Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 28, 2000
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2000 > 28-02-2000 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 28, 2000

3. Informare cu privire la proiectele de lege și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

................................................

Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:

- Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.128/1997 privind statutul personalului didactic referitor la stabilirea salariului de bază a personalului din învățământ și pentru abrogarea unor dispoziții din Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și al indemnizațiilor pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru muncă și protecție socială; pentru avize, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

În conformitate cu prevederile art.102 alin.3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

- Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.153 din 1999 privind autorizarea Ministerului Finanțelor de a garanta un împrumut extern în valoare de 50 de milioane de mărci germane pentru Banca de Export – Import a României (EXIMBANK) S.A., acordat de către Kreditaustalt fur Wiederaufbau pentru realizarea programului de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii cu capital majoritar românesc, adoptat de Senat în ședința din 21 februarie 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize, Comisia pentru industrii și servicii și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

În conformitate cu prevederile art.102 alin.3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

- Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.46/1999 pentru aprobarea participării României la grupul de state împotriva corupției (GRECO), instituit prin Rezoluția Consiliului Europei nr.99 din 1 mai 1999, adoptat de Senat în ședința din 21 februarie 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională; pentru avize, Comisia pentru politică externă și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

- Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.66/1999 pentru aderarea României la Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, adoptat de Senat în ședința din 21 februarie 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia juridică, de disciplină și imunități; pentru avize, Comisia pentru politică externă.

- Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.69/1999 pentru facilitarea aplicării convențiilor internaționale în materie de transfer al persoanelor condamnate, la care România este parte, în privința predării – preluării condamnaților, adoptat de Senat în ședința din 21 februarie 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională; pentru avize, Comisia pentru politică externă și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

- Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.91/1999 pentru ratificarea Convenției europene privind imprescriptibilitatea crimelor împotriva umanității și a crimelor de război, adoptată la Strasbourg la 25 ianuarie 1974, adoptat de Senat în ședința din 21 februarie 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia juridică, de disciplină și imunități; pentru avize, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisia pentru politică externă.

- Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.93/1999 pentru ratificarea Tratatului dintre România și Statele Unite ale Americii privind asistența judiciară în materie penală, semnat la Washington la 26 mai 1999, adoptat de Senat în ședința din 21 februarie 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia juridică, de disciplină și imunități; pentru avize, Comisia pentru politică externă.

- Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.53/1999 privind aderarea la unele protocoale și acceptarea unor amendamente la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974, la Convenția internațională din 1966 asupra liniilor de încărcare, încheiată la Londra la 5 aprilie 1966 și la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la 17 februarie 1978, adoptat de Senat în ședința din 21 februarie 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru politică externă; pentru aviz, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

- Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43/1999 pentru ratificarea Acordului privnd Forța multinațională de pace din Europa de sud-est, semnat la Skopje la 26 septembrie 1998, și a Protocolului adițional la Acordul privind Forța multinațională de pace din Europa de sud-est, semnat la Atena la 12 ianuarie 1999, adoptat de Senat în ședința din 21 februarie 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională; pentru avize, Comisia pentru politică externă și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

- Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului dintre România și Agenția Internațională pentru Energie Atomică, adițional Acordului dintre Republica Socialistă România și Agenția Internațională pentru Energie Atomică pentru aplicarea garanțiilor în legătură cu Tratatul de neproliferare a armelor nucleare, semnat la Viena la 11 iunie 1999, adoptat de Senat în ședința din 21 februarie 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională; pentru avize, Comisia pentru politică externă și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

În continuare, vă informez că la Biroul permanent al Camerei Deputaților a fost înregistrată propunerea legislativă privind instituirea unor măsuri pentru crearea unui cadru organizat pentru exercitarea controlului parlamentar asupra modului de aplicare a unor dispoziții din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, inițiată de trei deputați PDSR.

Grupul parlamentar PDSR solicită procedura de urgență.

Domnul deputat Dan Ioan Popescu.

Domnule deputat, aveți cuvântul.

Domnul Ioan Dan Popescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Pentru evitarea unor încălcări sau abuzuri în materia protejării proprietății publice și private a statului ori a unităților administrativ-teritoriale ale acestuia, se impune instituirea unui cadru organizat pentru exercitarea unui control eficient, neutru și continuu asupra tuturor hotărârilor, actelor și celorlalte măsuri prin care s-a dispus sau se va dispune trecerea unui bun din proprietatea publică în cea privată, precum și înstrăinarea, concesionarea, darea în administrare sau închirierea bunurilor care alcătuiesc proprietatea publică sau privată a statului și a unităților administrativ-teritoriale.

În aceste condiții, autorii acestui proiect de lege propun instituirea unei comisii speciale de control parlamentar înființată, normal, în acest sens; urmează ca în plenul Camerelor să se decidă momentul și componența acestei comisii.

Autorii solicită pentru acest proiect de lege deosebit de important procedura de urgență.

Vă mulțumesc.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mulțumesc, domnule deputat.

Dacă există intervenții? Înțeleg că nu.

Voi supune votului dumneavoastră procedura de urgență.

Cine este pentru? Rog secretarii de ședință să numere voturile. 71 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 71 de voturi împotrivă.

Abțineri? 4 abțineri.

Vă informez că nu există cvorum de lucru.

Votul se va repeta în momentul în care cvorumul de lucru va fi constituit. Rog liderii grupurilor parlamentare să facă eforturi pentru a completa cvorumul de lucru.

În mod evident, sunt grupuri parlamentare extrem de puțin prezente astăzi în sală. Poate liderii grupului PD încearcă să-și aducă colegii în sală.

Stimați colegi,

S-a refăcut cvorumul de lucru.

Voi resupune votului dumneavoastră procedura de urgență solicitată de Grupul parlamentar al PDSR în legătură cu propunerea legislativă privind instituirea unor măsuri pentru crearea unui cadru organizat pentru exercitarea controlului parlamentar asupra modului de aplicare a unor dipoziții din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia.

Voturi pentru? 82 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 96 de voturi contra.

Abțineri? 4 abțineri.

Cu 82 de voturi pentru, 96 de voturi împotrivă și 4 abțineri, procedura de urgență a fost respinsă.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 19 janvier 2022, 3:00
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro