Sándor Bende
Sándor Bende
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
21-05-2024
14-05-2024 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:21 décembre 2020 - 14 mai 2024
speeches of:Sándor Bende
records found:116 in 69 plenary debates
total video time:3h12m50s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3 4
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 30, 2024
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2023 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2014 privind stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de privatizare pentru dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 193/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 29, 2024 01m36s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (Pl-x 372/2023) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 8, 2024 01m28s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a managementului gazelor fluorurate cu efect de seră (PL-x 523/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 19, 2024 01m11s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 451 alin. (2) din Legea minelor nr. 85/2003 (PL-x 370/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 5, 2024 01m27s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2023 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene (PL-x 489/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 7, 2024 01m22s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 151/2022 privind ajustarea prețurilor acordurilor-cadru/contractelor sectoriale de servicii de transport feroviar de cărbune pentru complexurile energetice (PL-x 761/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 5, 2024 01m09s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, a Legii nr. 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor, precum și a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenție (PL-x 557/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 19, 2023 02m08s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2023 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene nerambursabile (PL-x 774/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru stabilirea unor măsuri pentru acordarea unui sprijin temporar aferent anului 2024 categoriilor de persoane vulnerabile, pentru compensarea costului aferent achiziției și montării unor sisteme tehnice de stabilire a consumurilor individuale de energie termică, în imobile de tip condominiu racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 789/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 12, 2023 02m21s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat (PL-x 389/2018) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 5, 2023 01m25s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art. 364 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006 (PL-x 539/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 14, 2023 01m33s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 (PL-x 605/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 8, 2023 00m28s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local (PL-x 115/2023) (adoptat); relevant paragraphes
13.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of October 10, 2023 06m30s
relevant paragraphes
  Raportul de activitate al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pe anul 2015.
Prezentarea și dezbaterea Raportului comun al Comisiei pentru industrii și servicii din Camera Deputaților, al Comisiei economice, industrie și servicii din Senat și al Comisiilor pentru buget ale celor două Camere ale Parlamentului asupra Raportului de activitate al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pe anul 2015.
Raportul de activitate al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pe anul 2016.
Prezentarea și dezbaterea Raportului comun al Comisiei pentru industrii și servicii din Camera Deputaților, al Comisiei economice, industrie și servicii din Senat și al Comisiilor pentru buget ale celor două Camere ale Parlamentului asupra Raportului de activitate al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pe anul 2016.
Raportul de activitate al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pe anul 2017.
Prezentarea și dezbaterea Raportului comun al Comisiei pentru industrii și servicii din Camera Deputaților, al Comisiei economice, industrie și servicii din Senat și al Comisiilor pentru buget ale celor două Camere ale Parlamentului asupra Raportului de activitate al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pe anul 2017.
Raportul de activitate al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pe anul 2018.
Prezentarea și dezbaterea Raportului comun al Comisiei pentru industrii și servicii din Camera Deputaților, al Comisiei economice, industrie și servicii din Senat și al Comisiilor pentru buget ale celor două Camere ale Parlamentului asupra Raportului de activitate al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pe anul 2018.
Raportul de activitate al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pe anul 2020.
Prezentarea și dezbaterea Raportului comun al Comisiei pentru industrii și servicii din Camera Deputaților, al Comisiei economice, industrie și servicii din Senat și al Comisiilor pentru buget ale celor două Camere ale Parlamentului asupra Raportului de activitate al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pe anul 2020.
relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 26, 2023 01m14s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 136/2022 pentru modificarea unor acte normative (PL-x 697/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 28, 2023 04m40s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru (PL-x 213/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare precum și pentru modificarea Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice susținerea mediului de afaceri, respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional (PL-x 402/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 153/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 - 31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 - 31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei (PL-x 763/2022/2023) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul energetic, precum și pentru instituirea unor derogări (PL-x 374/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 27, 2023 02m00s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, precum și a Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006 (PL-x 685/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 20, 2023 03m22s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind integrarea hidrogenului din surse regenerabile și cu emisii reduse de carbon în sectoarele industriei și al transporturilor (PL-x 366/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 19, 2023 01m53s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 293/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2023 pentru modificarea Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic (PL-x 273/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 7, 2023 01m30s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2022 privind reglementarea unor măsuri financiare prin instituirea schemei de ajutor de minimis în vederea tranziției către economia circulară (PL-x 622/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 8, 2023 01m30s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 372 din 13 decembrie 2005 privind performanța energetică a clădirilor (Pl-x 37/2023) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 26 mai 2024, 15:29
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro