Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 28, 2000
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2000 > 28-02-2000 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 28, 2000

8. Prezentarea interpelărilor adresate membrilor Guvernului.  

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

................................................

Trecem la ultima parte a ședinței noastre, adresarea pe scurt a interpelărilor.

Domnule deputat Irimescu Haralambie, aveți microfonul.

Domnul Haralambie Irimescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Interpelarea mea este adresată Ministerului Apărării Naționale, domnului ministru Victor Babiuc.

Domnule ministru,

Personalului civil auxiliar și de specialitate de la instanțele și parchetele militare, în general, din cadrul structurilor militare ale puterii judecătorești li s-au diminuat veniturile bănești lunare prin sistarea majorării de până la 30% a salariilor de bază prevăzute în art.23 alin.3 din Hotărârea Guvernului nr.282/1993. Aceasta s-a făcut prin aplicarea Legii nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, act normativ care abrogă textul menționat.

Vi s-a cerut de către salariații în cauză, în diverse modalități, reacordarea dreptului câștigat, dar pierdut, printr-un act legislativ cu efect reparatoriu. Ce soluții ați dat problemei, pentru că salariații nedreptățiți se află în această situație de la data de 1 august 1999? Până la această dată, a funcționat avizul dat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale nr.2767/1998 pentru acordarea dreptului menționat, dar care nu a mai fost prelungit.

Vă mulțumesc.

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

Mulțumesc, domnule deputat.

Domnul deputat Ionescu Gheorghe. Vă rog, o prezentare foarte scurtă.

Domnul Gheorghe Ionescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Mă adresez domnului prim-ministru Mugur Isărescu, în legătură cu discrepanțele care au apărut între facilitățile acordate firmei Renault-Dacia, în comparație cu Firma Daewoo-Automobile Craiova, prin care s-au creat o serie întreagă de controverse care fac ca unitatea de la Craiova să aibă probleme. Până în prezent, unitatea a creat aproape 5000 de locuri de muncă, a investit în jur de 800 milioane de dolari. Ea se încadrează în Ordonanța nr.67 care a fost emisă în 19 mai 1999 și ea a cerut ca Guvernul să-i acorde aceleași facilități de care dispune firma nou creată la Pitești – Renault-Dacia și anume, scutirea de plata taxelor vamale și TVA pe termen nelimitat, amânarea la TVA pe timp de trei ani, amânarea la plata taxei de drum de 65 de zile pe timp de 5 ani, acordarea subfurnizorilor din industria orizontală pentru industria de automobile fabricate la Craiova a aceluiași decalaj de plată la TVA și a taxei de drum cu cele prevăzute în HG nr.445.

Amintesc, domnule prim-ministru, că Ordonanța nr.67 prevede acest lucru, ca să aibă același tratament la investițiile realizate în baza Legii nr.35, nr.71 și prin Ordonanța nr.67.

Vă rog să precizați poziția dumneavoastră, având în vedere că unitatea de la Craiova se confruntă cu probleme deosebite, în sensul că e posibil să se retragă de pe piața românească.

Vă mulțumesc.

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

Și eu vă mulțumesc, domnule deputat. Am înțeles că ați prezentat interpelarea către primul-ministru sau am înțeles eu greșit.

Domnul Gheorghe Ionescu:

Da.

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

Vreau să atrag atenția colegilor că astăzi sunt interpelări adresate membrilor Guvernului, nu primului-ministru. Este o procedură specială pentru acel moment.

Domnul Gheorghe Ionescu:

Atunci, o adresez ministrului industriilor.

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

Da, ministrului industriilor. Vă rog să depuneți, astăzi sau mâine, în scris, interpelarea pentru ministrul industriilor.

Domnul Petre Moldovan. Vă rog, aveți microfonul, domnule deputat.

Domnul Petre Moldovan:

Foarte pe scurt. Este vorba tot de o interpelare adresată domnului prim-ministru.

Domnule președinte, sunt înscris pe acea ordine de zi, acea listă. De fapt, această interpelare se constituie mai degrabă într-o rugăminte adresată domnului prim-ministru de a răspunde de urgență unui apel pe care Asociația fermierilor din România, care este un organism al societății civile din țara noastră, l-a adresat domnului prim-ministru în legătură cu situația agriculturii din țara noastră.

În speță, este vorba despre necesitatea de a lua în considerare finanțarea mai bună a campaniei agricole din primăvara aceasta, se prezintă o serie de cifre care ar fi, fără îndoială, interesante și care necesită un răspuns din partea celor care se ocupă acum de soarta agriculturii.

De asemenea, interpelarea respectivă conține o serie de propuneri pentru normalizarea activității în agricultură, propuneri care pot, fără îndoială, contribui la efortul nostru de asigurare a securității alimentației în România și la efortul general al țării noastre de integrare europeană. Rugămintea noastră insistentă este ca la această scrisoare adresată primului- ministru să se răspundă în timpul cel mai scurt, având în vedere faptul că a fost înaintată încă la data de 17 ianuarie a.c.

Vă mulțumesc.

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

Și eu vă mulțumesc, domnule deputat.

Repet, astăzi, probabil că va merge la ministrul agriculturii interpelarea dumneavoastră, nu la primul-ministru.

Domnul deputat Radu Mazăre, aveți cuvântul. Se pregătește... domnul deputat Șerban Mihăilescu a depus în scris, domnul Nică Mihail văd că nu este.

Domnule Mazăre, aveți cuvântul.

Domnul Radu-Ștefan Mazăre:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Adresasem o interpelare domnului prim-ministru neștiind despre această prevedere a regulamentului acum două săptămâni. Aș dori să fie îndreptată către ministrul Remeș, întrucât oricum nu a binevoit domnul prim-ministru sau un trimis al domniei sale să vină să răspundă. era referitoare la Legea nr.133 privind stimularea întreprinzătorilor privați. Astăzi, adresez o interpelare domnului Remeș privitor la aceeași lege, făcând referire la Ordonanța de Urgență nr.6 din 18 februarie 2000 și în care se anulează, atenție, absolut toate facilitățile acordate întreprinderilor mici și mijlocii, facilități care și așa erau mici, prevăzute în Legea nr.241 și nr.133, respectiv deducerea cheltuielilor cu amortizarea accelerată și a celor cu reclamă și publicitate, toate facilitățile privind stimularea investițiilor directe, scutirea de la plata impozitului pe profitul reinvestit, reducerea impozitului pe profit cu 20% în cazul creării de noi locuri de muncă, cu 75% în cazul profitului obținut din producția livrată la export.

Efectiv, nu mai înțeleg eu nimic, bănuiesc că nici dumneavoastră și, cu atât mai mult, acești mici întreprinzători, pentru că, pe de o parte, se spune că dorim capitalism, că s-au făcut strategii pe termen mediu și că se va sprijini dezvoltarea capitalului autohton și a întreprinderilor mici și mijlocii, dar în realitate cu o mână se dă și se ia cu zece. Nu știu unde se urmărește să ajungem pentru că, efectiv, aceștia sunt morți. Efectiv, nu se mai pot lua taxe de la ei. Nu știu către ce se merge.

Mulțumesc.

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

Mulțumesc, domnule deputat.

Vă rog să depuneți și în scris cererea dumneavoastră.

Domnul Șerban Mihăilescu, Nică Mihail, Daniela Bartoș au depus în scris interpelările. Domnul Acsinte Gaspar...a, mă iertați, doamna Daniela Bartoș, după aceea, domnul Gaspar.

Doamna Daniela Bartoș:

Interpelarea era adresată atât domnului prim-ministru, cât și domnului ministru de finanțe Remeș, și se referă la Hotărârea de Guvern care a fost dată în 16 decembrie 1999 cu nr.1038, prin care se aloca, se garanta un împrumut de 20 milioane de dolari pentru dotarea Spitalului Ministerului de Justiție, spital care nu are decât 70 de paturi și în respectiva hotărâre de Guvern, acești 20 de milioane de dolari erau utilizați atât pentru dotarea spitalului cât și pentru dotarea celor 41 de dispensare teritoriale din rețeaua Ministerului de Justiție, dispensare care nu există ca atare, deci, nu sunt organizate și nu există la ora actuală nici un plan pentru înființarea acestor dispensare.

Menționăm că Spitalul Ministerului Justiției nu asigură decât asistența medicală a 22.000 de persoane, deci suma alocată ca împrumut garantat de Guvern, mi se pare o sumă extrem de mare.

Probabil, dintr-o eroare, în aceeași hotărâre de Guvern a apărut și lista dotărilor care urmează să se facă din acești bani, lista dotărilor care este de-a dreptul hilară, deci pentru respectivul spital urmau să se facă inclusiv dotări cu echipamente de liposupție. Probabil că deținuții noștri sunt prea grași sau magistrații noștri sunt prea grași și trebuie operați estetic. N-aș vrea să o consider ca o glumă; este o glumă care este extrem de dureroasă pentru noi, pentru că aceste echipamente sunt foarte scumpe, iar pentru a le folosi sunt necesari minimum 5 ani pentru crearea unui specialist în acest sens, specialist pe care Ministerul Justiției nu-l are la ora actuală.

Deci, adresam întrebarea: care au fost criteriile după care s-a acordat acest împrumut, cui i-a fost adresat, în mod expres, și dacă chiar era necesar să se facă acest lucru?

Vă mulțumesc.

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

Mulțumesc, doamna deputat.

Domnule secretar Acsinte Gaspar, aveți microfonul.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Interpelarea mea este adresată domnului Hajdu Gabor, ministrul sănătății, și are ca principal obiect următoarea situație: ținând seama de rata foarte înaltă a mortalității copiilor, la vârsta de până la 5 ani, un grup de medici din Râmnicu-Vâlcea au realizat un studiu de caz și au formulat priorități pentru programele de protecție a sănătății copilului în România, care să conducă la reducerea mortalității copiilor din această grupă de vârstă.

În acest sens, îl rog pe ministrul sănătății să ne precizeze măsurile care au fost luate de Ministerul Sănătății cu privire la reducerea mortalității copiilor din grupa de vârstă de la 0 la 5 ani, dacă prioritățile enumerate în materialul care este anexat la această interpelare se regăsesc în programele de protecție a sănătății copilului, ale ministerului.

Vă mulțumesc.

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

Și eu vă mulțumesc, domnule secretar, și îi rog și pe ceilalți colegi care mai intervin la microfon să ia exemplu de la domnul secretar, ca mod de prezentare, să terminăm într-un timp cât mai scurt.

Domnule deputat Ștefan Baban, aveți microfonul.

Domnul Ștefan Baban:

Domnule președinte,

Într-adevăr, voi fi foarte scurt. Am materialul scris. Cele două interpelări sunt foarte importante.

Prima se referă la declararea județului Botoșani ca zonă defavorizată. Nu este prima interpelare pe care o fac și, din disperare, m-am adresat primului-ministru, chiar dacă spuneți că am încălcat, într-un fel, nu știu ce regulament...

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

Era vorba de Regulamentul Camerei Deputaților.

Domnul Ștefan Baban:

Ceea ce vreau să vă spun este că județul care a dat națiunii române pe "Luceafărul poeziei românești", pe marele istoric Nicolae Iorga și pe pictorul florilor, Ștefan Luchian, vă cere ca în anul lui Eminescu să-i acordați sprijinul de care are nevoie pentru a reveni la gloria avută și la o viață economică și socială normală, și anume declararea județului Botoșani ca zonă defavorizată.

Aș putea să vă mai informez că, pe această temă, și colegii de la P.D.S.R. din județ, în speță doamna deputat Viorica Afrăsinei, au făcut interpelări și nu au primit nici un răspuns care să ducă la ceva bun.

A doua interpelare, iar voi fi foarte scurt, din lipsă de timp, și voi depune interpelarea la stenogramă, este adresată domnului ministru Traian Decebal Remeș, ministrul finanțelor, și se referă la acordarea sumelor de echilibrare de la bugetul de stat. Este vorba de 300 de miliarde lei. Aceasta denotă că nu au de unde să-și strângă acești bani pe plan local.

Și închei cam așa: cu speranța că solicitarea Consiliului județean Botoșani va fi rezolvată pozitiv prin proiectul bugetului de stat pe anul 2000, consider că sumele de echilibrare cerute vor putea asigura funcționarea organelor administrației publice locale din acest județ, în acest an.

Vă mulțumesc.

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

Și eu vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnul Ștefan Baban:

Îl depun la stenogramă, da?

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

Vă rog. Și eu vă mulțumesc.

Are cuvântul domnul deputat Marin Ianculescu.

Domnul Marin Ianculescu:

Domnule președinte,

Vă rog să-mi permiteți să prezint obiectul a două interpelări.

Prima este adresată domnului Ioan Avram Mureșan, ministrul agriculturii, și are obiect modul discriminatoriu de acordare a cupoanelor agricole pentru campania de primăvară în județul Teleorman. Chiar și în localitățile în care primarul aparține P.N.Ț.C.D. cupoanele ajung numai la cei care sunt fideli acestui partid.

A doua interpelare este adresată domnului Romică Tomescu, ministrul apelor, pădurilor și protecției mediului.

Obiectul interpelării este următorul: dacă sunt pregătite condițiile pentru retrocedarea pădurilor, în conformitate cu Legea nr. 1/2000? Printre altele, se condiționează, în această lege, acțiunea de retrocedare a pădurilor, de existența structurilor silvice teritoriale de control al aplicării regimului silvic și de administrare a pădurilor proprietate privată, precum și de promulgarea Legii Statutului personalului silvic.

Îmi rezerv, domnule președinte, dreptul de a dezvolta aceste interpelări în ședința Camerei Deputaților consacrată răspunsurilor la interpelările deputaților.

Vă mulțumesc.

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

Și eu vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnul deputat Anghel Stanciu a lăsat interpelarea în scris. Are cuvântul domnul deputat Popa Nicolae, pentru a-și prezenta interpelările. Se pregătește domnul deputat Sorin Dimitriu.

Domnul Nicolae Popa:

Domnule președinte,

Eu am două interpelări adresare domnului prim-ministru Mugur Isărescu.

Prima se referă la societățile comerciale private, care recoltează și comercializează ciuperci și fructe de pădure și care se confruntă în momentul de față cu niște probleme deosebite.

A doua interpelare se referă la situația catastrofală a Băncii Agricole, unde solicit intervenția primului-ministru.

Vă mulțumesc.

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

Și eu vă mulțumesc, domnule deputat.

Are cuvântul domnul deputat Sorin Dimitriu. Se pregătește domnul deputat Eugen Nicolicea.

Domnul Sorin Petre Dimitriu:

Domnule președinte,

Interpelarea mea se adresează Guvernului României, este o problemă de strategie, referitoare la poziția Guvernului față de industria metalurgică. Sunt trei probleme la care solicit clarificarea.

Termenul la care Guvernul își va respecta angajamentul față de Siderurgica Hunedoara, care este poziția Guvernului față de finanțarea proiectelor pentru care există garanții guvernamentale și, în fine, termenul la care se va prezenta programul de restructurare a industriei metalurgice, fiind o prioritate solicitată, de altfel, și de echipa Uniunii Europene.

Mulțumesc.

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

Și eu vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnul Sorin Petre Dimitriu:

Solicit răspuns scris.

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

Și eu vă mulțumesc, domnule deputat.

Are cuvântul domnul deputat Eugen Nicolicea. Se pregătește domnul deputat Mihai Vitcu.

Domnul Eugen Nicolicea:

Am să prezint pe scurt o interpelare adresată domnului ministru al justiției, domnul Valeriu Stoica.

Domnule ministru, în cotidianul "Adevărul" ați fost acuzat că ați inițiat o ordonanță de Guvern, mă refer la Ordonanța nr. 11 din 30 ianuarie 1998, prin care a fost modificată și completată Legea nr. 146/1997. Aceasta este considerată o nouă procedură de hărțuire a gazetarilor, și ministrul justiției este acuzat că este primul ei beneficiar. Este vorba de scutirea taxei de timbru pentru cererile de daune morale.

Având în vedere că și doamna Albright, în scrisoarea sa, a arătat că drepturile omului și libertatea presei este încălcată în România, vă rog să ne prezentați o situație statistică privind daunele morale pe care au fost obligați să le plătească ziariștii.

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

Mulțumesc, domnule deputat.

Are cuvântul domnul deputat Mihai Vitcu. Se pregătește domnul deputat Petru Bejinariu.

Domnul Mihai Vitcu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Inteprelarea mea se adresează domnului ministru Nicolae Noica și este vorba de dorința unor cetățeni din municipiul Fălticeni care au devenit chiriași în casele lor, ca urmare a unui plan de sistematizare din anul 1989. Voi detalia problemele atunci când voi avea și răspuns.

Vă mulțumesc.

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

Și eu vă mulțumesc, domnule deputat.

Are cuvântul domnul deputat Petru Bejinariu. Se pregătește domnul deputat Tudor Marcu.

Domnul Petru Bejinariu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Interpelarea se adresează Ministerului Industriei și Comerțului și îl întreb pe domnul ministru dacă are în vedere repunerea în lucru a industriei de mobilă în județul Suceava, dacă are de gând să ia măsuri pentru diminuarea exportului de lemn brut, cherestea și alte produse de lemn cu grad redus de prelucrare și, prin aceasta, să se apere fondul forestier, care se află în plină distrugere, cu urmări foarte grave manifeste sau previzibile.

Mulțumesc.

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

Și eu vă mulțumesc, domnule deputat.

Are cuvântul domnul deputat Tudor Marcu. Se pregătește domnul deputat Valeriu Tabără.

Domnul Marcu Tudor:

Vă mulțumesc, domnule președinte, dar vă mărturisesc că eu nici nu știu cui să adresez această interpelare, deoarece, până acum, nici nu mai știu dacă mai există ministrul apărării în persoana domnului Babiuc sau nu. Dar, oricum, o adresez conducerii Ministerului Apărării Naționale.

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

Acum două ore exista, domnule...

Domnul Marcu Tudor:

Era încă, nu?!

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

Acum două ore era!

Domnul Marcu Tudor:

Mă bucur pentru el, dar nu se știe până mâine dimineață.

În orice caz, vreau să informez, înainte, în scurt timp, că am participat din plin, de fapt, chiar am condus toate lucrările de import al submarinului "Delfinul" 877 E, din anul 1987, care a costat peste 80 de milioane de dolari, cu toate ansamblele de rachete aferente.

În momentul acesta nu mai este funcțional, din mai multe motive, iar unul dintre ele devine deja un pericol mai mare decât ne putem închipui.

Iată despre ce este vorba, ca să trec direct la subiect. În aceste complete există și niște torpile clasice care mai au durata de serviciu maximum trei ani. Repararea, controlul și pregătirea lor se fac într-o construcție care nu corespunde normelor pentru activități pirotehnice, existând pericolul unei explozii care ar avea efecte devastatoare asupra navelor militare din port, asupra unităților militare din zonă, cât și asupra cartierului de locuințe apropiat de actuala bază de reparare, de la Unitatea Militară 2146 C.

Peste trei ani, marina militară nu va mai avea nici o torpilă dacă nu se iau măsuri urgente pentru punerea în funcțiune a torpilelor cu oxigen și, totodată, importul unor noi tipuri de torpile sau reluarea fabricației de torpile la Uzina Mecanică Plopeni, fabricație sistată acum câțiva ani, fără nici o justificare.

În timp ce nenumărați "specialiști", dintre care unii dintre ei fiind chiar generali, și care din nepricepere, indecizie sau chiar rea intenție, în scopul interesului personal, au păgubit vistieria statului cu sume de ordinul a miliarde lei, conducerea Ministerului Apărării nu găsește 14 miliarde de lei pentru acest obiectiv de investiție, a cărui nerealizare afectează capacitatea de apărare a țării.

Înteb, conducerea Ministerului Apărării Naționale, ce are de gând cu repunerea în funcțiune a submarinului importat cu bani mulți și care, din motive mai mult decât subiective și prea puțin obiective, este nefuncționabil și se degradează permanent.

Din neglijența unora dintre acutalii conducători ai armatei și ai Guvernului se profilează un posibil dezastru, în zona în care în prezent se fac simțite efectele unui alt dezastru ecologic întâmplat cu puțin timp în urmă în apele teritoriale din România, Ungaria și Iugoslavia, cu mari implicații internaționale, defavorabile țării noastre.

Vă mulțumesc.

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

Mulțumesc, domnule deputat.

Are cuvântul domnul deputat Valeriu Tabără. Se pregătește domnul deputat Mihai Drecin.

Domnul Valeriu Tabără:

Interpelarea mea se adresează domnului ministru Vlad Roșca și se referă la Legea nr. 9/1998, cea care reglementează acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar, în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940.

Este vorba aici de acești cetățeni care la această dată sunt purtați pe drumuri, pe la prefecturi, numai în județul Timiș, la prefectură sunt chemați câte 10 săptămânal, iar ei sunt circa 840 de persoane.

Interpelarea se referă, în primul rând, la rezolvarea situației celor prevăzuți în această lege – a nu se uita că ea a fost elaborată și promulgată în 8 ianuarie 1998 și publicată în "Monitorul Oficial". Urmează ca dezvoltarea acestei interpelări să fie făcută în prezența domnului ministru Roșca.

Mulțumesc foarte mult. Mâine am să depun materialul.

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

Mulțumesc, domnule deputat.

Are cuvântul domnul deputat Drecin Mihai. Se pregătește domnul deputat Nicolescu.

Domnul Mihai Dorin Drecin:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

De fapt, pentru ca să verific datele în posesia cărora am intrat și care constituie esența interpelării mele, azi dimineață am fost la Ministerul Educației Naționale și am discutat cu factori de decizie de acolo, inclusiv cu domnul ministru Marga, căruia, mă rog, îi dedic, să zic așa, această interpelare.

Prin Adresa nr. 25.483 din 24 ianuarie 2000 a Ministerului Educației Naționale, Direcția generală învățământ pentru minorități naționale, semnată de secretarul de stat Köto Jözsef, se atrage atenția că: "În școlile cu predare în limbile minorităților naționale, studiul în limba română a disciplinei Istoria Românilor la clasele a VIII-a și a XII-a se va realiza începând cu anul școlar 2000 – 2001. Aplicarea prevederilor legale anulează conținutul circularei emise de conducerea Ministerului Educației Naționale nr. 40.976/1997".

Dată la mijlocul anului școlar 1999 – 2000, adresa urmărește bulversarea predării "Istoriei Românilor" la clasele a VIII-a și a XII-a, inclusiv a examenelor de capacitate și bacalaureat de la sfârșitul anului școlar în curs, în secțiile și școlile cu predare în limbile minorităților.

Concret, se dispune ca în semestrul II al prezentului an școlar predarea "Istoriei Românilor" să se facă în limbile minorităților, după ce în primul semestru s-a făcut, potrivit legii, în limba română.

Această dispoziție provoacă mari și periculoase disfuncționalități în învățământul preuniversitar românesc. Astfel, se cere o recalculare a normelor profesorilor de istorie care predau disciplina în secțiile și școlile minorităților, în speță a celei maghiare, ocazie evidentă pentru epurarea profesorilor români care aveau în normă și ore la secțiile minorităților.

În al doilea rând, se pune întrebarea: în iunie, anul curent, la examenele de capacitate și bacalaureat, cum se va verifica materia în discuție, cea predată în semestrul I în limba română, respectiv în limbile maghiară, slovacă, germană, ucraineană etc., așa cum ar urma să se predea în semestrul II.

În concluzie, deoarece adresa în discuție a fost deja răspândită într-o serie de județe din Transilvania, inclusiv în Bihor, cerem revocarea ei, ca și sancționarea exemplară a celor vinovați de redactarea și răspândirea în teritoriu, și solicit un răspuns, atât în Camera Deputaților, cât și în scris, din partea ministerului. În felul acesta sper ca ceea ce am discutat astăzi să apară și scris negru pe alb, evitându-se o bulversare – repet – a predării "Istoriei Românilor" în școlile minorităților naționale.

Mulțumesc.

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

Mulțumesc, domnule deputat.

Are cuvântul domnul deputat Nicolescu. Se pregătește domnul deputat Valeca.

Domnul Mihai Nicolescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Interpelarea se adresează domnului ministru Ioan Mureșan și are în vedere situația pe care o regăsim în multe societăți agricole cu capital majoritar de stat din țară, care, datorită situație economice nefavorabile în care se află, au anulat contractele cu locatorii și acționarii, comunicând că nu mai lucrează suprafețele de teren aparținând acestora.

O astfel de situație sau mai multe situații se regăsesc și în cadrul județului Dolj și, într-adevăr, primăriile au anunțat că, neavând titlul de proprietate, locatorii și acționarii nu vor primi cupoanele alocate, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 219/1999, pentru lucrările aferente ale anului 2000. Situația este foarte gravă. Suprafețe mari sunt nearate, cu resturi vegetale, de aceea mi-am permis și am formulat două întrebări, în cadrul interpelării: cum intenționează ministerul să rezolve situația acestor suprafețe, având în vedere că acestea trebuie lucrate și însămânțate în această primăvară, și dacă Ministerul Agriculturii și Alimentației intenționează să intervină pentru corectarea Ordonanței de urgență nr. 219, în vederea rezolvării problemelor prezentate. Interpelarea va fi definitivată și depusă până mâine la prânz.

Vă mulțumesc.

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

Eu vă mulțumesc, domnule deputat.

Are cuvântul domnul deputat Valeca. Se pregătește domnul deputat Naidin.

Domnul Șerban Valeca:

Mulțumesc, domnule președinte.

Interpelarea mea este adresată Guvernului României, în special Ministerului Finanțelor și Ministerului Industriei și Comerțului, și vizează intenția acestuia de a continua lucrările la Unitatea II Cernavodă și implicit continuarea producției de apă grea în România.

Se solicită date concrete din strategia referitoare la programul nuclear, termene de execuție, fonduri alocate, și nu simple declarații de intenție, cum s-a mai încercat. Deci, cât s-a alocat și dacă se pot continua lucrările de progres la Unitatea II și de producție apă grea, în condiții de eficiență economică?

Interpelarea va fi depusă mâine, în scris.

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

Mulțumesc, domnule deputat.

Ultimul coleg care intervine, domnul deputat Naidin.

Domnul Petre Naidin:

Mă adresez Guvernului României privind stadiul privatizării Societății "Siderca" S.A. Călărași.

Vă mulțumesc.

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

Mulțumesc, domnule deputat.

Vă mulțumesc tuturor că ați rămas cu mine până la sfârșit.

Declar închise lucrările ședinței noastre de astăzi.

Ședința s-a încheiat la ora 20,19.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie vendredi, 3 décembre 2021, 16:17
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro