Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 22, 2000
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-12-2021
06-12-2021 (joint)
06-12-2021
25-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2000 > 22-05-2000 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 22, 2000

8. Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.69/1999 pentru facilitarea aplicării convențiilor internaționale în materie de transfer al persoanelor condamnate, la care România este parte, în privința predării - preluării condamnaților.

Domnul Vasile Lupu:

................................................

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.69/1999 pentru facilitarea aplicării convențiilor internaționale în materie de transfer al persoanelor condamnate, la care România este parte, în privința predării - preluării condamnaților.

Dacă din partea Guvernului dorește cineva s-o susțină?

Domnul secretar de stat Gheorghe Mocuța are cuvântul.

Domnul Gheorghe Mocuța:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Prin Legea nr.76 din 12 iulie 1996, România a ratificat Convenția europeană asupra transferării persoanelor condamnate, adoptată la Strasbourg la 21 martie 1983. Convenția a intrat în vigoare pentru România la data de 1 decembrie 1996.

De asemenea, la 28 mai 1991 a fost semnată la Ankara Convenția între România și Republica Turcia privind transferul persoanelor comdamnate. Convenția, ratificată de România prin Legea nr.99 din 30 septembrie 1992, a intrat în vigoare la 2 iulie 1995.

Înțelegerile internaționale amintite nu conțin norme procedurale cu privire la transferul efectiv al comdamnaților și nici care sunt autoritățile competente prin intermediul cărora urmează să se realizeze predarea – preluarea acestora. Această competență revine Ministerului Justiției atât pentru preluarea unui deținut de la un penitenciar și predarea acestuia la un punct de frontieră din România, cât și pentru preluarea unui deținut de la un punct de frontieră din străinătate și aducerea acestuia la un penitenciar din România. Cheltuielile de predare – preluare se suportă de către Ministerul Justiției din bugetul propriu, fără limitarea acestuia prin norme de drept intern, dacă prin convenții internaționale se impune predarea – preluarea.

Prin urmare, vă rugăm să fiți de acord cu adoptarea Legii pentru facilitarea aplicării convențiilor internaționale în materie de transfer de persoane condamnate, în forma adoptată de Senat.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Comisia, vă rog.

Domnul Mihail Nică:

Domnule președinte,

Comisia a întocmit un raport favorabil asupra acestui proiect de lege. De asemenea, precizez că la întocmirea raportului s-au avut în vedere și avizele primite de la Consiliul Legislativ, Comisia juridică, de disciplină și imunități și de la Comisia pentru politică externă.

Rugăm ca acest proiect de lege să fie votat în forma aprobată de Senat.

Domnul Vasile Lupu:

Da, vă mulțumesc.

Dacă din partea grupurilor parlamentare, la dezbaterile generale, dorește să ia cineva cuvântul? Nu.

Trecem la ordonanță.

Titlul ordonanței.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Articolul unic din ordonanță.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Titlul legii.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Articolul unic din lege.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Legea în ansamblu.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 7 décembre 2021, 18:24
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro