Plen
Ședința Camerei Deputaților din 8 februarie 2000
Sumarul ședinței
Stenograma completă

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
25-11-2021
25-11-2021 (comună)
24-11-2021 (comună)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (comună)
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2000 > 08-02-2000 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 8 februarie 2000

8. Dezbateri asupra propunerii legislative privind regimul parcurilor industriale.

Domnul Vasile Lupu:

................................................

Stimați colegi,

Trecem la propunerea legislativă privind regimul parcurilor industriale.

Invit Comisia pentru industrii și servicii, al cărei președinte, domnul Dan Ioan Popescu, este prezent, să-și ocupe locul.

Dacă, din partea inițiatorului, dorește cineva să ia cuvântul? Aveți cuvântul!

Domnul Petre Naidin:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Conceptul de "parc industrial", care părea filosofic, în urma unei experiențe a inițiatorilor, o experiență de documentare la invitația Parlamentului ungar, ne-a făcut să ne dăm seama că și noi avem nevoie de pragmatism, așa cum există, așa cum s-a implementat în țările Uniunii Europene. Am transpus ceea ce am perceput în Ungaria și, respectiv, Austria, în termenii noștri legislativi: am ținut cont de realitățile economico-financiare și sociale ale prezentului, dar și ale viitorului; am primit un aviz favorabil din partea Guvernului și chiar s-a cerut procedură de urgență; am fost sprijiniți de Consiliul Legislativ, cât și de reprezentanții instituțiilor publice implicate, adică: Agenția Română de Dezvoltare, Departamentul administrației publice locale, FPS, Ministerul Industriei și Comerțului, Ministerul Finanțelor, Asociația președinților de consilii județene.

Mi se pare firesc, cu acceptul dumneavoastră, să reușim să implementăm în România acest concept, întrucât este nevoie de o politică de dezvoltare regională mai pregnantă, este nevoie să introducem tehnologii, să asigurăm competitivitatea, să promovăm exportul în anumite sectoare industriale și de servicii specifice.

Am să-l rog și pe colegul meu Antal să intervină, astfel încât dumneavoastră să aveți, succint, o sinteză a ceea ce am dorit noi să facem și, cu sprijinul dumneavoastră, încercăm astăzi să promovăm prin această inițiativă, ca ea să treacă către Senat și cu rapiditate să poată să fie aplicată. Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Poftiți, domnule deputat! Tot din partea inițiatorilor.

Domnul Antal Istvan:

Domnule președinte de ședință,

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Pentru România, este un obiectiv primordial aderarea la Uniunea Europeană, fapt încurajat de decizia summit-ului din decembrie, de la Helsinki, și cerințele Uniunii Europene sunt în concordanță cu interesul național, în ceea ce privește necesitățile de dinamizare a economiei.

Reconversia socio-economică din zonele care se confruntă cu dificultăți de ordin structural, mai ales în sectoare industriale și de servicii, a determinat încă în perioada anilor ‘70-80, în multe țări din Europa occidentală, lansarea unor noi politici de dezvoltare regională. Și încurajând inițiativele tehnologice din zonele industriale în declin, necesar a fi reabilitate, create prin lege, parcurile industriale s-au dezvoltat cu rapiditate, exemplul cel mai mediatizat la vremea respectivă fiind cel din zonele carbonifere din Marea Britanie.

Amenajarea acestor parcuri industriale și legiferarea în acest domeniu a devenit o problemă actuală și în România. Și, așa după cum v-a prezentat și colegul meu, venind în întâmpinarea acestui deziderat, 4 deputați din Comisia pentru industrii și servicii au inițiat un act legislativ care să reglementeze amenajarea și dezvoltarea acestor parcuri industriale.

Aceste parcuri industriale sunt concepute ca arii geografice delimitate teritorial, cu infrastructură și servicii oferite de administratorul parcului industrial, în perimetrul căruia se pot desfășura, într-un regim favorizant, activități investiționale de producție sau servicii industriale. Aceste parcuri se constituie pentru stimularea dezvoltării economico-sociale, realizarea transferului tehnologic, atragerea de investiții și valorificarea resurselor umane ale zonei.

Ca o componentă a inițiativei de dezvoltare locală, îmbunătățirea activității zonei pentru investiții este o condiție sine qua non. Terenurile industriale, activele din ce în ce mai neutilizate, fie din domeniul public, fie din cel privat, inclusiv de la societățile comerciale cu capital de stat aflate în diferite faze de restructurare, incluse în patrimoniul unui agent economic, respectiv, închiriate sau concesionate, pot constitui infrastructura industrială unde se poate delimita perimetrul parcului.

Inițiatorii, în urma mai multor runde de consfătuiri cu factorii implicați, au convenit ca organul de specialitate al administrației publice centrale, care să promoveze instituirea regimului de parc industrial și să gestioneze resursele necesare dezvoltării acestora, să fie Agenția Română de Dezvoltare.

În concluzie, parcurile industriale reprezintă o nouă structură organizatorică, pentru care statul asigură cadrul general de funcționare, ajută la realizarea investițiilor, dar aceste investiții se bazează pe criterii pur economice, importanța realizării lor fiind justificată prin următoarele: construcțiile industriale apar într-un cadru organizat într-o localitate; participarea consiliilor locale ca parte activă reduce substanțial riscurile, oferind o siguranță mai mare investitorilor; pot oferi soluții eficiente pentru susținerea întreprinderilor mici și mijlocii, prin reducerea cheltuielilor legate de infrastructură; administratorul parcului poate oferi consultanță de specialitate pentru managementul obținerii diferitelor avize și autorizații, pentru firmele nou înființate; este un mijloc util în dezvoltarea economică a regiunilor defavorizate; se dorește, totodată, și introducerea finanțării investițiilor în domeniul utilităților publice, și cu sprijinul fondurilor structurale redistribuite de Uniunea Europeană.

În încheiere, doresc să vă citesc din adresa primită de către Parlamentul României pe data de 20 ianuarie 2000 din partea Ambasadei române de la Washington: "Considerăm că acest demers va reprezenta un argument extrem de oportun și util în dialogul pe care îl purtăm, atât la nivelul administrației americane, cât și la cel al guvernelor locale. Dorim să vă informăm pe această cale asupra faptului că prin adoptarea respectivei legislații estimăm suscitarea interesului din partea unor companii și recunoscute universități americane pentru participarea la dezvoltarea unor astfel de investiții de infrastructură industrială, științifică și tehnologică în diferite zone ale țării. Menționăm că un grup de specialiști româno-americani din domeniul tehnologiilor avansate, localizat pe Coasta Pacificului, în vestita Vale a Siliconului, și-a manifestat deja interesul de a împărtăși din experiențele acumulate în mediul de afaceri american, în perspectiva atragerii de investiții în dezvoltarea acestor parcuri industriale."

Vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Rog președintele comisiei, domnul deputat Popescu, să prezinte raportul.

Domnul Dan Ioan Popescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

În primul rând, aș vrea să-i felicit pe cei 4 colegi ai noștri din Comisia pentru industrii, care au venit cu această inițiativă, prezentată pe larg de domnii Antal și Naidin.

În cadrul ședințelor comisiei noastre, din perioada 17-20 ianuarie 2000, am examinat această propunere legislativă, având în vedere și avizele favorabile primite de la Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Consiliul Legislativ și punctul de vedere al Guvernului, și am hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a acestei propuneri legislative și trimiterea ei spre dezbatere și adoptare în plenul Camerei Deputaților.

Nu aș vrea să mai dezvolt punctul de vedere al comisiei, decât dorința noastră ca această propunere legislativă să treacă cât mai repede prin cele două două Camere și să poată fi pusă în aplicare, pentru că poate reprezenta o nouă condiție în dezvoltarea industriei românești.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc și eu, domnule președinte.

Rog liderii grupurilor parlamentare să adune deputații pentru ora 11,30, în sală, să nu fie nevoie să mai pierdem timpul cu un apel nominal!

Acestea fiind spuse, invit grupurile parlamentare să-și desemneze oratorii pentru dezbaterile generale, dacă e cazul. Dorește cineva să ia cuvântul la dezbaterile generale? Nu.

Înainte de a intra în dezbaterile pe text, vă anunț că avem onoarea să participe ca vizitator, la o parte din lucrările noastre, domnul Hans Joachim Fuchstel, deputat al Partidului Creștin-Democrat în Bundestagul german. Să-i spunem bun venit și un sejur cât mai plăcut în țara noastră! (Aplauze.)

Revenim la dezbaterea propunerii legislative privind regimul parcurilor industriale și vom lucra pe raportul pregătit de comisia sesizată în fond.

Iată că la primul punct din raport avem o modificare, chiar pentru formula introductivă. Supun votului dumneavoastră pct. 1.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Titlul legii. Domnul Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Trebuie să recunosc că nu am avut posibilitatea să studiez legislația din alte țări în asemenea domeniu. Consider că autorii acestei propuneri legislative au făcut-o. Totuși, mie mi se pare cam inadecvat titlul legii și, bineînțeles, după aceea, se va opera în conținutul legii cu aceeași noțiune de "parcuri industriale".

Vedeți, în limba română, noțiunea aceasta de "parcuri" are cu totul alte semnificații, și dacă vom citi art. 1 și vom vedea cum este definit "parcul industrial", mă duce la sugestia că, totuși, ca mod de exprimare, mi se pare mai potrivit să vorbim despre "regimul zonelor industriale" sau, dacă nu, "regimul platformelor industriale", ele delimitând spații înăuntrul cărora își desfășoară activitățile.

În tot cazul, "parcu industrial", vă spun, față de limba română, nu mi se pare terminologia cea mai potrivită. Putem să-i spunem "zonă specială industrială", putem să-i spunem "platformă industrială", care este mai aproape și de reglementările pe care în momentul de față le avem în vigoare.

Probabil, colegii noștri care, așa cum bănuiesc, s-au documentat, au o motivație în legătură cu folosirea acestei sintagme.

Este mai mult o întrebare, și în urma ei, dacă se consideră, să se pună în discuție și propunerea pe care am făcut-o eu, legată de denumirea de "zone" sau "platforme industriale".

Domnul Vasile Lupu:

Da, vă mulțumesc.

Inițiatorii?

Comisia?

Domnul Antal Istvan:

Domnule președinte,

Din partea inițiatorilor, dorim să dăm un răspuns domnului Gaspar.

Este o noțiune cosacrată, așa este utilizată în literatura de specialitate. Este un "parc industrial".

De fapt, dacă doriți, când vorbim de un "parc auto", nu ne gândim la un "parc de agrement". Este ceva asemănător. Sub nici o formă nu se poate introduce aici noțiunea de "zonă" sau "platformă industrială", care este cu totul și cu totul altceva.

Deci vă rugăm să rămână așa, pentru că noțiunea așa este consacrată și cunoscută de toată lumea care operează cu acest concept de parc industrial și, din cauza aceasta, este binevenit să rămână titlul exact așa și în cadrul legislației românești.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Comisia?

Domnul Ioan Dan Popescu:

Domnule președinte,

Și comisia susține același punct de vedere. "Zona industrială" este un concept mult prea larg pentru a putea fi aplicat în această situație, iar "platforma industrială" este un concept mult prea restrâns, de asemenea, pentru a putea fi aplicat.

Datorită faptului că această denumire de "parc industrial" este uzitată în literatura de specialitate, credem și noi, comisia, că inițiatorii au dreptate în susținerea acestui punct de vedere.

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Începem cu textul comisiei.

Pct.2 din raport.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Cap.I – "Dispoziții generale", pct.3 din raport.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.4, varianta raportului.

Comentarii?

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Niculae Napoleon Antonescu:

Stimați colegi,

Am vizitat astfel de parcuri industriale sau tehnologice, cum se numesc în alte țări, în Grecia, în Portugalia, însă vreau să vă spun că lipsește ceva din articolul acesta 2.

Pentru că, în cadrul parcurilor tehnologice, un domeniu esențial de activitate îl constituie cercetarea științifică, eu v-aș ruga să fiți de acord să introduceți acolo faptul că "…se pot desfășura numai activități investiționale de producție, cercetare științifică sau servicii.", pentru că în toate parcurile acestea, un domeniu esențial îl au sectoarele de cercetare științifică, și cred că ați văzut și dumneavoastră acest lucru în țările respective în care ați fost.

De fapt, mai departe, la alt articol trebuia să spuneți că se face transfer tehnologic. Dar transferul tehnologic de la ce se face? De la cercetare către industrie.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Domnul Varujan Pambuccian are cuvântul.

Domnul Varujan Pambuccian:

Domnule președinte,

Eu v-aș propune să rămână așa cum este, pentru că parcurile tehnologice sunt cu totul altceva.

Este adevărat că în România este necesară o lege pentru parcurile tehnologice și, din păcate, aici suntem într-un deficit foarte mare. Cred că o asemenea lege ar fi foarte bine să fie promovată cât mai repede, dar ceea ce scrie în această lege, ca și facilități, nu prea se potrivește cu ce ar fi necesar pentru un parc tehnologic.

Un parc tehnologic, și aici cel mai bun exemplu este India, care are la ora actuală o experiență extrem de bogată în acest domeniu, un parc tehnologic are nevoie de facilități majore ca să își poată dezvolta activitatea și vă voi da un exemplu, ca să lămurim lucrurile.

În România se produce foarte mult soft care niciodată nu ajunge să fie taxat pe vreun circuit. Or, trebuie să fim conștienți că facilitățile care sunt prevăzute în această lege nu vor face niciodată atractiv un parc de tipul acesta pentru tehnologie avansată sau pentru producție de soft sau lucruri de genul acesta.

Este adevărat, și aici chiar există în pregătire un asemenea proiect de lege, avem nevoie de o lege pentru parcurile tehnologice, dar este cu totul altceva.

Domnul Vasile Lupu:

Da, vă mulțumesc.

Acestea fiind spuse, dăm cuvântul și inițiatorului, care insistă pentru text.

Aveți cuvântul.

Domnul Antal Istvan:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Noi considerăm că textul este corect așa cum l-a agreat și cum îl propune comisia, de fapt.

Domnul Pambuccian are dreptate: cercetarea științifică este oarecum altfel tratată, iar transferul tehnologic este altceva – ceea ce se permite să fie dezvoltat în aceste parcuri industriale.

Deci, considerăm că textul, așa cum l-a stabilit comisia, este corect.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Da. Vă mulțumesc.

Stimați colegi,

În aceste condiții, supun votului textul comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.2, alin.1 și 2, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.7 din raport, Cap.II – "Cadrul insituțional".

Comentarii? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.8 din raport.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.9 din raport.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.10.

Comentarii? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.11.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.12.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Cap.II în întregime.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Intrăm în Cap.III.

Pct.13.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.14.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.15.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.16.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.17.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.18.

Comentarii? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.19 – se propune eliminarea.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.20.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.21.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.22.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.23.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.24.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.25.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.26.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.27.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.28.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.29.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Cap.III în ansamblu.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Cap.IV, pct.30 din raport.

Poftiți, vă rog.

Domnul Ovidiu Virgil Drăgănescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Susțin, din partea Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal, eliminarea Cap.IV.

După cum știți, de curând, noul Guvern, Guvenul Isărescu, a adoptat o serie de măsuri de relaxare fiscală însoțite, în același timp, de reducerea facilităților multiple care există în economia românească.

Trecem peste faptul că prin această lege creăm un nou fond, și toată lumea se plânge în ziua de astăzi de fiscalitatea exagerată, fiscalitate care este dată în primul rând de cele 24 de fonduri speciale, trecem peste faptul că, în loc să le reducem pe acestea, noi acum înființăm un nou fond, dar acest capitol, care conține prevederi de genul: "scutirea de la plata taxelor vamale, a TVA-ului, de tot ce există atât la import, cât și la achiziții interne" eu cred că nu este de natură să dea o coerență activității noastre legislative, coroborată cu activitatea Guvernului.

Pe de altă parte, vreau să spun că acel punct de vedere dat de către fostul Guvern Radu Vasile trebuia reînnoit și trebuia să avem și observațiile ministrului finanțelor și observațiile celorlalți miniștri care compun actualul cabinet.

Din păcate, proiectul de lege și raportul nu au fost însoțite de o evaluare a actualului cabinet și, din acest punct de vedere, considerăm că acest capitol de facilități este total în afara actualelor prevederi legale pe care Guvernul Isărescu le-a impus prin ordonanță de urgență.

De aceea, propun din start eliminarea Cap.IV, cu titlul "Facilități".

Domnul Vasile Lupu:

Domnul deputat Raduly are cuvântul.

Domnul Raduly Robert Kalman:

Mulțumesc, domnule președinte.

Iată că am ajuns la punctul cardinal al acestui proiect de lege și aș dori să dau următorul răspuns antevorbitorului meu.

În primul rând, doresc să-l sfătuiesc să citească mai bine, mai profund textul comisiei, pentru că textul raportului adoptat de comisie nu instituie nici un nou fond special.

Comisia a discutat această problemă, comisia crede în principiul unicității bugetare, crede că toate fondurile speciale trebuie să fie integrate într-un buget unic și, drept urmare, nu a creat nici un nou fond. Deși inițiatorii au propus așa ceva, comisia a reformulat textul, astfel încât să înlăture această posibilitate.

A doua problemă: din câte se poate vedea, vizavi de facilități, comisia a deliberat îndelung și a redus, dacă se poate spune așa, facilitățile propuse de inițiatori în limitele care pot fi, să spunem așa, integrate în noua viziune fiscală a Guvernului României.

Drept urmare, în opinia mea, și sper că sunt în asentimentul colegilor mei din comisie, acest cap.IV, al facilităților, care, încă o dată subliniez, este partea cardinală a acestui proiect de lege, trebuie să fie susținut de plenul Camerei Deputaților așa cum el a fost votat consensual de toate partidele politice prezente la lucrările Comisiei pentru industrii și servicii.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Domnul Popescu, președintele comisiei.

Domnul Ioan Dan Popescu:

Stimate domnule președinte,

Stimați colegi,

Cred că distinsul nostru coleg din partea Partidului Național Liberal ne demonstrează încă o dată cum încercăm ca, promovând o nouă lege, să nu facem nimic.

Domnia sa vede, probabil, în concepția liberală, pentru că a vorbit în numele Partidului Național Liberal, deci al grupului, în primul rând o subordonare a Parlamentului față de Guvern. Deci, dacă Guvernul, în speță ministrul finanțelor, nu agreează acordarea unor facilități într-o anumită perioadă, atunci Parlamentul trebuie să se subordoneze în totalitate.

În al doilea rând, aș vrea să-i reamintesc distinsului meu coleg că ministrul finanțelor nu a fost schimbat.

Astfel, în momentul în care Comisia pentru industrii și servicii a primit un aviz favorabil al Guvernului, nu a primit avizul favorabil al domnului Radu Vasile, ci al Guvernului României, din care, din câte îmi reamintesc, făcea parte și domnul ministru Traian Decebal Remeș, și cred că participarea domniei sale nu este numai strict decorativă, ci este o participare efectivă de ministru al finanțelor.

De altfel, încăpățânarea deosebită a ministrului finanțelor putem să o vedem în diferitele seriale de televiziune pe care le urmărim în ultima perioadă de timp.

În al patrulea rând, stimați colegi, nu cred că, în concepția liberală, dezvoltarea unei economii constă în eliminarea facilităților.

Atunci, haideți să propunem, ca și concepție liberală, eliminarea tuturor facilităților care pot fi acordate într-o economie, și vom înțelege de ce s-a ales praful de industria românească și de economia românească în acești ani.

Aș vrea să-i reamintesc, de asemenea, dinstinsului coleg, că la susținerea…

Domnul Vasile Lupu:

Distinsul, dar zgârcitul nostru coleg…

Domnul Ioan Dan Popescu:

Aș vrea să-i reamintesc distinsului și zgârcitului nostru coleg că același ministru de tristă prezență, ca să nu-i spun de tristă amintire, domnul Remeș, a promis în plenul Camerei Deputaților, la aprobarea bugetului pe 1999, că va suspenda timp de 6 luni niște facilități. Prin acea suspendare au fost eliminați practic toți investitorii străini din România.

Vrem acum să ștergem România de pe harta țărilor în care se poate face o investiție, în care se poate crea ceva? Probabil aceasta este concepția liberală, cu care noi nu putem fi de acord!

Deci, în numele comisiei, domnule președinte, susținem menținerea acestor facilități pe care, din păcate, noi le-am mai redus, dar care ar trebui dezvoltate, nu eliminate.

Domnul Vasile Lupu:

Da. Mulțumesc, domnule președinte.

Domnul deputat Drăgănescu, pentru o replică.

Domnul Ovidiu Virgil Drăgănescu:

Domnule președinte,

Stimați distinși și nedistinși colegi parlamentari,

Vreau să vă spun că, indiferent de cine este ministru astăzi și oricât încercăm să-l jignim de la această tribună, această concepție privind relaxarea fiscală, însoțită, în același timp, de anularea unor facilități, scutiri, evaziuni, corupție etc. care au fost generate de altcineva înaintea noastră, nu a aparținut doar domnului ministru, ci a aparținut unui întreg grup parlamentar, unei componente a actualei coaliții.

Pe de altă parte, stimați colegi, dacă vorbim de facilități, dacă vorbim de scutiri, totuși, actualul Guvern a fost primul care a avut curaj în această țară să afirme că nu suntem o țară de handicapați care avem nevoie de tot felul de scutiri, de tot felul de exceptări.

Dacă dumneavoastră doriți să mențineți în continuare această idee că pentru dezvoltare economică și orice fel de dezvoltare este nevoie să ne comportăm ca niște… , nu mai menționaz acel epitet, să ne comportăm dând scutiri, facilități, atunci vă spun că aceasta nu este o economie liberă de piață, nu este o economie concurențială, ci este o economie dirijată, pe care noi o respingem din start.

Dacă doriți, luați și declarația altor colegi din actualul Guvern, care nu aparțin Partidului Național Liberal, și veți vedea atunci care este răspunsul. Nu de alta, dar veți vedea în curând cum arată bugetul și cât de greu se poate crea un buget pe actualul cadru legislativ.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Da. Mulțumesc distinsului coleg.

Stimați colegi,

S-au conturat opiniile.

Domnul Ana Gheorghe, ultimul vorbitor, apoi trecem la vot, începând cu varianta comisiei, fără îndoială.

Domnul Gheorghe Ana:

Domnule președinte,

Stimate doamne,

Stimați domni,

Este clar că în legislația tuturor țărilor, inclusiv în directivele Comunității Economice Europene, s-au admis și se admit facilitățile sub denumirea de avantaje. Cu alte cuvinte, această modalitate de stimulare a dezvoltării unei ramuri, unei subramuri, în general a economiilor naționale, capătă un contur de prioritate în toată economia modernă.

Capitolul care prevede facilități, cărora noi, în limbajul nostru, le spunem "înlesniri fiscale", este necesar, dar aș vrea să rog distinșii noștri colegi inițiatori și pe distinșii colegi din comisia care a raportat în fond asupra acestei inițiative să mediteze dacă în dispozițiile finale și poate și tranzitorii nu este cazul să facem referire la eventualele abrogări ale prevederilor similare din Legea zonelor defavorizate, din Legea zonelor libere și alte asemenea legi, inclusiv ultima ordonanță a Guvernului României, Ordonanța nr.18, care vine cu completări în această materie.

Vreau să fac precizarea că nici Ordonanța nr.18 din anul 2000 și nici alte reglementări nu au abrogat prevederile pe care, cu voința noastră, a Parlamentului, le-am așezat în Legea zonelor defavorizate. Or, prezenta inițiativă, pe care o dezbatem, vine să contureze cu mai multă claritate parcul industrial care se așează tocmai în aceste areale.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Da. Vă mulțumesc, domnule deputat.

Stimați și distinși colegi,

Trecem la vot.

Cap.IV, intitulat "Facilități", varianta comisiei.

Întâi se supune la vot textul comisiei.

Dacă pică, vine textul liberal.

Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal a cerut eliminarea.

Comisia se împotrivește.

Cine este pentru eliminare? 24. Insuficient.

Textul comisiei.

Cine este pentru? Da, mulțumesc.

Împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? 10 abțineri.

Votat.

Pct.31 din raport.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.32.

Vă rog.

Domnul Ovidiu Virgil Drăgănescu:

Dacă tot n-am respins capitolul în ansamblul său, atunci haideți să vedem, din aceste multiple facilități pe care le acordăm, care sunt cele mai importante, care sunt cele mai păgubitoare, ca să vedem cu ce putem rămâne.

Astfel, dacă la lit.a) a art.12 vorbim chiar de scutiri la plata taxelor vamale și a taxei pe valoarea adăugată, despre care vorbim după aceea și la lit.b) și c), aș propune ca din acest art. 12 să rămână doar lit.c), e) și f).

De aceea, propun eliminarea de la art.12 a lit.a).

Domnul Vasile Lupu:

Domnul deputat Raduly.

Domnul Raduly Robert Kalman:

Mulțumesc, domnule președinte.

Îl felicit pe antevorbitorul meu pentru activitatea intensă pe care o desfășoară pentru a se reduce aceste facilități care, subliniez, au fost reduse deja de comisie în mod substanțial, și aș vrea să-i adresez o întrebare, de data aceasta în calitatea dumnealui de vicepreședinte al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, pentru că, din câte îmi aduc aminte, dânsul, de la acest microfon, în anul fiscal trecut, a susținut de nenumărate ori ca pentru forțele armate, pentru SRI și așa mai departe să avem facilități fiscale pentru importuri, tocmai în ceea ce privește taxele vamale și taxa pe valoarea adăugată, și eu cred că aceste servicii publice, ca să aibă din ce să fie finanțate de la buget, este necesar ca economia să fie relansată prin acest mijloc specific, prin această soluție specifică care este parcul industrial.

În consecință, aș vrea să vă spun că nu sunt multe și nu sunt scutiri substanțiale.

Este, pe de o parte, la lit.a), așa cum se poate vedea, scutire pentru activele imobilizate în investiții, pentru taxele vamale și TVA.

Pe de altă parte, la lit.b) sunt scutiri pentru materii prime, piese de schimb, dar doar pentru componente utilizate pentru a se imobiliza în active.

La lit.c) este, desigur, un punct discutabil – este problema scutirii de la impozitul pe profit pe o perioadă de 5 ani, iar la lit.f), pe care colegul cere, din partea liberalilor, să fie eliminată, este o așa-zisă facilitate care se poate acorda, dar nu o acordă legiuitorul, nu o acordă Parlamentul, ci, pe baza principiului subsidiarității, principiu care, în opinia mea, este un principiu fundamental european și unul particular liberal, lăsăm la latitudinea comunităților locale - a consiliilor locale - să acorde sau să refuze acordarea acestei facilități.

În consecință, propun să ne menținem la textele așa cum au fost adoptate de comisie, și eu vă asigur că ele au fost bine drămuite, și au și girul tuturor grupurilor parlamentare, subliniez încă o dată, prezente la dezbaterile comisiei care au avut loc în ianuarie.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Da. Vă mulțumesc.

Domnul Barbu Pițigoi.

Domnul Barbu Pițigoi:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Este posibil ca parcurile despre care vorbim – industriale – să se refere și la zone care utilizează echipamente, utilaje în domeniul agriculturii.

De aceea, având în vedere politica noastră pentru promovarea agriculturii, coroborată cu prevederile articolului în discuție, eu vă propun, domnule președinte și stimați colegi, să completăm fraza astfel: "scutirea de la plata taxelor vamale și a taxei pe valoarea adăugată a importului de materii prime și materiale, piese de schimb și componente care se utilizează pentru construcția, reparația și întreținerea obiectivelor în teritoriul parcului, inclusiv utilaje agricole, dacă parcul conține astfel de echipamente.".

Domnul Vasile Lupu:

Dacă se aduc – va conține, dacă nu se aduc – nu conțin.

Domnul deputat Traian Rânja.

Domnul Traian Rânja:

Stimați colegi,

Deci, dacă vorbim de "parcuri industriale", de "parcuri tehnologice", importul de echipamente de înaltă tehnicitate și, mai ales, favorizarea acestui import prin scutirea de taxe vamale este absolut obligatoriu.

De aceea, eu sunt împtriva eliminării acestui paragraf.

Domnul Vasile Lupu:

Față de propunerea domnului Barbu Pițigoi, inițiatorul, comisia?

Domnul deputat Drăgănescu mai cere cuvântul.

Domnul Ovidiu Virgil Drăgănescu:

Pentru a nu se crea o confuzie, deoarece domnul Raduly nu a înțeles bine ce am spus eu, dacă este nevoie am să-i și traduc, eu propun tocmai să rămână literele c), e) și f), inclusiv scutirea de la impozit a taxelor locale, ceea ce, într-adevăr, ține de un principiu liberal, de principiul subsidiarității.

Deci, cu aceasta eram de acord, și nu cum ați crezut dumneavoastră, domnule Raduly..

Domnul Vasile Lupu:

Aveți cuvântul, domnule președinte.

Domnul Dan Ioan Popescu:

Domnule președinte,

Eu mă mir de insistența colegului nostru, domnul Drăgănescu, care, în primul rând, ne-a decretat că "trebuie să fim o țară de handicapați", dacă vreți să acordăm niște facilități, după aceea, că principiul liberal este concurența liberă... Concurența liberă este să oferim niște condiții, ca să intre în concurență și agenții noștri economici, așa cum s-a acordat peste tot. Deci, rugămintea noastră, domnule președinte, este să depășim aceste discuții inutile, pe care reprezentantul P.N.L.-ului le face și să trecem la vot.

Sunt facilități necesare pentru dezvoltarea unor "parcuri industriale". Dacă nu dorim să creăm aceste "parcuri industriale", să spunem direct. Atunci vom face numai maculatură în Parlamentul României și nu vom mai susține nici un fel de investiție.

Deci, v-aș ruga să tratăm cu maximă seriozitate acest proiect de lege, așa cum toți colegii parlamentari au făcut-o.

Vedeți? Este un proiect de lege propus de 4 reprezentanți ai 4 grupuri parlamentare.

Deci, consider că și acest lucru reprezintă un gir vis-a-vis de necesitattea și seriozitatea acestei legi.

Domnul Vasile Lupu:

Alte comentarii?

Da. Domnul Barbu Pițigoi.

Domnul Barbu Pițigoi:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Având în vedere că la art. 12 lit. a) se vorbește despre "...scutirea de la plata taxelor vamale și a taxei pe valoarea adăugată a importului pentru mașinile, utilajele, instalațiile, echipamentele, mijloacele de transport" și, înainte de "alte bunuri amortizabile", să adăugăm și "unelte și utilaje agricole".

Este mai bine să prevedem aici amendamentul de care vorbeam eu mai înainte, decât la pct. b), unde se vorbește numai despre "piese de schimb și componente".

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Comisia este de acord. Inițiatorii, de acord.

Supun votului dumneavoastră pct. 32 din raport, care va suna astfel: "Scutirea de la plata taxelor vamale și a taxei pe valoare adăugată a importului pentru mașinile, utilajele, instalațiile, echipamentele, mijloacele de transport, uneltele și utilajele agricole, alte bunuri amortizabile necesare efectuării și derulării de investiții".

Cine este pentru? Majoritate covârșitoare.

Împotrivă? Sunt 3 voturi împotrivă.

Abțineri? Sunt 4 abțineri.

Votat.

Punctul 33. Comentarii? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Punctul 34. Comentarii?

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Punctul 35.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Punctul 36.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Punctul 37.

Domnul Raduly.

Domnul Raduly Robert Kalman:

Domnule președinte, în acest caz doar o adăugire de 3 cuvinte: "...scutirea parțială sau totală de la plata impozitelor și taxelor locle..." și textul curge în continuare, tocmai în ideea de a lăsa la latitudinea consiliilor locale măsura în care dânșii doresc să scutească aceste impozite și taxe locale.

Deci, să nu le dăm a) sau b), totul sau nimic, să le dăm posibilitatea ca aceste scutiri să poată fie acordate și gradual, dacă dânșii vor astfel.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Da. Vă mulțumesc.

Stimați colegi,

Vă rog, nu părăsiți sala. Așteptăm întrunirea cvorumului pentru a vota și imediat vom da voturile finale.

Liderii grupurilor parlamentare sunt rugați să aducă deputații în sală.

Domnul deputat Ana Gheorghe.

Domnul Ana Gheorghe (HD):

Orice act institutor de venit, fie la bugetul statului, fie la bugetele locale, are un element precis, și anume acela al "înlesnirilor". Aici, dacă lăsăm noțiunea de "scutire", că este parțială sau totală, este un element care se circumscrie în "înlesnirea" fiscală. Și, v-aș ruga să fiți de acord ca în locul "scutirii" să stabilim în lege "înlesniri de la plata impozitelor și taxelor locale, pe baza hotărârilor..." și înlesnirile pot fi: scutiri parțiale, scutiri totale, reduceri, amânări la plată și așa mai departe.

Domnul Vasile Lupu:

Comisia? De acord.

Inițiatorul? De acord.

În aceste condiții, supun votului dumneavoastră pct. 37.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Punctul 38. Comentarii? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Stimați colegi,

Ne oprim aici cu dezbaterea textului.

Domnul Gaspar îmi cere să închid capitolul. Așa vom face.

Punctul 39 din raport.

Domnul președinte Popescu.

Domnul Dan Ioan Popescu:

Există o greșeală de dactilografiere: în loc de "facilitățile prevăzute la art. 12", conform noii numerotări, sunt "facilitățile prevăzute la art. 11".

Domnul Vasile Lupu:

Deci, cu această propunere, pct. 39.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Capitolul IV, integral.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 4 decembrie 2021, 6:50
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro