aviz Comisia juridică, de disciplină și imunități.

17) Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.101/1999 pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca, în valoare de 3,5 milioane Euro, destinat finanțării Proiectului de reabilitare a sistemului de termoficare Cluj-Napoca, semnat la București la 20 august 1999 și la Luxemburg la 18 august 1999, adoptat de Senat în ședința din 14 iunie 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate în fond Comisia pentru buget, finanțe, bănci, pentru avize Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

18) Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.102/1999 pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă de Transport Timișoara privind finanțarea Proiectului de reabilitare a transportului urban Timișoara, în valoare de 19 milioane Euro, semnat la București la 20 august 1999 și la Luxemburg la 18 august 1999, adoptat de Senat în ședința din 14 iunie 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate în fond Comisia pentru buget, finanțe, bănci, pentru avize Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:

Doamnelor și domnilor deputați,

În conformitate cu prevederile art.17 alin.2 și 3 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, s-au depus la secretarul general al Camerei, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, următoarele legi:

Lege pentru modificarea și completarea art.156 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale;

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/1999 pentru modificarea art.7 din Ordonanța Guvernului nr.26/1993 privind tariful vamal de import al României;

Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.69/1997 privind bursele de mărfuri;

Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/1997 privind Codul aerian.

Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la următoarele proiecte de lege:

Trecem la constituirea unor comisii de mediere.

Comisia de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere ale Parlamentului la proiectul de Lege privind regimul juridic al terenului aferent Palatului Parlamentului României. Membri: PDSR – Popa Ioan Mihai, Ionescu Marina; PNȚCD – Dejeu Gavril; PD – Nistor Vasile; PNL – Popa Ștefan; UDMR – Székely Ervin-Zoltán; PRM – Bălăeț Mitică.

Obiecțiuni? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Comisia de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere ale Parlamentului la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.62/1999 privind înființarea Centrului de management pentru finanțarea învățământului superior și a cercetării științifice universitare, în următoarea componență: PDSR – Andronescu Ecaterina, Antonescu Niculae Napoleon; PNȚCD – Andrei Gheorghe, Hilote Eugen Gheorghe; PNL – Stănescu Mihai Sorin; UDMR – Asztalos Ferenc; Grupul minorităților – Șaganai Nusfet.

Obiecțiuni? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Aprobarea cererii de prelungire a termenului de depunere a raportului de către Comisia specială de investigare a cauzelor care au produs dezechilibre ecologice majore, urmate de pierderi de vieți omenești cauzate de ploile torențiale căzute în unele zone ale țării, până la data de 31 octombrie 2000.

Doamnelor și domnilor,

Avem o solicitare, din partea Comisiei speciale de investigare a cauzelor care au produs dezechilibre ecologice majore, urmate de pierderi de vieți omenești cauzate de ploile torențiale căzute în unele zone ale țării. Această comisie cere, sub semnătura domnului vicepreședinte Marian Ianculescu și a domnului secretar Marian Ștefan Popescu-Bejat, prelungirea termenului de depunere a raportului final, de la 30 iunie la 31 octombrie 2000.

Obiecțiuni, comentarii? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Dezbaterea proiectului de Lege privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri (amânarea votului final).

Trecem la proiectul de Lege privind combaterea traficului ilicit de droguri.

Dacă din partea inițiatorului este cineva prezent și dorește să ia cuvântul?

Doamna deputat Mariana Stoica.

 

Doamna Mariana Valeria Stoica:

Domnule președinte,

Având în vedere că proiectul și raportul pe care ni le prezintă comisia nu sunt în concordanță cu două directive ale Uniunii Europene, eu v-aș ruga să aveți amabilitatea să returnați acest proiect pentru a fi rediscutat în comisie și a aproba ca, în același timp, să se țină cont de cele două recomandări-directive ale Uniunii Europene.

De asemenea, v-aș adresa rugămintea, domnule președinte, ca atunci când există legi care au caracter european să aveți amabilitatea să le difuzați spre avizare și Comisiei pentru integrare europeană.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Doamnelor și domnilor deputați,

Avem o solicitare, din partea doamnei deputat Mariana Stoica. Vrem să auzim punctul de vedere al inițiatorului, punctul de vedere al comisiei și, apoi, prin vot, să ne pronunțăm asupra solicitării de a retrimite acest text la comisie, pentru acordarea cu unele reglementări ale Uniunii Europene.

 
 

Domnul Nicolae Berechet (Ministerul de Interne):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Proiectul de lege supus dezbaterii și adoptării abordează o problematică gravă, ce preocupă societatea contemproană, atât la nivel global, cât și național, ceea ce justifică reglementările în domeniu, prin convenții internaționale, prin reglementări interne dintre cele mai severe.

După cum cunoaștem cu toții, traficul și consumul ilicit de droguri reprezintă, alături de teroriști și corupție, una dintre cele mai periculoase forme ale criminalității organizate și una din sursele altei manifestări antisociale ale acestui fenomen transnațional, menționând aici spălarea banilor murdari proveniți din astfel de activități ilegale.

Având în vedere faptul că lipsa unei legislații corespunzătoare a dus la imposiblitatea folosirii unor metode și mijloace viabile, care să permită combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, România a devenit un segment important al rutei balcanice, prin care se tranzitează o parte din drogurile prin țara noastră, ce alimentează piața europeană. Totodată, evoluția traficului și consumului ilicit de droguri în țara noastră demonstrează că România este vizată de tot mai mulți traficanți pentru crearea unei piețe de consum.

Întrucât atât Organizația Națiunilor Unite, cât și Uniunea Europeană recomandă României adoptarea unei legislații speciale pentru combaterea traficului, consumului ilicit de droguri, în concordanță cu normele convențiilor internaționale în domeniu, la care România a aderat sau pe care le-a ratificat și condiționează acordarea de sprijin financiar și logistic de existența actelor normative în domeniu, a fost elaborat proiectul de lege în discuție privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri care, în principal, cuprinde norme referitoare la: definirea unor termeni de specialitate; reprimarea producerii și traficului ilicit de substanțe aflate sub control, respectiv incriminarea și pedepsirea infracțiunilor la regimul acestor substanțe; norme speciale de procedură referitor la persoanele inculpate; mijloacele de probă și activitățile procedurale desfășurate în cadrul unor asemenea infracțiuni; măsuri pentru combaterea consumului ilicit de droguri, precum centrele de dezintoxicare; măsurile de supraveghere, consecințele juridice ale supunerii la tratamentele de dezintoxicare etc., având în vedere forma îmbunătățită a proiectului de lege, adoptată de Senat, pe baza raportului favorabil elaborat de comisiile de specialitate ale Senatului, pe care Ministerul de Interne și-a însușit-o, vă rog să fiți de acord cu adoptarea proiectului de Lege privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, în forma prezentată și adoptată de Senat, care a fost însușită și de comisia de specialitate a Camerei Deputaților.

Vă mulțumesc și vă stau la dispoziție cu răspuns la întrebări.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Da, deci și inițiatorul solicită dezbaterea, părerea comisiei, eventual dacă putem modifica, să modificăm ceva aici în plen, pentru că este un text cerut de Guvern, este între prioritățile legislative ale Guvernului și dacă o returnăm la comisie, o scoatem la primăvară.

 
 

Domnul Nicolae Berechet:

Domnule președinte, din studiul comparat, făcut în faza pregătitoare a acestui proiect, din experiența și activitatea cu alte structuri internaționale ce au o legislație evoluată în materie, pot afirma că și respectivul proiect răspunde în această perioadă într-o bună măsură necesității adoptării unei legi în domeniul reprimării consumului, traficului ilicit de droguri, astfel încât acest proiect, dacă devine lege, este un pas important în combaterea acestui gen de criminalitate, sigur că da, fără pretenția că este un proiect de lege perfect, dar este un proiect al unei legi perfectibile după adoptarea ei.

Și noi simțim nevoia adoptării ei într-un termen cât mai operativ, având în vedere că această inițiativă datează, de fapt, din 1996, timp în care s-au pierdut foarte multe oportunități în plan juridic și procedural pentru combaterea fenomenului.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumim. Comisia?

 
 

Domnul Mihail Nică:

Domnule președinte de ședință,

Doamnelor și domnilor colegi,

Doamna deputat are perfectă dreptate, actualul proiect de lege nu este armonizat în totalitate cu legislația europeană, dar vreau să vă expun că legislația europeană, în momentul de față, este într-o mare transformare datorită riscului pe care-l prezintă pentru zona noastră acest trafic de droguri.

Am rugămintea ca să votăm această lege în actuala formă venită de la Senat, proiectul de lege este destul de vechi. Am discutat în comisie și urmează ca după 6 luni, maxim 8 luni de la promulgarea legii, împreună cu compartimentul de resort din Ministerul de Interne care pune în aplicare această lege, să facem, pe de o parte, armonizarea cu legislația europeană la zi, precum și acele rectificări care sunt necesare pentru buna funcționare a acestui departament, pentru că, în paralel cu această lege se lucrează și la anumite modificări în Codul Penal și Codul de procedură penală și – în cazul acesta – va trebui să ținem cont în lege și de viitoarele modificări din cele două coduri de bază. De aceea, vin cu rugămintea către doamna deputat să fie de acord ca această lege să fie acceptată de Camera Deputaților în această formă. Dacă vom încerca să introducem noi amendamente, să o modificăm, nu vom mai avea timp să o trecem prin Senat și deci, anul acesta, nu vom avea o lege privind combaterea traficului de droguri.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Doamna deputat Mariana Stoica, ați ajuns la o înțelegere cu comisia? Deci, cum și legislația Uniunii evoluează, să o prindem mai pe la începutul anului viitor.

 
 

Doamna Mariana Stoica:

Așa este. Așa este, domnule președinte, aveți perfectă dreptate, legislația Uniunii evoluează și raporturile se schimbă, firește, legea este din 1996 depusă la Camera Deputaților, prin urmare, cred că are o vechime suficientă, pentru ca acquis-ul comunitar să fi evoluat în domeniu și pentru ca România să fie catalogată, nu numai ca o țară de tranzit, ci și ca o țară care fabrică droguri. Din acest punct de vedere, vă dau perfectă dreptate că doriți să aveți o lege care, însă, repet, nu este armonizată cu directivele Uniunii Europene în materie.

De aceea, rog și aș ruga să țineți cont de această sugestie, de fiecare dată când Guvernul României trimite legi spre Parlament, este rugat ca în expunerea de motive să sublinieze și directivele Uniunii Europene cu care textul de lege se armonizează, având în vedere că ne-am luat un angajament ca în 2007 să încheiem negocierile pe toate capitolele necesare pentru aderare.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Doamnelor și domnilor, inițiatorul și-a spus părerea, comisia de asemenea, dacă în cadrul dezbaterilor generale dorește cineva să ia cuvântul? Din partea PNȚ-CD sau comisia dorește să mai intervină?

 
 

Domnul Mihail Nică (din loja comisiei):

Nu. Din partea grupului la discuții generale.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

La discuții generale, domnul Mihai Nică. Dacă de la alte grupuri parlamentare dorește cineva să ia cuvântul, să comunice numele oratorilor.

Vă rog, domnule Nică.

 
 

Domnul Mihail Nică:

Doamnelor și domnilor,

Proiectul de lege abordează o problematică gravă care preocupă societatea contemporană atât la nivel global, cât și la nivel național. Încă din anul 1961, Organizația Națiunilor Unite a elaborat Convenția unică privind substanțele stupefiante, iar în anul 1988, Convenția împotriva traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope.

După cum vă este cunoscut, producerea, traficul și consumul de droguri reprezintă, alături de terorism și corupție, una din cele mai nocive forme ale criminalității organizate și una din sursele altor manifestări antisociale a acestui fenomen transnațional, spălarea banilor murdari. Acest flagel nu ocolește nici România. Dintr-o țară de tranzit, ne transformăm cu pași repezi într-o zonă de consum. De asemenea, dacă nu intervenim rapid, sunt indicii că putem deveni producători de droguri de sinteză.

Proiectul de lege își propune să acopere golul legislativ în această sferă a criminalității și cuprinde norme referitoare la reprimarea producerii și traficului ilicit de substanțe aflate sub control, norme speciale de proceduri referitoare la persoanele inculpate, mijloace de probe și activitățile procedurale desfășurate în cazul unor astfel de infracțiuni și nu în ultimul timp, măsuri împotriva abuzului de droguri.

De asemenea, se definesc din punct de vedere juridic o serie de termeni utilizați în acest domeniu, cum ar fi: drogul, drogul de risc, drogul de mare risc, toxicomanul, precursorii, cura de dezintoxicare și supravegherea medicală. Ca o noutate, pentru strângerea datelor și identificarea făptuitorilor, legea prevede posibilitatea folosirii investigatorilor acoperiți.

Așa cum s-a discutat mai devreme, legea are încă multe scăpări, dar Grupul parlamentar al PNȚ-Civic, Ecologist o va vota sub această formă, pentru că ea este foarte necesară momentului actual. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc. Alte grupuri? Nu mai sunt intervenții, trecem la ...

Vă rog domnule deputat.

 
 

Domnul Mircea Vâlcu:

Domnule președinte,

Onorată Cameră,

Grupul PUNR se asociază expunerii pe care a făcut-o anterior, în numele Grupului PNȚ-CD și al comisiei, domnul deputat Nică și consideră că abordarea acestei problematici este una din necesitățile de primă urgență, având în vedere ofensiva pe care criminalitatea organizată o desfășoară la ora actuală și în țara noastră. Intenția de a transforma această țară, nu numai într-un centru de tranzit al drogului dinspre Orient spre zona occidentală a Europei, dar și de a o transforma într-o piață de desfacere, într-o consumatoare de droguri, afectează, într-un mod evident, existența psihică și biologică a poporului nostru, ca atare, nu putem decât să salutăm o asemenea inițiativă legislativă cu convingerea că, pe parcurs, în măsura în care experiența combaterii acestui flagel o va impune, legea va suferi perfecțiuni permanente.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Domnul deputat Leonăchescu din partea Grupului România Mare.

 
 

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Suntem de acord cu proiectul de lege propus spre dezbatere și suntem de acord și cu argumentele formulate anterior de cei doi vorbitori. Este o lege tehnică, plutește deasupra tuturor doctrinelor politice și vizează în mod deosebit tineretul țării, în fond, viitorul acestei țări.

Iată de ce, cu fața spre viitor, protejând generația de mâine, vom vota pentru conținutul, esența acestei legi.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc. Alte intervenții? Nu mai sunt.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege. Titlul legii. Comentarii? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.1 din textul Senatului. Obiecțiuni? Comentarii? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Titlul Cap.I – Dispoziții generale - care cuprinde art.1. Comentarii? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Cap. I integral.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Cap.II – Sancționarea traficului și a altor operațiuni ilicite cu substanțe aflate sub control național. Domnul Gaspar.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Eu aș vrea să pun în discuție o observație pe care Consiliul Legislativ a făcut-o în legătură cu acest proiect de lege și, în special, cu privire la sistematizarea materiei. Consider că observația care a fost făcută de Consiliul Legislativ este întemeiată, este justificată, este în concordanță cu legea pe care noi am aprobat-o cu privire la redactarea actelor normative; normele de tehnică legislativă.

Ca atare, mie mi se pare firesc ca după Cap.I – Dispoziții generale, în mod normal, să inserăm în proiect Cap.IV, în redactarea în care este și bineînțeles, acolo unde comisia, prin raport, a adus unele amendamente, adică logic, logic, nu numai logică formală, dar și logica juridică impune ca Cap.IV – Măsuri împotriva consumului ilicit de droguri să devină Cap.II, actualul Cap.III – Dispozițiile procedurale să rămână Cap.III, iar Cap.II să devină Cap.IV referitor la sancționarea traficului și altor operațiuni ilicite cu substanțele aflate sub controlul național. Mi se pare oarecum nefiresc ca întâi să redau infracțiunile, pedepsele și după aceea să vin cu norme de procedură, ba, mai mult, apoi să vin cu norme care se referă la unele măsuri care trebuiesc luate împotriva consumului ilicit de droguri.

Din acest punct de vedere aș ruga și comisia și inițiatorul, deci, nu se umblă pe fondul reglementării, ci este, pur și simplu, o problemă de reașezare, de sistematizare a materiei, respectându-se normele de tehnică legislativă.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc. Ei, ce spune comisia, ce spune inițiatorul? Tehnica legislativă spune cam ce a spus domnul Gaspar.

 
 

Domnul Mihail Nică:

Am întors și noi pe toate părțile scrisoarea Consiliului Legislativ, avizul Consiliului Legislativ, dar având în vedere că legea își propune, în primul rând, combaterea traficului și consumului, am considerat că este bine să începem, chiar de la început, cu sancțiunile.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Domnule coleg, puteați să începeți cu Dispoziții finale și tranzitorii, este cam același lucru. Dacă tot merge la mediere, această corectură ar trebui făcută. Văd aici în raport că unele texte sunt modificate față de Senat sau respinse.

 
 

Domnul Ovidiu-Virgil Drăgănescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a adoptat acest proiect de lege exact în forma venită de la Senat, deci, ceea ce vedeți dumneavoastră acolo în raport sunt amendamentele respinse, nu a fost nici un amendament aprobat și de aceea noi am dori, ca și dumneavoastră, în plen, să votați această lege în forma adoptată la Senat. Evident, aici discuția privind procedura legislativă și modul de ordonare a capitolelor este foarte interesantă dar probabil că acest Capitol II apare aici și puțin sare în ochi că așa devreme apare sancționarea, deși, așa cum spunea domnul coleg Nică, acesta este corpul legii, cel mai important capitol al legii, deoarece legea se referă la măsuri privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri.

De aceea, după Cap.I – Dispoziții generale – se intră în domeniul principal al legii, în sancționarea traficului și altor operațiuni ilicite. Deci aici, într-adevăr, se menționează și sancțiunile, dar în același timp apar și operațiunile ilicite care sunt obiectul acestei legi. De aceea, noi am dori ca să apelăm la dumneavoastră pentru a vota, asemenea Comisiei de apărare, ordine publică și siguranță națională, legea în forma venită de la Senat.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi, trecem la dezbatere mai departe.

Deci, Cap.II, titlul.

Cine este pentru?

 
 

Domnul Acsinte Gaspar (din bancă):

Domnule președinte,

Eu am făcut o propunere. Să spună și inițiatorul părerea.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Deci, din partea inițiatorului care este părerea?

 
 

Domnul Nicolae Berechet:

Din aceleași considerente ca domnii deputați antevorbitori, adresez respectuoasa rugăminte a înțelegerii unui asemenea așezământ, pentru că fiind o lege cu care operăm pentru prima dată, dorim ca dispozițiile sancționatorii să fie proiectate înaintea celor privind combaterea, care vor fi dezvoltate în instrucțiuni și regulamente. Acesta este în plus unul din considerentele pe care vi le invoc și pe care, respectuos, vă rog să le luați în calcul.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Domnul deputat Gaspar.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte, nu este prima dată când sunt sacrificate în Parlament normele de tehnică legislativă și atunci renunț, renunț la propunerea care am făcut-o și să continuăm dezbaterile în forma care a fost discutată și adoptată de către Senat.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Deci, Cap.II cu titlul menționat.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.2. Comentarii, obiecțiuni? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.3. La alin.1 avem o trimitere la raport.

Deci, acestea sunt respinse. Comisia susține varianta Senatului.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.4, varianta Senatului.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.5, varianta Senatului.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.6, varianta Sentului.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.7, varianta Senatului.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.8, varianta Senatului.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.9, varianta Senatului.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.10.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.11.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.12.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.13.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.14.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.15.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.16.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.17.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.18.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.19.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Cap.II în ansamblu.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Cap.III – Dispoziții procedurale.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.20.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.21.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.22.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.23.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.24.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.25.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.26.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Cap.III în ansamblu.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Cap.IV – Măsuri împotriva consumului ilicit de droguri.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.27.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.28.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.29.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.30.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Cap.IV în ansamblu.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Cap.V – Dispoziții finale.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.31.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.32.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Votul final mâine la orele 11,00.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar (din bancă):

Să punem la vot și tabelele 1-4. Sunt 4 tabele până la proiect.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Da, mai avem și anexe. Deci, tabelul 1.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Tabelul 2.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Tabelul 3.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Tabelul 4.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Deci, votul final mâine la orele 11,00-12,00, când vom găsi momentul potrivit pentru voturile finale.

 
Adoptarea propunerii legislative privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic.

Doamnelor și domnilor,

Asupra Legii voluntariatului, v-aș propune să ne pronunțăm după următoarea inițiativă legislativă, întrucât întârzie inițiatorul și trecem la propunerea legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic.

Din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul? Din partea comisiei sesizate în fond, Comisia juridică, domnul președinte Emil Popescu deci, suntem la propunerea legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic. Am intrat în dezbateri, prezentați raportul.

Domnule președinte, este pe ordinea de zi a Camerei, am intrat în dezbateri. Deci, are raport de admitere.

 

Domnul Emil-Teodor Popescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor colegi,

Raport asupra proiectului voluntariatului. În conformitate cu prevederile art.86 din Regulamentul Camerei...

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Deci, domnule președinte, suntem la propunerea legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, pentru că, întârziind inițiatorul, am trecut peste voluntariat.

 
 

Domnul Emil-Teodor Popescu:

Asistența juridică în România este reglementată în prezent prin Legea nr.51 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat și prin Decretul nr.143/55 privind organizarea și funcționarea oficiilor juridice.

Legea nr.51 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat este o reglementare modernă, adaptată noilor condiții economice, în timp ce reglementarea privind organizarea și funcționarea oficiilor juridice este depășită de realitățile specifice economiei de piață. Prin acest proiect se urmărește reglementarea statutului juridic al consilierilor juridici, a asistenței juridice a autorităților și instituțiilor publice, precum și a agenților economici.

În proiect sunt stabilite condițiile în care se poate dobândi sau pierde calitatea de consilier juridic, organizarea profesiei de consilier juridic în sensul constituirii Uniunii Naționale a Consilierilor Juridici din România, formată din toți consilierii juridici înscriși pe tablou, cât și statul juridic, organele de conducere și competențele.

Proiectul prevede normele referitoare la răspunderea consilierilor juridici, stabilește sancțiunile disciplinare, modul de cercetare a bazei aplicării sancțiunilor, căile de atac.

Față de cele mai sus expuse, supunem proiectul de Lege privind executarea și exercitarea profesiei de consilier spre dezbatere și adoptare Camerei Deputaților.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc domnule președinte. La dezbaterile generale dorește cineva să ia cuvântul? Domnul Szekely Ervin.

Este vorba de o inițiativă legislativă din partea unor deputați. Poftiți domnule Szekely, îndată găsesc inițiatorii.

Inițiatorii sunt domnii: Grădinaru Nicolae, Pavel Vasile, Bujor Liviu, Paula Ivănescu, Popescu Bejat, Romeo Trifu, Oltean Ioan, Romeo Nanu, Székely Ervin, Gabriela Radu, Dumitriu Carmen, Ionescu Marina, Bălăeț Dumitru, Ioan Gavra, Popa Ioan Mihai, Oană Gheorghe, Nistor Vasile.

Da, vă rog, domnule Székely.

 
 

Domnul Székely Ervin-Zoltán:

Aș vrea să fac o precizare. Atunci când s-a redactat, această propunere legislativă avea un alt conținut și, atunci, și eu și alți colegi de ai mei am semnat.

Ulterior, proiectul a fost modificat și a devenit inacceptabil, cel puțin pentru mine, și la dezbaterile generale aș vrea să pledez din partea grupului parlamentar împotriva adoptării acestui act normativ.

Legislavitul a făcut mai multe tentative, ca să spun așa, de a reglementa statutul consilierilor juridici. Este o rămânere în urmă, pentru că este aproape singura profesie liberală, care nu a găsit o reglementare adecvată actualelor condiții, actualelor cerințe ale economiei de piață.

Prima propunere de acest gen a fost respinsă de Parlament, cu doar câteva voturi, pentru că, fiind o lege organică, sau cel puțin a fost considerată așa, nu s-a realizat cvorumul necesar pentru adoptarea unei legi organice.

A doua reglementare, parțială, zic eu, a fost adoptată de către Camera Deputaților, dar nu și de către Senat, prin modificarea Legii avocaturii, prin care s-a stabilit că consilierii juridici pot profesa ca și avocați, fără examen, în cazul în care au o vechime de 10 ani în profesie.

Nu credem că aceasta este soluția: ca din toții consilierii juridici să facem avocați, pentru că această profesie are specificul ei, necesită o serie de cunoștințe din domeniul dreptului economic, dreptului financiar, dreptului muncii, care poate că nu sunt la îndemâna avocaților, - fără să jignesc pe avocați -, pentru că, desigur, ei au această posibilitate de a reprezenta persoane juridice, dar consilierii juridici s-au specializat în acest domeniu.

De aceea este necesară o reglementare care să fie adecvată condițiilor actuale din economia românească. Dar propunerea legislativă pe care o dezbatem astăzi, din păcate, nu satisface aceste cerințe, pentru că prevede doar posibilitatea exercitării profesiei cu contract de muncă, cu carnet de muncă la o singură societate comercială sau la o singură instituție de stat. Bine, în cazul instituțiilor aș putea să accept argumentarea că, într-adevăr, nu poate să reprezinte interese contrare cu cele ale instituției unde este angajat, dar o astfel de incompatibilitate, în cazul societăților comerciale nu cred că poate să fie susținută și nici nu cred că este realizabil acest lucru. Vă dați seama că atunci când majoritatea societăților comerciale sunt întreprinderi mici și mijlocii, cu 5, 10, 20, 30 de angajați, nici un patron nu-și permite să angajeze un consilier juridic pentru volumul de muncă pe care-l are. Și, evident, va renunța la serviciilor consilierului juridic, care nu va mai găsi piață pentru cunoștințele pe care le-a adunat.

În aceste situații, firmele vor fi nevoite să apeleze la avocați atunci când, din când în când au o problemă juridică, iar consilierii juridici n-au decât să se facă avocați.

Nu credem că suntem chiar așa de bogați încât să putem renunța la această categorie profesională, nu credem că pe piața muncii nu s-ar găsi un loc și pentru ei, printr-o organizare mai adecvată.

Admit faptul că primul proiect de lege care a reglementat sau a dorit să reglementeze organizarea acestei profesii poate că a exagerat, sau poate că a dat posibilitatea unei interpretări excesive, în sensul că consilierul juridic ar putea să lucreze, pe de o parte, ca și angajat al statului, la o instituție publică, pe de altă parte, ca liber profesionist, într-un cabinet particular. Nu prevedea așa ceva legea respectivă sau proiectul de lege, dar unii au dat o astfel de interpretare. Este evident că astfel de cumul nu se poate admite, dar nici varianta cealalată, sau nici extrema cealaltă nu se poate accepta, în sensul ca să nu se permită consilierilor juridici să își exercite profesia ca pe o profesie liberală, în cadrul cabinetelor individuale sau colective. Motiv pentru care acest proiect de lege pentru Grupul parlamentar al UDMR este inacceptabil și vom vota împotriva lui.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Domnul Grădinaru.

Deci, domnul Székely Ervin se retrage de pe lista inițiatorilor, am înțeles, și în numele Grupului parlamentar al UDMR cere respingerea inițiativei.

 
 

Domnul Nicolae Grădinaru:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Domnul coleg Székely nu a citit ultimul proiect care a ieșit de la comisie și nici raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități. Dânsul n-a participat la ședințe. Nu știu dacă l-a citit pe cel care a fost difuzat la casete, dar vreau să vă spun, în câteva cuvinte, că acest proiect de lege a fost inițiat de către mine și o parte din colegii din Cameră, sunt din tot spectrul politic din Cameră, nu este nimic dacă domnul Székely și-a retras semnătura, dar acest proiect de lege nu a fost respins de Cameră, nu a îndeplinit atunci... au fost atâtea discuții în plenul Camerei dacă este lege organică sau nu, și nu a îndeplinit cvorumul pentru o lege organică. După care, în aceeași formă, noi am semnat-o și am făcut aceeași inițiativă, deci am înaintat-o Camerei.

Dacă observați, în raportul făcut de Comisia juridică, de disciplină și imunități, noi am avut discuții atât cu președintele Uniunii Avocaților, care a fost la toate ședințele, domnul Zamfirescu, domnul președinte al Asociației Consilierilor Juridici, domnul Șelaru, și eu, ca vicepreședinte al acestei asociații, am fost la discuții la toate aceste ședințe.

Domnul ministru Baias, vedeți și în raport, se spune că domnul ministru Baias a venit cu anumite amendamente, pe care comisia le-a admis. Domnul Székely făcea referire la cumulul de funcții ale consilierilor juridici. Dacă observați, nu mai există acest cumul. Nu mare voie la convențiile civile.

Deci, este clar, s-au admis toate aceste amendamente. Consilierul juridic este numai angajat cu carte de muncă ori la o instituție publică sau la o societate comercială. El nu are acces la barou. Ce spunea colegul nostru, că în Legea nr.51, Legea avocaților, se modifică cumva statutul consilierilor juridici, da, dar după ce face 10 ani ca vechime consilier juridic. Deci, nu are nici o legătură una cu cealaltă.

Eu v-aș ruga să luăm în discuție acest proiect de lege așa cum a fost adoptat de către Comisia juridică, de disciplină și imunități și așa cum inițiatorii s-au pus de acord.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Domnul Valeriu Tabără.

 
 

Domnul Valeriu Tabără:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Eu nu vreau să intru în amănuntele legii, însă mi se pare că a discuta acum de a nu permite unei anumite categorii de oameni care lucrează în domeniul dreptului, cum sunt jurisconsulții, nici după 10 ani să intre în avocatură, se face o foarte mare greșeală. Pentru că, până la urmă, întreprinderile și zona economică va trebui să fie reprezentată de avocați, așa cum este toată lumea.

Dar, după părerea mea, și vă rog să rețineți, este o greșeală inclusiv în Legea avocaților, acolo unde instituim niște examene absolut inutile, când un interviu la baroul de avocați ar fi suficient pentru cel care intră în baroul de avocați, și să nu trecem la alte examene, care se transformă în cu totul și cu totul altceva la nivel național, așa cum este și rezidențiatul la medici și alte și alte examene de intrare în profesie. Eu cred că după 10 ani se poate da posibilitatea ca cei care lucrează în zona juridică a întreprinderilor să poată să-și aleagă calea, în special pe specializarea pe care au făcut-o 10 ani în domeniul economic. Este normal să fie așa! Atenție că facem legi închise, legi care duc la corupție, legi care duc la deprofesionalizarea profesiei! – și a unor profesii de vârf din societatea românească! Nu cred că se întâmplă în lume ceea ce se întâmplă acum aici. Nu vreau să intru în amănunte, dumneavoastră le cunoașteți foarte bine. Am construit niște legi profesionale extrem de închise, în care mita și mizeria își fac loc din ce în ce mai mult și, practic, elimină pătrunderea tineretului spre aceste profesii.

Vă mulțumesc foarte mult.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Alte grupuri parlamentare?

Domnul Gavril Dejeu.

 
 

Domnul Gavril Dejeu:

Proiectul a fost amplu dezbătut în Comisia juridică, de disciplină și imunități în prezența reprezentanților Uniunii Naționale a Avocaților, în prezența reprezentanților Uniunii Naționale a Jurisconsulților, în prezența reprezentantului Ministerului Justiției și aproape în unanimite membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au luat cuvântul și s-au pronunțat asupra proiectului.

Piedica care a stat în calea aplicării legii era reglementarea potrivit căreia jurisconsulții puteau să fie și jurisconsulți și, în același timp, și avocați. Această formulă a fost înlăturată.

Este firesc, și în opinia mea, ca după 10 ani de practică efectivă în munca de jurisconsult să se poată intra în avocatură fără examen. Nu este firesc să se poată intra fără acest concurs mai înainte, fiindcă oricine dorește să între în avocatură, potrivit Legii nr.51, trebuie să dea un concurs de admitere.

Prin urmare, fără să facem facilități și excepții pentru jurisconsulți, la nivelul reglementării generale, proiectul de lege este fezabil și cred că poate fi admis.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Domnul Grădinaru, cu o observație.

 
 

Domnul Nicolae Grădinaru:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Vreau să fac o observație. În acest proiect de lege nu este vorba de consilierul juridic care are o vechime de 10 ani să intre în avocatură fără examen. Noi am aprobat, plenul Camerei a aprobat acest proiect anul trecut, prin modificarea Legii nr.51, și acolo era prevăzut acest aspect - ca un consilier juridic care are vechime de 10 ani să treacă în avocatură fără examen iar proiectul se află la Senat. Nu este prevăzut în acest proiect asemenea termen de 10 ani.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Domnul deputat Székely.

 
 

Domnul Székely Ervin-Zoltán:

În virtutea dreptului la replică, aș vrea să spun totuși câteva lucruri.

În primul rând, am citit legea și resping aceste afirmații din partea domnului secretar al comisiei, că nu aș fi citit-o.

În al doilea rând, nu am susținut că greșeala legii sau motivul pentru care noi nu vom vota este posibilitatea cumulului prestațiilor juridice în cadrul profesiei liberale și în cadrul instituției de stat ci, dimpotrivă, am protestat împotriva faptului că un consilier poate să lucreze numai cu carte de muncă la o singură societate, lucru care este absolut irealizabil în condițiile în care nu există decât foarte puține societăți comerciale care pot să-și permită angjarea consilierilor juridici. Și acest lucru a fost confirmat chiar și de către secretarul comisiei, și acesta este motivul pentru care noi nu putem să votăm legea, pentru că considerăm că această profesie trebuie să fie o profesie liberală, trebuie să se intre cu examen, exact așa ca și în celelalte profesii, și nici nu am susținut că prin această lege s-ar realiza trecerea consilierilor juridici în avocatură, ci am spus că noi am făcut posibil acest lucru, prin modificarea Legii avocaturii, dar nu cred că aceasta este soluția pentru această categorie socio-profesională care astfel ar dispărea de pe eșichierul profesiunilor liberale.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Da. Altcineva?

Domnul deputat Mogoș, decanul baroului Iași.

 
 

Domnul Ion Mogoș:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Lucrurile au fost cât se poate de clar rezolvate la Comisia juridică, de disciplină și imunități. Așa cum s-a spus și de către unul dintre colegii antevorbitori, s-a stabilit în prezența tuturor reprezentanților celor care interesează profesia de jurisconsult, de consilier juridic și aceea de avocat. A fost prezentă delegația Uniunii Avocaților, a Uniunii Juriștilor, a Ministerului Justiției, încât lucrurile s-au lămurit acolo foarte clar, plus faptul că în Legea nr.51 de organizare și exercitare a profesiei de avocat, care se găsește în momentul de față la Senat, sunt votate deja dispoziții din lege care prevăd posibilitatea jurisconsultului cu o vechime de 10 ani să acceadă la profesia de avocat.

Dar lucrurile sunt lămurite la comisii, încât în sensul în care s-au stabilit la Comisia juridică, de disciplină și imunități, cred eu că așa ar trebui să le adoptăm noi aici, la Cameră.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Doamnelor și domnilor, acestea fiind spuse, trecem la dezbaterea legii.

Titlul legii.

Obiecțiuni? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Cap.I – "Dispoziții generale".

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.1.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.2.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.3.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.4.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Cap.I, în ansamblu.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Cap.II – "Dobândirea și încetarea calității de consilier juridic".

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.5.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.6.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.7.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.8.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.9.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.10.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.11.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.12.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.13.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.14.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.15.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Cap.II, în ansamblu.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Cap.III – "Drepturile și îndatoririle consilierului juridic".

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.16.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.17.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.18.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.19.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.20.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.21.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.22.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.23.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.24.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.25.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.26.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.27.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Cap.III, în ansamblu.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Cap.IV – "Exercitarea profesiei și organizarea compartimentelor juridice".

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.28.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.29.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.30.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.31.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.32.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.33.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.34.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Cap.IV, în ansamblu.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Cap.V – "Organizarea profesiei de consilier juridic".

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Secțiunea I – "Filiala teritorială".

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.35.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.36.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.37.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.38.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.39.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.40.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.41.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.42.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.43.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Secțiunea I, în ansamblu.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Secțiunea a II-a – "Uniunea Consilierilor Juridici din România". Titlul.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.44.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.45.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.46.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.47.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.48.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.49.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.50.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.51.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.52.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.53.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.54.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Secțiunea a II-a, în ansamblu.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votată.

Cap.V, în ansamblu.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Cap.VI – "Răspunderea disciplinară".

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.55.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.56.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.57.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.58.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.59.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Cap.VI, în ansamblu.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Cap.VII – "Dispoziții tranzitorii și finale".

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.60.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.61.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.62.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.63.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.64.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.65.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Cap.VII, în ansamblu.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Proiectul de lege are un caracter ordinar.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

 
Adoptarea proiectului Legii voluntariatului.

Trecem la proiectul de Lege privind voluntariatul, sau Legea voluntariatului.

Din partea inițiatorului? Doamna secretar de stat Simona Marinescu are cuvântul.

 

Doamna Simona Marinescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Legea pe care v-o supunem dezbaterii își propune să reglementeze raporturile juridice dintre persoane care activează în domeniul asistenței sociale fără să ceară o remunerare și persoanele juridice care-și propun să ajute statul pentru sprijinul săracilor, în cadrul comunităților locale.

Prin această lege, persoanele care doresc să sprijine pe cei dependenți, pe cei defavorizați în cadrul comunității, vor încheia un contract alt fel decât contract de muncă sau contract de prestare de servicii cu persoana juridică beneficiară a voluntariatului, care, de regulă, sunt organizații neguvernamentale.

Acest contract reglementează obligații și drepturi pentru părți, cele mai importante dintre ele fiind acelea de a avea acces la toate programele dezvoltate de organizații neguvernamentale în cadrul comunității, de a avea posibilitatea să participe la dezvoltarea acestor programe, de a primi acele măsuri de protecție a muncii care sunt necesare pentru a fi protejați. Totodată, obligațiile cele mai importante pe care le au sunt acelea de a aduce la îndeplinire programele pentru care s-au angajat și de a păstra confidențialitatea datelor la care aceste persoane au acces.

Având în vedere faptul că statul are posibilități limitate în a dezvolta asistența socială, că sunt foarte mulți doritori, care de ani de zile activează în cadrul programelor de asistență socială comunitare, și că România este parte la Declarația universală a voluntariatului, vă rugăm să aveți amabilitatea să luați în dezbatere această lege.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Din partea comisiei? Domnul Grădinaru, secretarul Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

 
 

Domnul Nicolae Grădinaru:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată cu acest proiect al Legii voluntariatului și a întocmit raport în data de 16 decembrie 1998, după care a fost primit un amendament de la Guvern și s-a întocmit un raport suplimentar favorabil, recomandând plenului Camerei Deputaților dezbaterea și adoptarea Legii voluntariatului, în forma prezentată de Guvern, cu următorul amendament, la art.16, care este prins în raportul suplimentar.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Da. Vă mulțumesc. Dacă la dezbaterile generale dorește cineva să ia cuvântul? Nu.

Trecem la dezbaterea proiectului. Avem un raport al comisiei și mai avem și un raport suplimentar.

Titlul legii. Obiecțiuni? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Capitolul I – "Dispoziții generale". Comentarii, obiecțiuni? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.1.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.2.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.3.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.4.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.5.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Capitolul I, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Capitolul II - "Contractul de voluntariat".

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.6.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.7.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.8.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.9.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.10.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.11.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.12.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.13.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri.

Unanimitate.

Art.14.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 15.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap.II, în ansamblu.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Cap.III - "Dispoziții finale".

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.16, varianta raportului suplimentar.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.17. Precizați de la tribună, domnule secretar.

Domnul Grădinaru dorește să facă o intervenție.

 
 

Domnul Nicolae Grădinaru:

Domnule președinte,

La art.17 "Intră în vigoare la 60 de zile", nu "după"...

 
 

Domnul Vasile Lupu:

"la 60 de zile de la data publicării". Deci cu această modificare, supun votului art.17.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Legea are caracter ordinar.

Votul final.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Textul de lege a fost votat. Am epuizat primele 4 proiecte de lege, am epuizat mapa de ședință, ordinea de zi stabilită pentru ziua de astăzi. Luăm o pauză și imediat ce vor fi prezenți reprezentanții Guvernului trecem de ședința de răspunsuri orale la întrebările adresate de deputați membrilor Guvernului.

 
Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului.

După pauză

 

Domnul Vasile Lupu:

Poftim?

 
 

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Domnule președinte, să începem interpelările sau întrebările până vin membrii Guvernului.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Sunt de acord cu propunerea dumneavoastră. Să începem cu prezentarea pe scurt a interpelărilor.

Are cuvântul domnul Leonăchescu Nicolae, se pregătește domnul Glăvan Ștefan.

 
 

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Interpelarea mea se adresează domnului ministru Constantin Dudu Ionescu.

Obiectul interpelării îl reprezintă cercetările asupra cazului de viol, autor fiind plutonierul Toader Silviu Gheorghe din comuna Mușetești, județul Argeș, cercetări care trenează, dacă nu chiar au fost blocate. Dorim un răspuns referitor la stadiul privind cercetările în acest dosar.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Domnul Glăvan Ștefan, și se pregătește domnul Ianculescu Marian, urmează domnul Lădariu Lazăr.

 
 

Domnul Ștefan Glăvan:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Interpelarea se adresază doamnei secretar de stat Gabriela Popescu, și motivul interpelării îl reprezintă situația de la Căminul spital nr.8 din București, care poate fi, evident, extrapolată și la alte cămine. Este vorba de demersul delegației Comisiei Europene vizavi de starea existentă în acest cămin.

Propun, în final, o anchetă la nivel național referitoare la modul în care sunt cheltuite alocațiile destinate acestor cămine. Am depus interpelarea și în scris.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Da. Vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnul Ianculescu. Domnul Lădariu Lazăr este? Nu este.

 
 

Domnul Marian Ianculescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Interpelarea este adresată domnului Romică Tomescu, ministrul apelor, pădurilor și protecției mediului, și are ca obiect unele inițiative ale unor factori de răspundere din Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului pentru dezorganizarea administrației silvice și a gestionării pădurilor, cu repercusiuni catastrofale pe termen mediu și lung asupra echilibrului ecologic din țara noastră.

Îmi rezerv dreptul, domnule președinte, să dezvolt această interpelare în ședința consacrată răspunsurilor la interpelările adresate în Camera Deputaților.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Da. Vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnul Valeriu Tabără, se pregătește domnul Baban Ștefan.

 
 

Domnul Valeriu Tabără:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Interpelarea mea este făcută către domnul ministru de stat Mircea Ciumara și se referă la modul de privatizare al Societății Comerciale "Ciorapi" S.A. Timișoara, care pune probleme deosebite și care privatizare se pare că încalcă legea, dar, mai mult, aduce prejudicii deosebite acestei societăți comerciale, angajată angajată la această dată într-o zonă de profitabilitate și mai ales de încredere cu partenerii străini.

Voi dezvolta această interpelare în momentul în care va fi prezent și domnul ministru.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Domnul Baban Ștefan, și se pregătește domnul Bejinariu Petru.

Domnul Baban, cu două interpelări.

 
 

Domnul Ștefan Baban:

Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi fi și eu scurt.

Prima interpelare se adresează doamnei ministru Smaranda Dobrescu, ministru de stat și ministru muncii și protecției sociale, și se referă la relațiile care există între MMPS, Agenția Națională pentru Ocupare și Formare Profesională, ANOF-ul, și Banca Populară "Eurocredit", prin care se face plata ajutoarelor de șomaj pentru aproximativ 50 de mii de șomeri din 5 județe și din municipiul București.

Solicit Ministerului Muncii și Protecției Sociale să ne prezinte care au fost criteriile în baza cărora a fost stabilită această modalitate de plată a ajutoarelor de șomaj, precum și modul în care "Eurocredit" a devenit titulată a acestor gen de plăți. Sigur că voi da la secretariat interpelarea in integrum.

A doua interpelare se adresează domnului prim-ministru Mugur Isărescu și este făcută după criza în care a trecut FNI-ul, BCR-ul, Banca Populară Română și solicit de urgență explicații în legătură cu proiectul de ordonanță inițiat de banca centrală, precum și măsurile stricte prevăzute de această ordonanță pentru buna funcționare pe piața financiar-bancară a acestor instituții.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Da. Vă mulțumesc.

Domnul Bejinariu Petru are cuvântul.

 
 

Domnul Petru Bejinariu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Prima interpelare se adresează Ministerului Afacerilor Externe și o citez direct.

Vă rugăm, domnule ministru Petre Roman, să precizați pentru populația din sudul Bucovinei, pentru societățile culturale românești din regiunea Cernăuți și pentru Societatea pentru Cultura și Literatura română în Bucovina dacă domnul consul Ivan Ilie și domnul ambasador Alexandru Cornea au avut vreo îndatorire în pregătirea manifestărilor culturale de la Cernăuți, ocazionate de dezvelirea statuii lui Mihai Eminescu, și dacă, la fel, au avut obligații față de invitații din România.

Dacă nemulțumirea noastră este îndreptățită, întrebăm ce măsuri punctuale va adopta Ministreul Afacerilor Externe spre a evita repetarea unor manifestări de ignorare și de umilire a românilor, chiar și pe pământurile lor strămoșești, vremelnic aparținând altor state.

Și, a doua, este adresată Ministerului Educației Naționale domnului ministru Andrei Marga.

Vă rugăm, domnule ministru, să precizați pentru elevi, studenți, cadre didactice și pentru populația țării următoarele: cum apreciază Ministerul Educației Naționale proliferarea învățământului particular care, în prea mult cazuri, nu este și nici nu poate deveni o autentică alternativă, așa cum recunosc până și demnitarii din minister.

Și, a doua parte, care sunt demersurile concrete și imediate pe care le are în vedere conducerea ministerului, împreună cu CNAA, în anul 2000, pentru oprirea proliferării formelor de învățământ superior particular.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Da. Vă mulțumesc. Domnul Naidin Petre, și se pregătește doamna Afrăsinei Viorica. Dumneaei a depus în scris interpelarea.

Da. Domnul Naidin Petre.

 
 

Domnul Petre Naidin:

Căldură mare și în județul Călărași și, în acest sens, am adresat o interpelare Guvernului pentru a se face evaluările și, respectiv, stabili pierderile și a se vedea ce se mai poate face.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Domnul Lădariu Lazăr, dacă dorește să prezinte pe scurt interpelarea, are cuvântul.

 
 

Domnul Lazăr Lădariu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Interpelarea este adresată domnului Andrei Marga, ministrul educației naționale.

După încercarea eșuată de reabilitare a altui criminal și autor moral al genocidului din nordul Ardealului, cedat Ungariei prin Diktatul de la Viena din 30 august 1940, scriitorul Daday Lorand, cel care, sub pseudonimul Dücö Csaba a lansat manifestul de ură interbelică "Nincs Kényelém" - "Fără milă" - , fățișă instigare la incendierea așezărilor românilor și la uciderea lor, iată că, o nouă încercare a diversiunii iredentismului maghiar este de data aceasta încununată cu succes.

În ciuda protestului unei bune părți a locuitorilor, încât a fost nevoie chiar de trimiterea și intervenția jandarmilor, Școala generală din Mugeni – Harghita a primit, recent, numele lui Wass Albert. Cine-i Wass Albert? Un ofițer al armatei horthyste condamnat în contumacie la moarte, iar statul român nu a revenit asupra sentinței date de către Tribunalul Poporului de la Cluj și de Tribunalul Internațional pentru Crime de Război. La slujba religioasă și la dezvelirea bustului din curtea școlii din Mugeni, a participaat, alături de episcoul Tökés László, și Beder Tibor, inspectorul școlar general al județului Harghita.

Domnule ministru, după cunoștința și informațiile noastre, ați fost categoric împotriva acestei diversiuni, îmbinate cu o acțiune antiromânească și antinațională, împotriva schimbării denumirii, deci și a atribuirii numelui lui Wass Albert Școlii generale din Mugești.

Ce măsuri urgente se impun, în acest caz, domnule ministru, împotriva insepctorului școlar general, Béder Tibor, și a directoarei școlii, László Émma?

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

 
Dezvoltarea interpelărilor și prezentarea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului.

Domnul Vasile Lupu:

Da. Vă mulțumesc.

Așteptăm să vină reprezentanții Guvernului.

Doriți să răspundeți dumneavoastră? Lista începe cu Ministerul Educației Naționale.

Domnul Naidin este prezent.

Vă rog, domnule ministru.

 

Domnul Șerban Antonescu (secretar de stat în Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Interpelarea domnului deputat Naidin este adresată atât Ministerului Lucrărilor Publice, respectiv domnului ministru Nicoale Noica, cât și Ministerului Culturii, domnului ministru Ion Caramitru.

Din păcate, Ministerul Culturii nu este prezent aici, îmi pare rău, domnule deputat, și răspunsul pe care o să-l dau o să fie parțial, o să mă refer, în mod special, la problemele care privesc ministerul nostru.

Noi am înaintat și un răspuns scris care se referă la faptul că, în conformitate cu prevederile Legii nr.50 și a Legii nr.69 privind administrația publică locală, republicate, bineînțeles, aprobarea pentru amplasarea monumentului revine autorităților locale. Anul acesta, în municipiul Călărași, reședința de județ, a elaborat și planul urbanistic general, acesta a fost avizat de consiliul local, de consiliul județean, a fost avizat inclusiv de MLPAT. În cadrul acestei documentații de urbanism, în cadrul UTr-2, înseamnă unitate teritorială nr.2 -, se prevede și posibilitatea amplasării unui monument, fără a se intra în detalii privind proporțiile, tematica, alte probleme care ar fi trebuit rezolvate printr-un plan de detaliu.

Din analizele pe care le-am făcut, din analiza documentației prezentate s-a văzut că există o serie de avize ale regiilor de apă, canal, gaze, telecomunicații, mă rog, inclusiv avizul Muzeului "Dunării de Jos".

Din păcate, există un ordin al Ministerului Culturii care înființează o comisie națională de experți pentru monumente de for public care prevede necesitatea avizării monumentelor de interes local, dar care, prin amplasarea lor, pot să își extindă sfera de influență, ca să spun așa, de importanță și în restul municipiului, respectiv în restul județului. Acest aviz nu există, nu știu dacă este cazul să mă angajez sau, mă rog, să port eu discuțiile cu Ministerul Culturii până la capăt, să vedem ce e de făcut în continuare cu acest monument.

De altfel, pictorul Pavel Mercea, care a donat, ca să spunem așa, acest monument, este membru al Uniunii Artiștilor Plastici, întâmplarea face ca să-l cunosc personal. Eu nu cunosc monumentul, nu-mi dau seama cât de bine este conceput și cât de bine răspunde intenția la ceea ce se dorește. Așa cum vă spuneam, nu are această documentație, avizul Comisiei naționale de experți pentru monumente de for public, care funcționează pe lângă Ministerul Culturii.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Da. Vă mulțumesc.

Obiecțiuni? Nu sunt.

Domnul Naidin?

 
 

Domnul Petre Naidin:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Multe nu se mai pot spune. Cel care a dorit, prin această concepție, și instalarea unui monument a pierdut aseară alegerile și dumneavoastră, domnule președinte Vasile Lupu, parcă ați fost la inaugurare. E trist că a pierdut alegerile, dar, uzând de naivitatea, crezută de dânsul, a călăreșenilor, că un monstru, practic, fără a avea vizele necesare, ar fi reușit să înduioșeze inimile.

De fapt, eu am preluat sesizarea arhitectului șef al județului, adresată Parchetului județean, și am înaintat-o spre analiză și MLPAT-ului și Ministerului Culturii.

Într-adevăr, Ministerul Culturii încă nu a răspuns, să vedem ce-i cu necesitatea acestor avize, dar MLPAT-ul încearcă să se spele puțin pe mâini și să-l sprijine, pentru că arhitectul șef nu era chiar așa de naiv să nu-și dea seama ce înseamnă legislația și cum trebuie aplicată. Dar, rămâne așa, cred eu, să lăsăm Parchetul să-și rezolve singur problemele cu cel care este acum fost primar al municipiului Călărași.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Este prezent domnul director general adjunct Dumitru Balteș, pentru a răspunde domnului Neculai Grigoraș.

Doriți să dezvoltați întrebarea?

 
 

Domnul Neculai Grigoraș:

Domnule președinte, cu permisiunea dumneavoastră, aș prezenta-o, fiindcă sunt, nici mai mult nici mai puțin decât două luni și 20 de zile de când am formulat această întrebare și aș vrea s-o aduc puțin în actualitate, dacă-mi permiteți.

În cursul lunii ianuarie, Direcția Generală a Vămilor a solicitat printr-un memorandum aprobarea ministrului finanțelor în vederea începerii negocierilor cu Societatea "Coral", pentru achiziționarea sau cesionarea exploatării unor sisteme de supraveghere și control pentru punctele de control la frontieră. Apreciem ca fundamentată necesitatea asigurării la punctele de control trecere frontieră a unor sisteme de supraveghere și control moderne și eficiente, însă procedura inițiată în acest scop, fie și numai cea prezentată în memorandumul amintit, reclamă o serie de clarificări, scop în care am adresat domnului ministru următoarele întrebări:

1. Cum se preconizează realizarea obiectului securizării granițelor, ținând cont și de standardele Uniunii Europene, respectiv există un program teritorial de securizare și în ce constă acesta, concret, pe vămi?

2. Cum se explică faptul că se intenționează achiziționarea dotărilor respective, exclusiv de la Societatea "Coral", în condițiile în care cu certitudine mai există și alți producători, furnizori de astfel de echipamente, iar legislația românească în materie de achiziții publice are prevederi clare?

Aș ruga totuși ca pe această parte a întrebărilor mele să se insiste mai mult, cu rugămintea că dacă se poate răspunsul să-l primesc și în scris, așa cum am formulat și solicitarea, de altfel.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Da. Domnul director?

 
 

Domnul Dumitru Balteș:

Bună ziua! Mă numesc Balteș, sunt director general adjunct la Direcția Generală a Vămilor.

Acel memorandum, de care dumneavoastră ați pomenit, cerea numai prezentarea aparaturii de către acea societate. Tot restul, deci în ceea ce privește achizițiile și tot ce urmează, nu se poate proceda decât potrivit prevederilor legale, deci Legea achizițiilor publice. Era vorba numai și numai de a se prezenta aparatură pe care noi n-am văzut-o până acum. Nu știam nici cum arată, nici ce face, nici unde se produce. Deci, în orice caz, sigur, procedura de achiziție va începe numai și numai potrivit prevederilor Legii achizițiilor publice.

În ce privește securizarea, ca primă prioritate este granița de est, deci cu preponderență vămile Siret, Sculeni, Giurgiulești și bineînțeles până la Giurgiu, cu aparatură cu raze X, care pot determina, mai mult decât ochiul vameșului, existența unor substanțe care sunt interzise prin lege sau orice încercare de a introduce în țară altfel de lucruri care sunt interzise prin lege. Orice alte date, oricând, eu, cel puțin, personal, vă stau la dispoziție. Răspunsul l-am formulat și în scris. Mă miră că nu l-ați primit. Este făcut, cert.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Vă rog, domnule deputat.

 
 

Domnul Neculai Grigoraș:

Domnule director general, vă mulțumesc și sunt convins că ceea ce ați prezentat este real, însă aș vrea să citez din memorandum:

"În acest sens...," se spune undeva, "...vă propunem a aproba achiziționarea sau cesionarea exploatării unor sisteme de supraveghere și control care să asigure...." Deci achiziționarea, nu numai vizualizarea lor.

Bun, sigur că da, vă mulțumesc mult de tot și o să încerc să capăt și răspunsul în scris.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Domnul secretar de stat Fronescu este prezent pentru a răspunde domnului Gheorghe Tarna. Domnul Gheroghe Tarna este prezent.

Domnule secretar de stat, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Mircea Corneliu Fronescu:

Domnule Tarna,

Voi da citire răspunsului pe care l-am primit și noi de la Inspectoratul școlar al Municipiului București, deci, dumneavoastră ați criticat sau mai bine zis v-ați exprimat un punct de vedere asupra subiectelor de la simularea examenului național de capacitate care s-a desfășurat pe 1 aprilie 2000.

Ni se răspunde în nota care urmează semnată de inspectorul general, profesor Olimpia Mateescu:

În Municipiul București, simularea examenului național de capacitate care s-a desfășurat pe 1 aprilie 2000, a urmărit cunoașterea de către elevi a structurii subiectelor, familiarizarea acestora cu noile tehnici de evaluare și examinare. Subiectele au fost elaborate de către următorii inspectori de specialitate: prof. Ștefan Ilinca, limba și literatura română; prof.Violeta Păduraru, matematică; prof.Vasile Pascu, istoria românilor și prof.Șortan Ion, geografia României.

Subiectele au fost elaborate în conformitate cu precizările și modelele stabilite de Serviciul Național de Evaluare și Examinare și comunicate din timp în toate unitățile de învățământ gimnaziale din Municipiul București, la instruirile cu profesorii de specialitate, realizându-se astfel și o consultare a acestora atât în ce privește structura subiectelor, cât și gradul lor de dificultate.

În ceea ce privește elaborarea subiectelor la disciplinele de examen, considerăm că s-au respectat în totalitate precizările Serviciului Național de Evaluare și Examinare și anume: numărul de subiecte, tipurile de item, baremele de corectare aferente, particularitățile de vârstă și programa școlară, de către propunător, deci, vă citesc exact nota care o am și eu.

Între altele, câteva subpuncte au avut un grad mai mare de dificultate avându-se în vedere faptul că media la examenul de capacitate reprezintă 75% din media de admitere din învățământul liceal.

În nota noastră transmisă Ministerului Educației Naționale și urmează numărul, deci, din aprilie, s-a arătat că au existat unele disfuncționalități și deficiențe în formularea unor puncte dar pe ansamblu considerăm că simularea a răspuns exigențelor examenului național de capacitate. Și aici aș face o precizare personală: este de dorit, eu știu, ca un subiect să fie într-adevăr foarte bine conceput și să corespundă scopului pentru care a fost realizat.

Și cu scuzele de rigoare că n-am putut răspunde atunci când a avut loc interpelarea pentru că nu mă aflam în București, dacă sunteți mulțumit de răspuns.

 
 

Domnul Gheorghe Tarna (din sală):

Sunt mulțumit.

 
 

Domnul Mircea Corneliu Fronescu:

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Da. Vă mulțumesc.

Alte răspunsuri posibile.

Doamna Simona Marinescu revine pe la noi?

 
 

Domnul Gheorghe Tarna (din sală):

Este plecată la Primăria Capitalei la cocktail.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

A plecat la sărbătoare. Ar fi trebuit să invite și deputații care așteaptă răspuns, la cocktail.

Deci, cu doamna Simona Marinescu nu mai avem treabă în seara asta? Nu.

De la Ministerul Finanțelor n-au venit, domnul Anton Vlad m-a informat că vine. E la Senat.

Da. Eu personal îl voi contacta și mâine vă aduc răspunsul în scris.

Stimați colegi,

Suspendăm ședința și vă doresc o seară plăcută.

Ședința s-a încheiat la ora 18,45.

 
   

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 4 décembre 2021, 7:59
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro