Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 22, 2000
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-12-2021
06-12-2021 (joint)
06-12-2021
25-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2000 > 22-05-2000 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 22, 2000

9. Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.87/1999 pentru modificarea anexei A Descrierea tehnică, la Acordul de împrumut dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la Luxemburg și Bruxelles la 10 mai 1993.

Domnul Vasile Lupu:

................................................

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.87/1999 pentru modificarea anexei A – Descrierea tehnică, la Acordul de împrumut dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la Luxembourg și Bruxelles la 10 mai 1993.

Din partea inițiatorului dacă dorește cineva să ia cuvântul?

Aveți cuvântul, și vă rog să vă prezentați.

Domnul Adrian Marinescu:

Mă numesc Marinescu Adrian, sunt secretar de stat la Ministerul Transporturilor.

Ca urmare a Legii de aprobare a reabilitării drumurilor în România printr-un împrumut de la Banca Europeană de Investiții, a fost necesară, ca urmare a schimbării condițiilor tehnice și financiar-economice, modificarea anexei A, Anexei nr.1, la Cap.A, privind reabilitarea drumurilor, și anume, în primul rând, datorită modificării t.v.a.-ului, stabilită prin Ordonanța nr.3/1993, care nu a fost luată în calcul la negocierea și semnarea Acordului de împrumut, când a fost luată în considerare numai cota de 5%, reprezentând impozitul pe circulația mărfurilor. De asemenea, a trebuit rectificat t.v.a.-ul aferent importurilor de echipamente achiziționate din împrumuturile BIRD și BERD. De asemenea, a trebuit adăugată cota de 0,7% privind controlul calității, potrivit prevederilor Legii nr.10/1995, deci acte normative apărute ulterior Legii de aprobare a împrumutului, și încă o sumă de 89 de miliarde de lei, reprezentând utilizarea unei formule revizuite de escaladare la decontarea lucrărilor începute în 1993.

În afară de aceste modificări legislative, datorită modificării condițiilor tehnice în ceea ce privește degradarea accentuată a unor lungimi de drum în sectoarele supuse reabilitării, precum și condițiilor severe din iarna 1995 – 1996, când ciclurile de îngheț/dezgheț au produs un mare volum de deteriorări la suprafața în derulare, de asemenea, creșterea traficului mult peste prognoza estimată inițial, și în special traficul greu, care a determinat necesitatea îngroșării sistemului rutier, cu preponderență cu straturi asfaltice, precum și unele calamități naturale – alunecări de teren, care au necesitat lucrări suplimentare – pentru toate aceste motive de ordin legislativ și tehnic a fost necesară modificarea anexei și majorarea costurilor de la 405 milioane de dolari la 489 milioane de dolari, care au fost suportate de către Guvernul României - o contribuție de 48 de milioane de dolari și, de asemenea, de Programul PHARE pentru transporturi – 22 de milioane de dolari, precum și folosirea unor sume în avans pentru etapa a doua.

Deci, pentru aceste motive care nu au afectat bugetul anului 1999, vă rog să binevoiți să aprobați această rectificare a anexei A la Acordul de împrumut.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Da, vă mulțumesc, domnule secretar de stat Marinescu.

Comisia pentru buget, finanțe și bănci?

Domnul deputat Ana Gheorghe, în numele comisiei, are cuvântul.

Domnul Gheorghe Ana (HD):

Domnule președinte,

Stimate doamne,

Stimați domni,

Inițiatorul a prezentat în sinteză necesitatea modificării legii inițiale privind aprobarea Acordului cu băncile finanțatoare pentru unele tronsoane de drumuri, pus în operă începând cu anul 1993. Modificările apar în mod obiectiv ca urmare a unor perturbări intervenite în politica de prețuri din România și, așa cum ați audiat, în mod deosebit pe seama t.v.a.-ului și a altor aporturi la care partea română a trebuit să contribuie. În aceste condiții, proiectul inițial ați constatat că trebuie suplimentat cu circa 80 de milioane de dolari.

Proiectul Legii pentru adoptarea Ordonanței Guvernului nr.87/1999 a fost dezbătut în Senat; acesta s-a pronunțat în favoarea adoptării legii. Comisia noastră a analizat atât acordul tehnic, cât și propunerea Senatului de a adopta ordonanța emisă de Guvern și, de aceea, vă supunem atenției dumneavoastră aceeași propunere de adoptare.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Da, vă mulțumesc.

Dacă la dezbaterile generale dorește cineva să ia cuvântul? Nu dorește.

Titlul ordonanței.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.1.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.2.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Anexa la ordonanță.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Ordonanța în ansamblu.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Titlul legii.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Articolul unic al legii.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Legea în ansamblu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 7 décembre 2021, 18:33
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro